AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1691 → Georg Vilhelm Sture

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1691 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1691
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 05 06 07 08 09
1. komppania
Sigfredh Mattzsson Paijuin 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Hindrich Jöransson Liukoin maj 24 Hindrich Jöransson Liukoin
Mattz Andersson Ihalain 6 Matz Andersson Ihalain maj 74 Matz Anderson Ihalain
Nielss Simonsson Hailoin 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Oloff Larsson Liukoin 15 Oloff Larsson Lukoin 4
Anders Andersson Säppäläin 16 Anders Andersson Säppäläin 4
Mattz Gabriellson Wijnbladh 2
Erich Hindersson Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Pehr Pehrsson Säppäläin 19 Peer Peersson Säppäläin puu 102 Peer Peerson Säppäläin
Pehr Pehrsson Kaipiain 20 Peer Peersson Kaipiain
Johan Johansson Säppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Anders Johansson Hämälain 22 Anders Johansson Hämäläin
Erich Mattzsson Kårpelain 71 Erich Matsson Kårpilain
Johan Hindersson Häckäin 72 Johan Hendersson Häckinen
Eskill Larsson Kårhoin 73 Eskell Larsson Kårhoin
Pehr Persson Luukass 74 Peer Peersson Laickis
Reinholt Staffansson Biörn 80 Reinholdt Staffansson 4
Johan Mattzsson Hämäläin 2
Johan Persson Wichtoin 84 Johan Peersson Wichkinen
Eskill Persson Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Simon Jacobsson Wijmo 96 Simon Jacobsson Uimo
Mattz Jörransson Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Jacob Christersson Alwain juv 64 Jacob Christersson Alwoin
Pehr Jöransson Kårhoin 102 Peer Jöransson Kårhoin
Anders Andersson Hulko juv 39 Anders Andersson Hulkoin
Anders Johansson Haara 24 Anders Johansson Hara juv 70 Anders Johansson Hare
Thomas Mattzsson Mustoin
Påhl Jöransson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Cnuuth Larsson Willakain 43 Knut Larsson Willikain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Mattz Larsson Nulpoin
Erich Mattzsson Läskinen juv 25 Erik Mattsson Läskin
Mattz Mattzsson Kiskin 45 Matz Matsson Kiskin
Thomass Andersson Kechkoin 46 Thomas Andersson Käckoin
Mattz Sigfredhsson Pundain juv 68 Matts Sigfridsson Pundain
Christer Påhlsson Kimain 52 Christer Påhlsson Kimija
Michell Johansson Purhoin 54 Michell Johansson Puhrainen juv 66 Michel Johansson Purhonen
Staffan Larsson Willkoin
Christer Hansson Juttelain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Abell Johansson Pittkäin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Påhl Påhlsson Såikain 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Oloff Oloffsson Lambain 62 Olof Olofsson Lambainen
Påhl Oloffsson Lambain 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Hindrich Hindrichsson Hämäläin 64 Hendrich Hendersson Hämäläin
Simon Persson Tuchkalain juv 42 Simon Persson Tuhkalain
Larss Mattzson Saiko 66 Lars Matsson Saiko
Johan Persson Wanhain 68 Johan Peersson Wännein juv 52 Johan Persson Wanhain
Hindrich Hindrichsson Ryttkäin
Thomas Persson Kåtelain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Johan Simonsson Huchta 116 Johan Simonsson Huchka juv 95 Johan Simonsson Huhka
Greelss Påhlsson Hyfwöin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Hindrich Larsson Aholain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Larss Oloffsson Lewoin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Påhl Carpuson Hafwermann 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman juv 96 Policarpus Hawerman
Jacob Påhlsson Hulkoin
Anders Oloffsson Heiskain
Daniell Larsson Huiskain 134 Daniel Larsson Huiskain juv 105 Daniel Larsson Huiskain
Hindrich Hindrichsson Jäskeläin 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Larss Bertillsson Hardikain
Johan Hindrichsson Jakoin 143 Johan Hendersson Jåckinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Michell Påhlsson Sijkain
Larss Oloffsson Wauka 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Hanss Staffansson Keinoin
Mattz Påhlsson Kåppoin pie 98 Mattz Påhlson Kåpoin
Hindrich Hindrichsson Kehroin 111 Hendrich Hendersson Keroin
Oloff Johansson Pörhöin 112 Olof Johan Pöikein
Bertill Mattzsson Tirikain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Johan Persson Jatinen 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
Johan Persson Hyfwärinen
2. komppania
Nielss Greelsson Räpoinen 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Johan Mårtensson Myckäin 3 Johan Mårtenss Myckein
Mattz Mattzsson Jumpain 6 Matz Matss Jumpinn
Pehr Persson Lydikäin 9 Peer Peersson Lydickein eve 2 Petter Pettersson Lydikäin
Hindrich Hindrichsson Laitin 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Thomass Påhlsson Karwin 11 Thomas Påhlsson Korfwinen
Mattz Persson Sijkain 12 Matz Peersson Sijckain
Petter Andersson Kallon 13 Peer Andersson Kallinen eve 55 Petter Andersson Kallin
Oloff Greelsson Parkuin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Petter Oloffsson Noussiain 16 Påhl Peerss Nåusiain
Hanss Hansson Steenbärgh
Hindrich Christersson Mäckäläin 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Erich Eskillsson Cwintus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Petter Staffansson Sallinen 27 Peer Staffanss Sallin
Anders Andersson Hyfwäin 28 Anders Anderss Sirfwain
Erich Hansson Steenbärgh 33 Erich Hansson Stenberg
Pehr Andersson Ahoin 45 Peer Anderss Ahoin
Pehr Andersson Toifwanen 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Pähr Påhlsson Härkäin 38 Peer Påhlsson Härckein
Anders Andersson Lijkain 42 Anders Anderss Lijkain
Oloff Oloffsson Liukoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Pehr Påhlsson Malliain 44 Peer Påhlss Malliain puu 9 Peer Påhlson Malliain
Jöran Jöransson Tillikain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Mattz Hindersson Hilpoin 47 Matz Hinderss Hylpein
Michell Issraellsson Pölläin 50 Michell Israelss Pöllein eve 19 Michel Issraelsson Pöllein
Larss Andersson Ärroin 51 Laars Anderss Ärrein
Michel Hindersson Laghman 54 Michell Henderss Lagmain
Larss Jöransson Hämäläin 55 Lars Jörenss Hämäl:
Mårten Mårtensson Mieloin 64 Mårten Mårtenssonn Miekoin
Erich Mattzsson Huckain
Påhl Påhksson Manninen
Gregoriuss Andersson Tunnainen 70 Gregorius Andersson Tanninen
Anders Staffansson Terwoin 71 Anders Staffansson
Samuell Andersson Tirroin 73 Samuel Anderss Tirroin puu 73 Samuell Anderson Tirroin
Pehr Mårtensson Thessleff 87 Peer Mårtenss: Teslef eve 91 Peter Mårtenss: Tyssleff
Johan Persson Jurwain
Johan Staffansson Orpoin 82 Johan Staffansson Orpoinen eve 110 Johan Staffanss: Orpoin
Larss Hansson Ollkinora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Pehr Månsson Turdinen 86 Peer Månsson Turdinen eve 82 Per Månsson Turdinen
Anders Månsson Tynkoin 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Jacob Påhlsson Clostarinen 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Hindrich Michellsson Suomalain 90 Hindrich Michellsson Soumalain
Anders Jöransson Läskinen 93 Anders Jorenss Läskin
Staffan Christersson Kiskinen 94 Staffan Christersson Kijskin
Anders Persson Mustoin 99 Anders Peerssonn Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Påhl Erichkain
Oloff Michellsson Turruin
Johan Erichsson Ruuth 112 Johan Erichss Ruuth
Greelss Michellsson Kiskinen 117 Grels Nielss:n Kjskin
Pehr Oloffsson Yllytinen juv 122 Per Olsson Yllytyin
Jacob Thomasson Pällkinen 120 Jacob Thomassonn Päälkinen
Petter Hindersson Karwoin 121 Peer Henderss Karfwin
Christer Jöransson Ahoin 122 Christer Jöransson Ahoin
Jöran Jöransson Pickalain 124 Jören Jöranss: Pakulain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Greelss Greelsson Suttinen 129 Grels Grelss Suttin puu 11 Grels Sutinen
Hindrich Michellsson Pällinen 130 Hindrich Michellsson Pullinen puu 13 Hindrich Pullingh
Johan Andersson Lijkain
Larss Johansson Lijoin 134 Laars Johanss Lym
Anders Swänsson Jörkinen 136 Anders Swenssonn Jörkinen
Staffan Olofsson Päsiäin 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Pähl Hansson Kylläin 139 Påhl Hansson Kyllöin
Erich Michellsson Pullinen 140 Erich Michelss: Pullinen
Larss Nielsson Kiskinen 141 Laars Nielss: Kiskin
3. komppania
Påhl Andersson Ollinen 5 Påhl Anderson Ållin
Påhl Larsson Haijain 9 Påhll Larson Haijain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Mattz Pärsson Witziäin 10 Mattz Person Witzsiain hen 51 Mattz Peerson Witziain
Johan Hansson Korhoin 11 Johan Hanson Kårhoin
Johan Johansson Arpiain 12 Johan Johanson Arpiain hen 35 Johan Johanson Arpiain
Larss Jönsson Reppo 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Larss Andersson Olkoin 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Hanss Oloffsson ifrån Padasjåcki
Hindrich Clemetsson Kämäläin 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin hen 86 Hindrich Clemetson Kämäl:
Jacob Erichsson Ingermanlänningh hen 81 Jacob Erichson Ingermanland:
Hindrich Mattzsson Hänninen 26 Hindrich Mattzson Hännin
Nielss Andersson Biörnborg 28 Niels Anderson Biörneborgh maj 68 Nielsson Anderson Biörnborgh
Påhl Larsson Pulliain 29 Påhll Larson Pulliain
Oloff Oloffsson Rusain
Mattz Bärtillsson Karialain 33 Mattz Bertilson Karjalain maj 3 Matz Bertellson Karialain
Mattz Mattzsson Suomalain 37 Mattz Mattzson Suomalain
Christer Påhlsson Antoin 38 Christer Påhlson Antoin
Greelss Sigfredhsson Hångain 40 Greels Sigfredson Hångain 8
Johan Jörensson Toffelain
Jöran Hindersson i Mänicka 46 Jöran Hinderson Månika hen 122 Jören Hinderson Måinka
Dawidh Mattzsson Laitinen 53 Dawidh Mattzson Laitin hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Larss Johansson Småländer 57 Lars Johanson Småländer
Larss Jöransson Wänäin
Mattz Mårtensson Pöyhinen
Anders Hindersson Hämäläin
Eskill Eskillsson Ingerin 52 Eskiell Eskelson Ingerin maj 106 Eskill Eskillsson Ingorin
Anders Andersson Wäsäin 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Pehr Andersson Weikoin
Simon Cnutzsson Waliakain 58 Simon Cnuthson Walliakain hen 91 Simon Cnutson Walliaka
Anders Persson Parandain 59 Anders Person Parandain
Hindrich Axellsson Bulle 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Larss Jöransson Ihalain 78 Lars Jöranson Ihalainen hen 41 Lars Jörenson Ihalain
Christer Oloffsson Höchkoin
Christer Johansson Tuchkain 86 Christer Johanson Tuchkain
Adam Persson Tiusain hen 56 Adam Peerson Tiusain
Erich Michellsson Pippuri hen 83 Erich Michellson Pippurj
Jöran Jöransson Mälki 93 Jöran Jöranson Mälckj
Simon Andersson Hämäläin 94 Simon Andersson Hämäläin
Jöran Sigfredhsson Pasain
Hindrich Johansson Walkoin
Hindrich Christersson Karialain hen 114 Hindrich Christerson Karial:
Clemet Persson Laurikain
Månss Greelsson Rijtinen 104 Måns Greelson Rijtin 5
Johan Christersson Peckain 2 6
Cnuuth Mårtensson Åikarinen 105 Cnuth Mårthenson Åikarin
Larss Larsson Hångain hen 105 Lars Larson Hångain
Jöran Thomasson Manninen 108 Jöran Thomason Mannin hen 102 Jören Thomason Mannin
Greelss Oloffsson Koifwisto 109 Greels Olufzfon Kåifwisto
Jöran Mattzsson Taipalain maj 58 Jöran Mattzson Taipalain
Nielss Persson Nykäin 113 Niels Person Nickainen
Simon Mattzsson Pijsspalain 114 Simon Mattzson Pispalain
Hindrich Påhlsson Ambiain
Mattz Johansson Korhoin maj 19 Matz Johanson Korhoin
Nielss Jöransson Kijskinen 125 Niels Jörenson Kjskin
Christer Jacobsson Hintzakain 126 Christer Jacobson Hinska hen 123 Christer Jacobson Hinska
Mattz Erichsson Pasain 128 Mattz Erichson Pansoin
Påhl Christersson Mannin
Mattz Jacobsson Martin hen 100 Mattz Jacobson Martin
Thomass Andersson Arpoin 135 Thomas Anderson Årpain
Oloff Hansson Lydikäin 138 Oluff Hanson Lydikäin puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Petter Andersson Kirstinen 140 Petter Anderson Kirstinen puu 34 Peer Anderson Kerstinen
Oloff Jöransson Lijmatain 141 Oluff Jörenson Lijmatain
Michell Simonsson Karialain 116 Michell Simonson Kirjalain
6. komppania
Philip Haloinen
Pähl Pärsson Rysäin
Anders Tuchkain 2 Anders Anderss Tukein
Oloff Hulkoin 3 Oloff Ohlss Hulkoin
Arfwedh Nykäin
Johan Johansson Läskinen 10 Johan Johansson Läskinen
Oloff Hämäläin 11 Oloff Matsson Hämäläin pie 17 Oloff Mattsson Hämäläin
Oloff Hurskain 12 Oloff Oloffsson Hurskain pie 18 Oloff Ohlson Hurskain
Michell Suhoin
Oloff Laitinen 16 Oloff Erichss Laitinen pie 25 Oloff Erichson Laitinen
Jöran Sämäin
Påhl Tårnioin 21 Påhl Laarsson Tårnioin pie 31 Påhl Larsson Tårnioin
Sigfredh Läpiäin 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Nielss Karjalain 23 Niels Johansson Karialain pie 33 Niels Johanson Karialain
Jacob Hyfwöin 24 Jacob Laarsson Hyfwäin iis 2 Jacob Larsson Hyfwoin
Påhl Hyfwärin 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin iis 35 Påhl Ohlsson Hyffwerin
Påhl Andersson Pölläin 31 Påhl Andersson Pöllein iis 10 Påhl Andersson Pöllein
Hindrich Oloffsson Pardain 34 Hindrich Oloffsson Pardain iis 14 Hendrich Ohlson Pardain
Larss Kärkain
Hanss Puttkoin 47 Hans Johansson Putkoin
Larss Johansson Puttkoin
Abraham Täräwäin
Larss Hansson Haloin
Pehr Michellsson Kackuin 56 Peer Michellsson Kackinen
Hindrich Laitinen 57 Hindrich Thomass Laitinen pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Mattz Luukarin
Ifwar Johansson Caipiain 61 Ifward Johanss Kaipainen
Mårten Oloffsson Mannin 63 Mårten Olofsson Manninen
Christer Michellsson Junnoin 67 Christer Michellss Junnoin
Hindrich Bertillsson Wäisäin
Påhl Påhlsson Tomberin pie 67 Påhl Påhlsson Tåmberin
Pähr Nielsson Swänsk
Hindrich Pärsson Täräwäin
Hanss Påhlsson Kuitunen 80 Hans Påhlsson Kuituin
Hindrich Hyrain
Mårten Äijäläin 84 Mårten Henderss Äijäläin
Mattz Persson Pönkin 85 Matz Peersson Pöndinen
Nielss Thomasson Häckinen 86 Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Greelss Läppiäin pie 90 Grels Läpiäin
Påhl Michellsson Caupiain 92 Påhl Michellss Kauppinen
Erich Erichsson Huttuin 93 Erich Erichsson Huttuin
Hindrich Bertillsson Parkain 95 Hindrich Bertillss Pardain
Oloff Påhlsson Åwaskain 97 Oloff Påhlsson Owaskin iis 38 Oluff Påhlson Offwaskoin
Johan Jacobsson Huttuin 46 Johan Jacobss Huttuin
Greelss Nysskäin
Christer Oloffsson Käckäin 99 Christer Olofsson Kächköin iis 41 Christer Ohlson Kärckoin
Thomass Persson Hapalain
Erich Persson Laukain
Johan Jöransson Kyrckslätt
Oloff Oloffsson Passuri 118 Oloff Ohlssonn Pesoinen
Larss Hindersson Röttköin 119 Laars Hinderss Rytkein iis 68 Larss Henderson Rytkoin
Anders Hindersson Tiuckuin 120 Anders Hinderss Tickoin iis 70 Anders Hendersson Tickain
Mattz Hindersson Parwiain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Påhl Sigfredsson Hapalain
Nielss Mattzsson Kalupain 124 Niels Matss Kauppinen
Pehr Persson Tapoin
Gabriell Johansson Saikoin
Cnuut Christersson Ruotzin
Sigfredh Tappoin
Nielss Påhlsson Nissinen 133 Niels Påhlsson Nissinen iis 88 Nielss Påhlson Nissinen
Påhl Ohlsson Luppa
Påhl Ohlsson Wijta
Jöran Thomasson Noppinen
Påhl Persson Packain
Påhl Påhlsson Passain
Jöran Ruodzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Johan Hilduinen 111 Johan Johanss Hillduin iis 57 Johan Johansson Hilduin
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Mattz Mattzsson Winikain 22 Matz Matsson Winikain maj 105 Mattz Mattzon Winikain
Pehr Larsson Soikain 23 Peer Larsson Såikain maj 107 Petter Larsson Såckain
Larss Jöransson Ickoin 27 Lars Jöransson Ikoin
Jöran Erichsson Wanhain
Hindrich Hindrichsson Laulain 31 Hendrich Hendersson Laulain
Anders Nielsson Wäräin 32 Anders Nielsson Wäräin
Månss Eskillsson Laitinen 13 Måns Eskellsson Laitinen maj 96 Måns Eskillsson Laitinen
Påhl Eskillsson Wiroin 14 Påhl Eskielsson Wiroin
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Larss Hindersson Pihilain 19 Lars Hendersson Pihilain
Jacob Johansson Itinen 4 Jacob Johansson Itinen
Michell Simonsson Syssmäläin
Hindrich Greelsson Ohranen
Larss Påhlsson Päntinen
Larss Larsson Soikanen 20 Lars Larsson Såckain
Clemet Clemetsson Rautoin
Påhl Larsson Sijtar
Christer Didrichsson Kaupin 33 Christer Didrichsson Kaupin
Erich Mattzsson Pijsspa
Eskill Eskillsson Kaupin
Oloff Hindersson Pöntin 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Anders Hindersson Pöhinen 21 Anders Hendersson Pöhinen
Påhl Påhlsson Läwäin 15 Påhl Påhlsson Läwäin
Jacob Larsson Räppoin 9 Jacob Larsson Råppoinen
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Sigfredh Hindersson Såpain 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Pehr Larsson Kåpain 2 Petter Larsson Kåppåin kuo 103 Per Larsson Koppoin
Lars Påhlsson Könöin
Mattz Olofsson Williain 6 Mattz Oloffsson Wiliain kuo 119 Matts Olsson Wiliäin
Mattz Thomasson Kaipiain 7 Mattz Thomasson Kaipain
Erich Andersson Kastin 9 Erich Andersson Kastinen kuo 123 Erik Andersson Kastinen
Brussius Hindersson Käkäläin
Mattz Andersson Assikain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Påhl Mattzsson Wänäläin 24 Påhl Mattzsson Wänäläin
Larss Johansson Wauchkoin 25 Lars Johanson Waukoin
Jacob Pontus
Påhl Hilduin 29 Påhl Olofsson Hildonen kuo 8 Påel Ohlsson Hilduin
Påhl Hindersson Kartuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Erich Greelsson Niskain 31 Erich Grehlsson Niskanen
Johan Johansson Pällikäin 32 Johan Johansson Pellikain kuo 12 Johan Johansson Pellikain
Staffan Wänäin
Johan Tårfwinen
Daniell Pärsson Tålfwain
Pehr Andersson Pijroin
Anders Persson Tålfwain 44 Anders Peerson Tålfwain kuo 26 Anders Persson Tolwain
Staffan Mattzsson Keijnoin
Michell Erichsson Linduin 47 Michel Erichson Lindunen
Eliass Pärsson Tålfwain
Mattz Påhlsson Hakarain
Pehr Johansson Häiskain 57 Peer Johansson Häiskain kuo 27 Per Johansson Heiskain
Hindrich Marain
Hindrich Jöransson Puitinen
Pehr Pärsson Toifwain 68 Petter Petterson Toifwinen
Hindrich Andersson Staffanain 71 Hindrich Anderson Staffanain
Pehr Hindersson Lappalain
Pehr Larsson Hämäläin 73 Petter Larson Hämäläin
Oloff Christersson Kerrin 74 Oloff Christerson Kärfwinen
Hindrich Johansson Könöin
Oloff Andersson Kauhain 79 Olof Andersson Kauhanen
Påhl Hindersson Rissain
Hindrich Hindrichsson Ihalembin 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Johan Johansson Ahoin
Hindrich Påhlsson Tuppurain
Påhl Påhlsson Ihalämbinen
Oloff Hindersson Könöin 93 Oloff Hinderson Könöin
Hindrich Hansson Hirfwoin 97 Hindrich Hanson Hirfwoin kuo 96 Hindrik Hansson Hirwoin
Anders Casspersson Watain 103 Anders Casperson Wattanen
Simon Larsson Kuokain
Anders Sigfredhsson Outin
Pehr Mattzsson Tirkoin
Anders Christersson Karpinen
Hindrich Larsson Reijainen
Oloff Kåpoinen 22 Oloff Påhlsson Kåpoin
Per Pärsson Jullkoin 116 Peer Peerson Julkonen
Anders Staffansson Piroin 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Matz Mattzsson Kaipiain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Matz Nielsson Wäpsalain 120 Mattz Nielson Wäpsäläin eve 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Larss Oloffsson Keinoin 121 Lars Oloffson Keinon
Sigfredh Sigfredhsson Kinnuin 122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Staffan Christersson Tackuinen
Johan Greelsson Kuokainen
Christer Ersson Haloin
Michell Persson Wänäläin 130 Michell Peerson Wänäläin
Mattz Larsson Ickoin
Thomass Haikarin
Erich Mattzsson Päckäläin 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Larss Mattzsson Tirckoin
Johan Pärsson Wirolain 136 Johan Peerson Wirolain
Joseph Ersson Pukoin
Erich Oloffsson Kempain
Oloff Larsson Luikain
Hindrich Sigfredhsson Kinnuin
Hämeen pitäjien miehiä

2 uusi mies
4 saa eron
5 lomalla
6 kuoli
8 karkasi

Nimiä yhteensä: 351, näistä tunnistettu 249 (70.9 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 230
Tunnistettu 1700 Riiassa: 124

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1691.05 Narfwen 1.5.1691 350 469 877
1691.06 Narwen 1.6.1691 0 469 902
1691.07 Narfwen 1.7.1691 0 469 926
1691.08 Narwen 1.8.1691 0 466 948
1691.09 Narwen 1.9.1691 344 466 970

© Väinö Holopainen 2023