AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1674 ruodutuksesta poissaolleet ☰ 

Sulkava ruodutuksesta poissaolleet 1674

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Förteckningh af dhem som sigh wedh Uthskrifningen absenterat 1674

Talojen maanluonnot ovat vuosien 1673 ja 1675 henkikirjojen mukaiset. Alkuperäisestä luettelosta ne puuttuvat.


Vero- ja kruununtilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1666

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Rockoniemj/Ruokoniemi
Peer Hendrichssonn Cardinen 1 Kaartinen

Ratsastalot

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1666

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Idlax/Iitlahti
Erich Erichsson 1
Ratala/Ruottila
Thomas Anderssonn 1 Ruottinen
Wätilä/Väätälänmäki
Olof Olofssonn Wätäin 1 Väätäinen
Käriälämäki/Karjulanmäki
Lars Peerssonn Pardain 1 Partanen
Haltula/Halttula
Johan Olofssonn Parkin 1 Parkkinen

Rakuunatalot

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1666

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Kåhutiärff/Koskutjärvi
Påhl Larsson Nulpoin 1 Nulpponen
Sulkawaby/Sulkava
Peer Olof Cardinen 1 Kaartinen
Idelax/Iitlahti
Anders Mähöinen 1 Mähönen
Kaipola/Kaipola
Peer Anderssonn Caipain 1 Kaipainen
Haltula/Halttula
Anders Korhuinen 1 Korhonen
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Niels Christerssonn Häifwä 1 Häivä
Sigfredh Wilcki 1 Vilkki

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1666

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1691

Nimet aakkosjärjestyksessä16731675

© Maija-Liisa Laakso 2023