AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Sääminki ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Säminge Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 30_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Jörenss Stenberg Knecht
_hlanemi/Pihlajanniemi
Påhl Mieloin
Anders Mieloin
Påhl Horjulain
Anders Hirfwoin

Ruotu 31_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Anderssonn Wänäläin Knecht
Petulansarj/Pietolansaari
Staffan Mieloin
Päsoilansari/Pesolansaari
Mårten Wanhain
Weistonsarj/Väistönsaari
Johan Johansson Läskinen
Wournemj/Vuoriniemi
Peer Panninen

Ruotu 32_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Erichsson Mu__ Knecht
Rijtåsarj/Ritosaari
Matz Sinckoin
Matz Pullkin
Johan Cainulain
Thomas Tåufwain

Ruotu 33_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Hansson Stenberg Knecht
Rijtåsarj/Ritosaari
Laars Läppein
Ssärcklax/Särkilahti
Oloff Sillain
Kåsålo/Kosola
Johan Kåsoin
Abraham Kåsoin

Ruotu 34_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Påhlss Clostarin Knecht
Rijtosarj/Ritosaari
Anders Kåsoin
Hindrich Pullkinen
Peer Luckain
Kapajakola/Kapajaakkola
Matz Kapaiackoin

Ruotu 35_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Elias Månsson Kärckin Knecht
Mickolanemj/Mikkolanniemi
Anders Luckain
Pickila/Päkkilä
Anders Vihawain
Hindrich Vihawain
Saakonsarj/Saukonsaari
Jacob Mappain

Ruotu 36_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Anderss Hafwöin Knecht
Jatilla/Jaatila
Daffwed Jatin
Laars Kåsoin
Oloff Tunoin
Kapaiakola/Kapajaakkola
Matz Påhlssonn

Ruotu 37_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Anderss Tåifwain Knecht
Ingilla/Inkilä
Hindrich Kapaiackoin
Hindrich Pulkinen
Böriel Anderssonn
Ikanemj/Ikoinniemi
Peer Jurfwain

Ruotu 63_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Peersson Cordinen Knecht
Piklanemj/Pihlajanniemi
Niels Jumpain
Samuel Innoin
Laukansarj/Laukansaari
Johan Kauckain
Matz Velloin

Ruotu 64_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårten Mårtenssonn Miekoin Knecht
Käsamäsarj/Kesamonsaari
Erich Nyrhin
Kokonsarj/Kokonsaari
Anders Haltuin
Jacob Tamj
Mickolaniemj/Mikkolanniemi
Anders Himain

Ruotu 65_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Johanss Kärfwinen Knecht
Achwwionsarj/Ahvionsaari
Bertill Läppein
Peer Lefwoin
Påhl Tijnin
Matz Tijnin

Ruotu 66_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Larss Kohoin Knecht
Achwwionsarj/Ahvionsaari
Johan Terfwoin
Kangais/Kankainen
Matz Kåckoin opt: Öde
Thomas Terfwoin
Laars Mielikain

Ruotu 67_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Anderss Kächkoin Knecht
Pällosalo/Pellossalo
Erich Jontuin
Anders Kåaoins Öde opt:
Erich Kåckoin
Niels Matsson Saijoin

Ruotu 68_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Peeress. Awikain Knecht
Klåsterniemj/Luostarila
Olaus Ivanander H:
Kardilanranda/Kaartilanranta
Axell Turdinen
Laars Purhoin
Oloff Simoin

Ruotu 69_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Johansson Knecht
Tålfwaniemj/Tolvanniemi
Thomas Jordan
Thomas Kinnunen
Peer Spillingh
Jören Mannj

Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Gregorius Andersson Tanninen Knecht

Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Warparanda/Varparanta
Grels Leikain medh Peer Putkoins Ödhe
Jufwoila/Juvola
Oloff Mättilain
_aukeniemj/Haukiniemi
Peer Saijruin

Ruotu 71_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Staffansson Knecht
_aukeniemj/Haukiniemi
Matz Matsson Laukain
Jufwoila/Juvola
Hans Jufwoin
Laars Wichla
Wackotaipal/Vaikotaipale
Matz Sewoin

Ruotu 72_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Matsson Cuolmain Knecht
Wackotaipal/Vaikotaipale
Niels Jufwoin
Pijrheniemi/Pirhiänniemi
Hans Tålfwains Öde
Anders Kärckäin
Påhl Mieloin

Ruotu 73_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Samuel Anderss Tirroin Knecht
Kallislax/Kallislahti
Jöran Kannin
Johan Kaupinn Påstbonde
Anders Kåsoin
Mårten Hapiain

Ruotu 74_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Staffanssonn Rännij Knecht
Kurkella/Kurkela
Bertill Kärckein
Mårten Kärckein
Reinickalla/Reinikkala
Påhl Reinikain
Läskellä/Leskelä
Anders Läskin

Ruotu 75_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Olofss Koopain Knecht
Pakarilla/Pakarila
Daniel Bakarin
Punnolax/Punnola
Bertill Säppäin
_unnoila/Punnola
Hindrich Wanhain Påstbonde
Matz Karpain

Ruotu 76_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Michellss. Puitulain Knecht
_unnoila/Punnola
Mårten Kåstiain
Pöllelä/Pöllölä
Ifwar Ruskain
Johan Kaipain
Sauckolla/Saukkola
Niels Hilldemoin

Ruotu 77_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Peerss: Immoin Knecht
Kåmmernemj/Kommerniemi
Erich Aufwin
Erich Hakulin
Simon Innoin
Åtawanemi/Otavanniemi
Johan Wanhain

Ruotu 78_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Olofss Utriain Knecht
Åtawanemi/Otavanniemi
Christer Månåin
Peer Innoin
Sigfred Willckj
Cardilanranda/Kaartilanranta
Matz Lukasson Muhoin

Ruotu 79_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Erichss: Keijser Knecht
Laukansarj/Laukansaari
Erich Tofwj
Mickolanemj/Mikkolanniemi
Måns Månss Mickoin
Warparanda/Varparanta
Peer Hauckain
Cardilanranda/Kaartilanranta
Anders Lukasson Muhoin Öde opt: af Johan Rouhiain

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021