AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatJuvan pitäjäMaantarkastuskirja 1664 → Nimihakemisto

Juvan maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Jockas Sochn

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Ö 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich Jespersson (Maifwala) jk 951

Lars Andersson (Maifwala) jk 951

Michell Erichssons (LehikolaBy) jk 1089

Michell Thomasson (AufwilaBy) jk 1077

Michell Thomasson (HatzolaBy) jk 1078

Sigfredh Gustavj (WechmasBy) jk 1098

Simon Christierj (TaipallBy) jk 1039

Simon Tönnisson (Matila) jk 943

Simon Tönnisson (Matilaby) jk 941

Thomas Bertillsson (Aufwila) jk 950

AAlkuun

Achmöller

Lennardt (Jerfwenpäby) jk 965

Lennardt (Jerfwenpää) jk 960

Lennart (Järfuenpäby) jk 1019

Ahoinen

Anders Påållsson (Randoisby) jk 977

Matz Phillipsson (KangasBy) jk 1021

Aniainen

Hendrich Johansson (MänninMäkiBy) jk 1045

Antoins

Knut (Soiniemiby) jk 955

Aufuin

Matz Matsson (AufwilaBy) jk 1077

Per Phillpusson (AufwilaBy) jk 1077

Aufuinen

Anders Andersson (AufwilaBy) jk 1077

Nils Oloffsson (AufwilaBy) jk 1077

Aufwinen

Matz Andersson (MäkiösBy) jk 988

Påhll Påhllsson (Härkäläniemi) jk 1010

Simon Peersson (Soinemiby) jk 956

Simon Peersson (Soininiemiby) jk 942

BAlkuun

Bengtinen

Påhll Påhllsson (Wuorilaxby) jk 1103

Pååll Påållsson (Uorilaxby) jk 948

CAlkuun

Caipains

Grelz (RemoJärfwiBy) jk 1101

Caupinen

Lars Larsson (NäringeBy) jk 1106

Condiainen

Clemeth Phillpusson (RemoJärfwiBy) jk 1065

Cuosmains

Simon (Pohiasby) jk 958

Cuossma Muiku

Peer Matsson (NäringzBy) jk 1062

Cuossmain

Hendrich Staffansson (MaiwalaBy) jk 1079

Jöns Grellsson (MaiwalaBy) jk 1079

Cuossmainen

Greels Jacobsson (RångalaBy) jk 1034

Grels Jacobsson (Lomalaby) jk 950

Matz Johansson (CuossmalaBy) jk 1113

Cuossmains

Oloff (Pohiasby) jk 950

FAlkuun

Frost

Hindrich Larsson (Hetajerfwiby) jk 954

Fråst

Hindrich Larsson (Hietaierfwj) jk 953

GAlkuun

Grabbe

Berendt Mårthen (MänniMäkiBy) jk 1110

Berendt Mårthensson (MänniMäkiBy) jk 1111

HAlkuun

Haikarainen

Hendrich Jönsson (HaikaralaBy) jk 996

Haloinen

Lars Michellsson (KaskisBy) jk 990

Peer Michellsson (HalolaByy) jk 1011

Peer Sigfredhsson (HärkäläBy) jk 1044

Hamuinen

Anders Hansson (Liefwola) jk 976

Oloff Jacobsson (Ollikalaby) jk 1014

Harmainen

Hendrich Andersson (Kijskiläniemiby) jk 1006

Påhll Påhllsson (Hötyenby) jk 1061

Harmainens

Christien (Lautialaby) jk 1002

Hatzoins

Lars (WechmasBy) jk 1015

Michell (WechmasBy) jk 1015

Påhll (OllikalaBy) jk 1053

Heilainen

Nils Oloffsson (MaifwalaBy) jk 1094

Heinoinen

Hindrich Simonsson (Paiusalmiby) jk 967

Lars Oloffsson (Heinola) jk 958, jk 959

Oloff Larsson (Laukala) jk 968

Oloff Nilsson (Heinola) jk 958, jk 959

Peer Påållsson (Laukala) jk 968

Herkäin

Peer Nilsson (Randoisby) jk 963

Herrainen

Christier Henrichsson (LaukolaBy) jk 1035

Hirfuoin

Per Frantzsson (WorenmaBy) jk 1066

Hulkoins

Anders Thomasson (PahloisByy) jk 1045

Huotains

Cuossma (Jokela) jk 969

Huttuin

Jöns Jönsson (Randoisby) jk 977

Hyfuoinen

Erich Olofsson (RångalaBy) jk 1034

Hyfuoins

Peer (RångalaBy) jk 1034

Hyfuöinens

Matz (RemoJärfwiBy) jk 1090

Hyfwöins

Hendrich (KettulaBy) jk 1019

Hyfwönen

Oloff Olofsson (KettulaBy) jk 1019

Hytinen

Peer Oloffsson (KnutilaBy) jk 1076

Håttinen

Johan Cuossmansson (HåttilaBy) jk 1003

Hämmäläinen

Knuth Hindersson (MurdoisBy) jk 1059

Hämäläin

Anders Erichsson (PälkiläBy) jk 1043

Jöns Jönsson (MurdoisBy) jk 1059

Lars Samuellsson (Knutilamäkiby) jk 1059

Michell Johansson (CuossmaBy) jk 1055

Nils Nilsson (TuckalaBy) jk 1092

Oloff Peersson (MurdoisBy) jk 1056

Peer Peersson (Pohiasby) jk 952

Samuell Cnuthsson (KnutilanMäkiBy) jk 1064

Hämäläinen

Hendrich Jönsson (NäringzBy) jk 1058

Samuell Cnutsson (Knutilamäkiby) jk 1059

Hämäläins

Jöns (MurdoisBy) jk 1056

Peer (Pohiais) jk 947

Hännin

Christer Matsson (HänniläBy) jk 1087

Härkainen

Peer Eskellsson (PettilaBy) jk 1041

Härkäin

Anders Pååhllsson (NäringhBy) jk 1099

Eskill Olofsson (MurdoisBy) jk 1059

Hindrich Johansson (Kaislajerfwiby) jk 960

Mattz Mattsson (Härkälänniemiby) jk 1004

Härkäinen

Peer Eskellsson (PälkiläBy) jk 1043

Peer Peersson (Härkäläby) jk 975

Pååll Påållsson (Härkäläby) jk 974

Thomas Olofsson (HärkäläBy) jk 1041

Härkäins

Anders Påhllsson (WechmasBy) jk 1098

Hötiläin

Peer Abrahamsson (Hötyenby) jk 1061

Hötylain

Jacob Andersson (HötyemBy) jk 1062

Hötyläinen

Jacob Andersson (Hötyenby) jk 1061

Hötyläinens

Matz (Hötyenby) jk 1061

IAlkuun

Ickoinen

Matz Påhllsson (WorenmaBy) jk 1070

Thomas Brusiusson (Patela By) jk 1051

Ihalainen

Anders Andersson (OllikalaBy) jk 993, jk 994

Immoinen

Peer Peersson (KangasBy) jk 1016

Thomas Johansson (Suriniemiby) jk 1028

Inginen

Oloff Oloffsson (TuchalaBy) jk 1073

JAlkuun

Jackoinen

Hendrich Peersson (WechmasBy) jk 1100

Jarainen

Påhll Oloffsson (NäringeBy) jk 1109

Jurfuains

Chnut (RemoJärfwiBy) jk 1090

KAlkuun

Kainulain

Eskell Sigfredhsson (PoikolaBy) jk 995

Kainulains

Bertill (PatalaBy) jk 1025

Kaipainen

Peer Larsson (KaipalaBy) jk 982, jk 983

Påhll Påhllsson (KaipalaBy) jk 982

Påhll Påhlsson (KaipalaBy) jk 983

Pååll Brussiusson (Maifwala) jk 951

Kallinen

Matz Påhllsson (KilpolaBy) jk 1082

Keistinen

Pååll Peersson (Soppela) jk 973

Kekoinen

Påhll Thomasson (KaipalaBy) jk 982

Kettuin

Lars Mattsson (Hetajerfwiby) jk 954

Kettuinen

Anders Andersson (HietaJärfwiBy) jk 987

Mårten Peersson (HietaJärfwiBy) jk 987

Oloff Jönsson (HietaJärfwiBy) jk 987

Kettuins

Peer Andersson (HietaJärfwiBy) jk 987

Petter (Rasalaby) jk 978

Kijlpoin

Christer Mårtensson (KilpolaBy) jk 1084

Kijskin

Gregorius Erichsson (Kijskiläniemiby) jk 1005

Kijskinen

Bertill Michellsson (KijskiläBy) jk 1024

Erich Michellsson (KaskisBy) jk 991

Hendrich Hendrichsson (WarpasenrandaBy) jk 1026, jk 1027

Hendrich Hindersson (Suriniemiby) jk 1005

Johan Påhlsson (Kijskiläniemiby) jk 1006

Lars Johansson (WäijalaBy) jk 1023

Michell Phillipsson (WechmasBy) jk 1015, jk 1054

Nils Greehlsson (KaskisBy) jk 991

Nils Olofsson (KaskisBy) jk 989, jk 990

Peer Phillipsson (PahloisByy) jk 1045

Kijskinens

Oloff Peersson (HåttilaBy) jk 1003

Kilpoin

Jören (KilpolaBy) jk 1082

Kilpoinen

Jören Jörensson (KilpolaBy) jk 1083

Kittuins

Peer (Pohiasby) jk 950

Kiukas

Lars Erichsson (KarkiamaBy) jk 1038

Kontins

Anders (Hietaierfwj) jk 953

Kuckoinen

Hindrich Larsson (Pohiais) jk 947

Kuckos (Marain Kuckos)

Lars (Pohiasby) jk 949

Kuifualains

Oloff (Pohiais) jk 947

Kuossmainen

Måns Olofsson (CuossmalaBy) jk 1055

Kupsainen

Påhll Hindersson (Kijskiläniemiby) jk 1006

Kurkj

Lars Peersson (Haikaralaby) jk 998

Kåndiainen

Hendrich Erichsson (KaihumäkiBy) jk 1050

Knuth Phillipsson (Maiwalaby) jk 1076

Kåssmains

Lars och Eskell (Hetajerfwiby) jk 954

Kåtilain

Thomas Oloffsson (Soiniemiby) jk 955

Kächkoins

Madz (Pohiais) jk 946

Kächkyinen

Lars (Pohiasby) jk 945

Michell (Pohiasby) jk 945

Kächkyins

Mattz Hindersson (Pohiasby) jk 943

Michell (Pohiasby) jk 944

Oloff (Pohiasby) jk 944

Kämeläin

Nils Michelsson (Mäckiosby) jk 985

Kämäläin

Eskell Staphansson (MäckiösBy) jk 986

Nils Michellsson (MäckiösBy) jk 981

Kämäläins

Nils (MäckiösBy) jk 986

Kärckäin Mullj

Peer Påhlsson (NäringzBy) jk 1058

Kärckäins

Peer (KarkiamaBy) jk 1060

LAlkuun

Laitain

Johan Andersson (KassintaifwalBy) jk 1012

Laitiain

Staffan Johansson (Ahola) jk 965

Lakoinen

Peer Larsson (Kijskiläniemiby) jk 1006

Lambain

Jöns Michellsson (WorenmaBy) jk 1067

Oloff Peersson (OllikalaBy) jk 1048

Påhll Påhllsson (WorenmaBy) jk 1067

Lambinen

Jöran Peersson (MaifwalaBy) jk 1047

Oloff Peersson (KilpolaBy) jk 1056

Lamminen

Påhll Larsson (WechmasBy) jk 1114

Lamoinen

Lars Larsson (SureNiemiBy) jk 1029

Lars Larsson (Suriniemiby) jk 1028

Lapwetäläins

Mattz (OllikalaBy) jk 984

Laukainen

Pär Erichsson (LaukalaBy) jk 1036

Lautiainen

Lars Peersson (Lautialaby) jk 1002

Lehikoin

Jöran Påhlsson (LehikolaBy) jk 1089

Lehikoins

Johan (LehikolaBy) jk 1089

Matz (LehikolaBy) jk 1089

Leinoin

Lars Peersson (WorenmaBy) jk 1068

Leinoins

Michell (WorenmaBy) jk 1068

Leskinen

Anders Jönsson (Leskelä) jk 966

Anders Jönsson (Leskiläby) jk 970

Anders Peersson (Wijsala) jk 969

Grels Jacobsson (Huchtima) jk 963

Jöns Hindersson (Leskelä) jk 966

Jöns Hindersson (Leskiläby) jk 970

Madtz Johansson (Leskiläby) jk 970

Mattz Johansson (Leskelä) jk 966

Wijsa Peersson (Wijsalaby) jk 967

Leskinens

Anders (NäringeBy) jk 1106

Hendrich (Patela By) jk 1052

Leskins

Peer (Lipsalaby) jk 971

Liefwoinen

Jöns Jöns (Liefwola) jk 976

Oloff Påållsson (Liefwola) jk 976

Peer Andersson (Liefwola) jk 976

Lilles

Johan Cuossman (HötyemBy) jk 1062

Lipsainen

Pååll Påållsson (Lipsalaby) jk 971

Lipsains

Jöns (Lipsalaby) jk 971

Påål (Lipsalaby) jk 971

Littmainen

Mattz Andersson (Hietaierfwj) jk 953

Lomalaises

Michell (Soinemiby) jk 956

Luckoinen

Peer Månsson (TuckalaBy) jk 1091

Läinoinen

Matz Peersson (WorenmaBy) jk 1069

Längins

Jöns Andersson (Teifwala) jk 963

Längäin

Anders Jönsson (KåikålaBy) jk 1000

MAlkuun

Marain

Jöns Månsson (MaralaBy) jk 992

Måns Påhllsson (MaralaBy) jk 992

Peer Månsson (Randoisby) jk 963

Marain Kuckos

Lars (Pohiasby) jk 949

Marainen

Måns Påålsson (Maralaby) jk 963

Peer Månsson (Kaislajerfwiby) jk 960

Marains

Johan (Kaislajerfwiby) jk 960

Michell (PoikolaBy) jk 995

Pååll (Kaislajerfwiby) jk 960

Mardikain

Peer Larsson (KaihumäkiBy) jk 1050

Martickain

Matz Peersson (WorenmaBy) jk 1070

Martikain

Enoch Eskellsson (KaskisBy) jk 990

Martinen

Michell Erichsson (Randoisby) jk 979

Påhl Johansson (Randoisby) jk 979

Martins

Jöran (Randoisby) jk 980

Simon (Randoisby) jk 980

Matickain

Olli Peersson (WechmasBy) jk 1071

Mattilain

Peer Hansson (Soininiemiby) jk 942

Muiku (Cuossma Muiku)

Peer Matsson (NäringzBy) jk 1062

Muikuins

Matz (TuckalaBy) jk 1091

Mullj (Kärckäin Mullj)

Peer Påhlsson (NäringzBy) jk 1058

Mustoin

Lars Thomasson (HatzolaBy) jk 1080

Muståinen

Anders Thomasson (KåikålaBy) jk 1000

Muståins

Nils (KåikålaBy) jk 1000

Muttulain

Johan Johansson (Järfwenpäby) jk 1017

Thomas Isachsson (KangasBy) jk 1018

NAlkuun

Naarins

Pååll Mattsson (Pohiaisby) jk 948

Narinen

Lars Thomasson (Pohiasby) jk 945, jk 949

Oloff Brusiusson (HuchtiamaBy) jk 998

Thomas Grelsson (Randoisby) jk 963, jk 980

Thomas Grelsson (Rasalaby) jk 978

Narins

Lars Thomasson (Pohiasby) jk 971

Neula

Lars Påhllsson (LehikolaBy) jk 1097

Peer Påhlsson (PylkäläBy) jk 1096

Nissinen

Erich Peersson (WorenmaBy) jk 1068

Frantz Hindersson (KangasBy) jk 1018

Lars Mårtensson (WorenmaBy) jk 1068

Nulpoinen

Lars Mårtensson (OllikalaBy) jk 1080

Påhll Larsson (OllikalaBy) jk 1080

Nurrnian

Thomas Andersson (WorenmaBy) jk 1068

Näringz

Caupi (Näringh) jk 1105

OAlkuun

Oikarinen

Peer Oloffsson (TeifwalaByy) jk 1001

Peer Phillpusson (WorenmaBy) jk 1066

Oinoinen

Matz Mårtensson (KettulaBy) jk 1020

Ollikainen

Lukas Christersson (OllikalaBy) jk 984

Ollikains

Måns (OllikalaBy) jk 984

PAlkuun

Pafuilain

Hendrich Blasiusson (KnutilanMäkiBy) jk 1064

Jacob Påhllsson (RemoJärfwjBy) jk 1088

Pafuilains

Nils (RemoJärfwjBy) jk 1088

Pardainen

Jacob Johansson (Summalaby) jk 1007

Oloff Peersson (Soininiemiby) jk 942

Thomas Johansson (Summalaby) jk 1007

Pardains

Lars (Summalaby) jk 1007

Oloff (Soiniemiby) jk 955

Staffan (MänniMäkiBy) jk 1112

Pasainen

Johan Andersson (Maralaby) jk 957

Michell Larsson (KaihumäkjBy) jk 1113

Peckurinen

Mårthen Staffansson (PeckurilaBy) jk 1108

Oloff Staffansson (RemoiärfwiBy) jk 1063

Pedikeins

Jöns (NäringzBy) jk 1058

Pekurins

Anders (PeckurilaBy) jk 1108

Pernainen

Oloff Mattsson (Matilaby) jk 941

Pernoins

Johan (Liefwola) jk 976

Peteainen

Anders Christersson (Pettylä By) jk 1050

Pietikäin

Jöran Johansson (OllikalaBy) jk 1048

Pijk

Mattz Nillsson (Poikalaby) jk 944

Matz Nillsson (PoikolaBy) jk 1054

Matz Nilsson (PoikolaBy) jk 1115

Pispains

Pååll (Jokela) jk 969

Pistoll Smedh

Matz Thomasson (IngiläBy) jk 1049

Puhakain

Peer Mattsson (Hetajerfwiby) jk 954

Pukarins

Anders (Pohiasby) jk 949

Pulkainen

Eskell Pååhlsson (Ahola) jk 966

Pulkoin

Peer Mårtensson (Haikaralaby) jk 998

Punnoin

Johan Mattsson (RångalaBy) jk 1033

Punnoinen

Johan Mattsson (RångalaBy) jk 1032

Purhoin

Johan Michellsson (Soinemiby) jk 956

Johan Michellsson (Soininiemiby) jk 942

Purhoinen

Lars Larsson (Purholaby) jk 945

Purroin

Lars Larsson (PurhålaByy) jk 1008

Purroinen

Lars Peersson (PurhålaByy) jk 1009

Putkoin

Hendrich Andersson (KilpolaBy) jk 1084

Putoin

Bertill Matsson (HatzolaBy) jk 1095

Pylkäin

Christer Clemetsson (PylkäläBy) jk 1096

Pälkins

Anders (PälkiläBy) jk 1043

Hendrich (PälkiläBy) jk 1043

Pärnain

Matz Pärsson (Laukalaby) jk 1037

Pärnoins

Erich (LaukalaBy) jk 1036

Pärnuins

Anders (Laukalaby) jk 1037

Pärnäinen

Oloff Mattsson (Matilaby) jk 942

Pättuin

Anders Christiersson (PätilaBy) jk 1020

Pätyin

Hendrich Peersson (HärkäläBy) jk 1044

Pöhäinen

Eskell Nillsson (KarkiamaBy) jk 1060

Pölläinen

Lars Eskellsson (PölliläBy) jk 981

Pöndinen

Måns Månsson (Matilaby) jk 941

Pönduinen

Lars Månsson (WechmasBy) jk 1040

Pönninen

Lars Månsson (Soinilaby) jk 958

Pöyhäin

Anders Andersson (WorenmaBy) jk 1068

Eskell Andersson (KarkiamaBy) jk 1038

Pöyhäinen

Anders Andersson (KarkiamaBy) jk 1038

RAlkuun

Raisuinen

Matz Oloffsson (HatzolaBy) jk 1078

Rasain

Mattz Michellsson (Matilaby) jk 956

Rasainen

Peer Michellsson (Rasalaby) jk 978

Rasoins

Markus (Randoisby) jk 977

Rautinens

Hans (LaukolaBy) jk 1035

Remoin

Abraham Hindersson (RemoJärfwiBy) jk 1074

Dafwedh Andersson (RemoJärfwiBy) jk 1075

Remoinen

Johan Hindersson (RemoJärfwiBy) jk 1101

Remoins

Olli (RemoJärfwiBy) jk 1116

Per (RemoJärfwiBy) jk 1116

Rimbj

Peer Mattsson (KangasBy) jk 1022

Rimis

Oloff (TuckalaBy) jk 1092

Rimpi

Påfuell Mårtensson (SurenniemiBy) jk 1030

Rimpis

Anders (WechmasBy) jk 1098

Peer (WechmasBy) jk 1098

Roikoinen

Lars Larsson (Haikaralaby) jk 997

Roikoins

Eskell (Soiniemiby) jk 955

Rosennou

Reinhold (WechmasBy) jk 1014

Reinholdt (WechmasBy) jk 1015

Ruokolainen

Peer Andersson (MietiläBy) jk 983

Ruotzalain

Johan Hansson (KaskisBy) jk 989

Ruotzalainen

Johan Hansson (KaskisBy) jk 988

Ryhäinen

Påhl Peersson (MänniMäkiBy) jk 1112

Påhll Peersson (MänniMäkiBy) jk 1110

Rångainen

Hendrich Hendrichsson (RångalaBy) jk 1033

Jöran Erichsson (RångalaBy) jk 1033

Mårthen Mårtensson (SurenniemiBy) jk 1027

Peer Johansson (ImmoilaBy) jk 1031

Rångains

Thomas (MurdoisBy) jk 1056

Rångåinen

Mårthen Mårtensson (Suriniemiby) jk 1005

Råpoinen

Matz Påhllsson (KarkiamaBy) jk 1060

Råppoinen

Peer Påhllsson (NäringeBy) jk 1106

SAlkuun

Safwolains

Thomas (Pohiaisby) jk 948

Silfuerarm

Gustaff Erichsson (RemoJärfwiBy) jk 1065

Skadewitz

Matthias (KilpolaBy) jk 1107

Smedh (Pistoll Smedh)

Matz Thomasson (IngiläBy) jk 1049

Soppainen

Hindrich Johansson (Soppela) jk 973

Soriainen

Peer Hansson (Sorialaby) jk 960

Suikainen

Oloff Andersson (Pohiasby) jk 950

Suomainen

Eskell (PylkäläBy) jk 1096

Sutharis

Mårthen (WechmasBy) jk 1015

Sålkj

Matz Nillsson (TuckalaBy) jk 1091

TAlkuun

Taipall

Oloff Andersson (TaipallBy) jk 1042

Tarfuain

Lars Mårtensson (WorenmaBy) jk 1068

Tarfuainen

Anders Påhllsson (NarilaBy) jk 1072

Tarkiain

Eskell Cuossmansson (NäringzBy) jk 1058

Hind: Persson (Soiniemiby) jk 955

Jöns Jönsson (CuossmalaBy) jk 1104

Matz Staffansson (Wuorilaxby) jk 1103

Nils Johansson (HatzolaBy) jk 1055

Tarkiainen

Eskell Cuossmansson (NäringBy) jk 1055

Tarkiains

Hind: (Soiniemiby) jk 971

Teifuainen

Anders Olofsson (TeifwalaByy) jk 1001

Michel Michellsson (TeifwalaByy) jk 1001

Nils Matsson (TeifwalaByy) jk 1001

Tenhuinen

Olof Larsson (Mäkiosby) jk 994

Tenhuins

Lars (Mäkiosby) jk 994

Teräis

Peer Michellsson (Soininiemiby) jk 942

Tirroinen

Oloff Hansson (SureNiemiBy) jk 1029

Peer Hansson (PatalaBy) jk 1025

Tuchkalain

Matz Påhllsson (TuckalaBy) jk 1102

Turakains

Olof (Turakala By) jk 1046

Turckain

Oloff Oloffsson (HatzolaBy) jk 1095

Turukainen

Olof Peersson (Turakala By) jk 1046

VWAlkuun

Wachwain

Bengt Peersson (OllikalaBy) jk 993

Wachwains

Bengt Peersson (Lipsalaby) jk 971

Wachwoinen

Oloff Andersson (PohiassBy) jk 999

Wanhain

Johan Johansson (RemoJärfwiBy) jk 1090

Wasarainen

Peer Andersson (KaskisBy) jk 991

Wäijäijnen

Peer Sigfredhsson (WäijalaBy) jk 1023

Wäisäin

Eskell Eskellsson (OllikalaBy) jk 1081

Wännäin

Påhll Peersson (TuckalaBy) jk 1093

Wänäläin

Oloff Isachsson (Näringh) jk 1105

Wänäläins

Mårthen (Lipsalaby) jk 971

Wästerin

Anders Peersson (WechmasBy) jk 1071

Wätainen

Johan Hindersson (TyrimäkiByy) jk 1004

Wätäin

Jacob Peersson (HåttilaBy) jk 1003

Wätäinen

Johan Jacobsson (SummolaBy) jk 1013

ÖAlkuun

ödhe

Peer (RemoJärfwiBy) jk 1057

 

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.

Tässä luettelossa on 388 nimeä

© Väinö Holopainen 2023