AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatLeppävirran pitäjäMaantarkastuskirja 1664 → Nimihakemisto

Leppävirran maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Läppäwirda Sochn

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Johan Erichsson (Leppäwirdaby) jk 643

Jöran Michellsson (Kotalaxby) jk 639

Mårthen Hindersson (Leppäwirdaby) jk 669

Staffan Staffanssons (Staffanalamäkj) jk 662

AAlkuun

Ahokas

Peer Oloffsson (Timoila) jk 682

Arffweldinen

Anders Mattzsson (Lylymäkiby) jk 676

Asikains

Christer (Samaisby) jk 645

BAlkuun

Bakarinen

Erich Abrahamsson (Konnuslaxi) jk 648

Bartholli

Clemeth (Leppäwirdaby) jk 674

CAlkuun

Caupins

Anders (Leppäwirdaby) jk 674

Clostarinen

Erich Arfwedhsson (Hapamäkiby) jk 665

Colemainen

Oloff Oloffsson (ÅssmaJerfwiby) jk 654

Cåppoinen

Hindrich Hendersson (Kåpoila) jk 703

HAlkuun

Hackarain

Lars Michellsson (Kotalaxby) jk 659

Haikoinen

Hans Staffansson (Paukarlax) jk 650

Haloinen

Mattz Peersson (Samaisby) jk 637

Happoinen

Mattz Abrahamsson (Tuppuralanmäkj) jk 643

Harainen

Lars Johansson (Rummukalaby) jk 685

Michell Johansson (Walkiamäkj) jk 634

Hardikain

Mattz Oloffsson (Konnuslax) jk 644

Sigfredh Sigfredhsson (Samaisby) jk 636

Heiskainen

Anders Larssn (Walkiamäkj) jk 635

Erich Oloffsson (Walkiamäkj) jk 635

Lars Larsson (Walkiamäkj) jk 635

Herrainen

Niels Oloffsson (Kåtalaxby) jk 664

Hofwinen

Clemeth Christersson (Samais) jk 640

Holopain

Clemet Clemetsson (Purdila by) jk 702

Holopains

Anders Clemetsson (Hofwilamäkj) jk 642

Hyfwyinen

Peer Peersson (Ossmajerfwjby) jk 652

Hyttinen

Oloff Jönsson (Samaisby) jk 637

Hålopain

Hans Clemetsson (Lapinmäkj) jk 695

IAlkuun

Ifwainen

Michell Michellsson (Walkiamäkj) jk 634

Immoin

Hans Oloffssn (Ninimäki) jk 688

Itkoin

Eskell Larsson (Kotalaxi) jk 658

Peer Påållssn (Kotalaxi) jk 658

Itkoinen

Oloff Larsson (Haloilaby) jk 649

JAlkuun

Jalkainen

Madz Hindersson (Paukarlax) jk 651

Jäskeläin

Oluff Mattsson (Paukarlax) jk 651

KAlkuun

Karfwoinen

Hindrich Hindrichssn (Konnuslaxi) jk 648

Hindrich Ollofsson (Konnuslaxby) jk 656

Jören Peersson (Mustamäkj) jk 656

Kariuinen

Philiph Jörensson (Samais) jk 640

Karpinen

Erich Påållsson (Rummukalaby) jk 685

Pååll Larsson (Säijarlaxby) jk 677

Kasinen

Pååll Johansson (Lapinmäkj) jk 695

Kassainen

Johan Andersson (Unnukansari) jk 692

Kastinen

Anders Jönsson (Monimäkiby) jk 678

Keinäin

Oloff Oloffsson (Kämälämäkj) jk 638

Keinäinen

Anders Oloffsson (Samaisby) jk 638

Nils Hinderssn (Monimäkiby) jk 678

Oloff Larsson (Sarkaniemj) jk 662

Keinäins

Anders Peersson (Kämälämäkj) jk 638

Keinäläin

Pååll Månsson (Samaisby) jk 637

Keroinen

Anders Oloffsson (Kurialanrandaby) jk 672

Kinnuin

Erich Hansson (HangasMäkj) jk 648

Michell Sigfredsson (Säijarlaxby) jk 677

Olof Hansson (Mustanmäkiby) jk 657

Påhl Olofsson (Mustanmäkiby) jk 657

Kinnuinen

Anders Andersson (Konnuslaxby) jk 646

Anders Jönsson (Timoila) jk 682

Eskell Jönsson (Rumukala) jk 689

Hans Staffasson (Petromäkjby) jk 646

Hindrich Erichsson (Mustamäkj) jk 656

Ifwar Staffasson (Petromäkjby) jk 646

Nils Arfwedhsson (Petromäkjby) jk 646

Olof Hansson (Mustamäkj) jk 656

Peer Hansson (Kurialanranda) jk 665

Peer Mattsson (Konnuslaxi) jk 647

Påhl Ollofsson (Mustamäkj) jk 656

Staffan Jönsson (Sachkarlaxby) jk 689

Kinnuins

Per Erichsn (Konnuslaxi) jk 647

Kondiain

Knut Knutssn (Paukarlax) jk 650

Kopoinen

Eskell Oloffsson (Rijhirandaby) jk 675

Peer Jönsson (Rijhirandaby) jk 675

Samuell Jönsson (Kåpoila) jk 703

Kyllöins

Måns Peersson (Timoila) jk 682

Kåpoinen

Grels Mattsson (Kurialanranda) jk 671

Hindrich Christersson (Waristaipallby) jk 666

Hindrich Påållsson (Kuroilalax) jk 698

Oloff Grelsson (Kurialanranda) jk 671

Kåppoinen

Hindrich Oloffsson (Sarkamäki) jk 693

Peer Hinderssn (Sakarlaxby) jk 688

Kåppåinen

Peer Jönsson (Lylymäki) jk 681

Kåssoinen

Oloff Mattsson (Ninimäckjby) jk 667

Oloff Oloffsson (Kurolalaxby) jk 696

Pååll Andersson (Warkaus) jk 699

Kärfwinen

Anders Philiphsson (Sarkamäki) jk 693

Könnöinen

Hans Hinderssn (Sarkamäki) jk 693

Ifwar Hindersson (Sarkamäki) jk 693

Staffan Jönsson (Kuroilanlax) jk 697

Könöinen

Pååll Larsson (Leppäwirdaby) jk 669

LAlkuun

Laitinen

Erich Johansson (Kotalaxby) jk 659

Hemmingh Påållsson (Ossmajerfwjby) jk 652

Oloff Oloffsson (Sydenmaby) jk 659

Peer Påållsson (Sydenmaby) jk 659

Lakoin

Hindrich Peerssn (Åssmajärfwjby) jk 653

Lakoinen

Pååll Andersson (Åssmajärfwjby) jk 653

Lamainen

Erich Erichsson (Sarkamäkj) jk 694

Michell Andersson (Rummukalaby) jk 685

Lappalain

Christer Jacobsson (Mustamäkj) jk 656

Hindrich Peersson (Mustamäkj) jk 656

Johan Staffansson (Lapinmäkj) jk 695

Madz Staffansson (Lapinmäkj) jk 695

Mattz Oloffsson (Konnuslaxi) jk 647

Staffan Staffansson (Kåpoila) jk 703

Lappalains

Madz Oloffsson (Lapinmäkj) jk 695

Lehikoinen

Pååll Jesspersson (Lietenmäkiby) jk 661

Leppäjnen

Lars Peersson (Leppäwirdaby) jk 643

Leskinen

Mattz Jörensson (Samais) jk 640

Mattz Staffan (Kurialanranda) jk 670

Linduinen

Peer Michellssn (Hofwilamäkj) jk 642

Liuko

Erich Ollufsson (Mustamäkj) jk 656

Luttinen

Anders Staffansson (Lapinmäkj) jk 695

Erich Staffansson (Luttila) jk 691

Olofl Andersson (Luttila) jk 690

MAlkuun

Malinen

Lars Thomasson (Jurikasalmiby) jk 666

Michkoinen

Johan Erichsson (Kurialanranda) jk 668

Mustoin

Sigfredh Mårtensson (Leppäwirdaby) jk 669

NAlkuun

Naukarin

Erich Oloffsson (Kotalaxby) jk 659

Nickinen

Johan Johansson (Danskansarj) jk 692

Nijrainen

Hans Hansson (Kotalaxby) jk 663

Nissinen

Oloff Peersson (Samaisby) jk 637

Nuppoin

Oloff Staffansson (Ninimäki) jk 688

OAlkuun

Olkoinen

Hindrich Månsson (Paukarlax) jk 650

Orawain

Mattz Staffansson (Hallulaby) jk 652

PAlkuun

Parfwiainen

Wijssa Hindersson (Sachkarlax) jk 694

Parfwiains

Jöns Jönsson (Kurialaranda) jk 701

Pasainen

Mattz Påållsson (Åssmajerfwj) jk 660

Påhl Oloffsson (Åssmajerfwj) jk 660

Philpuxinen

Oloff Anderssns (Monimäkiby) jk 678

Pirainen

Anders Andersson (PålfwiJerfwiby) jk 667

Staffan Andersson (Ninimäckjby) jk 667

Pirins

Per Oloffsson (Sacharlaxby) jk 688

Pittkäinen

Hans Sigfredsson (Kurolalaxby) jk 696

Hinddrich Jörnessn (Sachkarlax) jk 694

Lars Sigfredsson (Sachkarlax) jk 694

Pååll Hindersson (Kuroilanlax) jk 697

Pulkinen

Anders Peersson (Mustamäkj) jk 656

Hindrich Hindersson (Staffanalamäkj) jk 662

Peer Hindersson (Leppäwirdaby) jk 643

Peer Peersson (Samaisby) jk 645

Purainen

Anders Larssn (Leppäwirdaby) jk 643

Purdinen

Hans Christersson (Purdila by) jk 702

Johan Johansson (Purdila by) jk 702

Peer Jönsson (Pussilantaipalby) jk 684

Pustinen

Hindrich Thomasson (Kåpoila) jk 703

RAlkuun

Reinikain

Pååll Påållsson (Reinikala) jk 650

Rummukain

Oloff Peersson (Rummukalaby) jk 685

Rumukain

Pååll Mattzsson (Rummukalaby) jk 685

Råppoin

Nils Henderssn (Lylymäkj) jk 679

Råppoinen

Anders Hindersson (Lylymäkj) jk 679

Rämsij

Jöns Peersson (Kämälämäkj) jk 638

SAlkuun

Safwolain

Erich Mattsson (Konnuslaxby) jk 646

Mårthen Mårthensson (Kotalaxi) jk 658

Saikoinen

Mattz Oloffsson (Kurialanranda) jk 665

Oloff Larssn (Walkiamäkj) jk 634

Simoinen

Thomas Thomasssn (Samaisby) jk 639

Soininen

Johan Swänsson (Samaisby) jk 641

Mattz Oloffsson (Soinilansarj) jk 668

Oloff Swänsson (Samaisby) jk 641

Soppoin

Hindrich Oloffsson (Hofwilasalmiby) jk 676

Sparre

Hind: (Purdila by) jk 702

Staffanain

Måns Staffansson (Sacharlaxby) jk 688

Suchoinen

Erich Peersson (Soinilansamiby) jk 700

Suhoinen

Peer Persson (Hapamäkj) jk 656

Suthinen

Iffwar Peersson (Leppäwirdaby) jk 663

Såppoinen

Michell Larsson (Rumukala) jk 687

Såppåinen

Oloff Nillsson (Hofwilasalmiby) jk 676

Sårssa

Pååll Jönsson (Soinilansalmiby) jk 688

TAlkuun

Tackinen

Pååll Påålsson (ÅssmaJerfwiby) jk 654

Tackuinen

Oloff Påållsson (Sarkamäki) jk 693

Tenhuinen

Markus Hinderssn (Ossmajerfwjby) jk 652

Timoinen

Johan Jörenssn (Timoila) jk 682

Mattz Peersson (Leppäwirdaby) jk 674

Tirkoinen

Mattz Oloffsson (Ninimäki) jk 688

Peer Hindersson (Ninimäki) jk 688

Tirroinen

Oloff Oloffsson (Kurialanrandaby) jk 672

Tuchkainen

Nils Hindersson (Warkaus) jk 699

Tukiainen

Peer Påållsson (Staffanalamäkj) jk 662

Tunainen

Hindrich Hendersson (Kurialanranda) jk 670

Turpeheinen

Oloff Staffansson (Ninimäkiby) jk 683

Turuinen

Michell Michellsson (PålfwiJerfwiby) jk 686

Michell Påålsson (PålfwiJerfwiby) jk 686

Oloff Oloffsson (Kurialanranda) jk 670

Törröinen

Mårthen Hindersson (Ninimäkiby) jk 683

VWAlkuun

Wechwiläinen

Erich Larsson (Wechwilaby) jk 655

Wockolainen

Lars Larsson (Leppäwirdaby) jk 654

Wäntinen

Anders Mattsson (Sarkamäki) jk 693

Wäpsaläin

Peer Hindersson (TuppuralanMäkj) jk 635

 

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.

Tässä luettelossa on 189 nimeä

© Väinö Holopainen 2023