AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatJuvan pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Juvan maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 951 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
941 Matilaby Måns Månsson Pöndinen
Oloff Mattsson Pernainen
Simon Tönnisson

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 953 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
942 Matilaby Oloff Mattsson Pärnäinen
Soininiemiby Peer Michellsson Teräis Uhrminnes öde
Simon Peersson Aufwinen el:r
Johan Michellsson Purhoin
Peer Hansson Mattilain Lapinaula öde
Oloff Peersson Pardainen
943 Matila Simon Tönnisson
Pohiasby Mattz Hindersson Kächkyins ödhe

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 955 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
944 Pohiasby Oloff Kächkyins och
Michell Kächkyins Uhrminnes ödhe
Poikalaby Mattz Nillsson Pijk Lendzman
945 Pohiasby Lars Kächkyinen och
Michell Kächkyinen
Lars Thomasson Narinen
Purholaby Lars Larsson Purhoinen

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 957 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
946 Pohiais Madz Kächkoins Uhrminnes ödhe
947 Pohiais Oloff Kuifualains ödhe
Peer Hämäläins ödhe
Hindrich Larsson Kuckoinen

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 959 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
948 Pohiaisby Thomas Safwolains ödhe
Pååll Mattsson Naarins ödhe
Uorilaxby Pååll Påållsson Bengtinen
949 Pohiasby Lars Marain Kuckos ödhe
Anders Pukarins ödhe
Lars Thomasson Narinen

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 961 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
950 Pohiasby Oloff Cuossmains ödhe
Peer Kittuins ödhe
Oloff Andersson Suikainen
Lomalaby Grels Jacobsson Cuossmainen
Aufwila Thomas Bertillsson
951 Maifwala Erich Jespersson Commiss:n, optagit af ödhe

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 963 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Pååll Brussiusson Kaipainen
Lars Andersson ödhe

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 965 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
952 Pohiasby Peer Peersson Hämäläin
953 Hietaierfwj Mattz Andersson Littmainen
Anders Kontins ödhe
Hindrich Larsson Fråst

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 967 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
954 Hetajerfwiby Lars och Eskell Kåssmains ödhe
Hindrich Larsson Frost
Lars Mattsson Kettuin
Peer Mattsson Puhakain

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 969 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
955 Soiniemiby Knut Antoins ödhe, optagit af
Hind: Persson Tarkiain
Thomas Oloffsson Kåtilain mz 4 Smk af
Oloff Pardains ödhe
Eskell Roikoins Uhrminnes ödhe
956 Matilaby Mattz Michellsson Rasain
Soinemiby Simon Peersson Aufwinen el:r
Johan Michellsson Purhoin
Michell Lomalaises ödhe
957 Maralaby Johan Andersson Pasainen

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 971 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 973 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
958 Pohiasby Simon Cuosmains ödhe
Heinola Lars Oloffsson Heinoinen
Oloff Nilsson dito
Soinilaby Lars Månsson Pönninen

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 975 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
959 Heinola Lars Oloffsson Heinoinen
Oloff Nilsson dito
960 Kaislajerfwiby Hindrich Johansson Härkäin

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 977 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Nu fölger Nasakens frelsse
961 Aholaby Under Ahola Sättegårdh
962 Aholaby Under dito Sätegårdh
Peer Månsson Marainen optagit
Pååll Marains och
Johan Marains ödhe
Jerfwenpää Lennardt Achmöller
Sorialaby Peer Hansson Soriainen af Pumala Sochn

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 979 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
963 Randoisby Peer Nilsson Herkäin
Thomas Grelsson Narinen
Peer Månsson Marain

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 981 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
964 Aholaby Under Aholagårdh
Maralaby Måns Påålsson Marainen
Teifwala Jöns Andersson Längins ödhe
Huchtima Grels Jacobsson Leskinen i Pumala Sochn

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 983 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
965 Ahola Staffan Johansson Laitiain
Jerfwenpäby Lennardt Achmöller Capit:
966 Ahola Eskell Pååhlsson Pulkainen

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 985 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Leskelä Anders Jönsson Leskinen
Mattz Johansson Leskinen
Jöns Hindersson Leskinen

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 987 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
967 Paiusalmiby Hindrich Simonsson Heinoinen
Wijsalaby Wijsa Peersson Leskinen
968 Laukala Oloff Larsson Heinoinen
Peer Påållsson dito
969 Jokela Cuossma Huotains ödhe
Pååll Pispains ödhe
Wijsala Anders Peersson Leskinen

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 989 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
970 Leskiläby Anders Jönsson Leskinen
Madtz Johansson Leskinen
Jöns Hindersson Leskinen

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 991 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
971 Lipsalaby Pååll Påållsson Lipsainen
Påål Lipsains och
Jöns Lipsains ödhe
Mårthen Wänäläins eller
Peer Leskins ödhe
Bengt Peersson Wachwains andel af Rasains ödhe
972 Nasakins frelsse ödhe bytt till Crono
Soiniemiby Hind: Tarkiains Lägenhets förbettr p:955
Pohiasby Lars Thomasson Narins p: 945, 949

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 993 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
973 Soppela Pååll Peersson Keistinen
Hindrich Johansson Soppainen
974 Härkäläby Pååll Påållsson Härkäinen
975 Härkäläby Peer Peersson Härkäinen

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 995 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
976 Liefwola Anders Hansson Hamuinen
Oloff Påållsson Liefwoinen
Peer Andersson dito medh
Johan Pernoins ödhe
Jöns Jöns Liefwoinen

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 997 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
977 Randoisby Jöns Jönsson Huttuin
Anders Påållsson Ahoinen optagit
Markus Rasoins öde
978 Rasalaby Peer Michellsson Rasainen
Petter Kettuins ödhe
Thomas Grelsson Narinen

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 999 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
979 Randoisby Påhl Johansson Martinen
Michell Erichsson Martinen
980 Randoisby Thomas Grelsson Narinen
Simon Martins och
Jöran Martins ödhe

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1001 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
981 PölliläBy Lars Eskellsson Pölläinen
MäckiösBy Nils Michellsson Kämäläin

Sivu 27 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1003 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
982 KaipalaBy Peer Larsson Kaipainen i Pumala Sochn
Påhll Påhllsson Kaipainen
Påhll Thomasson Kekoinen

Sivu 28 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1005 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
983 KaipalaBy Peer Larsson Kaipainen i Pumala Sochn
Påhll Påhlsson Kaipainen
MietiläBy Peer Andersson Ruokolainen i Jåckas Sochn
984 OllikalaBy Lukas Christersson Ollikainen medh
Mattz Lapwetäläins och
Måns Ollikains ödhe
985 Mäckiosby Nils Michelsson Kämeläin

Sivu 29 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1007 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
986 MäckiösBy Eskell Staphansson Kämäläin medh
Nils Kämäläins ödhe
987 HietaJärfwiBy Mårten Peersson Kettuinen
Oloff Jönsson Dito
Anders Andersson Kettuinen medh
Peer Andersson Kettuins ödhe

Sivu 30 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1009 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
988 MäkiösBy Matz Andersson Aufwinen
KaskisBy Johan Hansson Ruotzalainen

Sivu 31 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1011 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
989 KaskisBy Johan Hansson Ruotzalain
Nils Olofsson Kijskinen
990 KaskisBy Nils Olofsson Kijskinen
Enoch Eskellsson Martikain nu till
Lars Michellsson Haloinen

Sivu 32 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1013 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
991 KaskisBy Erich Michellsson Kijskinen
Nils Greehlsson Kijskinen
Peer Andersson Wasarainen

Sivu 33 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1015 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
992 MaralaBy Måns Påhllsson Marain
Jöns Månsson Marain
993 OllikalaBy Anders Andersson Ihalainen
Bengt Peersson Wachwain

Sivu 34 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1017 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
994 Ollikalaby Anders Andersson Ihalainen
Mäkiosby Olof Larsson Tenhuinen medh
Lars Tenhuins ödhe

Sivu 35 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1019 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
995 PoikolaBy Eskell Sigfredhsson Kainulain optagit
Michell Marains ödhe
996 HaikaralaBy Hendrich Jönsson Haikarainen

Sivu 36 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1021 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
997 Haikaralaby Lars Larsson Roikoinen
998 Haikaralaby Lars Peersson Kurkj
Peer Mårtensson Pulkoin
HuchtiamaBy Oloff Brusiusson Narinen Pumala Sochn

Sivu 37 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1023 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
999 PohiassBy Oloff Andersson Wachwoinen
1000 KåikålaBy Anders Jönsson Längäin
Anders Thomasson Muståinen optagit
Nils Muståins ödhe

Sivu 38 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1025 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1001 TeifwalaByy Anders Olofsson Teifuainen
Nils Matsson Teifuainen
Michel Michellsson Teifuainen
Peer Oloffsson Oikarinen
1002 Lautialaby Lars Peersson Lautiainen medh
Christien Harmainens ödhes jordh

Sivu 39 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1027 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1003 HåttilaBy Johan Cuossmansson Håttinen
Jacob Peersson Wätäin
Oloff Peersson Kijskinens ödhe

Sivu 40 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1029 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1004 Härkälänniemiby Mattz Mattsson Härkäin
TyrimäkiByy Johan Hindersson Wätainen

Sivu 41 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1031 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1005 Kijskiläniemiby Gregorius Erichsson Kijskin
Suriniemiby Mårthen Mårtensson Rångåinen
Hendrich Hindersson Kijskinen

Sivu 42 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1033 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1006 Kijskiläniemiby Johan Påhlsson Kijskinen
Hendrich Andersson Harmainen
Peer Larsson Lakoinen
Påhll Hindersson Kupsainen

Sivu 43 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1035 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1007 Summalaby Thomas Johansson Pardainen
Jacob Johansson Pardainen optagit
Lars Pardains ödhe

Sivu 44 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1037 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1008 PurhålaByy Lars Larsson Purroin
1009 PurhålaByy Lars Peersson Purroinen

Sivu 45 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1039 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1010 Härkäläniemi Påhll Påhllsson Aufwinen
1011 HalolaByy Peer Michellsson Haloinen

Sivu 46 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1041 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1012 KassintaifwalBy Johan Andersson Laitain
1013 SummolaBy Johan Jacobsson Wätäinen

Sivu 47 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1043 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1014 WechmasBy Reinhold Rosennou Capitein
Ollikalaby Oloff Jacobsson Hamuinen

Sivu 48 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1045 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1015 WechmasBy Reinholdt Rosennou Capitein, bekommit
Mårthen Sutharis ödhe
Michell Phillipsson Kijskinen bekommit
Lars Hatzoins ödhes jordh
Michell Hatzoins ödhe

Sivu 49 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1047 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1016 KangasBy Peer Peersson Immoinen
1017 Järfwenpäby Johan Johansson Muttulain

Sivu 50 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1049 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1018 KangasBy Frantz Hindersson Nissinen
Thomas Isachsson Muttulain

Sivu 51 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1051 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1019 Järfuenpäby Lennart Achmöller Capitein
KettulaBy Oloff Olofsson Hyfwönen optagit
Hendrich Hyfwöins ödhe
1020 KettulaBy Matz Mårtensson Oinoinen

Sivu 52 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1053 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
PätilaBy Anders Christiersson Pättuin

Sivu 53 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1055 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1021 KangasBy Matz Phillipsson Ahoinen
1022 KangasBy Peer Mattsson Rimbj
1023 WäijalaBy Peer Sigfredhsson Wäijäijnen
Lars Johansson Kijskinen

Sivu 54 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1057 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1024 KijskiläBy Bertill Michellsson Kijskinen

Sivu 55 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1059 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1025 PatalaBy Peer Hansson Tirroinen
Bertill Kainulains ödhe

Sivu 56 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1061 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1026 WarpasenrandaBy Hendrich Hendrichsson Kijskinen
1027 WarpasenrandaBy Hendrich Hendrichsson Kijskinen
SurenniemiBy Mårthen Mårtensson Rångainen

Sivu 57 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1063 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1028 Suriniemiby Lars Larsson Lamoinen
Thomas Johansson Immoinen

Sivu 58 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1065 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1029 SureNiemiBy Lars Larsson Lamoinen
Oloff Hansson Tirroinen
1030 SurenniemiBy Påfuell Mårtensson Rimpi

Sivu 59 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1067 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1031 ImmoilaBy Peer Johansson Rångainen
1032 RångalaBy Johan Mattsson Punnoinen

Sivu 60 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1069 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1033 RångalaBy Johan Mattsson Punnoin
Jöran Erichsson Rångainen
Hendrich Hendrichsson Dito

Sivu 61 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1071 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1034 RångalaBy Erich Olofsson Hyfuoinen optagit
Peer Hyfuoins ödhe
Greels Jacobsson Cuossmainen
1035 LaukolaBy Christier Henrichsson Herrainen medh
Hans Rautinens ödhe

Sivu 62 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1073 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1036 LaukalaBy Pär Erichsson Laukainen medh
Erich Pärnoins ödhe

Sivu 63 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1075 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1037 Laukalaby Matz Pärsson Pärnain medh
Anders Pärnuins ödhe

Sivu 64 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1077 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1038 KarkiamaBy Lars Erichsson Kiukas
Eskell Andersson Pöyhäin
Anders Andersson Pöyhäinen
1039 TaipallBy Simon Christierj H:r Kyrkioherden i Piexämäkj

Sivu 65 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1079 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1040 WechmasBy Lars Månsson Pönduinen Nämbdeman
1041 HärkäläBy Thomas Olofsson Härkäinen
PettilaBy Peer Eskellsson Härkainen

Sivu 66 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1081 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 67 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1083 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1042 TaipallBy Oloff Andersson Taipall

Sivu 68 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1085 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1043 PälkiläBy Peer Eskellsson Härkäinen bekommit
Hendrich Pälkins och
Anders Pälkins hemman
Anders Erichsson Hämäläin
1044 HärkäläBy Hendrich Peersson Pätyin
Peer Sigfredhsson Haloinen

Sivu 69 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1087 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1045 MänninMäkiBy Hendrich Johansson Aniainen
PahloisByy Anders Thomasson Hulkoins ödhe, optagit af
Peer Phillipsson Kijskinen

Sivu 70 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1089 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1046 Turakala By Olof Peersson Turukainen medh
Olof Turakains ödhe

Sivu 71 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1091 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1047 MaifwalaBy Jöran Peersson Lambinen

Sivu 72 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1093 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1048 OllikalaBy Jöran Johansson Pietikäin
Oloff Peersson Lambain

Sivu 73 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1095 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1049 IngiläBy Matz Thomasson Pistoll Smedh

Sivu 74 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1097 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1050 KaihumäkiBy Peer Larsson Mardikain
Hendrich Erichsson Kåndiainen
Pettylä By Anders Christersson Peteainen

Sivu 75 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1099 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1051 Patela By Thomas Brusiusson Ickoinen

Sivu 76 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1101 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1052 Patela By Hendrich Leskinens ödhe
1053 OllikalaBy Påhll Hatzoins uhrminnes ödhe

Sivu 77 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1103 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1054 WechmasBy Michell Phillipsson Kijskinen
PoikolaBy Matz Nillsson Pijk Ländtzman
Jokas KyrkieBy Lagt under Jåckas Prästebordh
1055 CuossmalaBy Måns Olofsson Kuossmainen
NäringBy Eskell Cuossmansson Tarkiainen

Sivu 78 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1105 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
CuossmaBy Michell Johansson Hämäläin
HatzolaBy Nils Johansson Tarkiain

Sivu 79 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1107 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1056 KilpolaBy Oloff Peersson Lambinen
MurdoisBy Oloff Peersson Hämäläin

Sivu 80 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1109 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Jöns Hämäläins eller
Thomas Rångains ödhe
1057 RemoJärfwiBy Peer Tillikains Uhrminnes

Sivu 81 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1111 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1058 NäringzBy Eskell Cuossmansson Tarkiain
Peer Påhlsson Kärckäin Mullj
Hendrich Jönsson Hämäläinen optagit
Jöns Pedikeins ödhe

Sivu 82 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1113 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1059 MurdoisBy Eskill Olofsson Härkäin
Knuth Hindersson Hämmäläinen
Jöns Jönsson Hämäläin
Knutilamäkiby Samuell Cnutsson Hämäläinen
Lars Samuellsson Hämäläin

Sivu 83 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1115 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1060 KarkiamaBy Peer Kärckäins Jordh, ödhe
Eskell Nillsson Pöhäinen
Matz Påhllsson Råpoinen

Sivu 84 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1117 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1061 Hötyenby Jacob Andersson Hötyläinen medh
Matz Hötyläinens ödhe
Peer Abrahamsson Hötiläin
Påhll Påhllsson Harmainen

Sivu 85 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1119 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1062 NäringzBy Peer Matsson Cuossma Muiku
HötyemBy Jacob Andersson Hötylain bekommit
Johan Cuossman Lilles ödhe
1063 RemoiärfwiBy Oloff Staffansson Peckurinen

Sivu 86 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1121 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1064 KnutilanMäkiBy Samuell Cnuthsson Hämäläin
Hendrich Blasiusson Pafuilain

Sivu 87 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1123 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1065 RemoJärfwiBy Gustaff Erichsson Silfuerarm
Clemeth Phillpusson Condiainen

Sivu 88 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1125 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 89 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1127 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1066 WorenmaBy Peer Phillpusson Oikarinen
Per Frantzsson Hirfuoin

Sivu 90 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1129 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1067 WorenmaBy Påhll Påhllsson Lambain
Jöns Michellsson Lambain
1068 WorenmaBy Lars Mårtensson Tarfuain
Anders Andersson Pöyhäin
Michell Leinoins ödhe
Lars Peersson Leinoin optagit detta ödhe
Erich Peersson Nissinen
Thomas Andersson Nurrnian
Lars Mårtensson Nissinen

Sivu 91 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1131 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 92 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1133 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 93 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1135 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1069 WorenmaBy Matz Peersson Läinoinen
1070 WorenmaBy Matz Peersson Martickain
Matz Påhllsson Ickoinen

Sivu 94 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1137 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1071 WechmasBy Olli Peersson Matickain
Anders Peersson Wästerin
1072 NarilaBy Anders Påhllsson Tarfuainen

Sivu 95 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1139 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1073 TuchalaBy Oloff Oloffsson Inginen
1074 RemoJärfwiBy Abraham Hindersson Remoin

Sivu 96 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1141 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1075 RemoJärfwiBy Dafwedh Andersson Remoin

Sivu 97 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1143 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1076 KnutilaBy Peer Oloffsson Hytinen
Maiwalaby Knuth Phillipsson Kåndiainen

Sivu 98 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1145 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1077 AufwilaBy Michell Thomasson
Anders Andersson Aufuinen
Nils Oloffsson Aufuinen
Matz Matsson Aufuin
Per Phillpusson Aufuin

Sivu 99 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1147 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1078 HatzolaBy Matz Oloffsson Raisuinen
Michell Thomasson

Sivu 100 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1149 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1079 MaiwalaBy Hendrich Staffansson Cuossmain
Jöns Grellsson Cuossmain
1080 OllikalaBy Påhll Larsson Nulpoinen
Lars Mårtensson Nulpoinen
HatzolaBy Lars Thomasson Mustoin

Sivu 101 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1151 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
edellinen jakokunta jatkuu

Sivu 102 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1153 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1081 OllikalaBy Eskell Eskellsson Wäisäin

Sivu 103 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1155 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1082 KilpolaBy Matz Påhllsson Kallinen
Jören Kilpoin
1083 KilpolaBy Jören Jörensson Kilpoinen

Sivu 104 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1157 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1084 KilpolaBy Christer Mårtensson Kijlpoin
Hendrich Andersson Putkoin

Sivu 105 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1159 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1085 KyrkioByn wijdh Jockas Ähr Lagt under Jåckas Prästebohll
1086 WechmasBy Dito Lagt under Jåckas Prästebohll

Sivu 106 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1161 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1087 HänniläBy Christer Matsson Hännin
1088 RemoJärfwjBy Jacob Påhllsson Pafuilain
Nils Pafuilains ödhe
1089 LehikolaBy Jöran Påhlsson Lehikoin opå
Johan Lehikoins och
Matz Lehikoins ödhe
Michell Erichssons Änckia, Sahl: Leutenamptens

Sivu 107 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1163 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1090 RemoJärfwiBy Johan Johansson Wanhain optagit
Chnut Jurfuains eller
Matz Hyfuöinens ödhe

Sivu 108 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1165 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1091 TuckalaBy Matz Nillsson Sålkj
Peer Månsson Luckoinen optagit
Matz Muikuins ödhe
1092 TuckalaBy Nils Nilsson Hämäläin optagit
Oloff Rimis ödhe

Sivu 109 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1167 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1093 TuckalaBy Påhll Peersson Wännäin
1094 MaifwalaBy Nils Oloffsson Heilainen

Sivu 110 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1169 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1095 HatzolaBy Oloff Oloffsson Turckain
Bertill Matsson Putoin

Sivu 111 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1171 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1096 PylkäläBy Peer Påhlsson Neula
Christer Clemetsson Pylkäin
Eskell Suomainen
1097 LehikolaBy Lars Påhllsson Neula

Sivu 112 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1173 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1098 WechmasBy Peer Rimpis ödhe, till hielp af
Anders Påhllsson Härkäins dragun Rustningh
Anders Rimpis ödhe, optagit af
Sigfredh Gustavj H:r Cappelan
1099 NäringhBy Anders Pååhllsson Härkäin
1100 WechmasBy Hendrich Peersson Jackoinen

Sivu 113 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1175 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1101 RemoJärfwiBy Grelz Caipains ödhe, optagit af
Johan Hindersson Remoinen
1102 TuckalaBy Matz Påhllsson Tuchkalain

Sivu 114 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1177 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1103 Wuorilaxby Påhll Påhllsson Bengtinen
Matz Staffansson Tarkiain
1104 CuossmalaBy Jöns Jönsson Tarkiain

Sivu 115 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1179 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1105 Näringh Oloff Isachsson Wänäläin
Caupi Näringz ödhe

Sivu 116 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1181 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1106 NäringeBy Peer Påhllsson Råppoinen
Anders Leskinens ödhe, undfåt af
Lars Larsson Caupinen

Sivu 117 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1183 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1107 KilpolaBy Matthias Skadewitz Corneten

Sivu 118 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1185 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1108 PeckurilaBy Mårthen Staffansson Peckurinen medh
Anders Pekurins hemman

Sivu 119 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1187 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1109 NäringeBy Påhll Oloffsson Jarainen
1110 MänniMäkiBy Berendt Mårthen Grabbe
Påhll Peersson Ryhäinen

Sivu 120 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1189 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1111 MänniMäkiBy Berendt Mårthensson Grabbe

Sivu 121 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1191 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1112 MänniMäkiBy Påhl Peersson Ryhäinen
Staffan Pardains ödhe
1113 KaihumäkjBy Michell Larsson Pasainen
CuossmalaBy Matz Johansson Cuossmainen

Sivu 122 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1193 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1114 WechmasBy Påhll Larsson Lamminen

Sivu 123 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1195 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1115 PoikolaBy Matz Nilsson Pijk
1116 RemoJärfwiBy Olli Remoins och
Per Remoins ödhe
Nimihakemisto

© Väinö Holopainen 2023