AloitussivuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → 1654 väenottoluettelo ☰ 

Ristiina väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessä

Pellosnemj

Kortt Rulla oppå dhe Skreffne Knechter Åhr 1654


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Toifwala
Mårten Thomasson

Läänitykset ♦ Frälsse Knechter

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Claes Johan Boranafz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
7 R:r för hwilcke Frälsse Fougden Hafwer Lofwat förskaffa 7 duglige Karlar till Munstringen

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Gref: N:s Richz Drotzetens Brahelinna Lähn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
16 R.r för hwilcket Frälse Fougden lofuar skaffa 16 dugliga Karlar til Näste Munst:n

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1102

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Väinö Holopainen 2023