AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1638 jousiluettelo

Sulkava jousiluettelo 1638

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sulkava Cappellgeld

Bogalengdh aff Sulkava Cappellgeld 1638


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Iitlahden kymmeneskunta ♦ Idelax Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 150

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Madz Madzsson Autio Bn Autio
Henrich Persson Radikain Bn Raatikainen
Erich Hendersson Sn Raatikainen
Peer Greelsson Kaipoin Bn Kaipainen
Greels Persson Kaipoin Sn Kaipainen
Anderss Andersson Kaipoin Bn halt Kaipainen
Per Larsson Kinain Bn Kinanen
Lars Larsson Kinain Br Kinanen
Madz Larsson Kinain Br Kinanen
Sigfredh Madzsson Kinain Bn Kinanen
Lars Madzsson Kinain Br Kinanen
Knut Peersson Klåstarinen Bn Luostarinen
Lars Larsson Kaipoin Bn Kaipainen
Henrich Mårthensson L_____ Bn Laitinen
Oluff Larsson Kaipoin Bn Kaipainen
Christer Madzsson Mursuin Bn, omyndigh Mursunen
Sigfredh Andersson Monoin Bn Mononen
Thomass Sigfredhsson Radikain Bn Raatikainen
Lars Larsson Radikain Bn, öfärdig Raatikainen
Madz Grelsson Panoin Bn Paunonen
Påll Larsson Panoin Bn Paunonen
Anderss Olsson Seppäin Bn, uptagit ödes hemman Seppänen
Lars Olsson Kainolain Lössdriffuare Kainulainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Larsson Tunninen Bn, uptagit ödes hemman Tunninen
Bertill Kurrki Bn Kurki
Jacob Bertilsson Sn Kurki
Eskill Limatain Dr Liimatainen
Anders Kurrki Bn Kurki
Madz Persson Muli Bn Mulli
Madz Madzsson Tijtain Bn Tiittanen
Anders Clemetsson Heldimoin Bn Heltimoinen
Mickell Clemetsson Br Heltimoinen
Oluff Clemetsson Br Heltimoinen
Anders Persson Erickäin Bn Eerikäinen
Lars Olsson Erickäin Bn Eerikäinen
Oluff Larsson Sn, 13 åhr Eerikäinen
Påll Persson Erickäin Bn, ofärdig Eerikäinen
Mickell Bertilsson Pöllöin Dr Pöllänen
Jören Persson Erickäin Bn Eerikäinen
Nilis Persson ibm Br Eerikäinen
Mårthen Persson Muli Bn Mulli
Peer Mårthensson Son Mulli
Henrich Mårthensson Son Mulli
Madz Mårthensson Son Mulli

Partalan kymmeneskunta ♦ Partala Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Bertilsson Hyfwärin Bn Hyvärinen
Jören Persson Son Hyvärinen
Erich Larsson Wätäin Bn Väätäinen
Lars Nilsson Korhoin Bn Korhonen
Anders Mähynen Bn, gammal Knecht Mähönen
Peer Persson Hyfwärin Bn Hyvärinen
Madz Persson Br Hyvärinen
Lars Larsson Läinikäin Bn Leinikäinen
Per Andersson Kammoin Bn Kammonen
Johan Mårthensson K_____ Bn Kammonen
Mickell Persson Wätäin Bn Väätäinen
Greels Partain Dr Partanen
Peer Andersson L_____ Dr
Per Matilain Bn, gammal Knecht Matilainen
Peer Persson Partain Dr Partanen

Ruokoniemen kymmeneskunta ♦ Rockoniemi T:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madz Persson Uckoin Bn, ofärdig Ukkonen
Madz Madzsson Son Ukkonen
Madz Madzsson Kardinen Bn Kaartinen
Anders Henrichsson Sickoinen Lössdrifuare Sikanen
Lars Meloin Bn Mielonen
Lars Staffansson Condiain Bn Kontiainen
Simon Sigfredsson Pöllöin Bn Pöllänen
Oluff Olsson Tanninen Bn Tanninen
Oluff Hendersson Tanninen Dr Tanninen
Lars Bertilsson Tanninen Bn Tanninen
Hans Larsson Condiain Dr, 13 åhr Kontiainen
Lars Jacobsson Tanninen Bn Tanninen
Johan Persson Hatain Bn Haatainen
Peer Persson Kardinen Bn Kaartinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madz Larsson Kardinen Bn Kaartinen
Knuth Olsson Sipinen Bn Sipinen
Lars Olsson ibm Br ____ Sipinen
Oluff Knuthsson Sipinen Son Sipinen
Madz Knuthsson Sipinen Son Sipinen
Jacob Hatain Bn Haatainen
Madz Jacobsson Hatain Son Haatainen
Oluff Jacobsson Hatain Son Haatainen
Erich Johansson Auffuin Bn Auvinen
Syluester Erichsson Son Auvinen
Bertill Erichsson Son, till sin 15 åhr Auvinen
Madz Henrichsson Aufuinen Bn Auvinen
Henrich Madzsson Hintzain Bn, uptagit ödes hemman Hintsanen
Henrich Andersson Kardinen Bn Kaartinen
Peer Olsson Cardinen Bn Kaartinen
Nilis Olsson Cardinen Br Kaartinen
Oluff Olsson Cardinen Br, ofärdig Kaartinen
Peer Persson Hatain Bn Haatainen
Isack Jörensson Tiainen Systerson Tiainen
Isack Nilsson Pylckein Bn Pylkkänen
Hans Madzsson Br Pylkkänen
Madz Madzsson Br Pylkkänen
Johan Jörensson Hielp Bn Helpi
Mårthen Jörensson Br, för 637 legde Helpi
Måns Mickelsson Kardinen Bn Kaartinen
Måns Pålsson Kardinen Bn Kaartinen
Johan Lapwätäläin ung och ofärdig Lapveteläinen
Jöns Nilsson Kaipoin ung och ofärdig Kaipainen
Christer Jönsson Heinoin Heinonen
Lars Hansson Condiain ______ Kontiainen

Ratsastalot ♦ Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Erich Mickelsson fordom onder Lagman
Mårthen Persson Klåstarin Dr Luostarinen
Johan Mårthensson Dr
Lars Andersson Saffuolain Dr Savolainen
Frans Olsson Mäckiläin Mäkeläinen
Oluff Olsson Mäckiläin Br Mäkeläinen
Påll Jönsson Järffueläin Dr Järveläinen
Mickell Mickelsson Wckoin Ukkonen
Ambrosius Mickelsson Br Ukkonen
Jören Mickelsson Br Ukkonen
Anders Olsson Wichauain Vihavainen
Oluff Olsson Br Vihavainen
Peer Andersson Son Vihavainen
Lars Staffansson Cammoin Kammonen
Staffan Larsson Son Kammonen
Lars Jonsson BrSon Kammonen
Anders Andersson Wätäin Väätäinen
Mårthen Andersson Br Väätäinen
Oluff Andersson Br Väätäinen
Peer Persson Parkijn Dr Parkkinen
Anders Jönsson Kammoin Kammonen
Erich Andersson Son Kammonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluff Olsson Wätäin Väätäinen
Jacob Olsson Br Väätäinen
Madz Andersson Cammoin Dr Kammonen
Anders Persson Hotaka Dr Hotakka
Peer Persson Toiffuain Dr Toivanen
Henrich Erichsson Heickurinen Heikkurinen
Madz Lautiain Sytesm Lautiainen
Madz Persson Heickurinen Rytt: Heikkurinen
Per Sigfredsson Wäialain Dr Veijalainen
Jöns Saffwolain Dr Savolainen
Thomas Pålsson Rotinen Ruottinen
Christer Pålsson måg
Anders Larsson Rotinen Ruottinen
Lars Larsson Rotinen Br Ruottinen
Ambrosius Hansson Sytesm
Anders Bengtsson Tuckoin Tuhkunen
Staphan Mickelsson Br Tuhkunen
Eskill Larsson Pöckyn Dr
Henrich Kockoin
Oluff Olsson Hachzon Dr Hatsonen
Henrich Jäskiläin Dr Jääskeläinen
Mickell Larsson Hasuin Dr Hasunen
Hans Olsson Condiain Kontiainen
Oluff Olsson Condiain Br Kontiainen
Peer Olsson Condiain Br Son Kontiainen
Oluff Olsson Condiain Br Son Kontiainen
Peer Olsson Kardinen Dr Kaartinen
Hans Madzsson Tijtain Tiittanen
Christer Madzsson Lamain Måg Laamanen
Henrich Hansson Tijtain Son Tiittanen
Henrich Larsson Mullikain Dr Mullikainen
Madz Madzsson Kardinen Dr Kaartinen
Anders Madzsson Hatain Haatainen
Peer Madzsson Bråchfälling Haatainen
Henrich Madzsson Hatain Br Haatainen
Erich Madzsson Hatain Br Haatainen
Madz Andersson Br.Son Haatainen
Lars Larsson Tijtain Tiittanen
Lars Jönsson Tijtain Br Son Tiittanen
Sigfred Jönsson Tijtain Br Son Tiittanen
Ambrosius Madzsson Hakulin Måg Hakulinen
Jöran Pärnäinen Sytnman Pärnänen

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Leutenampthen Jöran Olssons Frelsse på Partala Gårdh

Partalan kartanon rengit Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Henrich Läskinen Dreng Leskinen
Madz Jönsson Partain Dreng Partanen
Jöns Jönsson Rongain Dreng Ronkainen
Bertill Andersson Kammoin Dreng Kammonen

Pappilat

Kyrckoherdhen Ericus Georgii

Kirkkoherran rengit Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sigfred Nilsson Ka____ Dr Kaipainen
Hans Olsson Kardinen Dr Kaartinen
Anders Safwolain Dr Savolainen

Ruodutuksesta poisjätettäviä

Vanhoja ja sairaita ♦ Gamble och Siucka aff för:de Cappellgeldh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madz Persson Autio Autio
Madz Persson Radikain Raatikainen
Peer Morthensson Laiunen träf__
Hans Hansson Tunninen ___ ofärdig Tunninen
Peer Persson Mulinen Mullinen
Peer Persson Ikähäimon Ikäheimonen
Peer Persson Erickäin Eerikäinen
Jöns Jönsson Heinoin Heinonen
Lars Persson Heinoin Heinonen
Nilis Korhoin Korhonen
Lars Olsson Wätäin Väätäinen
Anders Mickelsson Cammoin Kammonen
Erich Wckoin Ukkonen
Anders Wätäin Väätäinen
Oluff Olsson Wätäin Väätäinen
Påll Staphansson Rotinen Ruottinen
Lars Andersson Rotinen Ruottinen
Hans Madzsson Condiain Kontiainen
Jöns Larsson Tijtain Tiittanen
Oluff Olsson Condiain Kontiainen
Henrich Olsson Tanninen Tanninen
Madz Madzsson Hatain Haatainen
Lars Pålsson Kardinen Kaartinen
Madz Henrichsson Kardinen Kaartinen
Henrich Syluestersson Auffuinen Auvinen
Oluff Persson Kardinen Kaartinen
Nilis Persson Hatain Haatainen
Madz Hansson Hanski
Simon Jäskiläin Jääskeläinen
Jören Morthensson Helpi
Mickell Monsson Cardinen Kaartinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1638, Rulla 611
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 150, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1638b

© Maija-Liisa Laakso 2021