AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatLeppävirran pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Leppävirran maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 651 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
634 Walkiamäkj Michell Michellsson Ifwainen
Michell Johansson Harainen
Oloff Larssn Saikoinen
635 Walkiamäkj Lars Larsson Heiskainen
Anders Larssn dito
Erich Oloffsson dito
TuppuralanMäkj Peer Hindersson Wäpsaläin
636 Samaisby Sigfredh Sigfredhsson Hardikain

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 653 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
637 Samaisby Oloff Peersson Nissinen
Mattz Peersson Haloinen
Pååll Månsson Keinäläin
Oloff Jönsson Hyttinen
638 Samaisby Anders Oloffsson Keinäinen
Kämälämäkj Jöns Peersson Rämsij
Oloff Oloffsson Keinäin
Anders Peersson Keinäins Enckia

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 655 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
639 Samaisby Thomas Thomasssn Simoinen
Kotalaxby Jöran Michellsson
640 Samais Mattz Jörensson Leskinen
Philiph Jörensson Kariuinen
Clemeth Christersson Hofwinen
641 Samaisby Oloff Swänsson Soininen
Johan Swänsson B:r

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 659 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
642 Hofwilamäkj Anders Clemetsson Holopains Enckia
Peer Michellssn Linduinen
643 Leppäwirdaby Johan Erichsson
Anders Larssn Purainen
Lars Peersson Leppäjnen
Peer Hindersson Pulkinen
Tuppuralanmäkj Mattz Abrahamsson Happoinen
644 Konnuslax Mattz Oloffsson Hardikain

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 661 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
645 Samaisby Peer Peersson Pulkinen
Christer Asikains ödhe
646 Konnuslaxby Anders Andersson Kinnuinen
Erich Mattsson Safwolain
Petromäkjby Nils Arfwedhsson Kinnuinen
Ifwar Staffasson dito
Hans Staffasson dito

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 663 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
647 Konnuslaxi Peer Mattsson Kinnuinen
Per Erichsn Kinnuins ödhe
Mattz Oloffsson Lappalain
648 Konnuslaxi Hindrich Hindrichssn Karfwoinen
Erich Abrahamsson Bakarinen
HangasMäkj Erich Hansson Kinnuin
649 Haloilaby Oloff Larsson Itkoinen

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 665 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
650 Reinikala Pååll Påållsson Reinikain
Paukarlax Hans Staffansson Haikoinen
Hindrich Månsson Olkoinen
Knut Knutssn Kondiain
651 Paukarlax Oluff Mattsson Jäskeläin
Madz Hindersson Jalkainen

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 667 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
652 Hallulaby Mattz Staffansson Orawain
Ossmajerfwjby Markus Hinderssn Tenhuinen
Peer Peersson Hyfwyinen
Hemmingh Påållsson Laitinen

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 669 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
653 Åssmajärfwjby Pååll Andersson Lakoinen
Hindrich Peerssn Lakoin
654 ÅssmaJerfwiby Oloff Oloffsson Colemainen
Pååll Påålsson Tackinen
Leppäwirdaby Lars Larsson Wockolainen

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 671 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
655 Wechwilaby Erich Larsson Wechwiläinen
656 Hapamäkj Peer Persson Suhoinen
Mustamäkj Hindrich Erichsson Kinnuinen
Jören Peersson Karfwoinen
Hindrich Peersson Lappalain
Christer Jacobsson Lappalain
Anders Peersson Pulkinen
Erich Ollufsson Liuko
Olof Hansson Kinnuinen
Påhl Ollofsson Kinnuinen
Konnuslaxby Hindrich Ollofsson Karfwoinen

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 673 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
657 Mustanmäkiby Påhl Olofsson Kinnuin
Olof Hansson Kinnuin

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 675 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
658 Kotalaxi Mårthen Mårthensson Safwolain
Eskell Larsson Itkoin
Peer Påållssn Itkoin
659 Sydenmaby Oloff Oloffsson Laitinen
Peer Påållsson dito
Kotalaxby Erich Johansson Laitinen
Erich Oloffsson Naukarin
Lars Michellsson Hackarain

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 677 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
660 Åssmajerfwj Påhl Oloffsson Pasainen
Mattz Påållsson Pasainen
661 Lietenmäkiby Pååll Jesspersson Lehikoinen
662 Sarkaniemj Oloff Larsson Keinäinen
Staffanalamäkj Hindrich Hindersson Pulkinen
Peer Påållsson Tukiainen
Staffan Staffanssons Enckia
663 Kotalaxby Hans Hansson Nijrainen
Leppäwirdaby Iffwar Peersson Suthinen

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 679 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
664 Kåtalaxby Niels Oloffsson Herrainen
665 Hapamäkiby Erich Arfwedhsson Clostarinen
Kurialanranda Peer Hansson Kinnuinen
Mattz Oloffsson Saikoinen

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 681 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
666 Waristaipallby Hindrich Christersson Kåpoinen
Jurikasalmiby Lars Thomasson Malinen
667 Ninimäckjby Oloff Mattsson Kåssoinen
Staffan Andersson Pirainen
PålfwiJerfwiby Anders Andersson Pirainen

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 683 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
668 Kurialanranda Johan Erichsson Michkoinen
Soinilansarj Mattz Oloffsson Soininen

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 685 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
669 Leppäwirdaby Mårthen Hindersson
Pååll Larsson Könöinen
Sigfredh Mårtensson Mustoin
670 Kurialanranda Hindrich Hendersson Tunainen
Oloff Oloffsson Turuinen
Mattz Staffan Leskinen

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 687 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
671 Kurialanranda Grels Mattsson Kåpoinen
Oloff Grelsson Kåpoinen

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 689 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
672 Kurialanrandaby Oloff Oloffsson Tirroinen
Anders Oloffsson Keroinen
673 Leppäwirdaby Lagdt till Prästebool

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 691 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
674 Leppäwirdaby Clemeth Bartholli Herr
Mattz Peersson Timoinen
Anders Caupins ödhe
675 Rijhirandaby Eskell Oloffsson Kopoinen
Peer Jönsson Kopoinen

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 693 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
676 Lylymäkiby Anders Mattzsson Arffweldinen
Hofwilasalmiby Oloff Nillsson Såppåinen
Hindrich Oloffsson Soppoin Farbror
677 Säijarlaxby Pååll Larsson Karpinen
Michell Sigfredsson Kinnuin

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 695 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
678 Monimäkiby Oloff Anderssns Philpuxinen
Nils Hinderssn Keinäinen
Anders Jönsson Kastinen
679 Lylymäkj Anders Hindersson Råppoinen
Nils Henderssn Råppoin B:r

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 697 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
688 Ninimäki Peer Hindersson Tirkoinen
Mattz Oloffsson Tirkoinen
Hans Oloffssn Immoin
Oloff Staffansson Nuppoin
Sacharlaxby Måns Staffansson Staffanain
Per Oloffsson Pirins hemman
681 Lylymäki Peer Jönsson Kåppåinen

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 699 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
682 Timoila Anders Jönsson Kinnuinen
Måns Peersson Kyllöins ödhe
Peer Oloffsson Ahokas
Johan Jörenssn Timoinen
683 Ninimäkiby Oloff Staffansson Turpeheinen
Mårthen Hindersson Törröinen
684 Pussilantaipalby Peer Jönsson Purdinen

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 701 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
685 Rummukalaby Michell Andersson Lamainen
Erich Påållsson Karpinen
Oloff Peersson Rummukain
Lars Johansson Harainen
Pååll Mattzsson Rumukain
686 PålfwiJerfwiby Michell Michellsson Turuinen
Michell Påålsson dito
687 Rumukala Michell Larsson Såppoinen
688 Soinilansalmiby Pååll Jönsson Sårssa
Sakarlaxby Peer Hinderssn Kåppoinen

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 703 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
689 Sachkarlaxby Staffan Jönsson Kinnuinen
Rumukala Eskell Jönsson Kinnuinen

Sivu 27 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 705 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
690 Luttila Olofl Andersson Luttinen
691 Luttila Erich Staffansson Luttinen
692 Unnukansari Johan Andersson Kassainen
Danskansarj Johan Johansson Nickinen

Sivu 28 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 707 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
693 Sarkamäki Ifwar Hindersson Könnöinen
Hindrich Oloffsson Kåppoinen
Anders Philiphsson Kärfwinen
Anders Mattsson Wäntinen
Oloff Påållsson Tackuinen
Hans Hinderssn Könnöinen

Sivu 29 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 709 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
694 Sachkarlax Lars Sigfredsson Pittkäinen
Wijssa Hindersson Parfwiainen
Hinddrich Jörnessn Pittkäinen
Sarkamäkj Erich Erichsson Lamainen
695 Lapinmäkj Johan Staffansson Lappalain
Hans Clemetsson Hålopain
Pååll Johansson Kasinen
Madz Staffansson Lappalain
Anders Staffansson Luttinen
Madz Oloffsson Lappalains ödhe
696 Kurolalaxby Oloff Oloffsson Kåssoinen
Hans Sigfredsson Pittkäinen

Sivu 30 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 711 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
697 Kuroilanlax Staffan Jönsson Könnöinen
Pååll Hindersson Pittkäinen
698 Kuroilalax Hindrich Påållsson Kåpoinen
699 Warkaus Pååll Andersson Kåssoinen
Nils Hindersson Tuchkainen

Sivu 31 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 713 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
700 Soinilansamiby Erich Peersson Suchoinen
Warkaus Fiskie
701 Kurialaranda Jöns Jönsson Parfwiains ödhe
702 Purdila by Hind: Sparre Sahl: Erfwingars Frälse
Clemet Clemetsson Holopain
Hans Christersson Purdinen
Johan Johansson Purdinen
703 Kåpoila Samuell Jönsson Kopoinen
Hindrich Thomasson Pustinen
Staffan Staffansson Lappalain
Hindrich Hendersson Cåppoinen
Nimihakemisto

© Väinö Holopainen 2023