AlkuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Rantasalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Randasallmj Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkumäkj
Hendrich Hendersson Kåsoin 1
Joutzenmäkj
Olof Johansson Imoin 1
Nils Swensson Korpin 1 Knecht
Salamon Bertilsson 1
Hefwonlax
Matz Larsson Pölläin 1
Sombasarj
Thomas Staffansson Pustin 1
Achuensalmj
Mattz Persson Pölläin 1
Peter Peersson 1 B:r
Ossickonmäkj
Lars Ikeheimoin 1
Sallilla
Mårten Mattsson Tulkj 1
Lautakotolax
Anders Hansson Tijkain 1
Repomäkj
Mattz Peersson Haraka 1
Peer Persson 1 B:r
Hindrich Hendersson Kerfwin 1
Karhilantaipall
Mattz Hendersson Kettuin 1
Måns Hendersson 1 B:r
Tornionemj
Påhl Kinnuin 1
Peter Påhlsson 1 Son

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda
Peter Olsson Huckain 1
Hendrich Olofsson 1 B:r
Warkaus
Olof Petersson Immoin 1
Temasalo
Mattz Persson Eroin 1 Knecht
Tuusmäkj
Eskell Persson Kåsoin 1
Peer Michelsson 1 St: S:n
Hans Ullmain 1
Reijola
Mårten Kandaratin 1
Kollkontaipal
Anders Mattsson Rautiain 1
Johan Peersson Pyllkäin 1
Tammänlax
Jöran Jöransson 1
Olof Andersson Karpain 1
Staffan Turuin 1
Puikoinnemj
Anders Bertillsson 1
Achwensalmj
Olof Swensson Pardin 1
Erich Nielsson Condia 1
Sombasarj
Thomas Persson Pustin 1
Rannimäkj
Jacob Jacobsson Rautiain 1

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Persson Kärkäin 1

Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Samuel 1 B:r
Palwalax
Olof Andersson Klostarin 1
Peer Arfwedsson 1 B:r S:n

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ossikonmäkj
Michell Jatin eller Paxu 1
Samuel Mattsson Pustin 1
Hemming Månsson Mykäin 1
Lautakotulax
Arfwed Hansson 1
Hans Hansson 1 B:r
Torasalo
Mickell Mickelsson Karhu 1 Knecht
Johan Ollsson Huckain 1
Hendrich Staffansson Salin 1
Staffan 1 B:r
Pisamalax
Michell Hendersson Turuin 1
Erich 1 B:r
Oloff 1 B:r
Erich Andersson Ehroin 1
Woinsalmj
Anders Staffansson Ikeheimoin 1

Ruotu 50Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rauhamäkj
Mattz Larsson Oitin 1
Bengt Larsson 1 B:r
Joutzenlax
Peer Påhlsson Såpain 1
Hariuranda
Mattz Christersson Kinnuin 1
Oloff Kasin 1
Hendrich Persson Tolfwain 1
Peer Peersson 1 B:r
Oloff Peersson 1 B:r
Påhl Mattsson Huckain 1
Mattz Påhlsson 1 Son
Lars Påhlsson Huckain 1
Tuusmäkj
Thomas Andersson Kärkäin 1
Kolkontaipall
Anders Börielsson Hyfwäin 1
Thomas 1 B:r
Nils Nilsson Hylech 1 Knecht
Hijsmäkj
Påhl Ifwarsson Kärkäin 1
Anders Ikeheimoin 1
Reijola
Mattz Bengtsson Hardikain 1

Ruotu 51Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bengt Hardikain 1
Hilldula
Erich Knutsson Klostarin 1
Parkumäkj
Hendrich Thomasson Tijlikain 1
Thomas Thomasson 1 B:r, Knecht
Asikala
Peter Larsson Asikain 1
Johan Andersson Parfwiain 1
Anders Sallinen 1 Lagl:n Munsellij Dräng
Michell Michelsson Asikain 1
Mickell Kettuin 1 Lensmans Jöran Larssons Dreng
Achvensalmj
Hendrich Mattsson Pölläin 1
Arfwedh Arfwesson Keinuin 1
Wahersalo
Lars Asikain 1
Tuusmäkj
Johan Tirroinen 1

Jalkaväen palkkatalot

Ruotu 51, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lautakotolax
Påhl Mattsson Natuinen 1
Rijtalax
Johan Hartwijcksson 1
Pisamalax
Lars Larsson Kilpelein 1
Petter Larsson 1 B:r

Ruotu 52Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Joutzenlax
Petter Johansson Wäntinen 1
Hendrich Wäntinen 1 Dreng
Hariuranda
Mickell Mickellsson Laukainen 1
Temasalo
Thomas Brusiusson Laitinen 1
Tuusmäkj
Anders Kämäräin 1 el:r Mattz Kaukuin
Petter Kämäräin 1

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkunmäkj
Wollmar Mattsson Nikoin 1
Petter Kämäräin 1
Johan Hapakoka 1
Joutzemäkj
Christer Immoinen 1
Wahersalo
Påhl Påhlsson Hannoinen 1
Torasalo
Anders Säppäin 1
Hefwonlax
Hindrich Klostarinen 1 Knecht

Läänitykset

Herman Harneskiöldin läänitys ♦ Wäb:ne Herman Harneskiöldz Lijffstijdz Frälsse

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo
Petter Hannoinen 1
Achensalmj
Lars Muldain 1 el:r Jöns Naukarin
Rauhamäkj
Mattz Heiskainen 1

Johan Pistolekorsin läänitys (1) ♦ H:r Johan Pistolkors Frälsse

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tuusmäkj
Påhl Andikain 1

Läänitykset

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Sahl: Hendrich Sewlenbergz Norkiöpingz besluutzz Frälsse

Ruotu 1Seu, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda
Oluf Kotilainen 1 Knecht
Oluf Wänäinen 1

Hans Klickin läänitys ♦ Capiten Sahl: Hans Klieckz Frälsse

Ruotu 1Seu, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ossikoumäkj
Johan Rassmusson Sorfwain 1
Samuel Lainainen 1
Porosalmj
Staffan Heiskainen 1
Tornioniemj
Anders Andersson Sorfwain 1

Nils Grotenfeltin läänitys ♦ Wälb:ne Mårthen Brennerfeldz Erfwingars nu Öfwerst.s Grotenfeltz Frällsse

Ruotu 1Seu, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda
Anders Immoinen 1
1 Son Lijten
Mårten Immoinen 1
6 Bogar som frelsset för 678 Skyldigh blef

Herman Harneskiöldin läänitys ♦ Harnskildtz Frällsse

Ruotu 1Har, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1010

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Repomäkj
Anders Kettuin 1
Woinsalmj
Hendrich Nilsson Korppin 1
Lars Immoin 1
Torasalo
Mattz Larsson 1
Lars Larsson Wänttin 1
Parkunmäkj
Anders Lasainen 1

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Wälb:ne Mårten Brennerfältz Frällsse

Ruotu 1Lep, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1014

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda
Anders Immoinen 1
1 Son Lijten

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 966

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2021