AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1647 väenottoluettelo

Puumala väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Pumala Sochn

Extract opå Knechtarne i Nyslåtz Lähn Anno 1647 Utskreffne


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono Knechtar

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ninisarj/Niinisaari
Anders Munck 1 bonde Munk
Lijmattala/Liimattala
Jöns Madzson Lijmatain 1 bonde Liimatainen
Käriniemj/Keriniemi
Oloff Hakulinen 1 bonde Hakulinen
Kietewälä/Kietävälä
Hendrick Grelsson Luuckoinen 1 Son Luukkonen
Harmala/Harmaala
Thomas Harmainen 1 bonde Harmainen
Pardalaby/Partala
Anders Andersson Himainen 1 Son Himanen
Telalax/Pellilä
Peer Peersson Pellinen 1 brodher Pellinen

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Killiulaby/Kiljula
Bertil Nielsson Killiuinen 1 Kiljunen
Kittula/Kitula
Lars Råckainen 1 Rokkanen
Himala/Himala
Eskill Jönsson Sårfwainen 1 Sorvanen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 60, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2021