AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1694 → Kasper Seulenbach

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1694 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1694
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04 05 06 07 08 09
1. komppania
Thomas Påhlson Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Jöran Thomasson Tåif:ackain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Hendrich Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Petter Kaipain 20 Peer Peersson Kaipiain
Mattz Kässäry
Johan Hämäläin
Påhl Ihalain 92 Påhl Månsson Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Mattz Räsäin 36 Matz Matsson Räisin
Månss Ryndin juv 45 Måns Thomasson Ryndinen
Erich Hämälain 88 Erich Johan Hämmäläin
Christer Pöyhein juv 69 Christer Eriksson Pöyhein
Cnuth Williakain 43 Knut Larsson Willikain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Oloff Lambain 62 Olof Olofsson Lambainen
Anders Hulcko juv 39 Anders Andersson Hulkoin
Hindrich Tihain
Oloff Thenhuin 119 Olof Olofsson Tenhuin
Lars Lefwoin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Larss Wauhkoin 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Hindrich Jäskeläin 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Johan Jackonen 143 Johan Hendersson Jåckinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
2. komppania
Johan Laitinen eve 56 Johan Laitinen
Petter Nåusiain
Erich Cwinttus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Michel Pölloin 50 Michell Israelss Pöllein eve 19 Michel Issraelsson Pöllein
Lars Ärroin 51 Laars Anderss Ärrein
Hans Räpoin
Petter Kärfwin 65 Peer Johanss Kärfwinen
Oloff Safwolain puu 71 Oloff Saf:olain
Sigfredh Dirick 88 Sigfred Hanss Sirich
Jacob Klåstarin 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Läskinen 93 Anders Jorenss Läskin
Johan Wästmann 2:46 eve 1 Jonas Wästman
Grels Kiskinen 117 Grels Nielss:n Kjskin
Johan Ljkain
Anders Jyrckinen 136 Anders Swenssonn Jörkinen
Thomas Innoin juv 127 Thomas Persson Innain
Lars Kåckj puu 65 Lars Peerson Kåckj
Erich Anniain puu 14 Erich Anniain
Staffan Pässiäin 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Oloff Renny puu 74 Oloff Renny
Påhl Johansson Pylckein
Hindrich Christersson Karial:n
Niels Kiskinen
Johan Kårhoin maj 13 Johan Jöranson Kårhoin
Lars Huchtiain hen 88 Lars Jacobson Huchtain
Jöran Mänicka hen 122 Jören Hinderson Måinka
Hindrich Backarin
3. komppania
Hindrich Bullj 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Hindrich Walckoin
Vallentin Vallentinsson maj 10 Walentin Walentinsson
Mattz Peckain
Clemet Laurikain
Johan Haloin hen 96 Johan Mårthenson Haloin
Jöran Taipalain maj 58 Jöran Mattzson Taipalain
Oloff Wänäin 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Hindrich Ambiain
Thomas Sulckawain 121 Thomas Thomason Sulckaulain puu 97 Thomas Sulkawain
Mattz Tanttu
Mattz Marttin
6. komppania
Anders Tuchkain 2 Anders Anderss Tukein
Jacob Wjnickain
Mattz Kållioin 28 Matz Matssonn Kållioin iis 6 Matz Matzson Kållioin
Michell Kejoin
Lars Kuåkain 38 Lars Laarsson Kuockain iis 22 Lars Larsson Koukein
Anders Täräwäin
Niels Hyfwerin 104 Niels Nielsson Hyfwerin iis 48 Nielss Nielson Hyffwerin
Påhl Pöllein 31 Påhl Andersson Pöllein iis 10 Påhl Andersson Pöllein
Anders Räsäinen iis 20 Anders Michellson Räsäin
Oloff Ruåtzalain
Christer Kechköin 99 Christer Olofsson Kächköin iis 41 Christer Ohlson Kärckoin
Hendrich Piedickein 105 Hindrich Anderss Piedickäin iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
Oloff Tihkain
Anders Rickoin
Christer Linduin iis 59 Christer Christerson Linduin
Staffan Lapwätel:
Hindrich Kerkein
Mattz Parfwain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Peer Luckarin
Niels Nissinen 133 Niels Påhlsson Nissinen iis 88 Nielss Påhlson Nissinen
Hämeen pitäjien miehiä
Lars Ikonen
Christer Wjnickain
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Oloff Penttinen 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Lars Nåusiain 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Erich Pispa maj 124 Erich Matzson Pispa
Hämeen pitäjien miehiä
Petter Anderson Pjrain
Mattz Larsson Kuåckain
8. komppania
Påhl Peerson Ihalembin 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Oloff Hilduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Påhl Kåpoin 3 Påhl Larsson Kåponen
Erich Keinain
Anders Lappwäteläin 14 Anders Andersson Lapwetel:
Brussius Käckeläin kuo 125 Brusius Hindersson Käkelein
Mattz Ohlson Williain 6 Mattz Oloffsson Wiliain kuo 119 Matts Olsson Wiliäin
Anders Tålfwain 44 Anders Peerson Tålfwain kuo 26 Anders Persson Tolwain
Hindrich Kårtta 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Lars Johanson Wauhkoin 25 Lars Johanson Waukoin
Sigfredh Såponen 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Mattz Wäppsäläin 120 Mattz Nielson Wäpsäläin eve 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Mattz Walckoin kuo 42 Matts Joransson Walkoin
Hans Lydickäin
Peer Tirckoin
Jöran Risain 80 Jören Henderson Risanen
Hindrich Hirfwoin
Joseph Puckoin
Hämeen pitäjien miehiä

Nimiä yhteensä: 104, näistä tunnistettu 70 (67.3 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 50
Tunnistettu 1700 Riiassa: 50

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1694.04 Narva 1.4.1694 104 Zacharias Aminoff 298 1083 (1080)
1694.05 Narven 1.5.1694 0 Zacharias Aminoff 297 1102 (1099)
1694.06 Narven 1.6.1694 103 Zacharias Aminoff 295 1120 (1117)
1694.07 Narven 1.7.1694 0 Zacharias Aminoff 295 1139 (1135)
1694.08 Narfwen 1.8.1694 0 Zacharias Aminoff 294 1157 (1154)
1694.09 Narven 1.9.1694 103 Zacharias Aminoff 294 1177 (1174)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023