AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1645 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1645

Sivu 83B (aukeaman 83 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Coopio Byy/Kuopio 4 Anders Julkuinen Julkunen 1 H-1 Dotter-1 Drengh 1
4 Peer ibm Julkunen 1 H-1 S-1 P-1
4 Ifuar Larsson Safuolainen Savolainen 1 H-1 Dr-1 P-1
4 Knutt Kollinen Koljonen 1 H-1 Döttern-2
4 Henrich Henrichson Lappalainen Lappalainen 1 H-1 Br-1 Moder 1
5 Anderss Johansson 1 H-1 Drengier 2 Pijga-1
6 Ifuar Johansson 1 H-1, Drengier-3 P-1
7 Ländzman Hanss Taskinen Taskinen 1 H-1 Söner-3 H-2
4 Cappelan Herr Christiernus Gabrielis 1 H-1 Drengh-1 P-1
3 Pååll Laitinen Laitinen 1 H-1 P-1
Hwssmän
1 Peder Marckusson Cackinen Kakkinen 1 Koo-1
2 Hanss Korhoinen Korhonen 1 H-1 Koo-1, F-1 U:f-1
1 Grelss Malinen Malinen 1
1 Ansu Wäänätär Väänänen 1
1 Walborgh Hämäkötär Hämäläinen 1
1 Anderss Hilduinen Hiltunen 1
1 Maicko Anderssdotter Cackitar Kakkinen 1
1 Peder Eskelinen Eskelinen 1
3 Larss Condiain Kontiainen 1 H-1 Dotter-1
1 Kirstin Peersdotter Kekoitar Kekkonen 1
2 Klockare Henrich 1 Dott 1 Stod-1 K-1 Q-1 F-1 U:f-1
2 Staffan Taskinen Taskinen 1 Dot-1 Stod-1 K-1 F-1
1 Maicko Julutar Julkunen 1
1 Walborgh Oinotar Oinonen 1
2 Arfwed Hilduins Hiltunen H-1 Dot 1 Köör-2 Q-1 F-3 U:f-1
1 Erich Safuolains Savolainen H-1 F-3 U:f-1
1 Ansu Tofuitar 1 F-1 U:f-1
1 Olof Worises hustru 1 Koo-1
2 Jacob Ihalainen Ihalainen 1 H-1
1 Anderss Ihalainen Ihalainen 1
Toifualabyy/Toivala 3 Jönss Andersson Toifuainen Toivanen 1 H-1 Stiuf Moder-1
2 Jönss Laackoinen Laakkonen 1 H-1
3 Jönss Leinoinen Leinonen 1 H-1 S-1
1 Anderss Sigfredzson Hirfuoinen Hirvonen 1
Hwssmän
2 Nilss Toifuainen Toivanen 1 Dot:r-1 U:stodh-1 K-1
2 Grelss Mårthensson Toifuainen Toivanen 1 Syster-1
2 Henrich Mårthenson ibm Toivanen 1 H-1 Koo-1 F-1
2 Christier Laackoinen Laakkonen 1 H-1 Stod-1 K-1 Q-1 F-1 geet-1
2 Anderss Pirskainen Pirskanen 1 H-1 K-1 Q-1 F-1 U:f-1

Sivu 84A (aukeaman 84 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hirfuilax/Rookowesi/Hirvilahti/Ruokovesi 6 Pååll Wäänäinen Väänänen 1 H-1 Söner-2 H-2
3 Henrich Pålsson Cackinen Kakkinen 1 H-1 S-1
4 Pååll Cackinen Kakkinen 1 H-1 S-1 Dotter-1
3 Madz Haikoins H-1 S-1 Dotter-1
3 Anderss Kettuinen Kettunen 1 H-1 Syster-1
2 Peder Henrichson Owaskainen Ovaskainen 1 H-1
2 Madz Hanson Lapweteläin Lapveteläinen 1 H-1
3 Eskel Kuroins Kuronen H-1 Döt:r-2
2 Pååll Nuriainen 1 H-1
2 Anderss Kuroinen Kuronen 1 H-1
4 Pååll Myckäins Mykkänen H-1 S-1 Dotter-1 SonaH-1
3 Michel Lydickäinen Lyytikäinen 1 H-1 HSyster-1
3 Henrich Andersson Maarainen Maaranen 1 H-1 Dott:r-1
Hwssmän
2 Madz Kuroinen Kuronen 1 H-1 Koo-1
2 Madz Watainen Vatanen 1 H-1 Stodh-1 K-2 F-1
1 Hemmingh Lapweteläin Lapveteläinen 1 K-2 F-2
1 Anderss Lapweteläins Lapveteläinen Dotter-1 Stod-1 K-2 F-1 U:f-1
2 Michel Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 K-1 F-1 U:f-1
2 Mårthen Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 Koo-1 Q-1
1 Anna Kasuritar Kasurinen 1
2 Michel Kuroinen Kuronen 1 Dot:r-1 Koo-1 F-1
1 Gertrud Wenakoitar Venäläinen 1
Maaninga/Haloila/Haatala/Maaninkavesi/Halola/Haatala 3 Philpus Philpusson Haloinen Halonen 1 H-1 Dott:r-1
4 Peder Haloinen Lipsa Halonen 1 H-1 Söner 2
3 Peder Heickinen Heikkinen 1 H-1 SonaH-1
4 Peder Pedersson Haloinen Halonen 1 H-1 Broder-1 Syster-1
2 Sigfred Haatainen Haatainen 1 H-1
5 Christier Haatainen Haatainen 1 H-1 S-1 Mågh-1 H-1
2 Henrich Sipoinen 1 H-1
1 Larss And. Haatainen Haatainen 1
Hwssmän
2 Sigfred Jacobsson Hafuerinen Haverinen 1 Dotter-1
1 Bentti A Korhoinen Korhonen 1
2 Olof O Haloinen Halonen 1 H-1
1 Michel Philpussons Haloins Halonen H-1 K-1 Q-1
1 Anna Lipoitar Lipponen 1 Koo-1
1 Anna Parratar Partanen 1
Toofuilabyy/Tuovilanlahti 5 Erich Toofuinen Tuovinen 1 Söner-3 Dot:r-1
3 Olof Michelson Lille 1 H-1 Dot:r-1
1 Peer Jörensson Toofuinen Tuovinen 1 Br-1 Systrar-2
2 Anderss Raaska 1 Syster-1
Kärmelax/Käärmelahti 3 Bengt Räsäinen Räsänen 1 H-1 S-1
1 Madz O. Mähöinen Mähönen 1
2 Clemet O. ibm Mähönen 1 H-1
2 Pååll Radickain Raatikainen 1 H-1
3 Thomas Hyttinen Hyttinen 1 H-1 S-1
4 Staffan Kinnuinen Kinnunen 1 H-1 Dot:r-1 Drengh-1
2 Erich Hyttinen Hyttinen 1 H-1
2 Wel: Majorens Anderss Haness Pijgor 2 Opå Warpaniemi gårdh
2 Peer Peersson Herrainen Herranen 1 H-1
Hwssmän
2 Henrich Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 K-2 Q-1
2 Olof Asikainen Asikainen 1 H-1
Hamula 2 Larss Kinnuinen Kinnunen 1 H-1
7 Jönss Kerfuinen Kervinen 1 S:r-3 H-2 Dot:r-1

Sivu 84B (aukeaman 84 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hamula 1 Olof Hamuinen Hamunen
Hwssmän
2 Jönss Asikainen Asikainen 1 H-1 Koo-1
1 Ansu Malitar Malinen 1 Koo-1
Pöliä/Pöljä 4 Jönss Madzson Puumalainen Puumalainen 1 H-1 Br-1 H-1
4 Henrich Henrichson Kejoinen Kejonen 1 H-1 Döttrar-2
2 Pååll Linduinen Lintunen 1 H-1
Hwssmän
1 Olof Toifuains Toivanen H-1 Koo-1
Kaareslax/Kaaraslahti 4 Pååll Madzsson Ruuskainen Ruuskanen 1 H-1 Br-1 H-1
2 Nilss Peckarinss Pekkarinen H-1 SwärM:r-1
7 Anderss Clemettinen 1 H-1 Söner-3 H-2
Hwssmän
1 Ansu Herratar Herranen 1
1 Ansu Peckaritar Pekkarinen 1 Koo-1 F-1
Sängimäki/Sänkimäki 3 Pååll Henrichson Pitkäinen Pitkänen 1 Boolagzman-1 H-1
4 Jönss Pitkäinen Pitkänen 1 H-1 S-1 H-1
4 Sigfred Pitkäinen Pitkänen 1 Söner-2 H-1
Kasurila 6 Madz Hussoi Kasurinen Kasurinen 1 Söner-2 H-2 P-1
4 Erich Kasurinen Kasurinen 1 H-1 S-1 H-1
3 Mårthen Kasurins Kasurinen H-1 S-1 H-1
2 Olof Madzson Kasurinen Kasurinen 1 H-1
4 Madz Pedersson Kasurinen Kasurinen 1 H-1 Moder-1 Pijga-1
2 Jönss Julkuinen Julkunen 1 H-1
4 Olof Mårthensson Wardiain Vartiainen 1 H-1 Br-1 Syster-1
Hwssmän
1 Henrich Michelsson Wäänäinen Väänänen 1 Köör-2 F-1 U:f-1
1 Anderss Linduinen Lintunen 1
2 Olof Niskainen Niskanen 1 H-1 U:häst-1 Koo-1
2 Peder Pedersson Julkuinen Julkunen 1 H-1 Koo-1 Q-1
1 Anderss Temoinen 1 K-1 F-1 U:f-1
1 Knut Kainulainen Kainulainen 1 U:stodh-1 K-2 F-3
1 Lasticka Kasuritar Kasurinen 1
Peexä/Pieksä 2 Madz Andersson Tijhoinen Tiihonen 1 H-1
1 Thomas Heickins Heikkinen H-1
Hwssmän
2 Thomas Pållfuins Polvinen H-1 S-1
2 Peder Pedersson Knutinen Nuutinen 1 H-1 hest-1
1 Pircko Laitar Laitinen 1 Koo-1
1 Sigre Peerssdotter Horttanatar Horttanainen 1
Syffwäri/Syvärilä 2 Larss Pedersson Linduinen Lintunen 1 H-1
5 Anderss Luttinen Luttinen 1 H-1 Söner-2 Dotter-1
3 Olof Kluckarinen Lukkarinen 1 Mågh-1 H-1
2 Pååll Andersson Ahoinen Ahonen 1 H-1
3 Pååll Koosmains Kuosmanen H-1 S-1 H-1
2 Nilss Hackarainen Hakkarainen 1 H-1
2 Michel O. Ryynäinen Ryynänen 1 H-1
4 Henrich Korhoinen Korhonen 1 H-1 Son-1 H-1
3 Philpus Korhoinen Korhonen 1 H-1 P-1
3 Sigfred Korhoinen Korhonen 1 H-1 S-1
Hwssmän
2 Madz Toloinen Tolonen 1 H-1
2 Staffan Larsson Röncköi Rönkkö 1 H-1 Stod-1 Koo-1 F-1
2 Olof Huckainen Hukkanen 1 H-1
2 Pååll Kumbulainen Kumpulainen 1 H-1
WååtiJärfwi/Vuotjärvi 2 Henrich Hardickain Hartikainen 1 H-1
3 Anderss Pasainen Pasanen 1 H-1 Dot:r-1
4 Jönss Leskinen Leskinen 1 H-1 Br-1 H-1
2 Madz Madzsson Rissainen Rissanen 1 H-1
Weckelax/Vehkalahti 3 Peder Tolpainen Tolppanen 1 H-1 Drengh-1
3 Pååll Kettuinen Kettunen 1 H-1 P-1
Hwssmän
1 Maickoi Laukatar Laukkanen 1
1 Staffan Hämäläins Hämäläinen Dotter-1 Koo-1 Q-1 F-2

Sivu 85A (aukeaman 85 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Weckelax/Vehkalahti 2 Henrich Henrichson Karttuinen Karttunen 1 H-1 K-2
Rijstawesi/Riistavesi 4 Henrich Hackarainen Hakkarainen 1 Söner-2 H-1
2 Hanss Toofuinss Tuovinen Enckia-1 Son-1
5 Pååll Waroinen Varonen 1 Söner-2 H-1 Dotter-1
2 Nilss Waroinen Varonen 1 Son-1
2 Anderss Smolander Smolander 1 H-1
3 Bertte A Toofuinen Tuovinen 1 H-1 P-1
2 Swen Parfuiainen Parviainen 1 H-1
3 Nilss Asikainen Asikainen 1 S-1 H-1
2 Jören Hätinen Hätinen 1 H-1
4 Hartwijk Heetainen Hietanen 1 S-1 H-1 Dotter-1
2 Nilss Nilsson Wardiain Vartiainen 1 H-1
2 Anderss Laihiains Laajanen Enckia-1 Dotter-1
4 Anderss Larsson Sichwoinen Sihvonen 1 H-1 Broder-1 Moder-1
4 Henrich Kekälehinen Kekäläinen 1 H-1 Son-1 Dotter-1
Hwssmän
2 Anderss Hätinen Hätinen 1 S-1 Koo-1
1 Peder Parfuiainen Parviainen 1 Koo-1
1 Henrich Parfuiainen Parviainen 1 Koo-1
1 Hanss Pålsson Waroinen Varonen 1 Stod-1 K-2 F-1 U:f-1 gee-1
2 Peder Kettuinen Kettunen 1 H-1 Koo-1 F-1 U:f-1
1 Kaisa Suchoitar Suhonen 1
1 Kaisa Houkatar 1 Koo-1
1 Henrich Kopoins Koponen H-1 Koo-1 F-1
1 Maickoi Kowoitar Koponen 1 Koo-1
1 Anna Kerfuitär Kervinen 1
1 Pircko Jäsketär Jääskeläinen 1 Koo-1 F-2
Röönä/Kotasalm/Ryönä/Kotasalmi 4 Madz Nilsson Wardiain Vartiainen 1 H-1 Br-1 H-1
Madz Tackinen Takkinen 1 H-1 Dott:r-1
Thomas Waittinen Vaittinen 1 H-1 Dot:r-1
Olof Wäätäinen Väätäinen 1 H-1 Drengh-1
Peder Laackoinen Laakkonen 1 H-1
Henrich Wardiain Vartiainen 1 Dotter-1
Peder Madzsson Nijrainen Niiranen 1 H-1
Henrich Toifuainen Toivanen 1 H-1
Thomas Hackarainen Hakkarainen 1 H-1
Hwssmän
Hanss O. Koistinen Koistinen 1 H-1
Erich Puittinss H-1 Dotter-1 Koo-1 Q-1
Henrich Wäätäinss Väätäinen H-1 Koo-1
Anderss Pirskains Pirskanen H-1 Koo-1 geet-1
Lijsa Rämätärss Rämä Dotter-1
Ansu Hååfuitar Huovinen 1
Kirstin Rytköitär Rytkönen 1
Ansu Kondiatar 1
Inga Cockaritar Kokkarinen 1
Peder Rissasinen Rissanen 1 Son-1
Elin Leefuoitar 1 Koo-1
Lucia Hirfuoitar Hirvonen 1
Jännewirda/Jännevirta Pååll Niskainen Niskanen 1 H-1 S-1 P-1
Henrich Henrichson Hardickainen Hartikainen 1 H-1 Br-1 H-1 Syster-1
Sigfred O. Hardickain Hartikainen 1 H-1 Br-1 Pijga-1
Jönss Heickinen Heikkinen 1 H-1 S-1 Drengh-1 Pijga-1
Larss Heickinss Heikkinen Enckia-1 S-1
Thomas Rissainen Rissanen 1 H-1 Söner-2 H-1
Pååll Rissainen Rissanen 1 H-1 S-1 Dot:r-1
Peder Madzsons Rissains Rissanen H-1 Söner-2 H-1
Olof Jalkainen Jalkanen 1 H-1 Söner-2 H-1
Erich Hackarainen Hakkarainen 1 H-1 S-1 Dotter-1
Jören Hackarainen Hakkarainen 1 H-1 Dot:r-1
Jacob Jörensson 1 H-1
Larss Laackoinen Laakkonen 1 H-1 S-1
Jönss Laackoinen Laakkonen 1 H-1
Ryttare Olof Pedersson Heickinen Heikkinen 1 H-1
Ryttare Johan Rissainen Rissanen 1 H-1 Br-1 H-1 Dotter-1 Drengh-1

Sivu 85B (aukeaman 85 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hwssmän
1 Erich Pitkäins Pitkänen Dotter-1 Koo-1 F-1 U:f-1
1 Beata Mårthensdotter Wardiatar Vartiainen 1
Ritoniemi Byy/Ritoniemi 3 Peder Madzson Happoinen Happonen 1 H-1 Dotter-1
5 Anderss Hålapainen Holopainen 1 S-1 H-1 Drengh-1 Pijga-1
4 Anderss Cordilainen Kortelainen 1 H-1 Mågh-1 H-1
2 Larss Cordilainen Kortelainen 1 S-1
2 Henrich Hålapainen Holopainen 1 H-1
2 Henrich Koistinen Koistinen 1 H-1
1 Anderss Kanckuins Kankkunen Enckia
2 Henrich Reinikainen Reinikainen 1 H-1
3 Erich Heiskainen Heiskanen 1 H-1 S-1
2 Olof Hålapains Holopainen H-1 Br-1
4 Ryttare Anderss Hilduinen Hiltunen 1 H-1 Mågh-1 H-1
Hwssmän
1 Jönss Sallins Sallinen H-1 Koo-1 Q-1
2 Pååll Pålsson Heiskainen Heiskanen 1 H-1
1 Maickoi Olkoitar Olkkonen 1 Koo-1
1 Pååll Rahuins Rahunen H-1
1 Lijsa Lipoitar Lipponen 1 Q-1
2 Anderss Koistinen Koistinen 1 H-1 Köör-2 F-1
1 Madz Hålapains Holopainen H-1 Koo-1
4 Madz Hilduinss Hiltunen H-1 S-1 H-1 Dotter-1 Köör-2
1 Christier Sijtoins Siitonen H-1 Köör-2
1 Ansu Koistitar Koistinen 1
1 Peder Miettinss Miettinen H-1
1 Peder Nissinen Nissinen 1 H-1 Koo-1
2 Henrich Jäskeläins Jääskeläinen H-1 Dot:r-1
Miettilä/Räsälä 2 Larss O. Möncköinen Mönkkönen 1 H-1
2 Peder Möncköinen Mönkkönen 1 H-1
4 Erich Mahainen Mahanen 1 H-1 S-1 H-1
6 Olof Pålsson Räsäinen Räsänen 1 H-1 Söner-2 Drengh-1 P-1
3 Olof And. Räsäinen Räsänen 1 H-1 Dot:r-1
3 Anderss Mööhäinen Myöhänen 1 H-1 Dot:r-1
2 Erich Räsains Räsänen H-1 Pijga-1
2 Pååll Järfueläinen Järveläinen 1 H-1
1 Swen And. Räsäinen Räsänen 1
3 Larss Hallikainen Hallikainen 1 S-1 H-1
5 Larss Miettinen Miettinen 1 Söner-2 H-2
Hwssmän
1 Walborgh Mahatar Mahanen 1
3 Madz Kanckuinss Kankkunen H-1 S-1 H-1 Stod-1 K-2 Q-1 U:f-1
1 Maicko Kankutar Kankkunen 1
Enanlax/Enonlahti 2 Madz Thomahainen Tuomainen 1 H-1
2 Michel Tijlickainen Tiilikainen 1 H-1
3 Olof Pålsson Heiskainen Heiskanen 1 H-1 Dotter-1
2 Pååll Koistinen Koistinen 1 H-1
Hwssmän
1 Ansu Kerätär Keränen 1
Twsniemi Byy/Tuusniemi 6 Månss O. Räsäinen Räsänen 1 H-1 Br-2 H_2
2 Anderss O. ibm Räsänen 1 H-1
2 Olof O. ibm Räsänen 1 H-1
2 Swen Räsäinen Räsänen 1 H-1
7 Madz Keinäinen Keinänen 1 Söner-3 H-3
4 Peder Miettinen Miettinen 1 H-1 Br-1 H-1
3 Jönss Miettinen Miettinen 1 H-1 Dot:r-1
2 Peder Madzson Smolander Smolander 1 H-1
2 Anderss Madzson Mustoinen Mustonen 1 H-1
Hwssmän
1 Eskel Turuinen Turunen 1 Koo-1
1 Christier Cauppinen Kauppinen 1 Q-1
2 Jönss Keinäinen Keinänen 1 H-1
5 Henrich Larsson Turuinen Turunen 1 H-1 S-1 H-1 Dotter-1 Stod-1 K-1
1 Kirstin Colematar Kolehmainen 1 Köör-2
1 Henrich Saarainen 1
Wåårisalo/Vuorisalo 3 Peder Pedersson Smolander Smolander 1 H-1 Son-1

Sivu 86A (aukeaman 86 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wåårisalo/Vuorisalo 2 Daniel And. Hardickain Hartikainen 1 H-1
1 Anderss Hardickain Hartikainen 1
3 Olof Pelkoinen Pelkonen 1 H-1 Dotter-1
Haminalax/Haminalahti 7 Larss Pursiainen Pursiainen 1 H-1 Mågh-1 H-1 Drengh-1 H-1 Pijga-1
3 Madz Sigfredzson Wainikainen Vainikainen 1 H-1 Syster-1
4 Jönss Pålsson Lapweteläin Lapveteläinen 1 S-1 H-1 Dotter-1
2 Pååll Pålsson Pursiainen Pursiainen 1 H-1
2 Madz Heiskainen Heiskanen 1 H-1
2 Madz Jönsson Leskinen Leskinen 1 H-1
HwssmänPhilpusPhilpusson Haloinen
2 Nilss Nilsson Korhoinen Korhonen 1 H-1 Koo-1 F-1
1 Pååll Pålsson Kinnuinen Kinnunen 1 Koo-1
2 Simon Roininen Roininen 1 H-1
2 Madz Hakulinen Hakulinen 1 H-1
2 Walborgh Wainikatar Vainikainen 1 Dotter-1 Koo-1 F-1 U:f-1
Hildula/Hiltulanlahti 4 Abraham Olsson 1 H-1 Drengh-1 P-1
3 Peder Hilduinen Hiltunen 1 H-1 Son-1
4 Jacob Olsson 1 H-1 Drengh-1 Pijga-1
Hwssmän
2 Anderss Hilduinen 1 H-1 K-2 F-1
Puutusmäki/Puutosmäki 3 Madz Turuinen Turunen 1 H-1 Syster-1
6 Johan Jacobsson Turuinen Turunen 1 H-1 Br-1 H-1 Mod:r-1 Syster-1
3 Staffan O. Soininen Soininen 1 H-1 Dotter-1
5 Erich Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1 Br:son-1 H-1 Pijga-1
2 Jören Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1
2 Nilss Larsson Mustoinen Mustonen 1 H-1
4 Berttill Thomasson 1 H-1 Drengh-1 P-1
Hwssmän
2 Pååll Pålsson Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1 Köör-3
1 Maicko Hackaratar Hakkarainen 1 Koo-1
3 Staffan Orawainen Oravainen 1 StiufSon-1 H-1 Koo-1
2 Henrich Happoinen Happonen 1 H-1 Koo-1 Q-1 F-1 U:f-1
2 Madz Olsson Laitinen Laitinen 1 H-1 Stod-1 K-2 F-2 U:f-1
Anderss Kinnuins Kinnunen H-1 Koo-1
Wechmasmäki/Vehmasmäki Peder Julkuinen Julkunen 1 H-1
Staffan Heiskainen Heiskanen 1 H-1
Olof Möyckyinen Möykkynen 1 H-1 S-1
Peder Sigfredzson Kolioinen Koljonen 1 H-1 Syster-1
Tönne Tönnesson Cuckoinen Kukkonen 1 SonaSon-1 Dotter-1
Hwssmän
Henrich O. Tolfuainen Tolvanen 1 H-1 Koo-1
Maickoi Airaxetar Airaksinen 1 Koo-1
3 Henrich Nilsson Tuchkainen Tuhkanen 1 H-1 Syster-1 Koo-1
2 Sigfred Nilsson Tuchkainen Tuhkanen 1 H-1 Koo-1
2 Olof Tolfuainen Tolvanen 1 H-1 Koo-1 Q-1 geet-1
1 Erich Heiskainen Heiskanen 1 Stod-1 K-2
1 Maickoi Kejoitar Kejonen 1
3 Anderss Cuckoinen Kukkonen 1 H-1 Syst:r-1 Stod-1
Airaxela/Airaksela 4 Madz Airaxinen Airaksinen 1 H-1 S-1 Dotter-1

Sivu 86B (aukeaman 86 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Airaxela/Airaksela 3 Ihannus ibm Airaksinen 1 H-1 Dot:r-1
Hwssmän
2 Peder Ihannusson Airaxinen Airaksinen 1 H-1 Koo-1 Q-1
2 Peder Larsson ibm Airaksinen 1 H-1 Stod-1 Koo-1
Punnonmäki 4 Nilss Michelson Colemain Kolehmainen 1 Söner-2 Dotter-1
3 Staffan Michelsson ibm Kolehmainen 1 H-1 P-1
2 Peder Pedersson Colemain Kolehmainen 1 H-1
3 Peder Pålsson Colemain Kolehmainen 1 H-1 BrH-1
3 Månss Pålsson ibm Kolehmainen 1 H-1 P-1
2 Michel Jacobsson 1 Dotter-1
5 Olof Staffansson 1 H-1 Söner-2 Dotter-1
2 Staffan O. Karhuinen Karhunen 1 H-1
Hwssmän
2 Olof Uckoins Ukkonen H-1 Dotter-1 Koo-1
1 Pååll Karhuins Karhunen H-1 Koo-1
Karttula 2 Olof Larssons Karttuins Karttunen Döttrar-2
2 Madz O. Hakulinen Hakulinen 1 H-1
4 Pååll Pedersson Karttuinen Karttunen 1 H-1 Br-1 H-1
1 Larss Pålsson Karttuinen Karttunen 1
2 Peder Kilckainen 1 H-1
Hwssman
2 Christier Pedersson Karttuinen Karttunen 1 H-1 Koo-1
Tallus 4 Larss Larsson Mukelo 1 H-1 S-1 H-1
4 Olof Knutinen Nuutinen 1 H-1 H.Br-1 Syster-1
4 Pååll Thomasson Toloinen Tolonen 1 H-1 Br-1 Dot:r-1
12 Olof Pedersson Karhuinen Karhunen 1 H-1 Br-4 H-1 Syster-1 Drengh-1 Pijgor-3
2 Madz Mäkäräinen Mäkäräinen 1 Dotter-1
3 Olof Watainen Vatanen 1 Son-1 Dot:r-1
3 Månss Madzsson Mähöinen Mähönen 1 H-1 StiufModer-1
3 Hanss Hakulinen Hakulinen 1 H-1 Dotter-1
Lydickälä/Lyytikkälä 2 Hanss Pedersson Lydickäinen Lyytikäinen 1 H-1
Hwssmän
1 Pååll Olssons Kilckains H-1
2 Erich Knutinen Nuutinen 1 Dotter-1
1 Pååll Maarains Maaranen Dotter-1

Sivu 87A (aukeaman 87 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Efter:ne äro oförmögne, Utgamble, Bräcklige, Wanfhöre, Knechtar och KnechteHustroor

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Coopio Byy/Kuopio 1 Larss Safuolains Savolainen H Bråtf.
1 Henrich Lappalain Lappalainen Utg:l
1 KnechtH Maicko Taskitar Taskinen
1 Staffan Taskins Taskinen son, Bråtf.
1 Karin Asikatar Utfattigh
1 Arfwed Hilduinen Hiltunen Bräckligh
1 KnechtH Gertrud Wäänätär Väänänen 1 F-2
1 Erich Safuolainen Savolainen Utg:l gödhgräfuare
1 Olof Waris Varis Blindh
1 Elin Wenakoitar Venäläinen tigger sigh födan
1 Lijsa Puititar Utfattigh
Toifualabyy/Toivala 1 KnechtH Walbogh Mähöitär Mähönen
2 haltt Mårthen Toifuainen Toivanen 1 H-1 siuckligh
2 Pååll Jalkainen Jalkanen 1 H-1 Utfattige
Hirfuilax/Rookowesi/Hirvilahti/Ruokovesi 1 Knecht Pååll Wäänäins Väänänen son-1
1 Krycklingh Peer Pålsson Kackinen Kakkinen 1
1 Knecht Madz Haikoinen Haikonen Knecht 645
1 Eskel Kuroinen Kuronen Utfattigh, Bräckligh
1 Knecht Kuronen Sonen, Knecht
1 Pååll Myckäinen Mykkänen siuckligh
1 Maicko Hututar Huttunen siuckligh
1 Hemmingh Lapweteläins Lapveteläinen H-1 blidh och haltt
1 Anderss Lapweteläins Lapveteläinen Enckia-1 Utg:l trånghbrystigh
1 Michel Kuroins Kuronen H Utg:l
1 Knecht Swen Swensson Watainen Vatanen Knecht
1 Anderss Kackins Kakkinen Enckia Utg:l Knecht Enckia
2 Anderss Maarainen Maaranen med sin Hustro, Utgambla och gräckliga
Maaninga/Haatala/Haloila/Maaninkavesi/Haatala/Halola 1 Peer Heickins Heikkinen son Blindh
1 Berttill Korhoins Korhonen H Blindh
1 Michel Haloinen Halonen haltt
1 Henrich Hyttinen Hyttinen Knecht
1 Kangurin Kaisa Knecht Enckia
1 Peder Heickins Heikkinen drengh, dragen till Idensalm Sochn
Toofuilabyy/Tuovilanlahti Jören Jörensson Toofuinen Tuovinen Knecht
1 Walborgh Ulmatar Ulmanen Knecht Hustro
2 Anderss Reeckinen Riekkinen Knecht 645, H-1
1 Olof Michelsons Toofuins Tuovinen Watusichtigh
Kärmelax/Käärmelahti 2 Henrich Henrighson Hyttinen Hyttinen Knecht, H-1
2 Olof Owaskainen Ovaskainen 1 H-1, tigger med Hustroon
1 Pååll Eskelins Eskelinen H Utfattigh
2 Peder Hannuinen gammal Laamskutin Soldat, H Blindh
Hamula Olof Hamuins Hamunen H-1 Blindh
Pöliä/Pöljä Pååll Linduinss Lintunen Broder, hafuer draget till Ongiwesi byy, Udi Idensalm Sochn
Pååll Toifuainen Toivanen Knecht, håller skogen
Henrich Henrichsons Kejoins Kejonen son, Knecht, håller skogen
Kaareslax/Kaaraslahti Nilss Peckarinen Pekkarinen Knecht 645
Olof Clemettinen Bräckligh
Elin Rissatar Rissanen gammal
Sängimäki/Sänkimäki Henrich Pitkäins Pitkänen H-1 Trånghbrystigh
Sigfredh Pitkäins Pitkänen H-1 Laam
Kasurila Madz Hussoi Kasurins Kasurinen H-1 Utgammal, Laam och Bräckligh

Sivu 87B (aukeaman 87 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kasurila 1 Mårthen Kasurinen Kasurinen Utg:l
1 Anderss Temoins H blindh
1 Knut Kainulains H bräckligh
2 Peder Härköinen Härkönen dööff, hustrun blid och bräckligh
1 Knecht Olof Mårthenssons Wardiains Vartiainen broder, Knecht
2 Larss Wauchkoinen Vauhkonen Utg:l, hustrun blindh
1 Jönss Kasurins Kasurinen Enckia, Utfattigh
Peexä/Pieksä 1 Madz Tihjoins Broder, dragen Uth medh Ryttare
1 Knecht Thomas Heickinen Heikkinen Knecht
1 Thomas Pålfuinen Polvinen Utg:l
1 Knecht Thomas Pålfuins Polvinen Mågh, Knecht
Syffwäri/Syvärilä 4 Olof Luckarins Lukkarinen H Utg:l, Mågen medh sin H dragen till Rysslandh, dess lijkes och Pijgan
1 Pååll Koosmainen Kuosmanen bräckligh
2 Knecht Madz Wäänäinen Väänänen Knecht 645, hustroo-1
2 Knecht Olof Pirinen Pirinen Knecht 645, H-1
WååtiJärfwi/Vuotjärvi 1 Henrich Hardickains Hartikainen dotter dragen till Randasalm Sochn
Weckelax/Vehkalahti 1 Peder Tolpains Tolppanen Pijga, dragen till Leppäwirda Sochn
2 Knecht Thomas Waittins Vaittinen son, Knecht, H-1
2 Staffan Hämäläinen Hämäläinen bräckligh, H blindh
Rijstawesi/Riistavesi 1 Pååll Waroins Varonen H-1 Utg:l hallt
1 Nilss Waroins Varonen H Laam och hallt
1 Swen Parfuiains Parviainen Pijga förrymd
1 Nilss Asikains Asikainen H Utg:l
1 Hartwijk Heetains Hietanen H bräckligh
1 Henrich Kopoinen Koponen Utg:l bräckligh
2 Olof Toofuinen Tuovinen Corporal med sin H dragen till Narfuen, dottern är infördt opå Bertill Tofuinen
1 Hanss Pålssons Waroins Varonen H Laam
1 Henrich Hackarains Hakkarainen H siukligh gammal
1 Knecht Henrich Kopoins Koponen son knecht
Röönä/Ryönä 2 Knecht Henrich Henrichson Wenäläinen Venäläinen H-1
1 Erich Puittinen Bråtf.
2 Jören Laakkoinen Laakkonen 1 H-1 Utfattige
1 Henrich Wäätäinen Väätäinen haltt
Jännewirda/Jännevirta 1 Sigfred Olssons Hardickains Hartikainen Moder Utg:l och blindh
1 Larss Heickinen Heikkinen dödd
1 Peder Madzson Rissainen Rissanen bräckligh
1 Peders Rissains Rissanen H siuckligh
Ritoniemi Byy/Ritoniemi 3 Madz Happoinen Happonen 1 H-1 Båda Utgamblaoch siuckliga, Sonen Knecht 644
1 Jönss Sallinen Sallinen Utfattig och Utgammal
2 Anderss Kanckuinen Kankkunen dödd, Sonen Knecht, dottren giffter medh Madz Keinäises Son från Twsniemibyy på hwilcken hon och införden är
1 Erich Heiskains Heiskanen Son, Knecht 645
1 Olof Hålapainen Holopainen Knecht 644

Sivu 88A (aukeaman 88 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ritoniemi Byy/Ritoniemi 1 Inga Koistitar Koistinen dragen till Wijborgh
1 Kaisa Langitar dragen till Rautalamb Sochn
1 Karin Koistitar Koistinen dragen ått Wijborgh
1 Madz Hålapains Holopainen dotter, är från sitt Wett och skääl
1 Madz Hilduinen Hiltunen Utg:l
1 Christier Sijstoinen Utg:l, ligger för döden
1 Elin Tossawatar Tossavainen blind
1 Inga Parckutar Utf
1 Knecht Peder Nissins Nissinen Son, Knecht 645
Räsälä/Miettilä 1 Olof Anderssons Räsäins Räsänen Son, tienar hoos Anders Hålapain
1 Anderss Mööhäins Myöhänen Dotter siuckligh
4 Olof Järfueläinen Järveläinen medh sin H och 2 Söner dragen till Rysslandh
3 Larss Hallikains Hallikainen son m: sin H dragen till Rysslandh, Modern Utg:l och siuckligh
2 Larss Miettins Miettinen H-1 blindh, Sonen Knecht 645
1 Madz Kanckuins Kankkunen dotter, dragen till Rysslandh
1 Anderss Räsäinen Räsänen gammal, förlammat
1 Peder Miettinen Miettinen siuckligh
Enanlax/Enonlahti 1 Madz Thomahains Tuomainen Pijga, siuckligh
1 Michel Tijlickains Tiilikainen Pijga dragen till Randasalm
2 Knecht Olof Pålsons Heiskains Heiskanen Son Knecht 645, H-1
Michel Tijlickains Tiilikainen son, Knecht 644
Swen Räsäins Räsänen son Knecht 645, andra Sonen Wett willingen
Twsniemi Byy/Tuusniemi 2 Madz Keinäinss Keinänen H trånghbrystigh, Item Broder H tränghbrystigh
1 Eskel Turuins Turunen H Blindh
1 Christier Cauppins Kauppinen H Blindh
1 Henrich Turuinss Turunen Dotter är kommen Udi giftermål medh Pååll Heiskainen och står före mält Udi Ritoniemiby i bland Hwssmän
Wåårisalo/Vuorisalo 1 Daniel Anderssons Hardickains Hartikainen H-Syster dragen till Leppäwirda Sochn till Saamais byy
4 Anderss Hardickains Hartikainen Son dödd, Dottern desslijkes dödd, Pijgan ligger för döden, hustrun laam och bräckligh
Haminalax/Haminalahti 1 Pååll Pursiains Pursiainen Moder blindh
1 Pååll Kinnuins Kinnunen H trånghbrystigh
1 Brusius Halois Halonen H Utfattigh
1 Peder Hilduinss Hiltunen KnechtH
Puutusmäki/Puutosmäki 1 Madz Turuins Turunen Pijga dragen till Rysslandh
Johan Jacobsons Turuinss Turunen broder knecht 643, Syster blindh
Staffan Olssons Soininss Soininen Moder bräckligh
1 Staffan Orawainss Oravainen H Laam
1 Pircko Madzdotter Hyfuäritär Hyvärinen dragen till Leppäwirda Sochn
1 Thomas Johansson dragen till Leppäwirda Sochn
1 Madz Hyfuärinen Hyvärinen Bråtf.
Wechmasmäki/Vehmasmäki 1 Tönne Tönnesons Cuckoins Kukkonen H Utgammal, förlammat

Sivu 88B (aukeaman 88 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Airaxela/Airaksela 1 Knecht Peder And. Airaxinen Airaksinen
1 Knecht Ihannus Airaxinss Airaksinen Son
1 Hemmingh Henrichson Laitinen Laitinen Dragen till Leppäwirda Sochn
Punnonmäki 1 Peder Pedersons Colemains Kolehmainen Dotter dragen till Haapala Sochn
1 Peder Pålssons Colemains Kolehmainen Pijga dragen till Rautalamb Sochn till Westerilä byy
1 Pååll Karhuinss Karhunen Dotter tienar hooss Anders Hara på hwilcken hon och infördt är
1 Kaisa Påålsdotter Karhutar Karhunen tienar på Nyyslotz Malm
Karttula 2 Knecht Jören Hansson Lydickäin Lyytikäinen Knecht 645 H-1
1 Knecht Pååll Pederssons Karttuins Karttunen son Knecht 645
1 Larss Pålssons Karttuins Karttunen H ligger för döden
Tallus 2 Knecht Madz Mäkäräins Mäkäräinen son Knecht H-1
Lydickälä/Lyytikkälä 1 Knecht Pååll Hansson Lydickäinen Lyytikäinen Knecht för legon 645
1 Kaisa Kinnutar Kinnunen dragen till Rautalamb Sochn
1 Erich Larssons Knutins Nuutinen H Blindh
1 Madz Mähöinen Mähönen Utg:l dööf
1 Knecht Hanss Hansson Lydickäin Lyytikäinen Fadren Starrblindh, gammal odogeligh

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16351660

© Väinö Holopainen 2023