AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1676 väenottoluettelo

Leppävirta väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessä

Läppäwirda Sochn

Kortt Rulla aff dee Knechter som under Öfwersten:s Wälb: Anders Munckss Regemente höra Pro Anno 1676


Läänitykset

Hans Wachtmeisterin läänitys ♦ Sahl: H:r Hans Wachtmest:s

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1107

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Läppäwirda
Oloff Abrahamssonn 1 1
Ossmajärfwj
Pååhl Hemmingssonn 1 2
Kåtalax
Anders Pethersson Itkoin 1 3
Letemäkj
Pether Thomassonn 1 4
Paukalax
Anders Madtssonn Herrain 1 5
Samais
Johan Bertellssonn 1 6
Walkiamäkj
Staffan Larsson Heiskain 1 7
Hapamäkj
Johan Isackssonn 1 8
Kurialanranda
Madtz Oloffssonn 1 9
Läppämäkj
Anders Madtsson Lapweteläin 1 10
Mustinmäkj
Christer Jacobsson Lappalain 1 11
Saijelax
Michell Sigfredssonn 1 12
Nijnimäkj
Hindrich Hindrichssonn 1 13
Kurolanlax
Casper Hansssonn 1 14
Timola
Eskell Pååhlsson Kosmain 1 15

Kustaa Businin läänitys ♦ Gustaff Bussins

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1107

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Kopoila
Erich Staffansson Lappalain 1 8FPR

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1107

Nimet aakkosjärjestyksessä16751677

© Väinö Holopainen 2021