AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1696 → Claes Jacob von Werdenhoff

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on uusi järjestelyjen 1695 jälkeinen komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1696 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1696
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04 05 06
Piqvenerare
Henkikomppania (Lijff Compagniet)
Joseph Matson Ållin hen 50 Joseph Mattson Ållinen
Oloff Haijain
Dafwidh Laitiain hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Lars Larsson Käckoin 6 6
Matz Backarin hen 79 Mattz Påhlson Packarin
Peer Tårniain
Daniell Rahikain hen 2 Daniell Sigfredson Rachikain
Hans Påhlsson Kåsso
Simon Simonson Hanno hen 90 Simon Sigfredson Hånnj
Johan Johanson Paalain hen 80 Johan Johanson Pahlain
Hendrich Anderson Ålckoin
Matz Grehlson Tantto
Everstiluutnantin komppania (ÖfwerstLeutnamptz Compagnie)
Anders Hirfwoin eve 9 Anders Anderss: Hirfwoin
Lars Laitiain
Jacob Wätein eve 37 Jackob Larson Wätäin
Niels Räpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Petter Kallm eve 55 Petter Andersson Kallin
Johan Laitinen eve 56 Johan Laitinen
Petter Ohlson Nousiain
Hendrich Niehlson Silfwenoin eve 102 Hind: Nielson Silfwonen
Erich Hanson Puorttinen eve 135 Erich Hansson Puotinen
Sigfred Abramson Rutain
Matz Tålfwainen eve 30 Matz Tålfwainen
Christer Påhlsson Mieloin
Petter Påhlson Jatinen 6
Petter Henderson Tilikain eve 81 Peter Hindersson Tijlikain
Majurin komppania (Majorens Compagnie)
Carll Johanson Anttoin
Johan Christerson Karhinen
Johan Jörenson Tåffalain maj 60 Johan Joranson Tåffolain
Anders Anderson Ikoin
Abrahan Johanson Kårpp
Simon Huofwinen maj 95 Simon Jöranson Håffwinen
Clemet Erichson Klåckare maj 102 Clemeth Erichsson Klåckore
Peer Larson Soickan maj 107 Petter Larsson Såckain
Hindrich Grehlson Orain
Sigfredh Peerson Aufwikain
Johan Jörenson Ikoin
Lazarus Abramson Sillain
Pieksämäen komppania (Capit: Bergz Compagnie)
Jören Hurskain
Simon Manninen pie 5 Simon Mårthenson Mannin
Petter Laurikain pie 32 Petter Johansson Laurikain
Peer Mårtenson Ikoin
Sigfredh Kinnuin 8:122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Hemming Laitinen
Jören Sämäinen pie 27 Jöran Sämäinen
Oloff Johanson Hämelein pie 29 Oloff Johansson Hämäläin
Peer Niehlson Swänsk
Anders Hinderson Kandain pie 42 And:s Hinderson Kandain
Hindrich Mårttenson Tuchkain
Matz Luckarin pie 92 Mattz Luckarin
Hindrich Mäkerein pie 82 Hindrich Mäkäräin
Påhl Turuinen pie 122 Påhl Ohlson Turuin
Juvan komppania (Capit: Gyllenspongz Compagnie)
Måns Thomason Ryndin juv 45 Måns Thomasson Ryndinen
Olof Ohlsson Lambain
Lars Sigfredson Kärcki
Peer Peerson Lahoinen
Johan Peerson Wäkäwä
Anders Peerson Mondoin
Grells Erichson Pöllöin
Petter Lefwaska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Påhl Peerson Kärcki juv 123 Påel Persson Kärkäin
Johan Peerson Wanhain juv 52 Johan Persson Wanhain
Simon Peerson Tuchkalain juv 42 Simon Persson Tuhkalain
Johan Thomason Cainolain juv 67 Johan Thomasson Cainulain
Dittloff Johanson Marain 1:31 Oloff Johansson Marain
Christer Erichson Pöyhein juv 69 Christer Eriksson Pöyhein
Puumalan komppania (Capit: Stures Compagnie)
Erich Aniain puu 14 Erich Anniain
Lars Laihiain puu 7 Lars Larson Laihiain
Johan Johanson Paijuin puu 15 Johan Pajuin
Johan Anderson Lijkan
Oloff Ohlsson Lomoin puu 19 Oloff Lamain
Erich Anderson Kämerein puu 61 Erich Anderson Kämäräin
Oloff Staffajsson Ränni puu 74 Oloff Renny
Christer Mäkelein puu 91 Christer Erichson Mäkärein
Reinholt Staffanson Biörn puu 104 Reinholdt Biörn
Johan Påhlson Pasonen puu 110 Johan Påhlson Pasainen
Lars Larson Pispain
Matz Otinen
Kuopion komppania (Capit: Göös Compagnie)
Lars Johanson Waukoin 8:25 Lars Johanson Waukoin
Peer Anderson Pijrain kuo 25 Per Andersson Pijrain
Staffan Anderson Wänein kuo 15 Staffan Andersson Wänäin
Anders Sormuin kuo 95 Anders Hindersson Sormuin
Christer Cuossmain
Joseph Niskain kuo 57 Joseph Påelsson Niskain
Påhl Larson Heikin
Johan Niehlson Matilain
Hendrich Christerson Pennain kuo 13 Hindrik Christersson Pennain
Oloff Airaxinen kuo 90 Olof Persson Airaxinen
Hendrich Henderson Räsänen kuo 100 Hindrik Hindersson Räsäin
Påhl Matson Wänäläin 8:24 Påhl Mattzsson Wänäläin
Iisalmen komppania (Capit: Meurmans Compagnie)
Peer Matson Pechkoin iis 23 Petter Matzson Peckoinen
Anders Ohlson Kettuin
Hendrich Anderson Pedikein iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
Oloff Larson Tickain iis 54 Oluff Larsson Tickainen
Petter Petterson Lappalain iis 114 Pehr Pehrson Lappalain
Lars Berttellson Heiskain iis 99 Larss Bertelson Heiskain
Johan Grehlson Rookoin iis 108 Johan Grelzson Rokoin
Peer Peerson Tapaninen
Lars Påhlson Ullmain
Anders Anderson Piedikein
Musqveterare
Henkikomppania (Lijff Compagniet)
Anders Hämelein hen 27 Anders Hämäläin
Johan Larson Pispa
Sigfredh Påhlson Kerrin hen 30 Sigfred Påhl Karhinen
Staffan Anderson Kurfwin hen 38 Staffan Anderson Kurf:in
Berttill Christerson Karialain hen 44 Bertill Christ:rs. Karial:
Johan Hansson Kårhoin
Peer Matsson Pättuin hen 47 Peer Mattson Pettin
Matz Matson Päckain hen 67 Mattz Mattson Parka
Matz Swantteson Pundain
Peer Anderson Waukan
Axell Gerdtson Hana 3:7 Anders Gertson Hana
Berttill Anderson Ållikain hen 76 Bertill Anderss: Ålkoin
Jacob Clemetson Läpisto hen 87 Jacob Clemetson Lepisto
Påhl Larson Ållikain hen 93 Jören Carlson Mannin
Johan Cnutsson Kärämees hen 110 Johan Clemetson Kärämes
Niels Jöranson Kiskinen 3:125 Niels Jörenson Kjskin
Johan Peerson Raaska hen 118 Johan Peerson Raska
Peer Peerson Liuckoin
Matz Jacobson Marttin hen 100 Mattz Jacobson Martin
Hendrich Christerson Karial:n hen 114 Hindrich Christerson Karial:
Johan Anderson Pöhö
Påhl Anderson Hakalain
Påhl Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Anders Sigfredson Musika
Jören Henderson Monnika hen 122 Jören Hinderson Måinka
Everstiluutnantin komppania (ÖfwerstLeutnamptz Compagnie)
Lars Anderson Ärroin
Matz Henderson Philpoin eve 7 Matz Hindersson Philpoin
Joubst Staffanson Rännar eve 45 Jast Staffansson Renner
Hendrich Kanckuin
Michell Johanson Måna eve 17 Michel Johansson Måna
Hendrich Ohlson Ahokas
Hendrich Påhlson Kinnuin
Samuel Ohlson Williakain eve 138 Samuel Ohlsson Williakain
Hendrich Matson Sighwoin eve 85 Hindrich Matss. Sigwoin
Herman Hanson Stenbergh eve 86 Herman Hanss: Steenberg
Staffan Thomason Tynckin 2:109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Oloff Peerson Mustoin eve 97 Olof Peersson Mustoin
Johan Lödien eve 101 Johan Lödiäin
Anders Peerson Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Thomas Staffanson Patruin eve 109 Thomas Staffanss: Pötruin
Brusius Månson Turdin eve 113 Brusius Månss: Turdinen
Petter Petterson Mijkulain
Simon Henderson Lödien eve 106 Simon Hindersson Lödiain
Hendrich Peerson Tynckin eve 80 Hindrich Persson Tynckein
Wollmar Matson Nickoin eve 92 Wolmar Matson Nickoin
Hans Ohlson Räpoin
Matz Matson Mannikain eve 108 Matz Matsson Manikain
Majurin komppania (Majorens Compagnie)
Oloff Larson Wänein maj 15 Oluff Larsson Wänäin
Matz Jörenson Käisser
Peer Christerson Päckain maj 29 Petter Christerson Päckoin
Anders Staffanson Haijain maj 34 Anders Staffansson Hajain
Hindrich Matson Pispalain
Eskell Larsson Kårhoin
Johan Johanson Biörn
Johan Matson Hämelein
Johan Peerson Witziäin
Anders Anderson Pöyhein
Jören Matson Taipalin maj 58 Jöran Mattzson Taipalain
Matz Larson Kåtelain maj 66 Matz Larsson Kåtilain
Olof Jacobson Kiriawain maj 70 Oluff Jacobson Kiriawain
Påhl Thomason Willhuin maj 72 Påhl Thomason Willhuin
Clemet Peerson Laurikain
Michell Sigfredson Syssmälein maj 80 Michell Sigfredson Syssmel:n
Jacob Henderson Penttin
Lars Matson Pystyn
Påhl Påhlsson Lefwoin
Mårten Påhlson Täifwarin maj 101 Mårten Påhlson Toiffwarin
Thomas Anderson Syssmäl:n
Hendrich Peerson Lijkan
Oloff Henderson Penttinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Erich Matson Pispa maj 124 Erich Matzson Pispa
Johan Johanson Turckulain maj 126 Johan Johanson Turkulain
Pieksämäen komppania (Capit: Bergz Compagnie)
Johan Erichson Ållikain
Jacob Wijnikain pie 56 Jacob Wijnikain
Matz Peerson Purdinen
Cnuth Peura 6:66 Cnut Johansson Peura
Anders Tåloin
Matz Rautiain
Påhl Påhlson Tåmberin pie 67 Påhl Påhlsson Tåmberin
Sigfredh Dafwidson Rämuinen pie 76 Sigfredh Rämäinen
Petter Thomason Pöndinen pie 78 Peer Thomasson Pöndin
Niels Thomason Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Olof Henderson Lappalain 6:88 Oloff Hindersson Lappalain
Johan Månson Tackuin pie 93 Johan Månss: Tackuin
Johan Matson Hyfwäin pie 97 Johan Mattson Hyf:ein
Anders Matson Tarfwain pie 95 Anders Mattson Tarf:ain
Niels Christerson Luukoin pie 99 Niels Christersson Luukoin
Larss Ohlson Puroin pie 102 Lars Ohlson Puroin
Johan Thomason Ahokas pie 105 Johan Thomass: Achokas
Anders Larson Foudilain
Hendrich Erichson Såpoin pie 110 Hinddrich Erichson Såpain
Anders Lappwetelein 8:14 Anders Andersson Lapwetel:
Lars Michellson Turuin pie 119 Lars Michellson Turuin
Olof Påhlson Kåpoin 8:22 Oloff Påhlsson Kåpoin 6 6
Olof Ohlson Tålfwain
Påhl Kurikain pie 21 Påhl Johanson Kurikain
Juvan komppania (Capit: Gyllenspongz Compagnie)
Johan Mustoin
Hendrich Thomason Käckoin
Cnut Larson Williakain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Påhl Jörenson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Jacob Ohlsson Mentzelein juv 44 Jacob Olsson Mentzelein
Johan Matson Ruotzalain juv 71 Johan Mattsson Ruotzalain
Hendrich Hendrichson Laitinen juv 35 Hindrik Hindrsson Laitinen
Berttill Mårtenson Puttoinen juv 37 Bertil Mårtensson Puttoinen
Johan Johanson Häckinen juv 54 Johan Johansson Häckinen
Peer Peerson Hänninen
Peer Henderson Wäiseinen 6
Ludwich Ohlsson Oinoin
Johan Simonson Huchka juv 95 Johan Simonsson Huhka
Lars Ohlssonn Lewoin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Erich Simonson Huchka juv 104 Erik Simonsson Huhka
Mårten Mårtenson Dräng juv 86 Mårten Mårtensson Dräng
Polycarpus Hafwermann juv 96 Policarpus Hawerman
Michell Ifwarson Lydikein juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Johan Hendersson Jackoinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Petter Erichson Mardikain
Hendrich Jäskelein juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Matz Ohlsson Kaukoin
Thomas Anderson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Oloff Ohlsson Räsein juv 97 Olof Olsson Räsäin
Puumalan komppania (Capit: Stures Compagnie)
Grells Grehlson Sutinen puu 11 Grels Sutinen
Johan Samuellson Killiuin
Peer Månson Kauppin puu 18 Peer Mårthenson Kaupin
Måns Hanson Turuin
Olof Hanson Lydikein puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Michell Larson Kangain puu 33 Michell Larson Kangain
Hendrich Berttellson Ahoin
Hans Mårttenson Laitin 6 6
Matz Anderson Hirfwoin puu 53 Mattz Anderson Hirfwoin
Thomas Harmain
Hendrich Thomason Hauckan
Carll Erichson Homman puu 75 Carl Erichson Håfman
Peer Mårtenson Jatinen puu 79 Peer Mårthenson Jatinen
Niels Peerson Kämerein
Anders Johanson Rouhian
Thomas Påhlsson Wauchkon puu 85 Thomas Påhlson Wauhkoin
Peer Henderson Laman puu 86 Peer Hindreson Lamain
Matz Michellson Ackain puu 87 Mattz Michells. Ackain
Lars Häckin puu 113 Lars Häckinen
Jören Jörenson Randalain puu 93 Jören Randalain
Jören Johanson Puukain
Påhl Larson Wäsanen puu 117 Påhl Larson Wäsäin
Påhl Peerson Säppelein
Påhl Påhlsson Pöyhein puu 127 Påhl Påhlson Pöyhoin
Mårtten Larson Haijanen 6
Sigfred Sigfredson Pundan puu 129 Sigfred Pundain
Kuopion komppania (Capit: Göös Compagnie)
Hendrich Jörenson Tackin
Hendrich Johanson Kårtta kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Oloff Ohlsson Hillduin kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Hendrich Anderson Roinin kuo 32 Hindrik Andersson Roinin
Peer Matson Tirckoin kuo 109 Per Mattsson Tirkain
Ifwar Röngå
Anders Käckoin
Peer Käckoin kuo 6 Per Persson Käckoin
Hendrich Könöin
Peer Lappalain kuo 62 Per Hindersson Lappalain
Jören Henderson Risain 8:80 Jören Henderson Risanen
Påhl Påhlson Staffanain kuo 43 Påel Påelsson Staffanain
Samuell Hämelein
Christer Wänein kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Matz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Johan Ohlsson Hirfwoin 8:94 Johan Oloffson Hirfwoin 6 6
Hans Hanson Lydikein
Johan Johanson Hagell
Peer Hillduin
Peer Matson Rautiain kuo 68 Per Mattsson Rautiain
Oloff Ittkoin
Peer Nissin kuo 76 Per Persson Nissinen
Anders Rissain
Oloff Kåpoin kuo 113 Olof Andersson Kopoin
Matz Wainikain kuo 115 Matts Sigfridsson Wainikain
Michell Karhuin
Iisalmen komppania (Capit: Meurmans Compagnie)
Abraham Hinderson Howinen iis 104 Abram Henderson Hof:in
Peer Anderson Huttuin
Lars Niehlson Ruotzalain iis 45 Lars Nielsson Routzalain
Peer Peerson Nijrain
Olof Ohlsson Katain iis 63 Oluff Ohlsson Kattuin
Niels Niehlson Pesoin 6
Marckus Larson Ikoin
Samuell Anderson Räisein
Petter Petterson Hilli
Staffan Jörenson Lapwetelein
Petter Ohlsson Kechköin
Marckus Marckuson Huttuin iis 102 Markuss Markuson Huttuin
Michell Peerson Pennain
Anders Anderson Luckarin iis 44 Anders Anderson Luckarin
Olof Ohlson Huttuin 6 6
Matz Ohlson Kåtilain
Peer Peerson Karakain
Påhl Sigfredson Hapalain
Matz Johanson Kauppinen
Johan Michlson Piedikein
Philip Michellson Saickon iis 24 Philip Micchelson Saikonen
Mårtten Anderson Lippoin
Olof Larson Kärckein iis 18 Oluff Larsson Kärkein
Michell Peerson Huttuin iis 33 Michell Pehrson Huttuin
Mattz Påhlson Karhuin
Lars Henderson Ryttköin iis 68 Larss Henderson Rytkoin
Anders Peerson Huttuin iis 56 Anders Pehrson Huttuin
Påhl Michellson Kauppinen

6 kuoli

Nimiä yhteensä: 300, näistä tunnistettu 180 (60.0 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 13
Tunnistettu 1700 Riiassa: 167

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1696.04 Narva 1.4.1696 300 299 1049
1696.05 Narfven 1.5.1696 299 299 1069
1696.06 Narfven 1.6.1696 300 300 1087

Huhtikuun luettelossa miehet ovat aselajeittain (keihäsmiehet ja musketöörit) ja komppanioittain yllä esitetysssä järjestykesssä.

Kahdessa muussa miehet on komppania kerrallaan (ensin komppanian keihäsmieht ja sitten musketöörit)

Komppaniat on nimetty kesäkuun luettelossa.

© Väinö Holopainen 2023