AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1695 → Sigfrid Rappengren

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

majuri Sigfrid Rappengrenin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

1695 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1695
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04 05 06 07 08 09
Piqvenerare
1. komppania
Erich Henderson Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Anders Person Wanhain maj 33 Anderss Persson Wanhoin
Sigfred Matzson Paiuin 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Anders Person Säppelein
Simon Jacobsson Uimi 96 Simon Jacobsson Uimo
Peer Pehrson Leikas 74 Peer Peersson Laickis
Anders Andersson Kimarj
Mårten Ohlson Landain 8 Mårthen Olofsson Landiain maj 2 Mårten Ohlson Lauhian
Erich Johansson Hämäläin 88 Erich Johan Hämmäläin
Abell Johansson Pitkin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Oluff Larsson Patilain 53 Oloff Larsson Påtilain juv 11 Olof Larsson Patalain
Thomas Andersson Kiski 25 Thomas Andersson Kiskin juv 8 Thomas Andersson Kiskinen
Matz Peersson Lefwoin juv 3 Matts Persson Lewoin
Anders Walkoin juv 53 Anders Hindersson Walkoin
Mårten Christerson Alfwojn 50 Mårthen Christersson Alwain juv 4 Mårten Christersson Alwoin
Thomas Anderson Kechkein 46 Thomas Andersson Käckoin
Påhl Erichson Tackin
Matz Matzsson Kiski 45 Matz Matsson Kiskin
Johan Seilain 60 Johan Johansson Seilain juv 58 Johan Johansson Seilain
2. komppania
Niels Grelsson Räppoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Matz Matzsson Nattuain 5 Matz Mattsson Natuin
Matz Matzsson Jumpain 6 Matz Matss Jumpinn
Matz Ohlsson Tålwain eve 30 Matz Tålfwainen
Hendrich Hendersson Laitin 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Matz Peersson Sijkain 12 Matz Peersson Sijckain
Oloff Grelson Parkoin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Hendrich Larson Pettin
Larss Larsson Tenhuin
Thomas Hendersson Nijrain 19 Thomas Henderss Niråinen eve 46 Thomas Hindersson Nirain
Hendrich Christerson Mäkälein 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Hendrich Johansson Nickoin 25 Hindrich Johanss Nickoin eve 40 Hindrich Johanss: Nickoin
Hans Hansson Stenbergh puu 46 Hans Steenbergh
Erich Hansson Stenbergh 33 Erich Hansson Stenberg
Anders Påhlsson Clostarin 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Matz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Petter Andersson Toifwain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Petter Påhlsson Härkäin 38 Peer Påhlsson Härckein
Hendrich Matzsson Teerewäin 40 Hindrich Matssonn Täräwein puu 4 Hindrich Tärewäin
Philip Peersson Hattj 41 Philip Peersson Håttj puu 5 Philiph Hättij
Johan Michelsson Kämpain
Anders Johansson Bentin
Thomas Peersson Kaipiain hen 18 Thomas Peerson Kaipiain
3. komppania
Michel Larsson Williakain 4 Mich Larson Williackain hen 31 Michell Larson Williaken
Johan Pundain
Peer Pehrsson Pyrhinen
Johan Johansson Arpiain 12 Johan Johanson Arpiain hen 35 Johan Johanson Arpiain
Erich Geronymusson Lydikein 15 Erich Geronijmison Lydickäin
Larss Jönsson Repoin 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Hendrich Clemetzson Kämälein 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin hen 86 Hindrich Clemetson Kämäl:
Jacob Erichsson Ingermanländer hen 81 Jacob Erichson Ingermanland:
Niels Andersson Biörnborgh 28 Niels Anderson Biörneborgh maj 68 Nielsson Anderson Biörnborgh
Påhl Larsson Pulliain 29 Påhll Larson Pulliain
Oloff Ohlsson Rysein 30 Oluff Olufzson Nyssäin
Jöran Påhlsson Tickain
Påhl Matzsson Haijain 35 Påhll Mattzson Haijain
Gustaff Lådwicksson Trackain 36 Gustaf Lådwikson Tråckain maj 75 Gustaff Ludwichson Tråckoin
Matz Matzsson Suomalain 37 Mattz Mattzson Suomalain
Oloff Thomasson Weisein 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Johan Hendersson Soickain 41 Johan Hinderson Såckain
Johan Saikoin
6. komppania
Bertell Carlsson Frilla pie 7 Bertill Frilla
Johan Johansson Leskinen 10 Johan Johansson Läskinen
Oloff Ohlsson Hurskain 12 Oloff Oloffsson Hurskain pie 18 Oloff Ohlson Hurskain
Påhl Michellsson Kainulain 17 Påhl Michelss Kainulain pie 26 Påhl Michelsson Kajnul:
Sigfred Hirfwj
Niels Karialain 23 Niels Johansson Karialain pie 33 Niels Johanson Karialain
Matz Luckarinen pie 92 Mattz Luckarin
Hendrich Bertelsson Wäsäin
Christer Frantzsson
Hans Påhlsson Kuituin 80 Hans Påhlsson Kuituin
Matz Peersson Pondinen 85 Matz Peersson Pöndinen
Anders Kusain
Jacob Larsson Hyfwoin 24 Jacob Laarsson Hyfwäin iis 2 Jacob Larsson Hyfwoin
Hendrich Ohlsson Pardain 34 Hindrich Oloffsson Pardain iis 14 Hendrich Ohlson Pardain
Anders Räsäin iis 20 Anders Michellson Räsäin
Johan Huttuin 46 Johan Jacobss Huttuin
Pehr Pehrsson Sourulain iis 37 Pehr Pehrson Sourulain
Erich Ifwarsson Pardain iis 51 Erich Iffwarson Pardain
Matz Pehrsson Leskinen 107 Matz Peerss Leskinen
Anders Hendersson Tickain 120 Anders Hinderss Tickoin iis 70 Anders Hendersson Tickain
Påhl Pehrsson Peckoin
Petter Laitinen
Larss Käckinen 6
8. komppania
Staffan Pehrsson Hyfwärin 4 Staffan Peersson Hyfwerin
Anders Kauranen kuo 121 Anders Gideonsson Kauranen
Erich Hansson Launin 10 Erich Hansson Launioin
Oloff Ohlsson Parfwiain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Anders Hendersson Kinnuin pie 114 And:s Hinderson Kinnuin
Oloff Staffansson Pijrain
Larss Michelsson Turuin pie 119 Lars Michellson Turuin
Thomas Itinen kuo 7 Thomas Mattsson Itinen
Påhl Ohlsson Hilduin 29 Påhl Olofsson Hildonen kuo 8 Påel Ohlsson Hilduin
Påhl Hendersson Kartuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Christer Pehrsson Oinoin kuo 16 Christer Persson Oinoin
Hendrich Tårikain kuo 19 Hindrik Johansson Torikain
Bertell Eskillsson Pincka kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Daniel Peersson Tålfwain kuo 21 Daniel Persson Tolwain
Matz Larsson Turuinen kuo 24 Matts Larsson Turuin
Staffan Matzsson Keinoin kuo 28 Staffan Mattsson Keinoin
Matz Larsson Ickoin
5. komppania
Niels Cnutsson Lahikain 11 Niels Knutsson Lahikainen
Måns Eskillsson Laitiain 13 Måns Eskellsson Laitinen maj 96 Måns Eskillsson Laitinen
Musqveterare
1. komppania
Anders Påhlsson Sairain 18 Anders Påhlsson Sairuin puu 101 Anders Påhlson Sairain
Pehr Pehrsson Seppelein 19 Peer Peersson Säppäläin puu 102 Peer Peerson Säppäläin
Pehr Larsson Lukoin
Staffan Christersson Pursein
Jacob Jacobsson Bengtin maj 46 Jacob Jacobsson Bengtinen
Staffan Christerson Safwolain
Matz Jöransson Wenoin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Johan Pehrsson Sufweoin juv 5 Johan Persson Sohwain
Lukas Hansson Kandiain
Jacob Ohlsson Mänselein juv 44 Jacob Olsson Mentzelein
Påhl Påhlsson Sickain 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Matz Sigfredsson Pundain juv 68 Matts Sigfridsson Pundain
Påhl Persson Remein 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Pehr Jörensson Karhoin 102 Peer Jöransson Kårhoin
Michel Johansson Purhoin juv 66 Michel Johansson Purhonen
Hendrich Hendersson Rytkoin
Anders Andersson Hewäin
Staffan Larsson Nulpoin 55 Staffan Larsson Nulpoin
Mårten Larsson Nulpoin
Christer Larsson Jutilain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Thomas Pehrsson Kåtilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Oloff Philipsson Ahoin juv 27 Olof Philipsson Ahoinen
Erich Matzson Leskin juv 25 Erik Mattsson Läskin
Matz Christerson Pöykari juv 55 Matts Christersson Peukuri
Matz Matzsson Saiko 6
Johan Hendesson Mycke
Niels Erichson Såpain
Grelz Thomason Simoin pie 96 Grels Thomass: Simoin
Hendrich Hendersson Keroin 111 Hendrich Hendersson Keroin 6
Johan Pehrson Hyfwerin
Mårten Mårtenson Kerri 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Mårten Mårtensson Drenck 129 Mårthen Mårthensson Dränck juv 86 Mårten Mårtensson Dräng
Påhl Karpus Hafwerman 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman juv 96 Policarpus Hawerman
Michel Larsson Kinnonen 124 Michell Larsson Kinnuin
Staffan Matzson Sallin
Hendrich Larsson Aholain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Jacob Ohlsson Hulkoin
Michel Persson Sikain
Daniel Larsson Huiskain 134 Daniel Larsson Huiskain juv 105 Daniel Larsson Huiskain
Joran Ohlsson Hämäläin
Jöran Ersson Soin maj 50 Jöran Erichsson Soininen
2. komppania
Elias Månsson Karakain 35 Elias Månsson Kärckin
Anderss Andersson Lijkain 42 Anders Anderss Lijkain
Jöran Joransson Tylikain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Daniel Jacobsson Waldain 53 Daniel Jacobss Walldåin eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Michel Hendersson Lamain 54 Michell Henderss Lagmain
Oloff Påhlsson Ylötoin eve 60 Oloff Påhlsson Ylöttuin
Matz Påhlsson Karfwin 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Jacob Erichsson Safwolain
Påhl Påhlson Mannin
Larss Person Kockj puu 65 Lars Peerson Kåckj
Gregorius Andersson Tunnin 70 Gregorius Andersson Tanninen 5
Anders Staffansson Tarfwain
Samuel Andersson Tirroin 73 Samuel Anderss Tirroin puu 73 Samuell Anderson Tirroin
Christer Ohlsson Utriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Thomass Wiskarin
Påhl Påhlson Jabtinen
Lars Hansson Olkinora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Pehr Månsson Turdinen 86 Peer Månsson Turdinen eve 82 Per Månsson Turdinen
Pehr Mårtensson Tessleff 87 Peer Mårtenss: Teslef eve 91 Peter Mårtenss: Tyssleff
Aron Johansson Orrain
Lukas Hansson Olkinora eve 89 Lukas Hansson Ålkinora
Anders Johansson Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Anders Larsson Lödien 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Matz Hansson Olkinora eve 87 Matz Hanson Ålkinora
Pehr Michelsson Luukoin 110 Peer Michelss. Luckain
Oloff Michelsson Turuin 46 Peer Mårtenss Tullkj eve 29 Oloff Michellsson Turuin
Johan Nielsson Wästman 8 Jonas Bästman eve 1 Jonas Wästman
Matz Madtzsson Lamain 116 Matz Matsson Lagman
Pehr Ohlsson Ylötöin juv 122 Per Olsson Yllytyin
Christer Jöransson Ahoin 122 Christer Jöransson Ahoin
Thomass Inniain juv 127 Thomas Persson Innain
Petter Hansson Råcka juv 129 Per Hansson Rocka
Oloff Philipsson Radikain 127 Oloff Philipssonn Radickain
Matz Abramsson Tylikain
Larss Johansson Lyen 134 Laars Johanss Lym 6
Mårten Christersson Hilkoin
Erich Parkaitin
Jöran Andersson Sårwatz
3. komppania
Hendrich Hendersson Packoin
Anders Hindersson Tåifwakain
Matz Pehrsson Pöyhoin
Anders Andersson Weisein 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Pehr Nielsson Laurikain 49 Petter Nielson Laurikain
Larss Johansson Smålender 57 Lars Johanson Småländer
Jöran Simonsson Karstinen hen 14 Jören Simonson Karstuin
Påhl Johansson Hämälain hen 71 Påhl Johanson Hämäläin
Anders Persson Ruihu hen 15 Anders Peerson Räihä
Jöran Jacobsson Ingarin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Grelz Grelsson Karfwinen
Cnuth Cnutsson Tarkiain hen 39 Cnut Cnutson Tarkoin
Erich Staffansson Tiusain hen 34 Erich Staffanson Tiusain
Erich Hendersson Rahunen hen 19 Erich Hinderson Rahuin
Hendrich Axelsson Bulle 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Påhl Påhlsson Parkinen
Larss Jöransson Ihalain 78 Lars Jöranson Ihalainen hen 41 Lars Jörenson Ihalain
Niels Nielsson Tuofwinen 6
Michel Mårtensson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Christer Christersson Karial:n
Axell Grelsson Hana 7 Anders Gertson Hana 8
Pehr Persson Walkoin hen 65 Petter Petterson Walkåin
Christer Johansson Tuckan 86 Christer Johanson Tuchkain
Påhl Hindersson Säppelein hen 68 Påhl Hinderson Säppäläin
Erich Michelsson Pippurin hen 83 Erich Michellson Pippurj
Anders Andersson Weisein 6
Petter Petterss:n Huippa
Larss Larsson Hångain hen 105 Lars Larson Hångain
Pehr Persson Liukon 8
Oloff Eskillsson Waldoin 110 Oluff Eskilson Waldoin
Anders Larsson Hara
Christer Jacobsson Hinska 126 Christer Jacobson Hinska hen 123 Christer Jacobson Hinska
Madtz Erichsson Pasoin maj 21 Mattz Erichson Pasoin
Påhl Clemetzsson Hasain
Thomas Christerson Karialain 130 Thomas Christerson Karjalain hen 104 Thomas Christerson Karial:n
Michel Larsson Pylkein hen 109 Michell Larson Pylckein
Eskell Eskellsson Hångain
Thomass Andersson Årppoin 135 Thomas Anderson Årpain
Samuel Mårtensson Låtta 136 Sammuel Mårthenson Låtta hen 98 Samuel Mårthenson Låtta
Oloff Jöransson Limatain 141 Oluff Jörenson Lijmatain
Hendrich Nielsson 81 Hindrich Nielson Himmain
6. komppania
Anders Abrahamsson Huikinen 8 Anders Abramss Häckinen
Påhl Kurikain pie 21 Påhl Johanson Kurikain
Michell Suhoin pie 24 Michell Peerss: Suchoin
Larss Peersson Pöndinen pie 36 Lars Peerson Pöndin
Madtz Pennoin
Eskell Manninen
Larss Hansson Haloin
Hendrich Thomasson Laitin 57 Hindrich Thomass Laitinen pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Matz Pehrsson Rautiain
Matz Påchialain pie 52 Mattz Påchialain
Hendrich Pysingh
Johan Johansson Nikulain pie 62 Johan Johansson Nikulain
Johan Hämäläin
Pehr Larsson Laitinen 75 Peer Larsson Laitinen pie 39 Peer Larsson Laitinen 1
Brusius Hansson Janhu_ 2
Jöran Andersson Hämälain pie 73 Jöran Anderss: Hämäläin
Oloff Jutinen
Michell Johansson Leskinen 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Matz Michelsson Tirroin pie 89 Mattz Michelss: Tirroin
Anders Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Oloff Ohlsson Keijoin
Jöran Larsson Ruotzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Hendrich Mårtensson Janhoin
Hendrich Hyfwerinen
Anders Tärräwain
Petter Nijrain
Påhl Hyfwerinnen 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin iis 35 Påhl Ohlsson Hyffwerin
Oloff Pehrsson Ruotzalain
Christer Christersson Linduin iis 59 Christer Christerson Linduin
Matz Pulkinen iis 66 Mattz Hendersson Pulkinen
Matz Hendersson Parfwiain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Michell Sackoin iis 74 Michel Michellson Saikonen
Gabriel Saickoin
Jacob Hendersson Haikoin
Pehr Wisason Pardain iis 90 Pehr Wijsason Pardain
Påhl Påhlsson Pasain iis 96 Påhl Påhlson Pasainen
Larss Ohlsson Jaatinen iis 58 Larss Ohlsson Jatinen
Matz Hendersson Kuntj 125 Matz Hindersson Knutj
Niels Nielsson Hyfwerinnen 104 Niels Nielsson Hyfwerin iis 48 Nielss Nielson Hyffwerin
8. komppania
Sigfred Hendersson Såpain pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Brusius Hendersson Käckelein kuo 125 Brusius Hindersson Käkelein
Anders Andersson Lappwetel:n 14 Anders Andersson Lapwetel:
Anders Pehrsson Julkain 50 Anders Peerson Julkonen
Pehr Larsson Mämmälein
Hendrich Marain
Jöran Grelsson Jauhiain 60 Jöran Grehlson Jauhiain 6
Madtz Matzson Mahanen 65 Mattz Mattzson Mahoinenn kuo 53 Matts Mattsson Mahanen
Hendrich Jöransson Piutinen
Pehr Andersson Smålender 67 Petter Anderson Smålander kuo 56 Per Andersson Småländer
Hendrich Andersson Staffaian 71 Hindrich Anderson Staffanain
Pehr Larsson Hämmälein 73 Petter Larson Hämäläin
Matz Matzsson Pasanen
Hendrich Påhlsson Tupparain kuo 82 Hindrik Påelsson Tuppurain
Thomass Matzson Winikain 87 Thomas Mattzson Winikain kuo 84 Thomas Mattsson Winikain
Matz Andersson Hapanen 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Pehr Christersson Täckuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Oluff Hendersson Kännönen 93 Oloff Hinderson Könöin
Anders Hansson Laihiain 98 Anders Hanson Laihain kuo 98 Anders Hansson Laihiain
Christer Johansson Torikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Berndt Tirinen
Simon Larsson Ruokain kuo 105 Simon Larsson Ruokain
Hendrich Larsson Rejoin kuo 112 Hindrik Larsson Rejain
Matz Larsson Kuokain 46 Mattz Larson Kokanen
Anders Matzson Tannin
Elias Johansson Karialain 113 Ellias Johanson Karialain eve 125 Elias Karjalain
Markus Markusson Tenhuin 114 Marckus Marckuson Tenhuin
Pehr Persson Julkain 116 Peer Peerson Julkonen
Anders Staffanson Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Pehr Matzsson Leskin 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Larss Ohlson Keinain 121 Lars Oloffson Keinon
Matz Matzson Kaipiain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Påhl Påhlsson Pellenen 123 Påhl Påhlson Pöllönen eve 136 Påhl Påhlsson Pölläin
Staffan Christerson Tackuin eve 137 Staffan Christerss: Tackuin
Matz Matzson Wänälein 126 Mattz Mattzson Wänäläin
Larss Jöranson Tackain iis 109 Larss Jöranson Tackuin
Larss Matzson Tirkain iis 116 Larss Mattzson Tirkain
Anders Matzson Wänälein
Clemeth Clemetzson Rautiain
5. komppania
Matz Jacobsson Häwenen
Hendrich Hendersson Häckinen 8 Hendrich Hendersson Häckinen

1 asettaa miehen tilalleen
2 uusi mies
5 lomalla
6 kuoli
8 karkasi

Nimiä yhteensä: 302, näistä tunnistettu 219 (72.5 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 147
Tunnistettu 1700 Riiassa: 153

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1695.04 Narven 1.4.1695 301 300 586
1695.05 Narven 1.5.1695 0 295 610
1695.06 Narfven 1.6.1695 0 297 628
1695.07 Narven 1.7.1695 0 293 646
1695.08 Narven 1.8.1695 0 274 664
1695.09 Narven 1.9.1695 257 258 682

Huhtikuun luettelossa miehet ovat aselajeittain (keihäsmiehet ja musketöörit) ja komppanioittain yllä esitetysssä järjestykesssä.

Muissa miehet on komppania kerrallaan

© Väinö Holopainen 2023