AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1694 → Kasper Seulenbach 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

1694 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1694
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 10 11 12
1. komppania
Johan Säppäläin 9 Johan Johansson Seppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Niels Hajlain
Cnut Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Anders Williakain maj 45 Anders Clemetzson Williakain
Erich Narfwin 14 Erich Peersson Närwin
Mattz Gabrielson
Mattz Hafwerman
Hinrich Hara 34 Hendrich Jonasson Hara juv 16 Hindrik Johansson Hare
Christer Kinnuin
Påhl Lambain 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Lenharnt Sormoin juv 59 Lenhard Persson Sornunen
Petter Kaipain 20 Peer Peersson Kaipiain
Thomas Hålla
Larss Häckinen puu 113 Lars Häckinen
Eskill Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Johan Päckäin
Jacob Alfwoin juv 64 Jacob Christersson Alwoin
Hans Kimmuin
Oloff Pöyhäin
Bertill Tirckain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Greelss Hyfwäin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Peer Kurfwin
Larss Hardickain juv 83 Lars Berndsson Hardikain
Peer Lauckoin juv 82 Per Mattsson Laukain
Mattz Hintza
Johan Kåparin maj 28 Johan Jöransson Kåpperoin
Greelss Koppoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Eskill Turdiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Erich Hämmäl:in 88 Erich Johan Hämmäläin
2. komppania
Mattz Pustin eve 36 Matz Thomass: Puustin
Jonas Wästman 8 Jonas Bästman eve 1 Jonas Wästman
Thomas Karfwin
Nielss Piroin
Petter Sallin 27 Peer Staffanss Sallin
Johan Hapiain 22 Johan Mårtenss Hapiain
Peer Jutilain
Olåff Liuckoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Erich Huckain
Oloff Bengtinen 60 Oloff Ohlss: Bengtinen eve 10 Olof Olofsson Bengtinen
Mattz Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Hinrich Karpain
Johan Innoin puu 80 Johan Peerson Innain
Johan Orpoin 82 Johan Staffansson Orpoinen eve 110 Johan Staffanss: Orpoin
Hanss Danielson
Anders Tynckin 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Oloff Mannickain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Michell Karpin 81 Michell Isackss Karpain eve 112 Michel Isacksson Karpin
Anders Kämäräin eve 96 Anders Erichsson Kämärein
Daniel Wachwilain eve 84 Daniel Wächwiläin
Peer Ärckain eve 88 Peer Nielson Erikain
Mattz Ifwonen 113 Matz Sigfredss Ifwonen puu 88 Mattz Sigredson I:fwoin
Påhl Kärckäin juv 123 Påel Persson Kärkäin
Jöran Pachkalain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Peer Lefwaska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Hinrich Pullin 130 Hindrich Michellsson Pullinen puu 13 Hindrich Pullingh
Christer Tåranpä 137 Christer Matssonn Tåårainpä
Johan Ljkain
Oloff Rännj 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
3. komppania
Påhl Ållinen 5 Påhl Anderson Ållin
Johan Witziänj
Larss Ålckoin 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Simon Marttinen maj 17 Simon Simonson Martinen
Mattz Höltä hen 117 Mattz Jönson Höltäin
Johan Raska hen 118 Johan Peerson Raska
Johan Tåfwelain maj 60 Johan Joranson Tåffolain
Michell Kiriolain 116 Michell Simonson Kirjalain
Hanss Padasjockj
Mårthen Huttuinen 54 Mårthen Larsson Huttuin hen 32 Mårthen Larson Huttuin
Mårthen Hallinen
Mattz Peyköynen hen 21 Mattz Mårthens: Peukain
Hans Kåsso 70 Anders Påhlsson Kåsso
Josep Ållinen hen 50 Joseph Mattson Ållinen
Anders Lepisto
Simon Hämäl:in 94 Simon Andersson Hämäläin
Jöran Passoin
Larss Wänäin
Erich Käitewäin 139 Erich Mattzson Ketäwäin
Peer Kirstinen 140 Petter Anderson Kirstinen puu 34 Peer Anderson Kerstinen
Larss Kärjäin
Påhl Kårhoin
Sigfredh Kächkoin
Cnut Åickarin 105 Cnuth Mårthenson Åikarin
Jöran Manninen
Johan Kurfwin
Erich Tåijain
Johan Hämmäl:in hen 124 Johan Cnutson Hämäläin
Mattz Kårhoin
6. komppania
Påhl Rusain 1 Påhl Påhlsson Rusainen
Peer Håckain 5 Peer Matss: Håckain pie 8 Peer Mattson Håckain
Jöran Sämäin pie 27 Jöran Sämäinen
Påhl Tårnioin 21 Påhl Laarsson Tårnioin pie 31 Påhl Larsson Tårnioin
Hinrich Mäckäräin 83 Hindrich Johanss Mäkeräin pie 82 Hindrich Mäkäräin
Greelss Lippiäin pie 90 Grels Läpiäin
Johan Hillduin 111 Johan Johanss Hillduin iis 57 Johan Johansson Hilduin
Hinrich Pelduin
Nielss Kaupin 124 Niels Matss Kauppinen
Philip Halloin 45 Philip Philipssonn Haloin
Påhl Tålloin iis 17 Påhl Påhlson Tålåin
Johan Suchkoin iis 28 Johan Johanson Suitkoin
Isaak Manninen pie 34 Isach Manninen
Påhl Kackinen
Peer Nysäin pie 54 Peer Peerson Nysein
Michell Hänninen
Larss Kainolain
Nielss Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Olåff Hämäläin 11 Oloff Matsson Hämäläin pie 17 Oloff Mattsson Hämäläin
Hinrich Kettuin iis 27 Hendrich Ohlson Kättuin
Hinrich Paijuin
Samuel Räsäinen iis 65 Samuel Henderson Räsein
Hinrich Tuchkain
Påhl Hapalain
Cnut Ruåtzinen iis 81 Cnuth Christerson Rotinen
Mattz Saickoin
Larss Puttkoin 73 Lars Hind.ss. Putkin
Hinrich Åijnoin pie 20 Hindrich Åjnoin
5. komppania
Jacob Wijnickain
Mattz Winickain 22 Matz Matsson Winikain maj 105 Mattz Mattzon Winikain
Påhl Wiroin 14 Påhl Eskielsson Wiroin
Jacob Itinen 4 Jacob Johansson Itinen
Påhl Liuckoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Anders Pöyhinen 21 Anders Hendersson Pöhinen
8. komppania
Larss Könnöin kuo 118 Lars Påelsson Könöin
Abraham Mahanen
Elias Kaupinen 112 Ellias Peerson Kaupin
Mattz Asickain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Mattz Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Johan Tårfwin
Larss Tupporain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Staffan Wänäin kuo 15 Staffan Andersson Wänäin
Peer Safwolain 39 Petter Erichsson Safwolain kuo 20 Per Eriksson Sawolain
Johan Hagell
Michell Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Hinrich Parfwain 69 Hindrich Niehlson Parfwiain kuo 58 Hindrik Nilsson Parwiain
Peer Lappalain kuo 62 Per Hindersson Lappalain
Hinrich Könöin
Staffan Jatinen
Mattz Turoin 83 Mattz Larson Turunen kuo 78 Matts Larsson Turunen
Hinrich Ihalembij 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Johan Ahoin kuo 81 Johan Johansson Ahonen
Johan Hirfwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Erich Wainickain kuo 94 Erik Eriksson Wainikain
Anders Karpain kuo 110 Anders Christersson Karpain
Gabriel Kinnuin
Peer Hirfwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Erich Pendickain 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Christer Hallin iis 110 Christer Erichson Halloin
Michell Wänäläin 130 Michell Peerson Wänäläin
Påhl Ihalembij 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Hinrich Kårtta 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Michell Larson Tuånin

Nimiä yhteensä: 150, näistä tunnistettu 104 (69.3 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 63
Tunnistettu 1700 Riiassa: 76

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1694.10 Narven 1.10.1694 148 Zacharias Aminoff 300 1183 (1180)
1694.11 Narven 1.11.1694 149 Zacharias Aminoff 300 1189 (1186)
1694.12 Narven 1.12.1694 149 Zacharias Aminoff 300 1195 (1192)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023