AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1635 → Nimihakemisto

Kuopio henkikirja 1635

Nimihakemisto


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Olsson (Hiltulanlahti) 46

Berttil Thomasson (Hiltulanlahti) 46

Erich Larsson (Tallus) 46

Henrich (Savilahti) 43

Ifuar Johansson (Savilahti) 43

Michel Philpusson (Maaninkavesi) 43

Mårthen Carlsson (Pieksä) 44

Peer Philpusson (Maaninkavesi) 43

Philpus Philpusson (Maaninkavesi) 43

Swen Swensson (Hirvilahti) 43

AAlkuun

Ahoinen

Olof (Vehkalahti) 44

Airaxin

Jönss (Airaksela) 46

Larss (Airaksela) 46

Airaxinen

Ihannus (Airaksela) 46

Madz Andersson (Airaksela) 46

Asikain

Jönss (Hamula) 44

Nilss (Riistavesi) 44

CAlkuun

Cackinen

Henrich Pålsson (Hirvilahti) 43

Peer Markusson (Savilahti) 43

Zacharias (Hirvilahti) 43

Cainulain

Cnut (Kasurila) 44

Clemettinen

Anderss (Kaaraslahti) 44

Olof (Kaaraslahti) 44

Colemain

Madz Pålsson (Punnonmäki) 46

Michel (Punnonmäki) 46

Michel Jacobsson (Punnonmäki) 46

Olof Peersson (Punnonmäki) 46

Olof Staffansson (Punnonmäki) 46

Peer Peersson (Punnonmäki) 46

Pååll Peersson (Punnonmäki) 46

Colemainen

Olof (Punnonmäki) 46

Copoinen

Henrich (Riistavesi) 44

Cordilain

Anderss (Ritoniemi) 45

Larss (Ritoniemi) 45

Michel (Tuusniemi) 45

Corhoinen

Berttil (Maaninkavesi) 43

Corhoitar

Elin (Kasurila) 44

Cuckoin

Tönne (Vehmasmäki) 46

Cuckoinen

Henrich Olsson (Vehmasmäki) 46

Tönne Tönnesson (Vehmasmäki) 46

Cårhoinen

Henrich Henrichsson (Haminalahti) 46

HAlkuun

Haatainen

Christier (Maaninkavesi) 43

Sigfred (Maaninkavesi) 43

Hackarain

Henrich (Riistavesi) 44

Jacob (Toivala) 43

Jacob Jörensson (Jännevirta) 45

Hackarainen

Erich (Jännevirta) 45

Jören (Jännevirta) 45

Peer (Jännevirta) 45

Pååll (Syvärilä) 44

Hackaratar

Greta (Hamula) 44

Haikoin

Larss (Vehmasmäki) 46

Olof (Punnonmäki) 46

Haikoinen

Abraham (Hiltulanlahti) 46

Hakulinen

Hanss Pålsson (Tallus) 46

Olof (Tallus) 46

Hallikainen

Larss (Ritoniemi) 45

Haloinen

Brusi (Haminalahti) 46

Henrich (Riistavesi) 44

Olof Olsson (Maaninkavesi) 43

Philpus Olsson (Maaninkavesi) 43

Hamuinen

Jönss (Hamula) 44

Olof (Hamula) 44

Peer (Hamula) 44

Hannukain

Pååll (Hamula) 44

Happoinen

Henrich (Hiltulanlahti) 46

Madz (Ritoniemi) 45

Hartickain

Anderss (Vuorisalo) 45

Henrich (Syvärilä) 44

Olof (Jännevirta) 45

Hartickain Kuppi

Henrich (Jännevirta) 45

Hatzoinen

Jönss (Hirvilahti) 43

Heetainen

Hartwijk (Riistavesi) 44

Heickinen

Jönss (Jännevirta) 45

Larss (Jännevirta) 45

Peer (Jännevirta) 45

Thomas (Pieksä) 44

Heinoinen

Anderss (Riistavesi) 44

Heiskainen

Erich (Tuusniemi) 45

Jacob (Haminalahti) 46

Madz (Hiltulanlahti) 46

Olof (Enonlahti) 45

Staffan (Vehmasmäki) 46

Hilduinen

Anderss (Ritoniemi) 45

Arfwed (Savilahti) 43

Madz (Ritoniemi) 45

Madz (Hiltulanlahti) 46

Peer (Hiltulanlahti) 46

Hillutar

Kirstin (Savilahti) 43

Hirfuoinen

Sigfred (Toivala) 43

Hirfuoinen Lotwoi

Henrich (Käärmelahti) 43

Holapainen

Anderss (Ritoniemi) 45

Henrich (Ritoniemi) 45

Madz (Ritoniemi) 45

Horttanain

Hans Peersson (Syvärilä) 44

Peer (Pieksä) 44

Hussoi Kasurinen

Madz (Hamula) 44

Hututar

Maicko (Hirvilahti) 43

Hyfuäri

Johan Henrichsson (Hiltulanlahti) 46

Hyfuärinen

Madz Pålsson (Hiltulanlahti) 46

Pååll Pålsson (Hiltulanlahti) 46

Hyttinen

Erich (Käärmelahti) 44

Henrich (Käärmelahti) 44

Olof (Käärmelahti) 44

Thomas (Käärmelahti) 43

Hämäläin

Staffan (Jännevirta) 45

Hämäläinen

Madz (Käärmelahti) 44

Härköinen

Peer (Hamula) 44

Hätinen

Anderss (Riistavesi) 44

Erich (Syvärilä) 44

IAlkuun

Ifuanain

Christier Madzsson (Tuusniemi) 45

Ihalembinen

Pååll (Enonlahti) 45

Ilo

Seicka (Käärmelahti) 44

Immoinen

Mårthen (Kaaraslahti) 44

JAlkuun

Jaatinen

Staffan (Vehmasmäki) 46

Jalkainen

Olof (Jännevirta) 45

Påål Olsson (Jännevirta) 45

Jauhiainen

Christier (Käärmelahti) 43

Jönss (Käärmelahti) 43

Julkuinen

Anders (Savilahti) 43

Jöns (Savilahti) 43

Peer (Vehmasmäki) 46

Peer Peersson (Savilahti) 43

Julutar

Lucia (Toivala) 43

Järfueläin

Peer (Räsälä) 45

KAlkuun

Kallinen

Knut (Savilahti) 43

Peer (Syvärilä) 44

Kanckuinen

Anderss (Ritoniemi) 45

Madz (Ritoniemi) 45

Karhuinen

Olof (Tallus) 46

Pååll (Tallus) 46

Karhuinen Worrinsell

Olof (Punnonmäki) 46

Karppinen

Henrich (Ritoniemi) 45

Karttuin

Henrich Henrichsson (Savilahti) 43

Karttuinen

Olof Larsson (Punnonmäki) 46

Peer (Punnonmäki) 46

Kasurin

Madz (Kasurila) 44

Kasurinen

Erich (Kasurila) 44

Jönss Madzsson (Kasurila) 44

Mackoi (Kasurila) 44

Mårthen (Kasurila) 44

Peer (Kasurila) 44

Thomas (Kasurila) 44

Kasuritar

Ansu (Hamula) 44

Keinäinen

Hemmingh (Vuorisalo) 45

Jönss (Tuusniemi) 45

Jören (Savilahti) 43

Madz (Tuusniemi) 45

Kejoin

Henrich Madzsson (Hamula) 44

Kekälehinen

Henrich (Riistavesi) 44

Lars (Riistavesi) 44

Kerfuinen

Jönss (Hamula) 44

Kettuinen

Peer (Hirvilahti) 43

Pååll (Vehkalahti) 44

Pååll (Riistavesi) 44

Kijskinen

Nilss (Savilahti) 43

Kilckainen

Peer Pålsson (Punnonmäki) 46

Kinnuinen

Pååll Pålsson (Hiltulanlahti) 46

Staffan (Käärmelahti) 44

Kinnun Poika

Thomas (Hiltulanlahti) 46

Kiro

Maicko (Tuovilanlahti) 43

Kituinen

Mårthen (Vehmasmäki) 46

Kluckarinen

Olof (Syvärilä) 44

Knutinen

Peer (Riistavesi) 44

Koistinen

Anderss (Ritoniemi) 45

Henrich (Ritoniemi) 45

Pååll (Ritoniemi) 45

Kolioinen

Sigfred (Vehmasmäki) 46

Kondiain

Lass (Savilahti) 43

Koosmainen

Pååll (Syvärilä) 44

Korhoinen

Eskel (Jännevirta) 45

Larss (Jännevirta) 45

Nils (Haminalahti) 46

Peer (Syvärilä) 44

Sigfred (Syvärilä) 44

Kosoin

Greelss (Hamula) 44

Kumbulainen

Pååll (Syvärilä) 44

Kuroin

Madz Eskelsson (Hirvilahti) 43

Sigfred (Hirvilahti) 43

Kuroinen

Anderss (Käärmelahti) 44

Michel (Hirvilahti) 43

Mårthen (Hirvilahti) 43

Kuroitar

Karin (Käärmelahti) 44

Kurotar

Ansu (Hirvilahti) 43

Kärckäinen

Staffan (Vehkalahti) 44

LAlkuun

Laackoinen

Christier (Toivala) 43

Jören (Jännevirta) 45

Larss (Jännevirta) 45

Peer (Ryönä) 45

Laamatar

Anna (Vehkalahti) 44

Laihiai

Michecl Simonsson (Vehkalahti) 44

Laihiainen

Anderss (Riistavesi) 44

Lappalain

Erich Olsson (Vuorisalo) 46

Lapveteläin

Anderss (Hirvilahti) 43

Hemmingh (Hirvilahti) 43

Jönss (Haminalahti) 46

Madz Hanss. (Hirvilahti) 43

Lawikainen

Olof (Hirvilahti) 43

Leppäinen

Henrich (Vuorisalo) 45

Leskinen

Madz (Haminalahti) 46

Liucko

Erich (Tuusniemi) 45

Loomalainen

Anderss (Tallus) 46

Lars (Tallus) 46

Peer (Tallus) 46

Luckarinen

Jönss (Hamula) 44

Luttinen

Anders (Syvärilä) 44

Lydickäin

Hanss Hansson (Tallus) 46

Hanss Peersson (Tallus) 46

MAlkuun

Maarainen

Pååll (Tallus) 46

Mahainen

Erich (Räsälä) 45

Maheinen

Anderss (Ritoniemi) 45

Malinen

Michel (Vehmasmäki) 46

Marain

Henrich Anderssoin (Hirvilahti) 43

Matila

Olof Brusiusson (Syvärilä) 44

Miettinen

Henrich (Tuusniemi) 45

Larss (Ritoniemi) 45

Peer (Ritoniemi) 45

Mukelo

Lars Larsson (Tallus) 46

Mustoinen

Madz (Tuusniemi) 45

Myckäinen

Pååll (Hirvilahti) 43

Mähöinen

Madz (Käärmelahti) 43

Månss (Käärmelahti) 43

Olof (Käärmelahti) 43

Mäkäräinen

Madz (Tallus) 46

Mäkärätär

Anna (Hirvilahti) 43

Möncköinen

Larss Olsson (Räsälä) 45

Peer (Räsälä) 45

Möycköinen

Olof (Vehmasmäki) 46

Mööhäinen

Anderss (Räsälä) 45

NAlkuun

Nijrainen

Peer Madzsson (Ryönä) 45

Niskainen

Anderss Anderss. (Jännevirta) 45

Nissinen

Peer (Puutosmäki) 45

Nykäinen

Erich (Tuusniemi) 45

OAlkuun

Olckoinen

Månss (Ritoniemi) 45

Onkori

Henrich (Vehkalahti) 44

Owaskain

Olof Henrichsson (Tallus) 46

Owaskainen

Peer (Hirvilahti) 43

PAlkuun

Parfuiain

Henrich (Riistavesi) 44

Parfuiainen

Greelss (Syvärilä) 44

Pelkoinen

Olof (Vuorisalo) 46

Pennainen

Larss (Tuusniemi) 45

Pippurinen

Olof (Hamula) 44

Pirskainen

Anders (Toivala) 43

Anders Andersson (Toivala) 43

Pirskatar

Gertrud (Toivala) 43

Pitkäinen

Erich (Kaaraslahti) 44

Henrich (Kaaraslahti) 44

Jönss (Kaaraslahti) 44

Olof (Kaaraslahti) 44

Sigfred (Kaaraslahti) 44

Polfuinen

Thomas (Pieksä) 44

Pursiain

Pååll (Haminalahti) 46

Pursiainen

Larss (Haminalahti) 46

Pursiatar

Seicka (Haminalahti) 46

Pykäläin

Henrich (Syvärilä) 44

Pölläin

Olof (Maaninkavesi) 43

Pöyhöinen

Nilss (Riistavesi) 44

RAlkuun

Raatickain

Pååll (Käärmelahti) 43

Raatickatar

Maicko (Käärmelahti) 43

Rahikatar

Anna (Hiltulanlahti) 46

Reinikainen

Henrich (Ritoniemi) 45

Reinikatar

Inga (Enonlahti) 45

Rissainen

Henrich (Kasurila) 44

Madz (Jännevirta) 45

Nils (Vehkalahti) 44

Peer (Kasurila) 44

Peer Madzsson (Jännevirta) 45

Peer Peersson (Jännevirta) 45

Pååll (Jännevirta) 45

Thomas (Jännevirta) 45

Rossinen

Olof (Hamula) 44

Ruska

Olof (Tuovilanlahti) 43

Ruuskainen

Madz (Kaaraslahti) 44

Räsäinen

Anderss (Räsälä) 45

Bengt (Savilahti) 43

Erich (Räsälä) 45

Michel (Tuusniemi) 45

Olof (Räsälä) 45

Olof Pålsson (Räsälä) 45

Swen (Tuusniemi) 45

Swen Anderss: (Enonlahti) 45

SAlkuun

Safuolain

Michel (Maaninkavesi) 43

Olof (Pieksä) 44

Safuolainen

Erich (Savilahti) 43

Larss (Savilahti) 43

Sallinen

Jönss (Ritoniemi) 45

Sichwoinen

Larss (Riistavesi) 44

Sjtoinen

Christier (Riistavesi) 44

Smolander

Peer (Enonlahti) 45

Peer Madzsson (Enonlahti) 45

Soininen

Olof (Puutosmäki) 45

TAlkuun

Tackinen

Allbrecht (Toivala) 43

Madz (Ryönä) 45

Taikinain

Månss (Savilahti) 43

Tanninen

Larss (Käärmelahti) 43

Pååll (Maaninkavesi) 43

Taskinen

Hanss (Savilahti) 43

Hendrich Madzsson (Savilahti) 43

Staffan (Savilahti) 43

Thomahainen

Anderss (Enonlahti) 45

Brusius (Enonlahti) 45

Madz (Enonlahti) 45

Tickain

Thomas (Hamula) 44

Tijhoinen

Anderss (Käärmelahti) 44

Tijlickainen

Michel (Enonlahti) 45

Timpoli

Inga (Käärmelahti) 44

Toifuain

Henrich (Toivala) 43

Jönss Andersson (Toivala) 43

Mårthen (Toivala) 43

Nilss Henrichsson (Toivala) 43

Toifuainen

Nilss (Toivala) 43

Påll (Hamula) 44

Tolfuainen

Olof (Vehmasmäki) 46

Toloinen

Larss (Vuorisalo) 45

Thomas (Käärmelahti) 44

Tolotar

Anna (Savilahti) 43

Toofuinen

Berttil (Riistavesi) 44

Erich (Tuovilanlahti) 43

Hanss (Riistavesi) 44

Jöran (Tuovilanlahti) 43

Olof (Riistavesi) 44

Olof Michelsson (Tuovilanlahti) 43

Olof Olsson (Tuovilanlahti) 43

Peer Peersson (Tuovilanlahti) 43

Pååll Olsson (Tuovilanlahti) 43

Torfuinen

Peer (Vehkalahti) 44

Torikain

Olof (Ryönä) 45

Tuchkainen

Nilss (Vehmasmäki) 46

Turuinen

Eskel Eskelsson (Tuusniemi) 45

Henrich Larsson (Tuusniemi) 45

Henrich Olsson (Enonlahti) 45

Johan Jacobsson (Puutosmäki) 45

Larss Larsson (Ritoniemi) 45

Madz (Puutosmäki) 45

Pääll (Tuusniemi) 45

Törröi

Anderss (Käärmelahti) 43

UAlkuun

Uckoinen

Hanss (Kaaraslahti) 44

Olof (Punnonmäki) 46

VWAlkuun

Waittinen

Larss (Ryönä) 45

Thomas (Vehkalahti) 44

Waldiaj

Henrich Nilsson (Riistavesi) 44

Walkoinen

Jören (Savilahti) 43

Wardiain

Nilss (Ryönä) 45

Wardiajnen

Mårthen (Jännevirta) 45

Waris

Olof (Savilahti) 43

Waroinen

Nils (Riistavesi) 44

Pååll (Riistavesi) 44

Watainen

Madz (Hirvilahti) 43

Olof (Hirvilahti) 43

Wenäläin

Michel Jöransson (Hirvilahti) 43

Wänäläin

Hans (Hirvilahti) 43

Wäänäin

Henrich (Savilahti) 43

Madz (Savilahti) 43

Michel (Savilahti) 43

Wäänäinen

Pååll (Hirvilahti) 43

Wäätäinen

Henrich Olsson (Ryönä) 45

Olof Olsson (Ryönä) 45

YAlkuun

Yletöinen Höylä

Olof (Syvärilä) 44

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 358 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023