AlkuSavon sotaväki → Katselmusrullat

Savon sotaväki

Katselmusrullat

1600-luvun katselmukset ovat Ruotsin arkistolaitoksen (Riksarkivet) sarjassa Arméns rullor: Rullor 1620-1723

Tähän listaan on kerätty joukko-osastoja joissa on Savon pitäjien miehiä.

 

1651:10
Eversti Erik Krusen rykmentti
Eversti Fabian Bernden rykmentti

1675:4
Eversti Odert Hastferin rykmentti
Eversti Herman von Burghausenin rykmentti
Eversti Gotthard Johan von Budberfgin rykmentti
Eversti Berndt Tauben rykmentti

1676:4
Eversti Berndt Mellinin rykmentti
Eversti Berndt Mellinin rykmentti

1677:2
Eversti Berndt Mellinin rykmentti

1680:3
Eversti Gotthard von Budbergin rykmentti

1685:7
Eversti Fritz Wachtmeisterin rykmentti

© Väinö Holopainen 2021