AlkuSavon ruodutusluettelotMäntyharjun pitäjä → 1685 nimihakemisto

Mäntyharju ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  H  K  L  M  N  O  P  S  T  VW  Å 
 -  A  H  K  L  M  N  O  P  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Christer Luukason, (Olickala) Ruotu 96_komp_3

Mårthen Hinderson, (Taifwola) Ruotu 58_komp_3

Peer Hinderson, (Lachnanemj) Ruotu 92_komp_3

AAlkuun

Alckoin

Cnuth Anders:, (Ållickala) Ruotu 58_komp_3

HAlkuun

Haijain

Christer, (Lachnanemj) Ruotu 94_komp_3

Hatuin

Mattz Thomason, (Tåifwola) Ruotu 23_komp_3

Hoopoin

Christer Påhlsson, (Hopola) Ruotu 19_komp_3

Simon Johanson, (Hopola) Ruotu 19_komp_3

Thomas Sigfredson, Ruotu 19_komp_3

Huchtiain

Sigfredh Erichson, (Taifwola) Ruotu 58_komp_3

Hyryläin

Peer, (Olickala) Ruotu 95_komp_3

Hämäläin

Mattz Hinderson, (Lachnanemj) Ruotu 94_komp_3

Simon Andersson, Ruotu 94_komp_3

KAlkuun

Keuter

Christer Person, (Myntilä) Ruotu 18_komp_3

Mattz Jönson, (Myntilä) Ruotu 18_komp_3

Kommonen

Cnuth, (Tåifwola) Ruotu 21_komp_3

Mårthen Johanson, Ruotu 96_komp_3

Kuhoin

Erich, (Tåifwola) Ruotu 23_komp_3

Kyllynen

Cnuth Anderson, Ruotu 18_komp_3

Kåck

Lars Mattzson, (Myntilä) Ruotu 19_komp_3

Kämmäläin

Clemeth Klemetzson, Ruotu 92_komp_3

Hindrich Klämetzson, Ruotu 22_komp_3

Kättu

Knuth Thomason, (Safwinemj) Ruotu 22_komp_3

LAlkuun

Laitin

Eskiell, (Tåifwola) Ruotu 23_komp_3

MAlkuun

Marckain

Simon, (Ninimäkj) Ruotu 20_komp_3

Mynteläin

Oluff, (Myntilä) Ruotu 18_komp_3

Mälckj

Jöran Jöranson, Ruotu 93_komp_3

Lars Larson, (Safwinemj) Ruotu 22_komp_3

Mölle

Mattz Sigfredson, (Tåifwola) Ruotu 91_komp_3

NAlkuun

Nebel:n

Johan, (Ninimäkj) Ruotu 20_komp_3

Nirroin

Berttiell Larson, Ruotu 20_komp_3

Simon, (Ninimäkj) Ruotu 20_komp_3

OAlkuun

Olckoin

Peer Anderson, (Olickala) Ruotu 96_komp_3

PAlkuun

Paasoin

Anders, (Särckimäckj) Ruotu 95_komp_3

Larss Larson, (Tåifwola) Ruotu 91_komp_3

Sigfredh, (Woldenby) Ruotu 95_komp_3

Thomas Erichson, (Lachnanemj) Ruotu 92_komp_3

Pakarj

Anders Anderson, (Tåifwola) Ruotu 21_komp_3

Pardain

Erich Erichson, Ruotu 23_komp_3

Peckain

Mattz, (Myntilä) Ruotu 18_komp_3

Peer, (Myntilä) Ruotu 18_komp_3

Pijpare

Michell, (Ninimäkj) Ruotu 20_komp_3

Poitz

Påhll Hinderson, (Poitzinemj) Ruotu 93_komp_3

Puttkoin

Hindrich, (Tåifwola) Ruotu 91_komp_3

Pylckäin

Peer Larsson, (Ninimäkj) Ruotu 19_komp_3

Pättäiä

Eskiell, (Tåifwola) Ruotu 21_komp_3

SAlkuun

Smedh

Eskiell Person, (Ninimäkj) Ruotu 20_komp_3

Suomaläin

Michell Nielson, Ruotu 95_komp_3

Sånger

Erich Jacobson, (Tåifwola) Ruotu 94_komp_3

Sigfredh Thomason, (Lachnanemj) Ruotu 94_komp_3

Thomas Sigfredson, (Tåifwola) Ruotu 91_komp_3

Sällänpä

Erich Thomason, Ruotu 91_komp_3

Matz Christerson, Ruotu 91_komp_3

TAlkuun

Tursas

Anders, (Lachnanemj) Ruotu 92_komp_3

Cnuth Eskielson, (Lachnanemj) Ruotu 22_komp_3

Tyllickain

Erich, (Tyllickala) Ruotu 136_komp_3

Hindrich, (Tyllickala) Ruotu 136_komp_3

Tåifwain

Thomas Grelson, (Safwinemj) Ruotu 93_komp_3

VWAlkuun

Warsa

Cnuth Påhlson, (Safwinemj) Ruotu 93_komp_3

Williacka

Christer, (Tåifwola) Ruotu 23_komp_3

Johan Mårthenson, Ruotu 21_komp_3

Johann, (Lachnanemj) Ruotu 22_komp_3

Michell, (Lachnanemj) Ruotu 92_komp_3

Wittikain

Jöran, (Särckimäkj) Ruotu 93_komp_3

Witzsiäin

Detlof, (Olickala) Ruotu 95_komp_3

Wäntzj

Jacob Sigfredson, (Tåifwola) Ruotu 21_komp_3

ÅAlkuun

Ålckoin

Greels Påhlsson, (Olickala) Ruotu 96_komp_3

Michell Larson, (Olickala) Ruotu 96_komp_3

Tässä hakemistossa on yhteensä 68 nimeä

© Väinö Holopainen 2021