AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1625 → Nimihakemisto

Tavinsalmi henkikirja 1625

Nimihakemisto


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Lappetelä) 76A

Anders (Nerkoo) 78B

Anders Andersson (Heinämäki) 75A

Anders Nillsson (Heinämäki) 75A

Anders Ollssonn (Löytynmäki) 74B

Anders Ollssonn (Heinämäki) 75A

Anders Ollssons (Haapajärvi) 77B

Anders Peerssonn (Lappetelä) 76A

Anders Peerssonn (Kilpisaari) 79B

Anders Staffanss (Onkivesi) 75A

Berthill Ehrssonn (Karvasalmi) 75B

Hans Hanssonn (Lampaanjärvi) 75A

Hendrich Henderssn (Juminen) 78B

Hendrich Hendersson (Niemisjärvi) 79A

Hendrich Larssonn (Onkivesi) 75A

Hendrich Ollsson (Karvasalmi) 75B

Hendrich Peersson (Kotaniemi) 74B

Jöns Peerssonn (Kilpisaari) 79B

Jöran Jöransson (Vänninmäki) 79B

Lass (Vieremäjärvi) 78A

Lass Anderssonn (Sonkajärvi) 79B

Lass Hemingz (Onkivesi) 75B

Lass Hendersson (Haapajärvi) 77B

Lass Jöransson (Haapajärvi) 77B

Lass Larsson (Luupuvesi) 77B

Lasse Andersson (Kilpisaari) 79B

Lasse Ollsson (Nerkoo) 78B

Lasse Philpussonn (Lampaanjärvi) 75A

Madz (Lappetelä) 76A

Madz Jacobsson (Vänninmäki) 79A

Madz Larssonn (Haapajärvi) 77B

Michill Michillsson (Haapajärvi) 77B

Nillhs (Kotaniemi) 74B

Nillhs Nillsson (Kotaniemi) 74B

Nills Anderssonn (Kotaniemi) 74B

Olof (Karvasalmi) 75B

Olof (Pajujärvi) 75B

Olof Andersson (Vieremäjärvi) 78A

Olof Eshillssonn (Löytynmäki) 74B

Olof Peerssonn (Pajujärvi) 75B

Olof Pållsson (Kotaniemi) 74B

Peer Jönsson (Kivistö) 75B

Peer Jöranssonn (Vänninmäki) 79A

Peer Ollssonn (Sonkajärvi) 79B

Peer Peersson (Kivistö) 75B

Påll (Leppälahti) 76A

Påll Nillsson (Pielavesi) 74B

Påll Pållssonn (Vieremäjärvi) 78A

Sigfredh Nillsson (Pielavesi) 74B

Thomas Thomasson (Niemisjärvi) 79A

AAlkuun

Aufwoin

Anders (Heinämäki) 75A

CAlkuun

Caickoin

Jöns (Kiuruvesi) 79A

Peer (Kiuruvesi) 79A

Cainulainen

Jacob (Sonkajärvi) 79B

Cansickain

Anders (Leppälahti) 76A

Olof (Leppälahti) 76A

Catajainen

Nills (Pielavesi) 74B

Cauppinen

Jöns (Iisalmi) 78A

Madz (Iisalmi) 78A

Cockarinen

Olof (Pajujärvi) 75B

Colemain

Berthill (Tommonmäki) 77A

Mårthen (Tommonmäki) 77A

Coljoin

Thomas (Iisalmi) 78A

Condiain

Staffan (Pielavesi) 74B

Copainen

Jöns (Pajujärvi) 75B

Copoinen

Peer (Pörsänmäki) 75B

Cossmain

Cossma (Pajujärvi) 75B

Hans (Pajujärvi) 75B

Påll (Pajujärvi) 75B

Cotilainen

Påll (Sulkava) 78B

Culpi Caarack

Anders (Iisalmi) 78A

Cumbulain

Wijssa (Haapajärvi) 77B

Curfwinen

Anders (Vieremäjärvi) 78B

Cuthilain

Mårthen (Iisalmi) 77B

EAlkuun

Eshilinen

Lass (Löytynmäki) 74B

Lass (Heinämäki) 75A

Madz (Luupuvesi) 77B

HAlkuun

Harack

Erich (Lappetelä) 76A

Heetain

Hendrich (Vänninmäki) 79A

Hefwalainen

Peer (Sonkajärvi) 79B

Heilainen

Lasse (Sonkajärvi) 79B

Hilduin

Cauppi (Naarvanlahti) 77A

Olof (Naarvanlahti) 77A

Hilduinen

Mårthen (Naarvanlahti) 77A

Swni (Naarvanlahti) 77A

Hilli

Peer (Iisalmi) 78A

Hillsho

Påll (Pajujärvi) 75B

Hujainen

Olof (Lampaanjärvi) 75A

Huttuin

Jöns (Vänninmäki) 79B

Markus (Vänninmäki) 79A

Huttuinen

Lasse (Vänninmäki) 79B

Olof (Sonkajärvi) 79B

Peer (Kilpisaari) 79B

Hyfw:

Lass Larsson (Haapajärvi) 77B

Peer Larss (Haapajärvi) 77B

Peer Pållsson (Haapajärvi) 77B

Hyfwerin

Cauppi (Niemisjärvi) 79A

Peer (Niemisjärvi) 79A

Hyfwerinen

Hendrich (Niemisjärvi) 79A

Jöns (Niemisjärvi) 79A

Hynnin

Berthill (Iisalmi) 77B

Madz (Onkivesi) 75A

Hångain

Olof (Haapajärvi) 77B

Hämäläin

Philpus (Salahmi) 78A

IAlkuun

Ikoinen

Madz (Vänninmäki) 79B

Påll (Kivistö) 75B

JAlkuun

Jumickain

Jöns (Haapajärvi) 77B

Junduinen

Olof (Luupuvesi) 77B

Jäscheleinen

Jöns (Onkivesi) 75A

Zacharias (Onkivesi) 75A

Jäshelein

Olof (Porovesi/Martikkala) 78B

KAlkuun

Karacka

Påll (Iisalmi) 78A

Kehkoin

Eshill (Kilpisaari) 79B

Kehköin

Madz (Nerkoo) 78B

Kerkehinen

Hendrich (Hautajärvi) 79A

Jöns (Hautajärvi) 79A

Nills (Hautajärvi) 79A

Olof (Hautajärvi) 79A

Peer (Hautajärvi) 79A

Kettuin

Anders (Vieremäjärvi) 78A

Olof Pållsson (Vieremäjärvi) 78A

Kettuinen

Jöns (Vieremäjärvi) 78B

Kijluinen

Anders (Vieremäjärvi) 78B

Kijshinen

Philpus (Kiuruvesi) 79A

Kochinen

Lasse (Luupuvesi) 77B

Kurfwinen

Hans (Vieremäjärvi) 78A

Kuttwoinen

Olof (Hernejärvi) 79B

Kämäräinen

Olof (Luupuvesi) 77B

Kääcköin

Madz (Lampaanjärvi) 75A

Käärjäin

Madz (Nerkoo) 78B

LAlkuun

Lappalain

Hendrich (Vaaraslahti) 76B

Lass Larsson (Haapajärvi) 77B

Lasse (Sälevä) 78B

Olof (Sälevä) 78B

Peer Larsson (Sälevä) 78B

Lapwetelein

Enewald (Leppälahti) 76A

Hendrich (Juminen) 78B

Madz (Lappetelä) 76A

Mårthen (Lappetelä) 76A

Peer (Pörsänmäki) 75B

Thomas (Leppälahti) 76A

Leinoinen

Lass (Leppälahti) 76A

Linduin

Anders (Leppälahti) 76A

Linduinen

Peer (Leppälahti) 75B

Lippoinen

Olof (Heinämäki) 75A

Luckarin

Lass (Pajujärvi) 75B

MAlkuun

Mackoin

Eshill (Salahmi) 78A

Mackoinen

Eschill (Salahmi) 78A

Lass (Salahmi) 78A

Mardickain

Peer (Porovesi/Martikkala) 78B

Påll (Juminen) 78B

Mathilain

Michill (Iisalmi) 78A

Mitilain

Hendrich (Iisalmi) 78A

Mondonen

Jöns (Kotaniemi) 74B

NAlkuun

Nickinen

Nills (Pielavesi) 74B

Nijrainen

Anders (Luupuvesi) 77B

Madz (Luupuvesi) 77B

Madz (Kiuruvesi) 79A

Nirain

Anders (Porovesi/Martikkala) 78B

Michill (Iisalmi) 78A

Peer (Luupuvesi) 77B

Nishainen

Paulus Pauli (Pielavesi) 74B

Nissinen

Erich (Sälevä) 78B

Nillhs (Salahmi) 78A

Olof (Salahmi) 78A

Peer (Salahmi) 78A

Påll (Salahmi) 78A

Noussiainen

Olof (Sulkava) 78B

OAlkuun

Olkoin

Jöns (Luupuvesi) 77B

Ollickain

Olof (Kivistö) 75B

Ollkoin

Hendrich (Luupuvesi) 77B

PAlkuun

Pardain

Peer Michillsson (Haapajärvi) 77B

Pardainen

Anders (Iisalmi) 78A

Jöns (Iisalmi) 78A

Peer (Luupuvesi) 77B

Wijssa (Iisalmi) 78A

Parfwin

Peer (Vieremäjärvi) 78B

Parkoinen

Påll (Onkivesi) 75A

Pedhikein

Lass (Vaaraslahti) 76B

Pedickainen

Nills (Sulkava) 78B

Pernoin

Christiern (Hautajärvi) 79A

Pesoinen

Påll (Lampaanjärvi) 75A

Pulkinen

Michill (Iisalmi) 77B

Pölleinen

Peer (Sonkajärvi) 79B

Pöxeinen

Peer (Onkivesi) 75A

RAlkuun

Rautaparda

Berthill (Pörsänmäki) 75A

Carll (Pörsänmäki) 75B

Ifwardh (Pörsänmäki) 75B

Jören (Pörsänmäki) 75A

Lasse (Pörsänmäki) 75A

Remexeinen

Jöns (Niemisjärvi) 79A

Rodzalain

Anders (Vaaraslahti) 76B

Rodzalainen

Hendrich (Onkivesi) 75B

Olof (Onkivesi) 75B

Peer (Onkivesi) 75B

Ryhäin

Anders (Vänninmäki) 79A

Rytkein

Hendrich (Pielavesi) 74B

Jöns (Kotaniemi) 74B

Lass (Pielavesi) 74B

Peer Peerssn (Pielavesi) 74B

Påll Pållsson (Kotaniemi) 74B

Rytkoin

Påll Peersson (Hautajärvi) 79A

Rytköin

Nillhs Peersson (Kotaniemi) 74B

Räsäinen

Hendrich (Leppälahti) 76A

Hendrich (Tommonmäki) 77A

Rönckö

Anders (Sonkajärvi) 79B

SAlkuun

Saickoin

Lass Peerss (Lampaanjärvi) 75A

Michill (Lampaanjärvi) 75A

Olof (Lampaanjärvi) 75A

Saikoinen

Peer (Leppälahti) 76A

Silain

Jöns (Luupuvesi) 77B

Sillfwenoin

Thomas (Sulkava) 79A

Simoinen

Peer (Onkivesi) 75A

Påll (Onkivesi) 75A

Sormuin

Bengdt (Löytynmäki) 74B

Michill (Sonkajärvi) 79B

Sigfredh (Sälevä) 78B

Suthinen

Madz (Pajujärvi) 75B

Peer (Pajujärvi) 75B

Swripåå

Påll (Löytynmäki) 74B

TAlkuun

Tackuin

Eshill (Pielavesi) 74B

Tanninen

Lasse (Iisalmi) 78A

Tenhuin

Anders (Sulkava) 79A

Tickain

Anders (Iisalmi) 78A

Cauppi (Iisalmi) 78A

Madz (Kiuruvesi) 79A

Peer (Iisalmi) 78A

Tickainen

Påll (Kiuruvesi) 79A

Tossawainen

Lass (Pielavesi) 74B

UAlkuun

Ullmain

Jöns (Nerkoo) 78B

Nills (Nerkoo) 78B

Olof (Nerkoo) 78B

Uttriain

Christiern (Heinämäki) 75A

Fortunatus (Kotaniemi) 74B

VWAlkuun

Weisseinen

Staffan (Leppälahti) 76A

Wijssain

Påll (Pielavesi) 74B

Wänäinen

Rossi (Vänninmäki) 79B

YAlkuun

Yletöinen

Hekuli (Leppälahti) 76A

Yrjänän

Madz (Sulkava) 78B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 239 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023