AloitussivuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Pieksämäki ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pieximä Schn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 35, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 962

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrkioby/Kirkonkylä
Anders Matsson 1 Cap: H:r Claes Collanij d:r
Outila/Oittila
Jöran Larson Outin 1
Sijkamäkj/Siikamäki
Thomas Olofson Kainuin 1
Mawesi/Maavesi
Grelss Jönson 1
Nielss 1 B:r
Kyrkioby/Kirkonkylä
Christer Mannin 1 Knecht
Johan Thomason 1 Trumpet: Ture Swänss:s Dreng
Staffan Påhlsson Karjal:n 1
Påhl 1 B:r
Nickarila/Nikkarila
Påhl Peerson Rustain 1 Peer Markusons dreng
Wilhula/Vilhula
Peer Matson Wilhu 1
Pyhitty/Pyhitty
Dominicus Thomason 1
Christer 1 B:r
Thomas 1 B:r

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 962

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Michelsson 1

Ruotu 36, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Michelsson 1
Michel Ainulain 1
Lars 1 Son
Bertil Hinderson Ainul: 1
Wechmais/Vehmaiskylä
Peer Arfwedson Rytkoin 1
Michel Ersson 1 St:S:
Michel Anderson Putkoin 1
Påhl 1 B:r
Lars Nielsson Dito 1
Hällinmäkj/Hällinmäki
Lars Pålsson Puska 1
Anders Matson Tarfwoin 1
Anders Arpilain 1 D.
Olof Matsson 1
Walkiamäkj/Valkeamäki
Peer Olofsson Linduin 1
Thomas Johanson Kaupin 1 Knecht
Thomas Lijkain 1
Olof Peerssom 1 St:S:

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lengelmä/Längelmäki
Peer Peerson Dafwidzin 1
Påhl 1 B:r
Hindrich 1 B:r
Anders Hanson Hurshin 1
Mawesi/Maavesi
Peer Arfwedson Pullin 1
Anders Pullian 1
Erich Andersson 1 Knecht
Arfwed Anderson 1
Sijkamäkj/Siikamäki
Lars Olofson Markain 1
Tehunenemj/Tihusniemi
Johan Pålson Lefwöin 1
Kuckola/Kukkola
Olof Putkoin 1
Lars Peerson Pöyhöin 1
Hindrich Jeppin 1
Suontentaipal/Suontientaipale
Lars Peerson Sormuin 1
_eckila/Häkkilä
Hindrich Jönson Nysein 1
Johan Hindersson 1
Ihalais/Ihalainen
Olof Ihalain 1
Thomas 1 B:r

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lyttilä/Lyytilänmäki
Hendrich Lyttin 1 Knecht
Kölmäkj/Kylmämäki
Johan Ylöin 1
Olof Olofson Ylöin 1
Hangamäkj/Hankamäki
Ifwar Matson Hennin 1
Lars Henninen 1
Peer Henninen 1
Påll Henninen 1
Påhl Larson 1 Dreng
Grelss Olofss Henninen 1
Olof 1 B:r
Wirmasnemj/Virmasniemi
Lars Sigfredson Liukoin 1
Solitaipal/Suolitaipale
Olof Henderson Ylöin 1
Hendrich 1 Bror
Wenemäkj/Venetmäki
Lars Larson Ylöin 1
Wenehtekemänranda/Venettekemäranta
Peer Pöndin 1
Påhl 1 Son
Pyhäjerfwj/Pyhäjärvi
Måns Larson Hoila 1
Christer Larson 1

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Häckilä/Häkkilä
Mårthen Christerss Häckin 1
Olof Nielsson Häckin 1
Willaim Häckin 1
Peer Hendersson Dito 1
Michel Olofsson Häckin 1
Lengelmä/Längelmäki
Matz Nielsson Caupin 1

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 39, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pyhitty/Pyhitty
Thomas Hanska 1
Surnumäkj/Surnunmäki
Nielss Putkoin 1 Knecht
Heetamäkj/Hietamäki
Nielss Peersson 1
Samuel 1 B:r
Johan 1 B:r
Hällinmäki/Hällinmäki
Påhl Johanss Mannin 1
Olof Peersson Puhaka 1
Lengelmä/Längelmäki
Erich Olofsson 1
Mawesi/Maavesi
Påhl Olofsson Tenhuin 1
Uttriala/Utriala
Olof Anderss Uttriain 1
Madtz 1 B:r
Olof Axelsson Uttriain 1

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawesi/Maavesi
Mårthen Erichsson 1
Joren 1 B:r, Knecht
Tåsawalansarj/Tossavalansaari
Jöran Påhlsson 1
Jäppila/Jäppilä
Hans Peersson Halloin 1
Hans Olofsson Hynninen 1
Lars Ikoin 1 Bolagzman
Sonenjokj/Suonenjoki
Mattz Jämpsä 1
Jauhomäkj/Jauhomäki
Lars Peersson Jämpsä 1
Anders Påhlsson Herrain 1
_teinmakj/Liedemäki
Påhl Lehikoin 1
Peer Persson Nysäin 1
_spalanmäkj/Piispalanmäki
Mårten Olofsson Tarfwoin 1
_ikalanmäkj/Toikkalanmäki
Olof Hendersson Hennin 1
Nininemj/Niininiemi
Olof Mattsson Ikoin 1
_rmiswesi/Armisvesi
Påhl Sigfredsson Mattilain 1
Häckilä/Häkkilä
Michell Christersson Hekin 1
Nefwola/Neuvola
Erich Olofsson Mannin 1
Oloff Olofsson 1

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Soliwesj/Suolivesi
Staffan Staffanss Kaupin 1 Knecht
Walkiamäkj/Valkeamäki
Erich Johansson Lijkain 1
Johan Johansson 1 B:
Letenmäkj/Liedemäki
Clemet Clemetsson Laitin 1
Kufwasnemj/Kuvansi
Lars Madzsson 1
Herrala/Herrala
Lars Ikeheimoin 1
Peer Persson 1
_uckola/Kukkola
Jören Påhlsson Itkoin 1
_iurumäkj/Tyyrinmäki
Hendrich Kainulain 1
Sonejokj/Suonenjoki
Oloff Nenoin 1
Oloff Halloin 1
Sontentaipal/Suontientaipale
Lars Larsson Lackain 1
Mattz Colemain 1
Michell Jämpsä 1 Dreng
Erich Påhlsson Wechwilain 1
Lars Peersson Nysäin 1
Johan Wästerin 1
Sijanjalka/Sianjalka
Hendrich Mattsson Laitin 1

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Påhlsson Jalkain 1
Johan 1 B:r
Hullkola/Hulkkola
Olof Erichsson Naukarin 1

Ruotu 42, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pörilä/Pörölänmäki
Eskell Larsson Pöröin 1
Sontientaipal/Suontientaipale
Johan Nillsson Mulldain 1
Wirdasalmj/Virtasalmi
Påhl Larsson Mullkoin 1
Lars 1 B:
Mattz Påhlsson 1
Mattz Sikain 1
Peer Jacobsson Sikain 1
Jacob 1 B:
Hendrich Arfwedsson Rautapä 1
Sornumäkj/Surnunmäki
Söfring Hendersson Pylfwäin 1 Knecht
Anders Johansson Putkoin 1
Mawessj/Maavesi
Phål Arfwedsson Rautapää 1
Jacob Hendersson Janhuin 1
Arfwed Arfwedsson Pulliäin 1
Johan Rautiain 1 Bolagman

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jauhomäki/Jauhomäki
Hemming Hendersson 1

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wipero/Viippero
Mårten Henderssson Pälkäin 1
Nininemj/Niininiemi
Mattz Jörensson Kuituin 1
Haukiworj/Haukivuori
Johan Johansson Måinlain 1
Kyrkioby/Kirkonkylä
Mickell Sikain 1
Pöyhölä/Pöyhölä
Påhl Thomasson Ropain 1

Jalkaväki

Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrckioby/Kirkonkylä
Arfwedh Larsson Putkoin 1
Wilhula/Vilhula
Jacob Påhlsson Wilhu 1
Johan 1 B:r
Pyhitty/Pyhitty
Hendrich Michellsson 1
Eskell Eskellsson Mackoin 1
Wähmais/Vehmaiskylä
Anders Jönsson Ristain 1
Michell Hendersson Rickoin 1
Sornumäkj/Surnunmäki
Lars Nilsson Putkoin 1
Walkiamäkj/Valkeamäki
Erich Nillsson Ickoin 1
Lars 1 B:
Lars Staffansson 1 Knecht
Staffan Staffansson 1

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Thomasson 1
Arfwed Arfwesson 1 Dreng
Tickalamäkj/Tikkalanmäki
Hans Påhlsson Nysäin 1
Gres Mattsson Rautain 1
Nils 1 B:
Johan Jörensson Sijkain 1
Michell Brusiussson Caupin 1
Langellmä/Längelmäki
Sigfred Olofsson Hurskain 1
Lars Johansson Heckin 1
Nils Andersson Heckin 1
Samuel Andersson Heckin 1
Anders 1 B:
Hendrich 1 B:
Samuel Hendersson Sijkain 1
Hendrich 1 B:
Mawesj/Maavesi
Hans Thomasson 1
Sijkamäkj/Siikamäki
Anders Hansson 1 Knecht
Wechmais/Vehmaiskylä
Oloff Mattzsson Caupian 1

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawessj/Maavesi
Anders Peersson Janhuin 1
Markus Påhlsson 1
Utriala/Utriala
Simon Utriain 1
Tåsawalansarj/Tossavalansaari
Påhl Påhlsson Suhoin 1
Jäppilä/Jäppilä
Nils Erichsson 1
Erich 1 B:
Johan Jacobsson 1
Kåssolansarj/Kosolansaari
Anders Kostain 1
Karkoila/Karkkola
Bengt Eskelsson Karkoin 1 Knecht
Jauhomäkj/Jauhomäki
Erich Larsson 1 E: Dräng
Påhl Mattzsson 1
Sonenjokj/Suonenjoki
Anders Persson 1

Ruotu 45, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kärkälä/Kärkkäälä
Oloff Larsson Kärkäin 1
Johan 1 B:r
Lars 1 B:r
Påhl Påhlsson Kärckoin 1
Anders 1 B:r
Letenmäkj/Liedemäki
Påhl Påhlsson 1

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michel Halloin 1
Matz Haloin 1
Peer Johansson 1 M:
Käpisalo/Käpysalo
Johan Peersson Kuckoin 1
Per Persson 1 B:r
Kutumäkj/Kutumäki
Påhl Ikeheinin 1 Peer Nenoins Dreng
Peer Nilsson 1
Mattz Nilsson 1 B:r
Pittkäsmäkj/Pitkäsmäki
Thomas Michelsson 1
Påhl Michelsson 1
Köllmäkj/Kylmämäki
Hendrich Hendrichsson 1
Hangamäkj/Hankamäki
Daniel Larsson Pöröin 1
Markus Sigfredsson Mattilain 1
Solivesj/Suolivesi
Staffan Nilsson Caupin 1 Knecht
Nils 1 B:r
Rumukumäkj/Rummukka
Erich Andersson Häckin 1
Olof 1 B:r
Mawesj/Maavesi
Daniel Janhuin 1

Läänitykset

Nils Grotenfeltin läänitys ♦ Öfwerst: Nils Grotenfeltz F:

Ruotu 54, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalamäkj/Tikkalanmäki
Peer Greelssom Putkoin 1

Läänitykset

Krister Assikaisen läänitys ♦ Sahl. Ryttm. Christer Assikains Erfwingars Lijfztijdz Förlähningh

Ruotu 1Assikain, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Manniala/Vanaja
Eskell Olufsson Mannin 1
Mårten 1 B:r, Knechth
Oloff Påhlsson Mannin 1

Hans Brakelin läänitys ♦ Ryttmest:s Hans Brakels Frellsse

Ruotu 1BrakelLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hellinmäkj/Hällinmäki
Lars Michelsson 1 Landbonde
Påhl Påhlsson Mulkj 1
Påhl Matsson Nikulain 1
Thomas Mattsson 1 B::r
Peer Larsson Kaipiain 1
Mårten Larsson Tarfwoin 1
Hendrich Larsson Tarfwoin 1
Michell 1 B:r
Michell Brusiusson Kaupin 1
Oluf Andersson Kaupin 1
Påhl Olufsson Tarfwoin 1
Niels Hilduin 1 Måg
Anders Thomasson Narin 1
Lars Larsson Hytiläin 1
Oluf Hansson 1 Drengh
Wäisilä/Väisälä
Hendrich Eskellsson Wäisäin 1 Knecht
Johan 1 B:r
Hendrich Pimpu 1

Ruotu 2BrakelLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Matsson Nikolain 1 Knecht
Johan Staffamsson Sijkain 1
Thomas Nielsson Kandain 1
Arfwedh Peersson Wäisän 1
Hendrich Wäisäin 1
Hellinmäkj/Hällinmäki
Påhl Matsson Janhuin 1
4 Bogar som frelsset blifwit 678 år Skyldigh

Wilhelm Uexkullin läänitys ♦ Sahl: Wilhelm Yxkuls Erfwingars Frällse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Saufwanmäkj/Sauvomäki
Påhl Grelsson Janhuin 1
Lars Nielsson Achtin 1
Michell Bärtellsson Hämäläin 1
Peer 1 broor
_ickasmäkj/Pitkäsmäki
Peer Jörensson Tyrfwäin 1

Gerhard Lefwen läänitys ♦ Major Wälb:ne Gerhardt Magnj. Lefwes Frällsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Haukivorj/Haukivuori
Niels Nielsson Williakain 1
Nielss 1 Son
Eskell Erichsson Ollikain 1

Wilhelm Uexkullin läänitys ♦ Sahl: Wilhelm Yxkuls Frällsse

Ruotu 1YxkulLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_itkäsmäkj/Pitkäsmäki
Jöran Hendrichsson Håila 1
Michell Manin 1 Dreng

Ruotu 1Yxkul, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalamäkj/Tikkalanmäki
Sigfred Kaupiain 1
Eskell 1 B:r
Mattsson Lefwäin 1
Staffan Wänäläin 1
Michell Michellsson Måtilain 1
Pieximä/Pieksämäki
Jöns Johansson Russain 1
Mawesij/Maavesi
Påhl Peersson Pulliain 1
Petter Petersson 1
Walkiamäkj/Valkeamäki
Michell Thomasson Kaupin 1
Sarkanemj/Sarkaniemi
Mattz Andersson Häckin 1
Nickarila/Nikkarila
Thomas Clemetsson 1
Kandala/Kantala
Niels Nielsson 1 Knecht
Peer 1 B:r
Jappila/Jäppilä
Bengt Bengtsson 1
2 Bogar som frälsset blifwit 678 skyldigh

Magnus Nirotin läänitys ♦ Ryttm: Wälb:ne Magni Nijrotz Frällsse

Ruotu 1NirotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Häckilä/Häkkilä
Swante Hendrichsson Häckin 1
Hendrich Hendrichsson 1
Sikalansarj/Sikosaari
Hendrich Hendrichsson Wäisäin 1
Kariala/Karjala
Lars Hendrichsson Karialain 1
Niels Abramsson Kirfwitz 1 Knecht
Niskamäkj/Niskamäki
Elias Johansson Karialain 1
Jöran Hendrichsson Kainulain 1
Pieximä/Pieksämäki
Lars Eskellsson Mackoin 1
Wilhula/Vilhula
Bengt Wilhu 1
Peer 1 B:r
Pyhitty/Pyhitty
1 Capelan H:r Niels Frillanders Drengh
Kandala/Kantala
Markus Jacobsson Leikas 1
Surnumäkj/Surnunmäki
Påhl Hendersson Pallkehin 1

Jalkaväki

Ruotu 1Nirot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sontientaipal/Suontientaipale
Lars Peersson Kurikain 1
Samuel Rijsain 1 Dreng

Nils Grotenfeltin läänitys ♦ Öfwerst: Niels Grotenfältz Frälsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawessj/Maavesi
Nills Hansson Halloin 1

Ratsuväen palkkatilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_alanemi/Rajalanniemi
Christer Påhlsson 1

Wilhelm Uexkullin läänitys ♦ Sahl: Wilhelm Yxkuls Erfwingars Frälsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jäppilä/Jäppilä
Anders Lydikäin 1 Dreng

Gerhard Lefwen läänitys ♦ Major Wälb:ne Gerhardt Magni Lefwes Frälsse

Ruotu 1LeweLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_ukiworj/Haukivuori
Mattz Matsson Ollikain 1
Peer 1 B:r
Måns Hansson Käriäin 1
Phillip Peersson 1
Hendrich Thomasson 1 Knecht
Peer 1 B:r
Clemet Peersson Williakain 1
Oluf Peersson Käriäin 1
Mårten Jeremunsson 1
Lars Peersson 1
Peer Eskellsson Måila 1
Clemet Andersson Williakain 1
Påhl Månsson Pöyhoin 1
Lars Larsson 1 B:r Son
Markus Williakain 1

Ruotu 1Lewe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendrichsson 1
Eskell Hendrichsson 1
Peer Nielsson 1 Måg

Petter von Giertenin läänitys ♦ Sahl: Petter von Giertens Frällsse

Ruotu 1GiertenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Toholax/Toholahti
Sigfredh 1 Broor
Christer Larsson 1
Hendrich 1 B:r, Knecht
Lars Hendrichsson Hämäläin 1
Mattz 1 B:r
Letenmäkj/Liedemäki
Oluf Matsson Laitin 1
Tuirumäkj/Tyyrinmäki
Markus Johansson 1
Påhl Mattsson 1
Mattz Matsson 1
Markala/Markkala
Lars Johansson Nijsoin 1
Eskell Påhlsson 1
Wauhkola/Vauhkola
Thomas Wauhkoin 1
Mattz Hendersson 1
Knuttila/Nuutila
Cnut Michellsson 1

Nils Grotenfeltin läänitys ♦ Öfwerst: Nils Grotenfeltz Frälsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalanmäkj/Tikkalanmäki
Eskell Olufsson Hilduin 1
Oluff 1 B:r
Walkianmäkj/Valkeamäki
Lars Olofsson Ikoin 1
Oloff 1 Broor

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 962

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2023