AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1635 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1635

Sivu 43AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Coopio Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Savilahti 4 Hanss Taskinen Taskinen
2 Staffan ibm Taskinen
3 Månss Taikinainss Enckia H.M.
2 Jören Keinäinen Keinänen S H.M.
2 Skrifuare Hendrich Madzsson Taskinen
4 Ländzman Ifuar Johansson
2 Lass Kondiain
1 Henrich Henrichsson Karttuin Karttunen H.M.
8 Anders Julkuinen Julkunen medh heela sitt folck och Mågen med sijn H
2 Jöns Julkuinen Julkunen
2 Peer Peersson ibm Julkunen
3 Knut Kallinen
2 Bengt Räsäinen Räsänen
4 Larss Safuolainen Savolainen
2 Peer Markusson Cackinen Kakkinen H.M.
2 Arfwed Hilduinen Hiltunen Hwssman
1 Kirstin Hillutar Hiltunen HwssKåna
2 Olof Waris
2 Erich Safuolainen Savolainen H.M.
1 Anna Tolotar Tolonen Hwss Kåna
3 Klockare Henrich
2 Nilss Kijskinen Kiiskinen Utfattig Hwssman
1 Madz Wäänäin Väänänen Utfattig Hwssman
2 Michel Wäänäinss Enckia Väänänen Utfattig Hwssman
2 Madz Wäänäinss Enckia Väänänen Utfattig Hwssman
2 Henrich ibm Väänänen Utfattig Hwssman
2 Jören Walkoinen Valkonen Utfattig Hwssman
Toifualaby/Toivala 3 Jönss Andersson Toifuain Toivanen H.M.
4 Mårthen Toifuain Toivanen
2 Henrich ibm Toivanen
2 Nilss Henrichsson Toifuain Toivanen Utfat: H.M.
2 Nilss Toifuainen Toivanen
2 Anders Pirskainen Pirskanen Utgam. H.M.
1 Anders Andersson ibm Pirskanen H.M.
1 Gertrud Pirskatar Pirskanen H. Kåna
4 Christier Laackoinen Laakkonen
1 Jacob Hackarainss Enckia Hakkarainen Hwss Kåna
1 Lucia Julutar Julkunen Hwss Kåna
6 Allbrecht Tackinen Takkinen
2 Sigfred Hirfuoinen Hirvonen
Hirfuilax/Hirvilahti 4 Pååll Wäänäinen Väänänen
2 Olof Watainen Vatanen
2 Henrich Pålsson Cackinen Kakkinen
2 Zacharias Cackinen Kakkinen Utfat: H.M.
2 Swen Swensson
2 Madz Watainen Vatanen Kaller i bråts
2 Peer Kettuinen Kettunen
2 Peer Owaskainen Ovaskainen oferdigh H.M.
4 Hans Wänäläin Venäläinen
3 Madz Hanss. Lapveteläin Lapveteläinen
2 Anderss ibm Lapveteläinen H.M.
3 Jönss Hatzoinen Utg: H.M.
2 Michel Jöransson Wenäläin Venäläinen Utg: H.M.
1 Anna Mäkärätär Mäkäräinen
3 Madz Eskelsson Kuroin Kuronen
2 Mårthen Kuroinen Kuronen Bråttfelle
2 Michel ibm Kuronen
3 Pååll Myckäinen Mykkänen
1 Maicko Hututar Huttunen Hwsskåna
2 Sigfred Kuroinss Enckia Kuronen
3 Henrich Anderssoin Marain
2 Hemmingh Lapveteläin Lapveteläinen Utfattig Hwssman
2 Ansu Kurotar Kuronen Utfattig Hwssman
2 Olof Lawikainen Utfattig Hwssman
Maaninga Wesi/Maaninkavesi 3 Michel Safuolainss Enckia Savolainen
2 Philpus Olsson Haloinen Halonen
2 Michel Philpusson
2 Philpus Philpusson
2 Peer Philpusson
3 Olof Olsson Haloinen Halonen
2 Sigfred Haatainen Haatainen Utfat H.M
4 Berttil Corhoinen Korhonen
4 Pååll Tanninen
1 Olof Pölläinss dotter Pöllänen Utfattigh
3 Christier Haatainen Haatainen
Toofuilanlax/Tuovilanlahti 4 Erich Toofuinen Tuovinen
3 Olof Michelsson ibm Tuovinen
2 Peer Peersson Toofuinen Tuovinen H.M.
2 Pååll Olsson ibm Tuovinen
2 Olof Olsson ibm Tuovinen
2 Jöran Toofuinen Tuovinen
4 Olof Ruska Blind
1 Maicko Kiro Hwss Kåna
Kärmelax/Käärmelahti 3 Månss Mähöinen Mähönen
2 Knecht Olof ibm Mähönen H.M.
2 Madz ibm Mähönen
2 Christier Jauhiainen Jauhiainen
3 Jönss ibm Jauhiainen Utfattig Hwssman
2 Henrich Hirfuoinen Lotwoi Hirvonen Utfattig Hwssman
2 Pååll Raatickain Raatikainen
1 Maicko Raatickatar Raatikainen H.K.
1 Anderss Törröi Utg: H.M
2 Larss Tanninen Utfat H.
2 Thomas Hyttinen Hyttinen

Sivu 44AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kärmelax/Käärmelahti 2 Olof ibm Hyttinen
2 Erich Hyttinen Hyttinen H.M.
1 Henrich ibm Hyttinen
4 Staffan Kinnuinen Kinnunen
2 Anderss Tijhoinen Tiihonen Utfat H.M.
4 Thomas Toloinen Tolonen
4 Anderss Kuroinen Kuronen
2 Madz Hämäläinen Hämäläinen
1 Seicka Ilo Hwsskåna
1 Inga Timpoli Hwsskåna
2 Karin Kuroitar Kuronen Hwsskåna
Hamula 3 Thomas Tickainss E: Tikkanen
1 Greta Hackaratar Hakkarainen
3 Jönss Hamuinen Hamunen
5 Jönss Kerfuinen Kervinen
2 Peer Hamuinen Hamunen Förlammat
2 Olof ibm Hamunen
2 Jönss Asikain Asikainen
2 Peer Härköinen
5 Påll Toifuainen Toivanen
1 Greelss Kosoinss E: oförmögen Hwssman
2 Olof Rossinen oförmögen Hwssman
2 Henrich Madzsson Kejoin Kejonen
2 Pååll Hannukain
2 Madz Hussoi Kasurinen Husso
5 Jönss Luckarinen Lukkarinen
1 Ansu Kasuritar Kasurinen H.M.
1 Olof Pippurinen Pippurinen H.M.
Kasurilaby/Kasurila 3 Erich Kasurinen Kasurinen
3 Madz Kasurinss E: Kasurinen
4 Mårthen Kasurinen Kasurinen
5 Mackoi Kasurinen Kasurinen
5 Peer ibm Kasurinen Hela
2 Jönss Madzsson ibm Kasurinen
3 Thomas Kasurinen Kasurinen
1 Elin Corhoitar Korhonen
2 Peer Rissainen Rissanen H.M.
1 Henrich ibm Rissanen g:l Knecht
2 Cnut Cainulain Kainulainen utg: H.M.
Kaareslax/Kaaraslahti 4 Madz Ruuskainen Ruuskanen
3 Olof Clemettinen
4 Anderss ibm
2 Henrich Pitkäinen Pitkänen
2 Jönss Pitkäinen Pitkänen
2 Sigfred ibm Pitkänen
2 Olof ibm Pitkänen
2 Erich Pitkäinen Pitkänen
2 Hanss Uckoinen Ukkonen g:l Knecht
2 Mårthen Immoinen Immonen H.M.
Peexäbyy/Pieksä 4 Olof Safuolain Savolainen
2 Thomas Heickinen Heikkinen
1 Thomas Polfuinen Polvinen Utg: H.M
1 Mårthen Carlsson Löössdrifuare
5 Peer Horttanain Horttanainen
Syffwäri byy/Syvärilä 4 Olof Yletöinen Höylä Yletyinen
2 Hans Peersson Horttanain Horttanainen H.M.
2 Olof Brusiusson Matila
2 Anders Luttinen Luttinen
7 Olof Kluckarinen Lukkarinen
4 Pååll Hackarainen Hakkarainen Utg:l och Utfat.
2 Pååll Koosmainen Kuosmanen
3 Peer Kallinen
5 Peer Korhoinen Korhonen Utg:l
3 Sigfred Korhoinen Korhonen
3 Greelss Parfuiainen Parviainen Utfattig och oförmögen Torppare
2 Pååll Kumbulainen Kumpulainen Utfattig och oförmögen Torppare
3 Erich Hätinen Utfattig och oförmögen Torppare
4 Henrich Pykäläin Pykäläinen Utfattig och oförmögen Torppare
2 Henrich Hartickain Hartikainen
Weckelaxbyy/Vehkalahti 2 Olof Ahoinen Ahonen Bråtfell.
4 Nils Rissainen Rissanen Utf:l
2 Staffan Kärckäinen Kärkkäinen Utfattigh
2 Pååll Kettuinen Kettunen
1 Anna Laamatar Laamanen Knecht E:
5 Thomas Waittinen Vaittinen
2 Henrich Onkori H.M
1 Michecl Simonsson Laihiai
2 Peer Torfuinen Torvinen
RijstaJärfwi/Riistavesi 5 Pååll Waroinen Varonen
2 Nils Waroinen Varonen
3 Berttil Toofuinen Tuovinen
3 Olof ibm Tuovinen
5 Henrich Parfuiain Parviainen
2 Nilss Asikain Asikainen
5 Anderss Hätinen Hätinen
2 Henrich Haloinen Halonen Utg:l
2 Pååll Kettuinen Kettunen
2 Hartwijk Heetainen Hietanen
2 Peer Knutinen Nuutinen
2 Hanss Toofuinen Tuovinen
3 Anderss Laihiainen
2 Henrich Kekälehinen Kekäläinen
2 Larss Sichwoinen Sihvonen Utfat och blind
3 Henrich Hackarain Hakkarainen aldeles oförmögen Torppare
4 Lars Kekälehinen Kekäläinen aldeles oförmögen Torppare
2 Christier Sjtoinen aldeles oförmögen Torppare
2 Nilss Pöyhöinen Pöyhönen aldeles oförmögen Torppare
2 Anderss Heinoinen aldeles oförmögen Torppare
2 Henrich Nilsson Waldiaj aldeles oförmögen Torppare
2 Henrich Copoinen Koponen aldeles oförmögen Torppare

Sivu 45AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Röönä/Ryönä 2 Madz Tackinen Takkinen
7 Nilss Wardiain Vartiainen
3 Olof Olsson Wäätäinen Väätäinen
2 Henrich Olsson ibm Väätäinen
2 Peer Laackoinen Laakkonen Utfat. Knecht
1 Olof Torikain Torikainen Bråtfell H.M.
2 Peer Madzsson Nijrainen Niiranen Utfattigh H.M.
3 Larss Waittinen Vaittinen
Jännewirda/Jännevirta 6 Peer Heickinen Heikkinen Ryttare
5 Jönss ibm Heikkinen
2 Larss ibm Heikkinen
2 Påål Olsson Jalkainen Jalkanen
3 Olof Jalkainen Jalkanen
4 Henrich Hartickain Kuppi Hartikainen
5 Anderss Anderss. Niskainen Niskanen
4 Olof Hartickain Hartikainen
2 Larss Korhoinen Korhonen Utg:l
2 Eskel ibm Korhonen
2 Staffan Hämäläin Hämäläinen H.M.
3 Pååll Rissainen Rissanen
2 Thomas ibm Rissanen Ryttare
4 Madz Rissainen Rissanen
2 Peer Madzsson ibm Rissanen
2 Peer Peersson ibm Rissanen
2 Erich Hackarainen Hakkarainen
2 Peer ibm Hakkarainen oferdigh
2 Jören ibm Hakkarainen Ryttare
4 Jacob Jörensson Hackarain Hakkarainen
3 Larss Laackoinen Laakkonen
3 Jören Laackoinen Laakkonen
6 Mårthen Wardiajnen Vartiainen
Ritoniemiby/Ritoniemi 7 Madz Happoinen Happonen Utgammal
2 Henrich Karppinen Karppinen Utfat. och Utg.
5 Jönss Sallinen Sallinen
4 Anderss Holapainen Holopainen
2 Anderss Cordilain Kortelainen
3 Larss ibm Kortelainen
3 Madz Holapainen Holopainen H.M.
2 Månss Olckoinen Olkkonen Utfattigh H.M.
4 Larss Larsson Turuinen Turunen
6 Anderss Hilduinen Hiltunen Ryttare
2 Henrich Holapainen Holopainen H.M.
2 Madz Hilduinen Hiltunen H.M.
3 Henrich Reinikainen Reinikainen
2 Anderss Kanckuinen Kankkunen
2 Madz ibm Kankkunen H.M.
2 Anderss Koistinen Koistinen
2 Pååll ibm Koistinen
2 Henrich ibm Koistinen
4 Larss Miettinen Miettinen
2 Peer ibm Miettinen
5 Larss Hallikainen Hallikainen
4 Anderss Maheinen
Räsäläby/Räsälä 2 Peer Möncköinen Mönkkönen
1 Peer Järfueläin Järveläinen
6 Erich Räsäinen Räsänen
3 Anderss Mööhäinen Myöhänen
5 Olof Pålsson Räsäinen Räsänen
8 Olof Räsäinen Räsänen
3 Anderss ibm Räsänen
5 Erich Mahainen
2 Larss Olsson Möncköinen Mönkkönen
Puutusmäki/Puutosmäki 2 Madz Turuinen Turunen
3 Johan Jacobsson ibm Turunen
2 Peer Nissinen Nissinen
4 Olof Soininen Soininen
Enanlax/Enonlahti 3 Henrich Olsson Turuinen Turunen Utfattig
2 Olof Heiskainen Heiskanen Utfattig
2 Swen Anderss: Räsäinen Räsänen
1 Michel Tijlickainen Tiilikainen Utfattigh tiggier
2 Madz Thomahainen Tuomainen
2 Anderss ibm Tuomainen
2 Brusius Thomahainen Tuomainen
1 Inga Reinikatar Reinikainen Hwsskåna
2 Peer Smolander Smolander
2 Peer Madzsson ibm Smolander
4 Pååll Ihalembinen Ihalempinen Utfattigh och utgammal
Twsniemi/Tuusniemi 3 Christier Madzsson Ifuanain Iivanainen
3 Swen Räsäinen Räsänen
2 Michel ibm Räsänen oferdigh
3 Madz Mustoinen Mustonen
5 Erich Liucko
4 Henrich Miettinen Miettinen
2 Erich Nykäinen Nykänen H.M.
3 Michel Cordilain Kortelainen
2 Eskel Eskelsson Turuinen Turunen
5 Jönss Keinäinen Keinänen
3 Pääll Turuinen Turunen
4 Madz Keinäinen Keinänen
2 Henrich Larsson Turuinen Turunen
2 Larss Pennainen H.M.
2 Erich Heiskainen Heiskanen Utfat. H.M.
Wåårisalo/Vuorisalo 2 Hemmingh Keinäinen Keinänen Utfattigh oferdig
2 Larss Toloinen Bråtfelligh
4 Henrich Leppäinen Utgammal
4 Anderss Hartickain Hartikainen

Sivu 46AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wåårisalo/Vuorisalo 2 Erich Olsson Lappalain Lappalainen
2 Olof Pelkoinen Pelkonen H.M.
Haminalax/Haminalahti 4 Jönss Lapweteläin Lapveteläinen Utfattigh
2 Jacob Heiskainen Heiskanen H.M.
5 Larss Pursiainen Pursiainen
1 Henrich Henrichsson Cårhoinen Korhonen Löössdrifuare
3 Brusi Haloinen Halonen Utfattig o oförmögen Hwssman
3 Nils Korhoinen Korhonen Utfattig o oförmögen Hwssman
3 Madz Leskinen Leskinen Utfattig o oförmögen Hwssman
1 Seicka Pursiatar Pursiainen Utfattig o oförmögen Hwssman
1 Pååll Pursiainss E: Pursiainen Utfattig o oförmögen Hwssman
Hildula/Hiltulanlahti 2 Madz Heiskainen Heiskanen
4 Madz Hilduinen Hiltunen Utfattig H.M.
1 Anna Rahikatar Rahikainen Utfattig H.M.
2 Peer Hilduinen Hiltunen Utfattig H.M.
1 Pååll Pålsson Kinnuinen Kinnunen Utfattig H.M.
4 Abraham Olsson
2 Berttil Thomasson
2 Abraham Haikoinen
3 Thomas Kinnun Poika H.M.
2 Henrich Happoinen Happonen H.M.
5 Pååll Pålsson Hyfuärinen Hyvärinen H.M.
2 Madz Pålsson ibm Hyvärinen
5 Johan Henrichsson Hyfuäri
Wechmasmäki/Vehmasmäki 3 Nilss Tuchkainen Tuhkanen Utg:l
2 Staffan Heiskainen Heiskanen
3 Peer Julkuinen Julkunen
4 Olof Möycköinen Möykkynen Utgam: båda
6 Sigfred Kolioinen Koljonen Utg:l
1 Mårthen Kituinen
1 Larss Haikoinss Enckia
4 Olof Tolfuainen Tolvanen
3 Michel Malinen Malinen
3 Staffan Jaatinen
1 Tönne Cuckoinss E: Kukkonen
4 Tönne Tönnesson Cuckoinen Kukkonen
2 Henrich Olsson Cuckoinen Kukkonen
Airaxela/Airaksela 4 Madz Andersson Airaxinen Airaksinen
1 Jönss Airaxinss E: Airaksinen Utfattigh
7 Ihannus Airaxinen Airaksinen
3 Larss Airaxinss Enckia Airaksinen Utfattigh
Punnonmäki 5 Michel Jacobsson Colemain Kolehmainen
2 Olof Colemainen Kolehmainen Utg:l
2 Olof Uckoinen Ukkonen Utg:l
3 Pååll Peersson Colemain Kolehmainen
3 Madz Pålsson Colemain Kolehmainen
2 Olof Peersson Colemain Kolehmainen
2 Peer Peersson Colemain Kolehmainen
9 Michel Colemain Kolehmainen
6 Olof Staffansson Colemain Kolehmainen
2 Olof Karhuinen Worrinsell Karhunen Utfattigh
2 Olof Haikoinss E: H:M.
3 Olof Larsson Karttuinen Karttunen
4 Peer Karttuinen Karttunen
2 Peer Pålsson Kilckainen
Tallus byy/Tallus 2 Olof Hakulinen Hakulinen
2 Lars Larsson Mukelo
2 Erich Larsson
8 Olof Karhuinen Karhunen
2 Madz Mäkäräinen Mäkäräinen Utg:l
2 Lars Loomalainen
2 Anderss ibm
2 Peer ibm
5 Hanss Peersson Lydickäin Lyytikäinen
3 Hanss Hansson ibm Lyytikäinen
1 Hanss Pålsson Hakulinen Hakulinen
2 Pååll Karhuinen Karhunen oförmögen Hwssman
2 Pååll Maarainen oförmögen Hwssman
2 Olof Henrichsson Owaskain Ovaskainen oförmögen Hwssman

Leppäwirda Tiendh

Leppävirtaan kuuluvat kylät sivuilla 46-48 jätetty pois: Connuslax, Petromäki, Staffanalanmäki, Mustinmäki, Saijerlax, Haapamäki, Paukarlax, Kotalax, Walkiamäki, Saamaissbyy

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16251645

© Väinö Holopainen 2023