AloitussivuSavon sotaväkiSavon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1685 → 1. Eversti Joachim von Cronmanin komppania

Savon sotaväki: Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti

1. Eversti Joachim von Cronmanin komppania

Katselmus 17.8.1685 (Nyslott)

NimihakemistoSotilaiden nimihakemistoSotilaiden etunimihakemistoPaikannimetPaikannimet 2

Ruotu Talolliset Kylät Sotilas
Safwolax Öfredehls Härad: S:t Michels Soch
aselaji: Piqvinerare
1. Corporal
Lars Jöransson Palain
ylennetty ruodusta
Henkikomppania 1
1 Staffan Hendersson Weisein
Kyrckeby Carl Jöransson Antoin
mainittu 9/1693
Hendrich Markusson Möller
el:r Blasius Tenhuin
Mårthen Matzson Ihalain
Matz Kaipiains
Ödhe
2 Sigfredh Simonsson Hämäl:n
Harjuma Hendrich Matsson Pispalain
mainittu 9/1694
Johan Ihalain
Anders Andersson Ihalain
Anders Andersson Håckain
3 Hendrich Hendersson Antoin
Herman Hermansson
mainittu 9/1687
Jöns Månsson Häilain
Anders Tijhoin
el:r Matz Håckain
Lars Larsson Lytwain
el:r Samuel Kårhoin
4 Hendrich Johansson Kackriain
Sigfredh Matsson Pajunen
Majurin komppania 31
Jönss Hendersson Antoin
el: Eskell Mårthensson
Anders Hendersson Antoin
el:r Påhl Saikoin
Lars Andersson Håckain
el:r Michel Tarsoin
5 Thomas Peersson
Parandala Lars Larsson Papain
mainittu 8/1687
Pundala
Öde
Kyrckeby
Hendrich Andersson Wanhain
Wanhala
Matz Peersson Häyryin
6 Matz Larsson Bengdtin
Ihastjärwi Matz Andersson Ihalain
Majurin komppania 74
Lars Berentsson Martin
Påhl Matsson Pulliain
Knuth Mölli
el:r Matilain
7 Oloff Olofsson Kårhoin
el:r Påhl Bengdtsson Uckoin
Harjuma Anders Christersson Kåpoin
Majurin komppania 35
Hendrich Jönsson Säckin
Anders Andersson Håckain
el:r Thomas Larsson
Jöran Tiuhtuins
Ödhe
8 Hans Bråttar
Kyrckeby Mårthen Olofsson Landiain
Majurin komppania 2
Påhl Påhlsson Matiskain
Alama
Christer Hallin
Hendrich Andersson Ryckäin
9 Johan Peersson Kärjäin
Johan Johansson Seppäläin
Majurin komppania 44
Niels Hynnin
Mårthen Nielsson
Erich Laidikain
Wächmais
10 Thomas Tarickain
Harjuma Niels Simonsson Heilain
Majurin komppania 51
Lars Ruokolain
Olof Lahinen
Hendrich Bertilsson Assilain
Suosari
11 Matz Palain
Wächmois Knuth Knutsson Uckoin
Puumalan komppania 98
Johan Johansson Wanhain
Thomas Påhlsson Wanhain
Mårthen Eskellsson Suomalain
12 Matz Matsson Matilain
Nårola Thomas Thomasson Wänäin
mainittu 5/1686
Hendrich Hendersson Seppäläin
Hendrich Käifwärin
Peer Peersson Parandain
13 Magnus Weeman
Hachkala Anders Eskellsson Rahikain
Majurin komppania 18
Peer Simonsson
Saikala
Johan Peersson Nährin
Taipalby
Mårthen Rahikain
Lahnama
14 Daniel Pyckelain
Hijrola Erich Peersson Närwin
mainittu 9/1695
Sigfred Dawidsson
Putola
Simon Matsson Kurki
Päckola
Michel Påhlsson Tukain
15 Jöran Nielsson
Åhensalo Oloff Larsson Lukoin
mainittu 5/1691
Erich Larsson
Hendrich Liukoin
Mårthen Mattilain
Hijrola
16 Hendrich Mårthensson Låhja
Kächkylä Anders Andersson Säppäläin
mainittu 9/1693
Peer Olofssons
Ödhe, optagit af Lars Uckoin
Anders Andersson Sijskoin
Sijstola
Michel Larsson Sijskoin
17 Lars Wänäläin
el: Peer Nielsson Wänäläin
Wätämäsalmi Erich Hendersson Mannikain
Puumalan komppania 100
Johan Påhlsson Måndoin
Måndola
Hans Hansson Måndoins
Öde, optagit af Påhl Måndoin
Matz Måndoin
18 Simon Peersson Taipalin
el: Eskill Kylläin
Taipallaby Anders Påhlsson Sairuin
Puumalan komppania 101
Påhl Ohlsson Taipalin
Matz Peersson Utriain
Peer Andersson Wäisäin
Marjaniemi
19 Sigfredh Jöransson Hämäl:
Kächkylä Peer Peersson Säppäläin
Puumalan komppania 102
Philip Peersson Kårhoin
el:r Påhl Eskelsson Hauka Kårhoin
Marjaniemi
Lars Kårhoin
Christer Bertillsson Wäisäin
20 Anders Påhlsson Sillpa
Öde
Peer Peersson Kaipiain
mainittu 9/1695
Matz Thomasson Hapataipall
Hapataipal
Påhl Larsson Huttun
Anders Christersson Taipalin
el: Jöran Hämäl:n
Taipalenby
21 Johan Wålmarsson
Trump:re
Kyrckioby Michel Staffansson Kåwain
mainittu 9/1689
Peer Ohlsson Myrimies
Staffan Kåwain
Johan Erichsson Peitzar
22 Hendrich Paijain
Laurickala Anders Johansson Hämäläin
mainittu 9/1693
Påhl Andersson Laurikain
Jacob Peersson Laurikain
Mårthen Kåfwain
Kåfwala
23 Påhl Christersson
Hemmingh Peersson Hämäläin
mainittu 4/1690
Aron Johansson
Hendrich Tarsains
Öde
Påhl Parandain
Parandala
Safwolax Medledehls Häradh: Jåckas Sochn
2. Corporal
Jöran Jöransson Knutilain
Avang:t ifrån Gemen
24 Niels Kämiläin
Håttila Anders Johansson Hara
Juvan komppania 13
Matz Liematain
Öde
Hetajärfwi
Anders Kåntins
Öde
Oloff Jöransson Kilpoin
Kilpoila
25 Peer Jönsson Längäin
Pitkälax Thomas Andersson Kiskin
Juvan komppania 8
Olof Kaikoins
Öde
Peer Tålfwain
Yliwessi
Hans Råkolain
Råkola
26 Michell Hatzoins
Öde, nu H:r Sigfridus
Wächmais Matz Peersson Lewoin
Juvan komppania 3
Michell Kiskin
nu Påhl Härkin
Olof Peersson Mardikain
Anders Peersson Wästarin
27 Frantz Risin
nu Johan Mutilain
Kangais Matz Matsson Kankoin
mainittu 4/1690
Matz Kantoins
Af Kantoins Rytt:r Hem:n
Rångala
Thomas Muttilain
nu Peer Hapain
Kangais
Matz Ahoin
28 Johan Pelgin
el: Anders Hulckoin
Härkälä Bengdt Peersson Halloin
Peer Sigfredsson Haloin
Påhl Påhlsson Härckäin
Matz Wijssalain
Rångala
29 Peer Andersson Wasarain
Soiniemi Oloff Olofsson Repå
mainittu 4/1690
Thomas Olofsson Kåtilain
Påhl Kaipiain
Tyrckmäki
Johan Cuossmusson
Håttila
30 Johan Andersson Lautiain
Kåsentaipal Philip Nielsson Kiskinen
Lars Thomasson Narin
Påhjois
Hendrich el:r Lars Kiukoin
Eskell Påhlsson Pulckin
Ahåla
31 Staffan Hännin
Påhjois Oloff Johansson Marain
mainittu 9/1691
Oloff Andersson Waukoin
Peer Peersson Hämäläin
Peer Johansson Marain
Marala
32 Eskell Kämälain
el: Hendrich Härckäin
Mäkiöis Sigfredh Mårthensson Åinoin
mainittu 4/1690
Mårthen Åinoin
Påhl Kåndia
Matz Johansson Leskinen
Läskelä
33 Hendrich Swänsk
H:r Capellan
Maarala Mårthen Bertillsson Puttoinen
mainittu 9/1691
Jöns Peersson Haloin
Haloila
Simon Jöransson Haikarain
Haikarala
Johan Larsson Råckain
34 Anders Jönsson Längäin
Kåikalla Hendrich Jonasson Hara
Juvan komppania 16
Peer Hansson Nåpoinen
Ifwar Wisasson Leskelin
Wisala
Lars Larsson Häinoin
Himala
35 Simon Inginen
Pitkälax Lars Jöransson Karstinen
mainittu 9/1687
Påhl Matsson Piedikäin
Matz Matsson Dito
Påhl Matsson Wänäin
36 Lars Thomasson Mustoin
Hatzoila Matz Matsson Räisin
mainittu 9/1694
Michel Thomasson Mustoin
Olof Olofsson Turakain
Bertill Matsson Putkin
Matz Olofsson Räisäin
37 Olof Oloffsson Hännin
Maiwala Påhl Nielsson Tackin
Juvan komppania 36
Jöns Grelsson Cuåssmain
Matz Matsson Påndinen
Mattila
Frantz Michelsson Heilain
Maiwala
38 Peer Johansson Pulckin
Pulckila Peer Christersson Paijainen
Jöns Bengdtsson Pulckin
Anders Bengdtsson Pulckin
Niels Nielsson Hämäläin
Tuckala
39 Johan Johansson Pirinen
Remojärfwi Hendrich Johansson Lahinen
mainittu 4/1690
Olof Peersson Rimpinen
Johan Hendersson Remoin
Christer Clemetsson Pulckin
Pylckälä
Jacob Påhlsson Pawäläin
40 Anders Peersson Tarckiäin
Påhl Jöransson Wanhain
Juvan komppania 62
Peer Lambiain
el: Ingeroin
Kilpåla
Påhl Matsson Kallin
Jöran Peersson Kärries
Pulckila
41 Eskell Andersson Pöyhöin
Karckiama Johan Månsson Härtuinen
mainittu 9/1689
Oloff Hurska
Matz Påhlsson Råpoin
Eskell Nielsson Päyhäin
nu Bengdt Heinoin
42 Matz Andersson
Narila Grels Grelsson Lochmain
mainittu 4/1690
Hartwijk Christersson Hännin
Hännilä
Oloff Olofsson Hyfwäin
Kättula
Grels Grelsson Lochmoin
Lochmala
43 Jöns Hendersson Läskin
Läskälä Knut Larsson Willikain
Juvan komppania 28
Anders Peersson Råkolain
Miettilä
Peer Andersson Likoin
Liefwålla
Anders Läski
44 Johan Andersson Läskin
Anders Andersson Läskinen
mainittu 9/1687
Hendrich Peersson Såppain
Såpala
Hendrich Johansson Såppain
Peer Michelsson Rassain
Rassala
45 Michell Hämäläin
Jackella Matz Matsson Kiskin
mainittu 6/1696
Grels Påhlsson Lipsain
Lipsala
Påhl Hendersson Härmain
Ylläwesi
Påh Nielsson Heiloin
46 Hans Christersson Måndoin
Råkola Thomas Andersson Käckoin
mainittu 9/1695
Valentin Baltzarsson
med Huttulanpeldo Öde
Jöran Larsson Pawelain
Knutilamäki
Thomas Hämmeläin
Wuorenma
aselaji: Musqveterare
3. Corporal
Matz Matsson Måndby
Henkikomppania 43
47 Jöns Månsson Pansoin
Pitkälax Peer Simonsson Rålain
J Rålains ställe som har bråk och är Odugligh måste Rothan skaffa en annan
Matz Matsson Ickoin
Hans Bengdtsson Ickoin
Sigfredh Härkäin
48 Påhl Ryhäina
Aff Ryhäins Hemman
Månnimäki Lucas Hendersson Kåndiain
mainittu 9/1691
Peer Peersson Mardikain
Kaihumäki
Lars Michelsson Kåndia
Michell Larsson Passoin
49 Hendrich Janckoin
eller Johan Achtiain
Wächmais Jöran Thomasson Kainulain
mainittu 9/1693
Johan Pöndinen
Anders Panttin
eller Michel Johansson
Pänttilä
Peer Peersson Immoin
Kangais
50 Matz Rimpi
Mårthen Christersson Alwain
Juvan komppania 4
Simon Christiani
Kyrckioherden i Piexämä H:r
Taipala
Peer Hanasso Tirroin
Pattela
Thomas Uckoin
el:r Oloff Brusiusson
51 Peer Johansson Innoin
Innnåla Johan Peersson Sefwäin
mainittu 9/1693
Oloff Hansson Tirroin
el:r Påhl Larsson Rimppi
Surniemi
Hendrich Kiskins
Aff Kiskins Hem:n
Warpaisenranda
Matz Pernain
Laukala
52 Oloff Larsson Heinoin
el:r Jacob Leematain
Christer Påhlsson Kimija
mainittu 9/1692
Peer Häinoinn
el:r Mustoin
Matz Kanckuins
Rångala
Pär Pärsson Härkäin
Härkälä
53 Anders Hulckoin
nu Mieloin
Rångala Oloff Larsson Påtilain
Juvan komppania 11
Anders Erichsson Hämäläin
Pölliölä
Johan Johansson Råtzalain
Kaskis
Lars Michelsson Häiloin
54 Esaias Håttinen
Håttila Michell Johansson Puhrainen
Juvan komppania 66
Thomas Rauttiain
Summala
Peer Kupsa
Dito Kupsain
Kiskiläniemmi
Simon Aufwinen
Soiniemi
55 Peer Hendersson Tarckiain
Staffan Larsson Nulpoin
mainittu 9/1695
Lars Mårthensson Karioin
Eskell Rockoi
Öde
Peer Matsson Puhakain
Hietajärwi
56 Anders Kättuin
Christer Hansson Jutilain
Juvan komppania 18
Simon och Ifwar Martins
Öde
Randois
Påhl Rasain
medh Matz Härkäin
Anders Ahoin
nu Christer Lijmatain
57 Jöns Jönsson Huttuin
Ibidem Abell Johansson Pitkäinen
Juvan komppania 19
Simon Peersson Härkäin
Lars Matsson Åina
Simon Hendersson Heinoin
Pajusalmi
58 Jöran Haloin
nu Matz TåifJ:n
Haikarala Peer Peersson Raisoin
mainittu 6/1689
Lars el: Jöran Härkäin
Matz Marain
Maarala
Anders Ickoin
Kåikalla
59 Oloff Michelsson Heinoin
Heinåla Påhl Påhlsson Sickoin
Juvan komppania 26
Matz Tåijain
Pitkälax
Thomas Matsson Piedikain
Peer Hendersson Nåpoin
60 Anders Seilain
Johan Johansson Seilain
Juvan komppania 58
Jöns Peersson Dito
Christer Hansson Ickoin
Peer Påhlsson Haloin
61 Peer Pawelains
Öde
Kåssmala Thomas Jöransson Hämäläin
mainittu 9/1687
Hendrich Håttin
Matz Matsson Aufwain
Hendrich Längäin
Teifwalla
62 Anders Olofsson Teifwain
Olof Olofsson Lambainen
mainittu 9/1694
Michel Michelsson Teifwain
Niels Matsson Teifwain
Jöns Lefwoin
Läskelä
63 Anders el:r Arwedh Ihalain
Ållickala Påhl Ohlsson Lambainen
mainittu 6/1696
Oloff Jacobsson Hamuin
Måns Michelsson Pasoin
Hendrich Pasoins
Enckia
Mattila
64 Lars el:r Erich Nulpoin
Ållickala Hendrich Hendersson Hämäläin
mainittu 9/1691
Eskill Wäissäin
nu Staffan Påhlsson
Jöran Jöransson Piedikain
Simon Cåssmain
Påhjoisby
65 Staffan Tarckiain
Moiwalla Simon Peersson Jåkelain
Påhl Påhlsson Pulckin
Pulckila
Peer Peersson Hämäläin
Murdois
Johan Hendersson Hämäläin
66 Matz Kåssmain
nu H:r Anders Änckia
Kåssmala Lars Matsson Saiko
mainittu 9/1691
Anders Peersson Bengdtin
Lehikola
Samuel Knutsson Hämäl:
Knutilanmäki
Lars Samuelsson Dito
67 Lars Kipriäin
Tuckala Matz Peersson Laukoin
mainittu 8/1687
Peer Messi
Påhl Peersson Wänäin
Oloff Hendersson Hämäl:
el:r Johan Staffansson
Remojärfwi
68 Lars Pylckiäin
Wårenma Johan Peersson Wännein
Juvan komppania 52
Erich Hansson Käckolin
Lars Larsson Kassilain
Anders Ohlsson Hammin
69 Peer Bengdtsson Bennain
Ibidem Thomas Peersson Kåtilainen
Juvan komppania 50
Jöns Michelssonss
Öde, Opt: Hendrich Leliuss
Johan Kaupin
Anders Påhlsson Putkin
Narilla
Safwolax Medledehls Häradh: S:t Michels Sochn
4. Corporal
Matz Michelsson Tåiwakain
Avang: ifrån Gemen
70 Jöran Jöransson Wanhain
Wanhala Staffan Johansson Aniain
mainittu 9/1693
Joseph Michelsson Lamain
Matz Peersson Lukain
Peer Peersson Paunoin
71 Anders Andersson Kuwain
Wanhala Erich Matsson Kårpilain
mainittu 9/1693
Matz Christersson Kuwain
Matz Jacobsson Pajuin
Thomas Påhlsson Wanhain
72 Lars Markains
Öde
Harjuma Johan Hendersson Häckinen
Majurin komppania 38
Peer Christersson Halain
Hendrich Hendersson Laurukain
Matz Matsson Häyryn
73 Påhl Påhlsson Tijhoin
Eskell Larsson Kårhoin
mainittu 9/1692
Anders Matzson Nirhulain
Christer Larsson Sijtar
Peer Matsson Låncki
Ödhe
74 Jöns Peersson
Betient:n, el:r Niels Rassmusson
Ibidem Peer Peersson Laickis
mainittu 6/1696
Christer Bentein
Christer Ringäin
Lars Larsson Pårckain
el:r Ringin
75 Lars Kåfwain
Ödhe
Anders Johansson Kimmer
Majurin komppania 39
Johan Markusson Jusseräin
Harjujärfwi
Johan Johansson Jusseräin
Hendrich Ifwarsson
76 Samuel Wäisäin
Ihastjärfwi Johan Staffansson Biörnin
Majurin komppania 40
Påhl Jacobsson Sijtar
Lars Pulliain
Peer Peckuruin
Wärälä
77 Mårthen Tåifwakain
Hijrola Michel Andersson Mackoin
Rotan måste skaffa Een annan uthj Mackoins ställe som är Odugligh och förlofwas
Anders Hyroin
Anders Andersson Kaipain
Hans Hansson Kåikalain
78 Samuel Jåckelain
Wächmois Jöran Knutsson Haijain
mainittu 5/1694
Matz Matsson Ållikain
Lars Christersson Pafwil:n
Markus Simonsson Jåckalain
79 Anders Påhlsson Ickoin
Olof Månsson Achtiain
mainittu 5/1692
Thomas Pafwilain
Mårthen Pylkäin
Esaias Jockelain
80 Lars Michelsson Hinni
Reinholdt Staffansson
mainittu 5/1691
Abraham Myrmies
Berendt Andersson Tuckain
Kåskentaipal
Abraham Erichsson Åikarin
81 Peer Peersson Hämmin
Assilla Anders Påhlsson Leikein
Michel Påhlsson Lambin
Hendrich Hendersson Assilain
Matz Peersson Pasain
82 Knuth Andersson Passoin
Christer Mårthensson Assilain
Staffan Puikoin
Lars Mårthensson Assilain
Lars Jöran Häckin
Paijula
83 Påhl Paijuin
Hendrich Olofsson Wanhain
mainittu 4/1690
Niels Abrahamsson
Peer Kärjäin
Säppoila
Matz Matsson Kähkoin
84 Jacob Philipsson Karpain
Johan Peersson Wichkinen
mainittu 9/1691
Hendrich Hendersson Säppäläin
Erich Matsson Pylckäin
Peer Peersson Säppäläin
85 Hendrich Peersson Kiwinens
Ödhe
Lars Michelsson Häikinen
mainittu 9/1694
Augustus Klåstarin
Rumullaa
Påhl Larsson Walkoin
Hendrich Uckoin
Harjuma
86 Måns Långh
Sochneskrif:re
Nårola Jöran Matsson Haltuin
mainittu 6/1688
Matz Staffansson Rahuin
Påhl Launjain
Matz Tiusarin
87 Isach Bengtsson Tärtti
Christer Johansson Mackoinen
mainittu 9/1692
Hendrich Mårthensson Säppä
Jacob Jönsson Tarfwoin
Johan Peersson Kårhoin
88 Johan Launiain
Erich Johan Hämmäläin
mainittu 9/1695
Thomas Pulliain
Suosari
Påhl Påhlsson Huckain
Anders Säppäläin
el:r Hendrich Hämmälains Ödhe
89 Lars Andersson Passoin
Matz Matsson Tuckain
Simon Michelsson Launiain
Niels Christersson Hämäl:n
Rauhula
Lars Erichsson Rytin
90 Peers
Sahl: H:r Peers Änckia el:r Probst Mag: And: Strandenius
Kyrckieby Eskell Peersson Puttein
mainittu 9/1695
Sigfredh Dafwidsson
Puttoila
Thomas Kyroins
Ödhe
Lahnama
Olof Olofsson Rahikain
Matiskala
91 Peer Jönsson Sijkoin
Wäsulax Staffan Christersson Wässulain
mainittu 9/1693
Erich Nielsson
Trumpeter
Matz Tijhoin
Landbonde
Ålkola
Erich Christersson Laitin
Åhensalo
92 Sigfredh Larsson
Ibidem Påhl Månsson Ihalain
Henkikomppania 95
Johan Mårthensson
Anders Larsson Nurhin
Påhl Wänäläin
5. Corporal
Anders Larsson Boxdunder
93 Peer Larsson Antoin
Kärjälä Sigfredh Johansson Wanhain
Puumalan komppania 114
Matz Larsson Kärjäin
Peer Påhlsson Kärjäin
Lars Hendersson Kärjäin
94 Erich Johansson Parkin
Parkilla Johan Mårthensson Peykein
mainittu 9/1692
Matz Jönsson Parkin
Jacob Hendersson Parkin
Anders Nielsson Parkin
95 Matz Uckoin
Måndola Thomas Hinderson Säppäläin
Absens - Rothan skaffe een annan i Säppäläins ställe som har Bråk och förlofwas
Påhl Thomasson
el:r Simon Säppäläin
Kächkylä
Thomas Jacobsson Kächköin
el: Jacob Thomasson
Niels Parckin
96 Hans Mårthensson Himain
Marjaniemi Simon Jacobsson Uimo
mainittu 9/1695
Johan Andersson Pulckoins
Öde, optagit af Påhl Olofzson Tupalin
Jöns Andersson Hämäl:n
Taipalby
Påhl Påhlsson
Parckila
97 Påhl Andersson Kårhoin
el: Matz Påhlsson
Hauckakårhoin Thomas Påhlsson Kårhoin
mainittu 9/1694
Thomas Ohlsson Parckin
Anders Peersson Källiain
Hachkola
Michel Påhlsson Tärwain
Parckilla
98 Hemmingh Hansson Parkin
Ibidem Jöran Thomasson Tåiwakain
Puumalan komppania 121
Matz Bertillsson Wäisäin
Marianiemi
Anders Simonsson Jokel:n
Wänälä
Matz Påhlsson Wänäin
99 Thomas Johansson Wänäin
Matz Jöransson Wänäin
Puumalan komppania 124
Påhl Peersson Wänäin
Johan Matzson Wänäin
el: Johan Larsson Wänäin
Matz Frantzson Wänäin
el:r Påhl Rasain
Safwolax Medledehls Häradh: Jåckas Sochn
100 Påhl Påhlsson Harmain
Hittenby Hemmingh Ohlsson Lijkain
Abraham Höttiläin
Olof Staffansson Laitin
Kaukala el:r Ahola
Anders Johansson Läskin
Läskälä
101 Anders Pärsson Parkoin
Ylläwesi Påhl Peersson Rämmäin
Juvan komppania 63
Olof Jacobsson Liemotain
Johan Peersson Heilain
Eskell Olofsson Kårhoin
102 Jöran Hansson Kårhoin
Peer Jöransson Kårhoin
mainittu 9/1695
Lars Olofsson Kittuin
Lars Andersson Råkalain
Råkåla
Hans Hansson Råkolain
103 Olof Olofsson Turakain
Näringh Matz Matsson Kättuinen
Påhl Olofsson Jarain
Peer Johansson Kuossmamiuko
Bengdt Thomasson Hauska
Safwolax Medledels Häradh: Leppäwirda Sochn
104 Matz Thomasson
Samais Eskell Eskellsson Turdiain
Pieksämäen komppania 104
Anders Larsson Rami
Thomas Keinoin
Clemet Håfwin
105 Philip Karjuinen
Anders Ifwarsson Ahoin
mainittu 9/1687
Matz Jöransson Läskin
Oloff el:r Swen Soinin
Johan Peersson Pulkin
106 Erich el: Johan Påhlsson Kerwinen
Hendrich Andersson Karjalain
Johan Bertillsson
Lars Matsson Itkåin
Huowila
Peer Peersson Linduin
107 Peer Hendersson Soinin
Reinickala Hans Påhlsson Lippoinen
mainittu 5/1691
Peer Oloffon Keinoin
Hendrich Hendersson Soinin
Erich Safwålain
Pätromäki
108 Ifwar Kinnuinen
Ibidem Hendrich Hendersson Ålkoinen
mainittu 9/1689
Staffan Staffansson Kinnuin
Michel Ifwanain
Walkeamäki
Oloff Larsson Saikoin
109 Michell Johansson Herrain
Clemet Hendersson Hålopain
Lars Larsson Heiskain
nu Jesper
Anders Larsson Heiskain
Anders Jäskeläinen
110 Michel Andersson Lachman
Ramukala Gustaff Hendersson Kåtilain
mainittu 9/1694
Johan Karpin
Påhl Karpin
Michell Michelsson Sepanen
111 Ifwar Hansson Könöin
Sarkamäki Hendrich Hendersson Keroin
mainittu 9/1695
Hendrich Ohlsson Kåpoin
Anders Kerfwinen
Anders Matsson Wäntin
el:r Abraham Säikin
112 Matz Ohlsson Tackin
Olof Johan Pöikein
mainittu 9/1691
Påhl Soinin
Erich Erichsson Lachman
Oloff Kåsoin
ell:r Hendrich
Kurolax
113 Casper Pitkäin
Ibidem Bertill Matzsson Tirckain
Everstiluutnantin komppania 120
Staffan Könöin
ell:r Oloff
Påhl Pitkäin
el: Hendrich
Hendrich Påhlsson Könöin
114 Willam Afflek
Lenssman
Pitkeisniemj Johan Peersson Jatainen
Kuopion komppania 117
Johan Hansson Pitkäin
Eskell Kyreläin
Warckaus
Staffan Immoin
115 Olof Andersson Luttin
ell:r Petter
Luttila Clemet Andersson Hålopain
mainittu 8/1687
Simon Åinoin
Måns Kyllein
Pusilantaipal
Oloff Lappalain
Lapinmäkj
Safwolax Medledels Häradh: Jårois Sochn
6. Corporal
Thomas Hendersson Muur
Henkikomppania 106
116 Matz Rautasuu
Häyrylä Johan Simonsson Huchka
Juvan komppania 95
Matz Michelsson Häyryn
Hendrich Jöransson Nyländ:r
Bertill Jönsson Lytin
117 Mårthen Peersson Kärri
Jårosniemi Mårthen Mårthensson Kärri
Juvan komppania 87
Påhl Antinen
Lahnalax
Abraham Säckin
Joroisniemi
Thomas Ohlsson Clemetin
118 Erich Olofsson Kåckoin
Råkoniemi Gregorius Påhlsson Hyfwäin
mainittu 6/1696
Niels Staffansson Kärfwin
Wättilä
Matz Sårmioin
Peer Andersson Hyfwäin
119 Oloff Tenhuin
Syfweis Olof Olofsson Tenhuin
mainittu 9/1694
Erich Erichsson Tenhuin
Thomas Larsson Hynnin
Petter Utriainen
Järwillä
120 Peer Andersson Raska
_käwessj Hendrich Larsson Ahulain
Juvan komppania 100
Michell Sigfredsson Raska
Hendrich Peersson Åinoin
Michell Erichsson Måndoin
121 Påhl Hendersson Häyry
Lahnalax Lars Olofsson Lefwäin
Juvan komppania 108
Olof Peersson Wänäin
Peersson Janhuin
Matz Larsson Wijhoin
122 Hendrich Turuin
Kärisalo Michel Ifwarsson Lydikäin
Juvan komppania 77
Abraham Sigfredhsson
afståt
Hendrich Wallkoin
Erich Kylläin
123 Peer Olofsson Jatin
Thomas Andersson Waukoin
Juvan komppania 78
Erich Ringin
Olof Olofsson Bengtin
Kåtkatlax
Matz Pursiain
124 Måns Peersson Tunun
Ibidem Michell Larsson Kinnuin
mainittu 9/1695
Johan Matzson Laitin
Lars Nåusiain
eller Räsäin
Johan Johansson
Järfwila
125 Thomas Thomasson
Häyrylä Lars Ohlsson Wauko
Juvan komppania 90
Niels Peersson Lappal:
Jacob Janhuin
eller Kärckäin
Anders Kinnuin
126 Matz Hendersson Tårniain
Lahnalax Peer Erichsson Tymain
mainittu 9/1689
Peer Sårmioin
Lars Matsson Kättuins
Jåckas S:n och Hetajärfwiby
Peer Erichsson Nissinen
Peer Wittkain
Kaitais
127 Grels Suhoin
Häyrylä Grels Påhlsson Kopoinen
Juvan komppania 94
Eskill Kuolemain
eller Mårthen Kittuin
Johan Tuchkiain
Matz Simonsson Tackuin
128 Oloff Andersson Lappalain
Ibidem Policarpus Johanssoon Hafwerman
Juvan komppania 96
Eskiell Sallin
Niels Kuolemain
eller Bertill Lydinen
Johan Olofsson Kärckän
129 Lars Assikain
Ibidem Mårthen Mårthensson Dränck
Juvan komppania 86
Erich Diurman
Lagl:n, Oloff Paijain
Jåroisniemi
Peer Bengdtsson Aufwinen
Häyrylä
Oloff Karjalain
130 Joseph Zachariasson
Ländzman
Jåroisniemi Lars Jacobsson Tackin
mainittu 9/1694
Anders Nielsson Kurki
Johan Hämäläin
Syfwenma
Hendrich Fråsti
Jåckas S:n och Hietajärwiby
Matz Matzson Wänäl:n
Lahnalax
131 Lars Pöllöin
Jåckas S:n Pöllöläby Peer Olofsson Kurroin
mainittu 9/1689
Carl Härkäin
Kaitaisby
Olof Påhlsson Huskain
Olof Andersson Jutin
132 Olof Erichsson Rautiain
Ibidem Jacob Olosson Julkoin
instält i Daniel Erichsson Rautians ställe
mainittu 4/1690
Påhl Rautiain
Hans Pällakain
Randasalmi S:n och Dito by
Anders Juthin
Kaitais by
133 Peer Erichsson Nissin
Ibidem Markus Grelson Suhoin
mainittu 1/1687
Israel Bertillsson
Hendrich Tanninen
Anders Olofsson Häyryn
134 Anders Uckain
Saufwiniemi Daniel Larsson Huiskain
Juvan komppania 105
Mårthen Erichsson Hynnin
Påhl Nissein
Johan Tenhuinn
Mawesi
135 Eskell Brusiusson Janhuin
Erich Hendersson Rångain
Juvan komppania 102
Jöran Peersson Åinoin
Anders Ihalain
Oloff Peersson Kylläin
Måndolamäki
136 Peer Kinnuin
Kattislax Hendrich Hendersson Jäskeläin
Juvan komppania 80
Peer Olofsson Könöin
Ödhe
Kåttkatlax
Jöran Månsson Kinnuin
Christer Matsson Hurskain
137 Peer Thomasson Måndoin
Måndolamäki Samuel Thomasson Måndoin
Absens - Rothan måste skaffa en annan i Måndoins ställe som Rymbde i Maijo 1685
Thomas Nielsson
Anders Andersson Kuolemain
Ruokoniemi
Peer Johansson Sickain
138 Hendrich Påhlsson Lapwätäläin
Wättilä Hendrich Påhlsson Lappalain
mainittu 9/1689
Staffan Lefwoin
Syfwäis
Hans Hansson Halloin
Oloff Nielsson Tackuin
139 Michell Hynnin
Kaitaisby Jacob Hynnin
Hendrich Åinoin
Lars Ohlsson Huiskain
Anders Wålmarsson Pardain
Leppäwirda S:n Tuppurallamäki
140 Påhl Olofsson Suhoin
Saufwiniemi Michell Matsson Kaipiain
Markus Grelsson Suhoin
Anders Ihalain
Anders Thomasson Häyry
141 Hendrich Kinnuin
Ruokojärfwi Peer Andersson Lafwa
Absens - Rootan måste skaffa en dugeligh Karl j Lafwas ställe som Rymbde
Michell Staffansson Ikeheimoin
Johan Jutilain
Kåtkatlax
Påhl Påhlsson Hipsoin
Katisalax
142 Peer Larsson Hipoin
Lars Staffansson Tåloin
Absens - måste efter slås, el:r tages annan af Roothan
Påhl Olofsson Pitkäin
Staffan Larsson Tålloin
Hemmingh Luckarin
143 Peer Larsson Tålloins
Johan Hendersson Jåckinen
Juvan komppania 84
Zacharias Suttinen
Påhl Johansson Kinnuinen
Påhl Peersson Kinnuin

Vuosi 1685, Rulla 16

Sisältö Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2

Tunnus SE/KrA/0022/1685/16

SVAR linkki

Pitäjät:

© Väinö Holopainen 2024