AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1654 ruodutus- ja väenottoluettelo

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pumala Sochn

Uthskriffningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslottz Landshöfdingedömmen...Pro Anno 1654. Nyeslottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lukoila
Nielss Parrj Parri
Limatala
Jönss Madtsson Limatain Liimatainen
Lukoila
Hendrich Jönsson Luckoin Luukkonen
Ninisarj
Erich Christersson Kotro Kotro
Kiliula
Lars Larsson Kiluin B:r Bengdt Larsson Kneckt Kiljunen
Lambila
Anders Bengtin Penttinen
Madtz Jönsson Lambin Lampinen
Lindusalo
Madtz Jönsson Herckein Härkönen
Kietäwälä
Lars Kietäwäin Kietäväinen
Lindusalo
Anders Johansson Kiliun Kiljunen
Mårthen Hackinen Häkkinen

Ruotu 70Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soroila
Lars Andersson Soroin Sorjonen
Lars Månsson Samoin Sorjonen
Metuila
Påll Pållsson Metuin Miettunen
Harmala
Påll Peersson Harmain Harmainen
Rokotaipal
Påll Peersson Långh
Jöns Peersson Samoin Summanen
Kietäwälle
Madtz Christersson Kietwäin Kietäväinen
Hamula
Peer Peersson Mustoin Mustonen
Kietäwäle
Hendrich Persson Bengtin Penttinen
Ryhälä
Mårten Janhuinen Janhunen
Lambila
Påål Påålsson Laamain B:r Johan Pålsson Kneckt Lampinen

Ruotu 71Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hamula
Jacob Hamuinen Hamunen
Madts Somalain Suomalainen
Sipilänsarj
Hendrich Hendrichsson Seppinen Sipinen
Hamula
Johan Andersson Rihuin Ryhänen
Peer Bengdtsson Soliu Sulju
Ryhälä
Brusius Pylckein Pylkkänen
Kietäwällä
Lars Christersson Waldoin Valtonen
Lars Olofsson Päykein S:n Hendrich Larsson Kneckt Pöykkönen
Pollala
Peer Peersson Pellinen Pellinen
Oloff Madtsson Pellinen Pellinen
Metuila
Peer Peersson Metuin Miettunen

Ruotu 72Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Harmala
Thomas Harmainen Harmainen
Kerinemj
Oloff Hakulin S:n Oloff Oloffsson Kneckt Hakulinen
Lars Jöransson Pellinen
Påll Thomasson Hakulin Hakulinen
Kietäwälä
Peer Jönsson Monduin Montonen
Rokotaipal
Peer Huijainen Hujanen
Ninisarj
Lars Larsson Hulkoin Hulkkonen
Lohilax
Madtz Peersson Lewoin Sulkawa Sochn Lehvonen

Ruotu 73, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Sulkavalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kyrkeby
Gabriel H:r
Kietäwälä
Anders Oloffsson Lamain Laamanen
Kyrkieby
Påål Bengtinen Penttinen
Kitulansalo
Jönss Larsson Kåckoin Kokkonen
Hapensarj
Hendrich Lamain Son Madtz Hendrichsson Kneckt Laamanen

Ratsastalot ♦ Ryttare som haffwa öffwerlops Folck och fördenskuldh böhre Stå i Rotha

Ruotu 37 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Lappeelta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kitulansalo
Oloff Peersson Saickoin Saikkonen
Kietäwälä
Mårten Kietäwäin Kietäväinen
Kitulansalo
Påål Nielsson Kituinen Kitunen
Thomas Larsson Luckoin Luukkonen

Ruotu 38 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kitulansalo
Mickel Safwolain B:r Son Madtz Hendrichsson Kneckt Savolainen
Jönss Madtsson Luckoin Luukkonen
Heinnemj
Thomas Madtsson Luckoin Luukkonen
Kurensalo
Jöns Härcke Härkä
Lindusalo
Måns Saikoinen Saikkonen
Mårten Repoinen Reponen
Ollickala
Madtz Hämeläin Hämäläinen
Råkansalo
Thomas Råckainen Rokkanen

Ruotu 39 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 3 miestä Sulkavalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wesiniemj
Anders Lamin Laamanen
Toifwalla
Eskell Hansson Toifwain Taivainen
Kietäwälä
Peer Aufwin Auvinen
Såriola
Anders Soroinen B:r Son Peer Hansson Kneckt Sorjonen
Kietäwälä
Peer Oloffsson Kietäwäin Kietäväinen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som haffwa öffwerlops Folck och fördenskull böhre stå i Rotha

Ruotu 9 RakuunatLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Magnola
Grels Kiliuinen Kiljunen

Läänitykset ♦ Adelens frälsse som böhre stå i Rothor och Knechter uthgiffwa

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipola
Påll Caipainen Kaipainen
Peer Caipainen Kaipainen
Pål Keckoinen Kekkonen

Johan Pistolekorsin läänitys ♦ Capit: Johan Pistolkors

PistolkorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pirtimäkj
Anders Oloffsson Hakulin Hakulinen
Pällilä
Brussius Pellin Pellinen

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Clas Johan Boranoffz

Ruotu 87 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ikola
Påll Ickoinen Ikonen
Maliala
Anders Jackobsson Maliames Maljanen
Påll ibm Maljanen
Pål Thomasson ibm Maljanen
Hendrich Kietewein Kietäväinen

Ruotu 88 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Larsson Conduin Kontinen
Hanss Timoinen Timonen
Peer Andersson Leinoinen Leinonen
Påål Såla Solla
Jöns Larsson Ihalain Ihalainen
Hurisala
Påål Erichsson Juckrain Jukarainen
Anders Ihalain Ihalainen
Per Solla Solla
Brusius Madtsson Korhoin Korhonen
Pål Christersson Pekoin
Christer Christersson
Jöran Oloffsson Lappalainen
Lars And: Piskoinen Piskonen
Anders Piskoinen Piskonen
Peer Hylckeinen Hylkeinen
Lars Hylckeinen Hylkeinen
Oloff Oloffsson Laskoinen Laaskonen
Madtz Simonsson Inginen Inkinen
Clemet ibm Inkinen

Ruotu 88 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1090

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hurisalo
Bengdt Inginen Inkinen
Mårten Inginen Inkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1021, 1040, 1045, 1084, 1087

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 113

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Maija-Liisa Laakso 2021