AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1656 ruodutus- ja väenottoluettelo

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pomala Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landzhöfdingedomen...Pro Anno 1656. Nye Slottz Lähn

Baranoffin läänitykseltä on puhtaaksikirjoituksessa 15 Puumalaan merkittyä henkilöä siirretty Juvalle. Henkikirjojen mukaan he asuvat Juvalla.


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono sampt Infanterietz hemman som inthet Brukes af Officerne

Talolliset

Ruotu 75, Ruotuun kuuluu miehiä myös Sulkavalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kitulansalo/Kitula
Jöns Larsson Kukoin Kokkonen
Luckola/Luukkola
Anders Morthensson Lukoin Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari
Lars Larsson Hullkoin S:n Lars Larsson Hulkoin Knecht Hulkkonen
Limatala/Liimattala
Jöns Mattsson Limatain Liimatainen

Ruotu 76Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lindusalo/Lintusalo
Anders Jönsson Killiuin Kiljunen
Killiula/Kiljula
Lars Larsson Killiuin Kiljunen
Wesinemj/Vesiniemi
Hendrich Bengtin Penttinen
Rokotaipal/Ruokotaipale
Nills Peersson Huijain Hujanen
Kietewälä/Kietävälä
Påhl Mondoin Montonen
Harmala/Harmaala
Thomas Harmain Harmainen
Sorioila/Sorjola
Lars Månsson Sorioin Sorjonen
Kietewele/Kietävälä
Mattz Kietewäin Kietäväinen

Ruotu 76, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 871

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Metula/Miettula
Pål Peersson Metuin Miettunen
Peer Peersson ibm Miettunen
Harmala/Harmaala
Påhl Peersson Harmain Bolagzman Staffan Harmain Knecht Harmainen
Påhl Peersson Pitkä Pitkäharmainen
Gabriell H:r Caplan

Ruotu 77Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 871

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lambila/Lampila
Mattz Jönsson Lambin Lampinen
Kärinemj/Keriniemi
Påhl Hakulin Hakulinen
Lars Jöransson Pellinen
Oloff Hakulin Hakulinen
Hapasarj/Haapasaari
Hendrich Hendrichsson Lamain Laamanen
Kietewälä/Kietävälä
Anders Olsson Lamain Laamanen
Hamuila/Hamula
Caupi Hamuinen Hamunen
Jöran Assilain Asilainen
Johan Andersson Ryhänen
Peer Bengtsson Sulliuin Sulju
Hainiemj/Luukkola
Nills Parrj Bolagzman Jöns Hendrichss: Sallj Knecht Parri
Telalax/Telalahti
Hendrich Supin Sipinen

Ruotu 78, Ruotuun kuuluu miehiä myös Ruokolahdelta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 871

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattz Peersson Ketewäin Kietäväinen
Peer Peersson Pellin Pellinen
Oloff Mattzsson ibm Pellinen
Ryhälä/Ryhälä
Olof Peersson Naukarin Naukkarinen
Sigfredh Ifwoin Iivonen
Kietäwälä/Kietävälä
Lars Päyckein Pöykkönen
Kyrckieby/Kirkonkylä
Påhl Påhlsson Lambin Lampinen

Ratsastalot ♦ Ryttare aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn som för dheres öfwerlopz Follck böra stå i Rotha

Ruotu 7 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 879

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Heinenemj/Luukkola
Mattz Thomasson Lucoin Luukkonen
Wesinemj/Vesiniemi
Anders Lamain Laamanen

Läänitykset ♦ Frellse aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn Pro Anno 1656.

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Clas Boranoffz

Ruotu 25 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 894

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hurisalo/Hurissalo
Christer Piskoin Piskonen
Christer Summa Summa
Anders Piskoin Piskonen
Lars Paijain Paajanen

Ruotu 26 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 894

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Leskoin Laaskonen
Hylkyla/Hylkylä
Lars Hylkoin Hylkeinen
Lars Clemetsson ibm Hylkeinen
Anders Piskoin Piskonen
Mattz Simonsson Ingin Inkinen
Clemet ibm Inkinen
Bengt Inginen Inkinen
Morthen ibm Inkinen
Hauhola/Hauhala
Hendrich Kietewein Kietäväinen
Påhl Ickoin Ikonen
Maliala/Maljala
Thomas Maliasmes Maljanen
Anders Caupisson ibm Maljanen
Påhl Peersson Maljanen
Lars Maliasmies Maljanen
Christer Kuifwoin Kuivanen
Kondula/Kontila
Anders Konduin Kontinen
Hans Timoin Timonen
Anders Leinoin Leinonen
Hurisalo/Hurissalo
Erich Juckarin Pafwell Christersson Knecht Jukarainen
Lars Ihalain Ihalainen
Ihola/Ihalainen
Påhl Leinoin Solla Leinonen
Anders Ihalain Ihalainen
Morthen Peldoin Peltonen
Mattz Korhoin Korhonen
Peer Solla Solla
Jöran Lappalain Lappalainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens F:s

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 905

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaipola/Kaipaala
Lars Kaipoin Kaipainen
Peer Larsson Kaipoin Kaipainen
Påhl Käckoin Kekkonen

Johan Pistolekorsin läänitys ♦ Johan Pistolkorses

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pirtimäckj/Pirttimäki
Anders Hackulin Hakulinen
Pallilä/Pellilä
Brusius Pällinen Pellinen

Hans Brudgumin läänitys ♦ Hans Brudgummes

BrudgumLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ryhälä/Ryhälä
Måns Nillsson Ollikain Ollikainen
Hendrich Metuin Miettunen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 870, 879, 894, 905, 910

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 633
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 287

Nimet aakkosjärjestyksessä16551660

© Maija-Liisa Laakso 2021