AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → 1678 väenottoluettelo

Sääminki väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessä

Säminge S:n

Kårtt Rulla uppå 1678 Åhrs Skrefne Knechter...som komma under Öfwerstens Wälb: H:r Anders Muncks Reg:te


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1225

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Otawanemi/Otavanniemi
1 Peer Junnain
Hånkinemj/Haukiniemi
1 Peer Nielsson Sairain
Jatila/Jaatila
1 David Matzon Jatin
Warparanda/Varparanta
1 Olof Christerson Qvintus
Pällosalo/Pellossalo
1 Abram Abramson Kåssoin
Jatila/Jaatila
1 Hans Larson Kåssoin

Läänitykset ♦ Frällse Knechter

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Jöran Pistolkors F:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1230

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tålfwanemi/Tolvanniemi
1 Peer Påhlson Nacka

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1231

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Lars Andersson Rassin förrymbd till Kexholm
1 Christer Henderson Kapajakoin förrymbd till Kexholm
Pälloisalo/Pellossalo
1 Anders Sunnj
Carduranda/Kaartilanranta
1 Petter Seyrainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1225

Nimet aakkosjärjestyksessä16761679

© Väinö Holopainen 2021