AloitussivuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → 1647 väenottoluettelo ☰ 

Pieksämäki väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessä

Piexemä Sochn

Extract opå Knechtarne i Nyslåtz Lähn Anno 1647 Utskreffne


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pöyhöiläby/Pöyhölä
Hendrick Larsson Pöyhöinen 1 B:r sonn
Wilhulaby/Vilhula
Hans Jacobzson Wilhuinen 1 Broder
Wechmasby/Vehmaiskylä
Niels Andersson Rijcköinen 1 B:r sonn
Längelmä/Längelmäki
Berttill Andersson Hurskainen 1 B:r
Wäisälä/Väisälä
Peer Peersson Wäijsäinen 1 Son
Wirtasalmj/Virtasalmi
Hendrick Påålsson Tarfwainen 1 B:r
Hellinmäkj/Hällinmäki
Påål Olsson Kåssj 1 Bonde

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 62

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Påålsson Puhakainen 1 Son
Walkiamäkj/Valkeamäki
Påål Påålsson Palainen 1 Son
Tickalanmäkj/Tikkalanmäki
Michill Michillsson Matilainen 1 Son
Maawesj/Maavesi
Carll Olsson Tenhuinen 1 Son
Utrialaby/Utriala
Anders Olsson Utriainen 1 Son
Jäppiläby/Jäppilä
Bengdt Bengdtzson Rissainen 1 Mågh
Leetenmäkj/Liedemäki
Madz Påålsson Lihakainen 1 Son
Peer Påålsson Mussainen 1 Son
Käpysalo/Käpysalo
Peer Peersson Kuwainen 1 Son
Pitkäsmäkj/Pitkäsmäki
Niels Nielsson Karialainen 1 Son
Pyhäjärfwj/Pyhäjärvi
Peer Påålsson Pöndinen 1 Son
Suoniwesj
Hendrick Staphansson Cauppinen 1 Son
Kåfwalaby/Kovala
Grels Grelsson Kåfwainen 1 B:t
Kutamejärfwj/Kutemajärvi
Ewerdt Årain 1 Styfson
Luusnemj/Luusniemi
Marcus Marcusson Möttöj 1 Bonde
Nykäläby/Nykälä
Lars Hansson Nykäinen 1 Son

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 61, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Väinö Holopainen 2023