AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1625 → Henkikirja ☰ 

Tavinsalmi henkikirja 1625

Sivu 65A (aukeaman 65 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Copionemi Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Saffwilax by/Savilahti 8 Her Kyrckieheerde Gabriel Thomae
3 Her Caplan Matthias Henrici
6 Länssman Ifuardh Johansson
4 S. Her Pålls Enckia
4 Hans Peersson Tashinen Taskinen
3 Staffan Peersson ibm Taskinen uthfattig
5 Mågns Taickinain uthfattig
3 Hemingh Keinoins E: Keinänen
5 Peer Julkuinen Julkunen
7 Madz Leshinen Leskinen
Saita/Lyytikkälä 5 Påll Andersson Hakulin Hakulinen
2 Madz ibm Hakulinen
12 Hans Lydhikeinen Lyytikäinen
Carttula/Karttula 7 Olof Karttuinen Karttunen
4 Påll Kilkainen
3 Olof ibm
3 Påll Karttuinen Karttunen
4 Madz Karttuinen Karttunen
4 Peer ibm Karttunen
2 Oluf ibm Karttunen
Cnutila/Nuutila 5 Lass Mukelo

Sivu 66A (aukeaman 66 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Cnutila/Nuutila 3 Anders Cnuthinen Nuutinen
3 Thomas Lussiainen
2 Lass Cnuttssonn
1 Olof Anderssons Hustro
2 Erich Larssons Hustro
6 Cnut Cnuthinen Nuutinen
Tallus 6 Lass Colemainen Kolehmainen
4 Peer Mäkäräinen Mäkäräinen
4 Olof Ihalainen Ihalainen
2 Rossi Caipainen Kaipainen
Curoilax/Kurolanlahti 5 Olof Suhoinen Suhonen
3 Jönss Hassoinen
2 Michill Jöransson
4 Olof Wathainen Vatanen
3 Peer Weneleinen Venäläinen
4 Michill Michillsson
2 Påll Myckeinen Mykkänen
4 Sigfredh Curoinen Kuronen
2 Olof Reinickain Reinikainen
2 Mårthen Curoinen Kuronen
3 Hans Lapwetelein Lapveteläinen
2 Eshill Curoinen Kuronen
1 Anders ibm Kuronen
1 Anders Lapwetelein Lapveteläinen
1 Peer Wenelains E: Venäläinen
Pöliä/Pöljä 4 Påll Toifwainen Toivanen
2 Olof ibm Toivanen
3 Greels Cosoinen Kosonen

Sivu 66B (aukeaman 66 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pöliä/Pöljä 4 Olof Pippurinen Pippurinen
4 Jöns ibm Pippurinen
4 Madz ibm Pippurinen
2 Hendrich ibm Pippurinen
1 Hendrich Cosoinen Kosonen
Hamula 6 Thomas Tickainen
3 Jöns Kerfwinen Kervinen
5 Olof Hamuinen Hamunen
3 Påll Assikainen Asikainen
2 Larss ibm Asikainen
4 Madz Kierfwinen Kervinen
3 Anders Henderssn Tolfwain Tolvanen
1 Peer Härköins E: Härkönen
Kassurila/Kasurila 6 Henrich Laamainen Laamanen
2 Mårthen Casurinen Kasurinen
3 Peer ibm Kasurinen
2 Erich ibm Kasurinen
2 Hendrich ibm Kasurinen
3 Thomas ibm Kasurinen
4 Olof ibm Kasurinen
2 Madz Oinoinen Oinonen
2 Lass Condiainen Kontiainen
3 Lass Råinoin
2 Peer Rissainen Rissanen
1 Hendrich ibm Rissanen
4 Lass Cossmain Kuosmanen
Hackarlax/Hakkarala 4 Mårthen Warttiain Vartiainen
4 Peer Ollsson Jalkain Jalkanen
2 Eshill Warttiain Vartiainen

Sivu 67A (aukeaman 67 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hackarlax/Hakkarala 6 Olof Sormuin Sormunen
3 Påll Hackarainen Hakkarainen
4 Hendrich Wänthinen
6 Jöran Hackarain Hakkarainen
2 Pessi Laackoinen Laakkonen
Caraslax/Kaaraslahti 3 Staffan Petilein
2 Anders Clemetssn
2 Madz Rwshainen Ruuskanen
3 Peer Rissainen Rissanen
2 Nillhs ibm Rissanen
4 Thomas Madzssn
2 Påll Philpusson
2 Markus Cackinen Kakkinen
2 Staffan Hämälein Hämäläinen
2 Lasse ibm Hämäläinen
4 Lasse Corhoinen Korhonen
4 Madz Hendssn Hirfwoin Hirvonen
4 Mårthen Toifwain Toivanen
2 Anders ibm Toivanen
2 Nillhs ibm Toivanen
5 Christiern Jönsson
2 Madz Henderssonn
2 Olof ibm
4 Olof Hardickainen Hartikainen
4 Allbricht Tackinen Takkinen
2 Madz ibm Takkinen
6 Anders Nishainen Niskanen
2 Johan Hardickainen Hartikainen
2 Hendrich ibm Hartikainen

Sivu 67B (aukeaman 67 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Caraslax/Kaaraslahti 2 Lass Canttipää
2 Lass Rimpi
Piexe/Pieksä 3 Olof Yletöinen Yletyinen
2 Peer Horttoinen Horttanainen
2 Thomas Pollwinen Polvinen
2 Olof Safwolain Savolainen
Syfweri/Syvärilä 5 Anders Tiainen Tiainen
2 Anders Ahfwoin Ahonen
5 Thomas ibm Ahonen
3 Peer Pirinen Pirinen
2 Lasse ibm Pirinen
2 Peer Kallinen
2 Pessi Safwolain Savolainen
2 Olof Hemingzssn
4 Peer Corhoinen Korhonen
Röönä/Ryönä 3 Jöns Wartiain Vartiainen
2 Pååll ibm Vartiainen
4 Nillhs ibm Vartiainen
2 Markus Lappalain Lappalainen
2 Peer Larsson Laacko Laakkonen
2 Hendrich ibm Laakkonen
2 Lass Wäthäinen Väätäinen
6 Olof Wäthäinen Väätäinen
3 Peer Heickinen Heikkinen
2 Jöns Heickinen Heikkinen
2 Lasse ibm Heikkinen

Sivu 68A (aukeaman 68 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wehmasmäki Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ritånemiby/Ritoniemi 2 Påll Reinickains E: Reinikainen
2 Hendrich Carpinen Karppinen
3 Jöns Sallinen Sallinen
3 Madz Happoinen Happonen
3 Lass Michillsson
4 Olof Miettuin Miettinen
3 Hendrich ibm Miettinen
2 Anders Cordilain Kortelainen
2 Mågns Ollkoin Olkkonen
2 Anders Clemetsson Holopainen
2 Hendrich ibm Holopainen
2 Anders Hilduin
3 Lass Turuinen Turunen
2 Olof Hålåpain Holopainen
3 Clemet Madzsson
3 Hans Ehrssonn
2 Madz Anderssonn
2 Clemet Möcköi
7 Axell Cordilain Kortelainen
2 Hendrich Andersson
2 Olof Larssonn
1 Madz
2 Lass Miettins E: Miettinen
2 Hendrich Peersson
3 Hendrich Turun Turunen
3 Eshill ibm Turunen

Sivu 68B (aukeaman 68 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wuorisalo/Vuorisalo 2 Peer Peersson Waittin
2 Anders Hardickain Hartikainen
2 Olof Pelkoinen Pelkonen
2 Lasse Ehrssonn ibm Pelkonen
3 Biörn Keinoinen Keinänen
3 Peer Smolander Smolander
2 Madz Mustoinen Mustonen
2 Erich Ehrsson
3 Lasse Loppoinen
Wehmersalmi/Vehmersalmi 5 Hendrich Cankuin Kankkunen
7 Hendrich Coistinen Koistinen
3 Peer Rissainen Rissanen
Wehmasmäki/Vehmasmäki 2 Hemingh Tollfwain Tolvanen
2 Peer Ollsson ibm Tolvanen
2 Anders Hilduins E: Hiltunen
6 Tönne Cuckoinen Kukkonen
3 Anders ibm Kukkonen
3 Olof ibm Kukkonen
2 Hendrich ibm Kukkonen
3 Olof Möyckynen Möykkynen
3 Philpus Malinen Malinen
4 Jöns Tollfwainen Tolvanen
2 Lass ibm Tolvanen
2 Nillhs Tuhkainen Tuhkanen
4 Cauppi Heishainen Heiskanen
3 Lass Torfwinen Torvinen
4 Mårthen Kithuinen

Sivu 69A (aukeaman 69 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wehmasmäki/Vehmasmäki 3 Peer
5 Sigfredh Pållssn Coljoin Koljonen
2 Oluf Torfwinen Torvinen
Haminalax/Haminalahti 3 Påll Lapwetelein Lapveteläinen
4 Olof Haloinen Halonen
3 Anders Ihalainen Ihalainen
4 Lass Heishainen Heiskanen
3 Lass Happoinen Happonen
2 Anders Peerssn Heishain Heiskanen
2 Staffan Wainickain Vainikainen
2 Sigfredh Wihawainen Vihavainen
2 Jöns Purssiainen Pursiainen
2 Casper ibm Pursiainen
4 Lasse ibm Pursiainen
3 Påll Heishain Heiskanen
Hildulax/Hiltulanlahti 4 Casper Heishain Heiskanen
2 Pecher Hilduinen Hiltunen
2 Madz ibm Hiltunen
2 Anders Hilduin Hiltunen
3 S. Her Ollfz E:
Weneleranda/Väänälä 3 Michill Wenelein
3 Jöns ibm
2 Madz ibm
4 Anders ibm
3 Cnut Callinen
Hirfwenlax/Hirvilahti 4 Påll Häckeinen
1 Anders Anderss

Sivu 69B (aukeaman 69 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hirfwenlax/Hirvilahti 2 Zacharias Cackinen Kakkinen
2 Hendrich ibm Kakkinen
3 Swen Watainen
3 Olof ibm
2 Påll Eshilinen Eskelinen
2 Peer ibm Eskelinen
3 Peer Kettuin Kettunen
4 Hendrich Owashain Ovaskainen
3 Hendrich Cuockainen Kuokkanen
3 Nillhs Corhoinen Korhonen
Rijstajerfwi/Riistavesi 6 Pååll Häthinen Hätinen
2 Lass Suihkoinen
3 Erich Othinen
2 Nillhs Danshinen
6 Jöns Tofwinen Tuovinen
4 Påll Waroinen Varonen
2 Peer Hiethainen Hietanen
2 Hardwijck ibm Hietanen
3 Hend Peerssn Haloin Halonen
2 Peer Cnuthinen Nuutinen
2 Olof Könöinen Könönen uttfattig
2 Hendrich Peerssn Kekälein Kekäläinen
2 Anders Laihiainen Laajanen
3 Nills Assickainen Asikainen
3 Jöns Danshinen
2 Påll Thomasson utfattig
2 Påll Kettuinen Kettunen
2 Simon Laihiain Laajanen
6 Hendrich Parfwiain Parviainen

Sivu 70A (aukeaman 70 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Pwttusmäki Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Puttussalmiby/Puutossalmi 3 Staffan Soininen Soininen
9 Hendrich Hyfwerinen Hyvärinen
5 Påll ibm Hyvärinen
3 Lass Henderssonn
3 Jöns Turuinen Turunen
2 Peer Jönssn ibm Turunen
3 Staffan Orawain Oravainen
2 Staffan Wiljakain Viljakainen
3 Madz Turinen
Hirfwenlax/Hirvilahti 3 Olof Möncköinen Mönkkönen
5 Anders Mahainen Mahanen
10 Olof Räsäinen Räsänen
4 Påll ibm Räsänen
3 Jören Räsäins E: Räsänen
3 Erich ibm Räsänen
2 Olof Anderssonn
2 Pecke ibm
3 Percka Mackoinen Makkonen
Enelax/Enonlahti 3 Olof Terfwoinen
2 Thomas Reinickans E: Reinikainen
3 Michill ibm Reinikainen
2 Olof Tickainen
4 Påll Heishainen Heiskanen
2 Michill Tijlickain Tiilikainen
4 Erich Thomasson
1 Hendrich Thomahain Tuomainen
3 Swen ibm Tuomainen

Sivu 70B (aukeaman 70 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Saamais, Walkiamäki

Sivu 71A (aukeaman 71 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Walkiamäki

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Punnanmäki/Punnonmäki 7 Staffan Colemain Kolehmainen
5 Michill ibm Kolehmainen
3 Cauppi ibm Kolehmainen
6 Peer Teppoi
3 Olof Ehrssonn
4 Eschill ibm
3 Anders Uckoinen Ukkonen
2 Olof Haikoinen
2 Hendrich Hendss: Colemain Kolehmainen
Lauckas/Airaksela 4 Ihanus Airaxinen Airaksinen
2 Jöns ibm Airaksinen
4 Anders ibm Airaksinen
3 Lass ibm Airaksinen
Sådtcanemi/Sotkanniemi 3 Lass Mustoinen Mustonen
1 Påll ibm
3 Peer Hansson Condinen
1 Anders Madzssn
2 Thomas Mustoinen Mustonen

Sivu 71B (aukeaman 71 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Pauckarlax

Sivu 72A (aukeaman 72 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppewirda Tiendh

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Konnuslax, Leppewirda

Sivu 72B (aukeaman 72 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Leppewirda, Kotalax

Sivu 73A (aukeaman 73 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Kotalax, Saidhanlax

Sivu 73B (aukeaman 73 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Haapamäki, Rummuckala, Curialaranda

Sivu 74A (aukeaman 74 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Leppävirtaan kuuluvat kylät jätetty pois: Curialaranda, Sueswesi, Soila, Walkiamäki

Sivu 74B (aukeaman 74 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Maningawesi Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Cotanemiby/Kotaniemi 4 Fortunatus Uttriain Utriainen
3 Nillhs Nillsson
2 Nillhs ibm
2 Påll Pållsson Rytkein Rytkönen
4 Jöns Rytkein Rytkönen
2 Olof Pållsson
2 Nills Anderssonn
2 Nillhs Peersson Rytköin Rytkönen
2 Hendrich Peersson
1 Jöns Mondonen
Pielawesi/Pielavesi 4 Paulus Pauli Nishainen Niskanen
4 Lass Tossawainen Tossavainen
2 Hendrich Rytkein Rytkönen
2 Eshill Tackuin
2 Påll Nillsson
2 Sigfredh Nillsson
3 Påll Wijssain
2 Staffan Condiain
2 Nills Catajainen
2 Peer Peerssn Rytkein Rytkönen
2 Lass ibm Rytkönen
2 Nills Nickinen
Löytymäki/Löytynmäki 4 Olof Eshillssonn
2 Lass Eshilinen Eskelinen
2 Påll Swripåå
2 Bengdt Sormuin Sormunen
2 Anders Ollssonn

Sivu 75A (aukeaman 75 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Heinemeki/Heinämäki 2 Lass Eshilinen Eskelinen
2 Anders Aufwoin Auvinen
2 Anders Andersson
2 Anders Ollssonn
2 Anders Nillsson
2 Christiern Uttriain Utriainen
2 Olof Lippoinen Lipponen
Lambanjerfwi/Lampaanjärvi 5 Hans Hanssonn
2 Olof Hujainen Hujanen
2 Påll Pesoinen Pesonen
2 Madz Kääcköin
2 Michill Saickoin Saikkonen
2 Olof ibm Saikkonen
2 Lasse Philpussonn
2 Lass Peerss Saickoin Saikkonen
Ongiwesiranda/Onkivesi 2 Zacharias Jäscheleinen Jääskeläinen
2 Jöns ibm Jääskeläinen
2 Hendrich Larssonn
4 Anders Staffanss
2 Peer Pöxeinen Pöksyläinen
2 Påll Simoinen
2 Peer ibm
4 Madz Hynnin
Påll Parkoinen
Pörsänmeki/Pörsänmäki 2 Jören Rautaparda Partanen
2 Lasse ibm Partanen
6 Berthill ibm Partanen

Sivu 75B (aukeaman 75 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pörsänmeki/Pörsänmäki 2 Ifwardh ibm Partanen
4 Carll ibm Partanen
4 Peer Copoinen
2 Peer Lapwetelein Lapveteläinen
Kiwisto/Kivistö 4 Peer Jönsson
4 Peer Peersson
4 Olof Ollickain Ollikainen
2 Påll Ikoinen Ikonen
Karfwasalmi/Karvasalmi 2 Olof
2 Berthill Ehrssonn
3 Hendrich Ollsson
Pajujerfwi/Pajujärvi 3 Madz Suthinen Sutinen
3 Peer ibm Sutinen
2 Påll Hillsho
3 Olof
2 Lass Luckarin Lukkarinen
2 Olof Peerssonn
4 Hans Cossmain Kuosmanen
4 Cossma ibm Kuosmanen
2 Påll ibm Kuosmanen
2 Jöns Copainen
2 Olof Cockarinen Kokkarinen
Rotzalaby/Onkivesi 2 Olof Rodzalainen Ruotsalainen
3 Hendrich ibm Ruotsalainen
4 Peer ibm Ruotsalainen
1 Lass Hemingz E:
Leppelax/Leppälahti 2 Peer Linduinen

Sivu 76A (aukeaman 76 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Leppelax/Leppälahti 4 Hendrich Räsäinen
4 Enewald Lapwetelein Lapveteläinen
2 Hekuli Yletöinen Yletyinen
2 Peer Saikoinen Saikkonen
4 Thomas Lapwetelein Lapveteläinen
1 Påll
4 Staffan Weisseinen Väisänen
2 Anders Cansickain
2 Olof ibm
2 Lass Leinoinen Leinonen
2 Anders Linduin Lintunen
Lapwetelemeki/Lappetelä 4 Madz Lapwetelein Lapveteläinen
2 Anders Peerssonn
2 Erich Harack
6 Anders och Madz
2 Mårthen Lapwetelein Lapveteläinen
Hatala/Haatala 5 Madz Huse Haatainen Haatainen
2 Berthell Corhoinen Korhonen
3 Lauri Haatainen Haatainen
2 Olof ibm Haatainen
3 Peer ibm Haatainen
2 Olof Kårhoinen Korhonen
2 Anders ibm Korhonen
2 Nills ibm Korhonen
Kinnulax/Käärmelahti 2 Olof Kinnuins E: Kinnunen
2 Hendrich Ollsson
2 Hendrich Staffanss
Toffwilax/Tuovilanlahti 3 Philpus Tofwinen Tuovinen

Sivu 76B (aukeaman 76 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Toffwilax/Tuovilanlahti 3 Michill Tofwinen Tuovinen
3 Erich ibm Tuovinen
2 Olof Raasha Tuovinen
3 Peer Tofwinen Tuovinen
2 Olof Ollsson Tofwinen Tuovinen
2 Erich Lapwetelein Lapveteläinen
2 Jören Tofwinen Tuovinen
Halola Ryttare Olof Philpusson haf:r dragit till Jirssijoki
3 Philpus Haloinen Halonen
4 Olof Ollsson ibm Halonen
2 Peer Philpusson
2 Michill Safwolain Savolainen
2 Peer Kuickoi
2 Madz Wenelein Venäläinen
Kermelax/Käärmelahti 5 Madz Tanninen
5 Olof Hyttinen Hyttinen
2 Madz ibm Hyttinen
2 Peer ibm Hyttinen
2 Påål Radickain Raatikainen
2 Olof ibm Raatikainen
2 Anders Tijhoinen Tiihonen
3 Madz Mähöinen
4 Olof ibm
4 Hendrich Jauhiain Jauhiainen
1 Peer Leshinen Leskinen
2 Hendrich ibm Leskinen
Warnixlax/Vaaraslahti 4 Lass Pedhikein
2 Hendrich Lappalain Lappalainen
2 Anders Rodzalain Ruotsalainen

Sivu 77A (aukeaman 77 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Colemala/Tommonmäki 3 Hendrich Räsäinen
2 Mårthen Colemain Kolehmainen
2 Berthill ibm Kolehmainen
Narfwanlax/Naarvanlahti 4 Swni Hilduinen Hiltunen
3 Mårthen ibm Hiltunen
2 Olof Hilduin Hiltunen
2 Cauppi Hilduin Hiltunen

Sivu 77B (aukeaman 77 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Iisalm Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Haapajerfwi/Haapajärvi 3 Madz Larssonn
2 Lass Hendersson
2 Lass Jöransson
4 Michill Michillsson
3 Peer Pållsson Hyfw:
3 Lass Larsson ibm
3 Peer Larss ibm
4 Jöns Jumickain
3 Wijssa Cumbulain Kumpulainen
2 Olof Hångain
1 Anders Ollssons H
1 Lass Larsson Lappalains H Lappalainen
2 Peer Michillsson Pardain Partanen
Lupuejerfwi/Luupuvesi 2 Lasse Kochinen
3 Hendrich Ollkoin
3 Jöns Silain
2 Madz Eshilinen Eskelinen
5 Peer Pardainen Partanen
3 Olof Junduinen Juntunen
2 Anders Nijrainen Niiranen
2 Madz ibm Niiranen
1 Lass Larssons H:
1 Jöns Olkoins H:
2 Olof Kämäräinen Kämäräinen
1 Peer Nirains Hust: Niiranen
Iisalmi 3 Mårthen Cuthilain Kutilainen
2 Michill Pulkinen
6 Berthill Hynnin Hynynen

Sivu 78A (aukeaman 78 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iisalmi 3 Peer Hilli Hilli
2 Michill Nirain
2 Peer Tickain Tikkanen
2 Anders ibm Tikkanen
2 Cauppi ibm Tikkanen
4 Wijssa Pardainen Partanen
3 Madz Cauppinen Kauppinen
3 Jöns ibm Kauppinen
2 Thomas Coljoin Koljonen
2 Jöns Pardainen Partanen
2 Anders ibm Partanen
2 Michill Mathilain
3 Lasse Tanninen
7 Anders Culpi Caarack
1 Hendrich Mitilains H
1 Påll Karackas H:
Salamajerfwi/Salahmi 4 Eschill Mackoinen Makkonen
3 Philpus Hämäläin Hämäläinen
3 Lass Mackoinen Makkonen
3 Nillhs Nissinen Nissinen
3 Påll ibm Nissinen
2 Peer ibm Nissinen
2 Olof ibm Nissinen
1 Eshill Mackoins H: Makkonen
Wieremejerfwi/Vieremäjärvi 3 Olof Pållsson Kettuin Kettunen
2 Anders ibm Kettunen
2 Olof Andersson
2 Påll Pållssonn
4 Lass ibm
3 Hans Kurfwinen Kurvinen

Sivu 78B (aukeaman 78 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wieremejerfwi/Vieremäjärvi 2 Anders Kijluinen
2 Peer Parfwin
4 Jöns Kettuinen Kettunen
2 Anders Curfwinen Kurvinen
Jwmis/Juminen 4 Hendrich Lapwetelein Lapveteläinen
2 Påll Mardickain Martikainen
1 Hendrich Henderssn
Sälöis/Sälevä 2 Erich Nissinen Nissinen
2 Sigfredh Sormuin Sormunen
2 Lasse Lappalain Lappalainen
2 Peer Larsson Lappalain Lappalainen
1 Olof Lappalains H: Lappalainen
Nerkojerfwi/Nerkoo 6 Jöns Ullmain Ulmanen
4 Madz Käärjäin Kääriäinen
4 Madz Kehköin Kähkönen
4 Lasse Ollsson
2 Anders ibm
2 Nills Ullmain Ulmanen
3 Olof Ullmain Ulmanen
Waiwiansalmi/Porovesi/Martikkala 4 Olof Jäshelein Jääskeläinen
4 Peer Mardickain Martikainen
4 Peer ibm Martikainen
1 Anders Nirains H Niiranen
Sulkawajerfwi/Sulkava 3 Olof Noussiainen Nousiainen
4 Nills Pedickainen
2 Påll Cotilainen
1 Madz Yrjänäns E:

Sivu 79A (aukeaman 79 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sulkawajerfwi/Sulkava 2 Anders Tenhuin Tenhunen
2 Thomas Sillfwenoin
Hautajerfwi/Hautajärvi 2 Peer Kerkehinen Kärkkäinen
2 Hendrich ibm Kärkkäinen
4 Jöns Kerkehinen Kärkkäinen
2 Nills ibm Kärkkäinen
6 Olof Kerkehinen Kärkkäinen
2 Christiern Pernoin
3 Påll Peersson Rytkoin Rytkönen
Niemisjerfwi/Niemisjärvi
2 Hendrich Hyfwerinen Hyvärinen
3 Jöns ibm Hyvärinen
3 Jöns Remexeinen Remes
2 Hendrich Hendersson
6 Cauppi Hyfwerin Hyvärinen
3 Peer ibm Hyvärinen
2 Thomas Thomasson
Kiurujerfwi/Kiuruvesi 2 Peer Caickoin Kaikkonen
2 Jöns ibm Kaikkonen
2 Madz Tickain Tikkanen
4 Madz Nijrainen Niiranen
2 Philpus Kijshinen Kiiskinen
4 Påll Tickainen Tikkanen
Wännimäki/Vänninmäki 2 Hendrich Heetain
2 Anders Ryhäin Ryhänen
2 Markus Huttuin Huttunen
2 Peer Jöranssonn
2 Madz Jacobsson

Sivu 79B (aukeaman 79 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wännimäki/Vänninmäki 1 Jöran Jöransson
2 Jöns Huttuin Huttunen
4 Rossi Wänäinen
4 Madz Ikoinen Ikonen
4 Lasse Huttuinen Huttunen
Kilpisaari 3 Anders Peerssonn
2 Jöns Peerssonn
2 Eshill Kehkoin
2 Lasse Andersson
2 Peer Huttuinen Huttunen
Songajerfwi/Sonkajärvi 2 Peer Hefwalainen Nevalainen
2 Olof Huttuinen Huttunen
2 Lass Anderssonn
2 Peer Pölleinen
4 Anders Rönckö Rönkkö
2 Jacob Cainulainen Kainulainen
2 Michill Sormuin Sormunen
2 Peer Ollssonn
2 Lasse Heilainen
Hernejerfwi/Hernejärvi 2 Olof Kuttwoinen Kutvonen

Sivu 80A (aukeaman 80 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hwssmän
-- 3 Marcus Marain Maaranen
-- 1 Anders Waris
-- 2 Erich Marain Maaranen
-- 1 Påll Carhuin Karhunen
-- 2 Hendrich Colemain Kolehmainen
-- 1 Nills Pechkain
-- 2 Hendrich Curoinen Kuronen
-- 2 Michill ibm Kuronen
-- 2 Michill Linduin Lindunen
-- 2 Mårthen Wantain
-- 2 Thomas Kerfwinen Kervinen
-- 1 Lass Wauchkoin Vauhkonen
-- 2 Thomas Puittin
-- 1 Knut Kyfwelein
-- 1 Lasse Kekelein Kekäläinen
-- 1 Hans Lippoinen Lipponen
-- 2 Peer Haloinen Halonen
-- 2 Olof Safwolain Savolainen
-- 1 Peer Kirkin
-- 2 Arfwedh Hilduin Hiltunen
-- 2 Philpus Toloinen Tolonen
-- 2 Bengdtd Rasainen
-- 1 Peer Ihalain Ihalainen
-- 2 Jöns Lafikainen
-- 1 Anders Cackinen Kakkinen
-- 2 Påll Pållsson
-- 1 Peer Kecköinen Kähkönen
-- 2 Madz Caipoinen
-- 1 Olof Randoinen
-- 2 Erich Nillsson
-- 2 Erich Nauckarin Naukkarinen

Sivu 80B (aukeaman 80 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Christier Nickins E:
-- 1 Lass Pulliain
-- 1 Hendrich Olkoins E: Olkkonen
-- 2 Erich Ollssonn
-- 1 Olof Greellsson
-- 2 Peer Laittinen
-- 2 Hendrich Safwolain Savolainen
-- 2 Olof Pölleinen
-- 2 Anders Törröin
-- 1 Olof Suripäs E:
-- 2 Michill Randoinen
-- 1 Tyshä Pursiain Pursiainen förlammadh
-- 1 Lass ibm Pursiainen förlammadh
-- 1 Peer Wenelein Venäläinen
-- 1 Påll Sallinen Sallinen förlammadh
-- 2 Johan Lappalain Lappalainen
-- 1 Hendrich ibm Lappalainen
-- 2 Olof Pardainen Partanen
-- 2 Madz Erfwes Ärväs
-- 2 Nills Lappalain Lappalainen
-- 1 Mårthen Tarfwoin
-- 3 Nills Lewiäin
-- 2 Lasse Launoinen Launonen
-- 2 Jöns Hyfwerinen Hyvärinen
-- 2 Jöns Safwolainen Savolainen
-- 2 Staffan Kijshinen Kiiskinen
-- 2 Madz Safwolainen Savolainen uthfattig

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1635

© Väinö Holopainen 2023