AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1645 → Nimihakemisto

Kuopio henkikirja 1645

Nimihakemisto


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Olsson (Hiltulanlahti) 86A

Anderss Johansson (Kuopio) 83B

Berttill Thomasson (Puutosmäki) 86A

Christiernus Gabrielis (Kuopio) 83B

Henrich (Kuopio) 83B

Ifuar Johansson (Kuopio) 83B

Jacob Jörensson (Jännevirta) 85A

Jacob Olsson (Hiltulanlahti) 86A

Kaisa (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Kangurin Kaisa (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Michel Jacobsson (Punnonmäki) 86B

Olof Staffansson (Punnonmäki) 86B

Thomas Johansson (Puutosmäki) 88A

AAlkuun

Ahoinen

Pååll Andersson (Syvärilä) 84B

Airaxetar

Maickoi (Vehmasmäki) 86A

Airaxin

Ihannus (Airaksela) 88B

Airaxinen

Ihannus (Airaksela) 86B

Madz (Airaksela) 86A

Peder And. (Airaksela) 88B

Peder Ihannusson (Airaksela) 86B

Peder Larsson (Airaksela) 86B

Asikain

Nilss (Riistavesi) 87B

Asikainen

Jönss (Hamula) 84B

Nilss (Riistavesi) 85A

Olof (Käärmelahti) 84A

Asikatar

Karin (Kuopio) 87A

CAlkuun

Cackinen

Henrich Pålsson (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Peder Marckusson (Kuopio) 83B

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Cackitar

Maicko Anderssdotter (Kuopio) 83B

Cauppin

Christier (Tuusniemi) 88A

Cauppinen

Christier (Tuusniemi) 85B

Clemettinen

Anderss (Kaaraslahti) 84B

Olof (Kaaraslahti) 87A

Cockaritar

Inga (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Colemain

Månss Pålsson (Punnonmäki) 86B

Nilss Michelson (Punnonmäki) 86B

Peder Pederson (Punnonmäki) 88B

Peder Pedersson (Punnonmäki) 86B

Peder Pålsson (Punnonmäki) 86B

Peder Pålsson (Punnonmäki) 88B

Staffan Michelsson (Punnonmäki) 86B

Colematar

Kirstin (Tuusniemi) 85B

Condiain

Larss (Kuopio) 83B

Cordilainen

Anderss (Ritoniemi) 85B

Larss (Ritoniemi) 85B

Cuckoin

Tönne Tönnesons (Vehmasmäki) 88A

Cuckoinen

Anderss (Vehmasmäki) 86A

Tönne Tönnesson (Vehmasmäki) 86A

EAlkuun

Eskelin

Pååll (Käärmelahti) 87A

Eskelinen

Peder (Kuopio) 83B

HAlkuun

Haatainen

Christier (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Larss And. (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Sigfred (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Hackarain

Henrich (Riistavesi) 87B

Hackarainen

Erich (Jännevirta) 85A

Henrich (Riistavesi) 85A

Jören (Jännevirta) 85A

Nilss (Syvärilä) 84B

Thomas (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Hackaratar

Maicko (Puutosmäki) 86A

Hafuerinen

Sigfred Jacobsson (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Haikoin

Madz (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Haikoinen

Madz (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Hakulinen

Hanss (Tallus) 86B

Madz (Haminalahti) 86A

Madz O. (Karttula) 86B

Hallikain

Larss (Räsälä/Miettilä) 88A

Hallikainen

Larss (Miettilä/Räsälä) 85B

Haloin

Michel Philpusson (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Haloinen

Michel (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Olof O (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Peder Pedersson (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Philpus Philpusson (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Haloinen Lipsa

Peder (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Halois

Brusius (Haminalahti) 88A

Hamuin

Olof (Hamula) 87A

Hamuinen

Olof (Hamula) 84B

Hane

Anderss (Käärmelahti) 84A

Hannuinen

Peder (Käärmelahti) 87A

Happoinen

Henrich (Puutosmäki) 86A

Madz (Ritoniemi) 87B

Peder Madzson (Ritoniemi) 85B

Hara

Anders (Punnonmäki) 88B

Hardickain

Anderss (Vuorisalo) 86A

Anderss (Vuorisalo) 88A

Daniel And. (Vuorisalo) 86A

Daniel Andersson (Vuorisalo) 88A

Henrich (Vuotjärvi) 84B

Henrich (Vuotjärvi) 87B

Sigfred O. (Jännevirta) 85A

Sigfred Olsson (Jännevirta) 87B

Hardickainen

Henrich Henrichson (Jännevirta) 85A

Heetain

Hartwijk (Riistavesi) 87B

Heetainen

Hartwijk (Riistavesi) 85A

Heickin

Larss (Jännevirta) 85A

Peder (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Peer (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Thomas (Pieksä) 84B

Heickinen

Jönss (Jännevirta) 85A

Larss (Jännevirta) 87B

Olof Pedersson (Jännevirta) 85A

Peder (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Thomas (Pieksä) 87B

Heiskain

Erich (Ritoniemi) 87B

Olof Pålson (Enonlahti) 88A

Heiskainen

Erich (Ritoniemi) 85B

Erich (Vehmasmäki) 86A

Madz (Haminalahti) 86A

Olof Pålsson (Enonlahti) 85B

Pååll (Tuusniemi) 88A

Pååll Pålsson (Ritoniemi) 85B

Staffan (Vehmasmäki) 86A

Herrainen

Peer Peersson (Käärmelahti) 84A

Herratar

Ansu (Kaaraslahti) 84B

Hilduin

Arfwed (Kuopio) 83B

Madz (Ritoniemi) 85B

Peder (Haminalahti) 88A

Hilduinen

Anderss (Kuopio) 83B

Anderss (Ritoniemi) 85B

Anderss (Hiltulanlahti) 86A

Arfwed (Kuopio) 87A

Madz (Ritoniemi) 88A

Peder (Hiltulanlahti) 86A

Hirfuoinen

Anderss Sigfredzson (Toivala) 83B

Hirfuoitar

Lucia (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Horttanatar

Sigre Peerssdotter (Pieksä) 84B

Houkatar

Kaisa (Riistavesi) 85A

Huckainen

Olof (Syvärilä) 84B

Hussoi Kasurin

Madz (Kasurila) 87A

Hussoi Kasurinen

Madz (Kasurila) 84B

Hututar

Maicko (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Hyfuärinen

Erich (Puutosmäki) 86A

Jören (Puutosmäki) 86A

Madz (Puutosmäki) 88A

Pååll Pålsson (Puutosmäki) 86A

Hyfuäritär

Pircko Madzdotter (Puutosmäki) 88A

Hyttinen

Erich (Käärmelahti) 84A

Henrich (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Henrich Henrighson (Käärmelahti) 87A

Thomas (Käärmelahti) 84A

Hålapain

Anders (Räsälä/Miettilä) 88A

Madz (Ritoniemi) 85B

Madz (Ritoniemi) 88A

Hålapainen

Anderss (Ritoniemi) 85B

Henrich (Ritoniemi) 85B

Olof (Ritoniemi) 87B

Hålapains

Olof (Ritoniemi) 85B

Hååfuitar

Ansu (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Hämäkötär

Walborgh (Kuopio) 83B

Hämäläin

Staffan (Vehkalahti) 84B

Hämäläinen

Staffan (Vehkalahti) 87B

Härköinen

Peder (Kasurila) 87B

Hätinen

Anderss (Riistavesi) 85A

Jören (Riistavesi) 85A

IAlkuun

Ihalainen

Anderss (Kuopio) 83B

Jacob (Kuopio) 83B

JAlkuun

Jalkainen

Olof (Jännevirta) 85A

Pååll (Toivala) 87A

Julkuinen

Anders (Kuopio) 83B

Jönss (Kasurila) 84B

Peder (Vehmasmäki) 86A

Peder Pedersson (Kasurila) 84B

Peer (Kuopio) 83B

Julutar

Maicko (Kuopio) 83B

Järfueläinen

Olof (Räsälä/Miettilä) 88A

Pååll (Miettilä/Räsälä) 85B

Jäskeläin

Henrich (Ritoniemi) 85B

Jäsketär

Pircko (Riistavesi) 85A

KAlkuun

Kackin

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Kackinen

Peer Pålsson (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Kainulain

Knut (Kasurila) 87B

Kainulainen

Knut (Kasurila) 84B

Kanckuin

Anderss (Ritoniemi) 85B

Madz (Miettilä/Räsälä) 85B

Madz (Räsälä/Miettilä) 88A

Kanckuinen

Anderss (Ritoniemi) 87B

Kankutar

Maicko (Miettilä/Räsälä) 85B

Karhuin

Pååll (Punnonmäki) 86B

Pååll (Punnonmäki) 88B

Karhuinen

Olof Pedersson (Tallus) 86B

Staffan O. (Punnonmäki) 86B

Karhutar

Kaisa Påålsdotter (Punnonmäki) 88B

Karttuin

Larss Pålsson (Karttula) 88B

Olof Larsson (Karttula) 86B

Pååll Pedersson (Karttula) 88B

Karttuinen

Christier Pedersson (Karttula) 86B

Henrich Henrichson (Vehkalahti) 85A

Larss Pålsson (Karttula) 86B

Pååll Pedersson (Karttula) 86B

Kasurin

Jönss (Kasurila) 87B

Mårthen (Kasurila) 84B

Kasurinen

Erich (Kasurila) 84B

Madz Pedersson (Kasurila) 84B

Mårthen (Kasurila) 87B

Olof Madzson (Kasurila) 84B

Kasuritar

Anna (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Lasticka (Kasurila) 84B

Keinäin

Madz (Tuusniemi) 88A

Keinäinen

Jönss (Tuusniemi) 85B

Madz (Tuusniemi) 85B

Keinäises

Madz (Ritoniemi) 87B

Kejoin

Henrich Henrichson (Pöljä) 87A

Kejoinen

Henrich Henrichson (Pöljä) 84B

Kejoitar

Maickoi (Vehmasmäki) 86A

Kekoitar

Kirstin Peersdotter (Kuopio) 83B

Kekälehinen

Henrich (Riistavesi) 85A

Kerfuinen

Jönss (Hamula) 84A

Kerfuitär

Anna (Riistavesi) 85A

Kerätär

Ansu (Enonlahti) 85B

Kettuinen

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Peder (Riistavesi) 85A

Pååll (Vehkalahti) 84B

Kilckain

Pååll Olsson (Lyytikkälä) 86B

Kilckainen

Peder (Karttula) 86B

Kinnuin

Anderss (Puutosmäki) 86A

Pååll (Haminalahti) 88A

Kinnuinen

Larss (Hamula) 84A

Pååll Pålsson (Haminalahti) 86A

Staffan (Käärmelahti) 84A

Kinnutar

Kaisa (Lyytikkälä) 88B

Kluckarinen

Olof (Syvärilä) 84B

Knutin

Erich Larsson (Lyytikkälä) 88B

Knutinen

Erich (Lyytikkälä) 86B

Olof (Tallus) 86B

Peder Pedersson (Pieksä) 84B

Koistinen

Anderss (Ritoniemi) 85B

Hanss O. (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Henrich (Ritoniemi) 85B

Pååll (Enonlahti) 85B

Koistitar

Ansu (Ritoniemi) 85B

Inga (Ritoniemi) 88A

Karin (Ritoniemi) 88A

Kolioinen

Peder Sigfredzson (Vehmasmäki) 86A

Kollinen

Knutt (Kuopio) 83B

Kondiatar

Ansu (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Koosmain

Pååll (Syvärilä) 84B

Koosmainen

Pååll (Syvärilä) 87B

Kopoin

Henrich (Riistavesi) 85A

Henrich (Riistavesi) 87B

Kopoinen

Henrich (Riistavesi) 87B

Korhoin

Berttill (Maaninkavesi/Haatala/Halola) 87A

Korhoinen

Bentti A (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Hanss (Kuopio) 83B

Henrich (Syvärilä) 84B

Nilss Nilsson (Haminalahti) 86A

Philpus (Syvärilä) 84B

Sigfred (Syvärilä) 84B

Kowoitar

Maickoi (Riistavesi) 85A

Kumbulainen

Pååll (Syvärilä) 84B

Kuroin

Eskel (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Michel (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Kuroinen

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Eskel (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Madz (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Michel (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

LAlkuun

Laackoinen

Christier (Toivala) 83B

Jönss (Toivala) 83B

Jönss (Jännevirta) 85A

Larss (Jännevirta) 85A

Peder (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Laakkoinen

Jören (Ryönä) 87B

Laihiain

Anderss (Riistavesi) 85A

Laitar

Pircko (Pieksä) 84B

Laitinen

Hemmingh Henrichson (Airaksela) 88B

Madz Olsson (Puutosmäki) 86A

Pååll (Kuopio) 83B

Langitar

Kaisa (Ritoniemi) 88A

Lappalain

Henrich (Kuopio) 87A

Lappalainen

Henrich Henrichson (Kuopio) 83B

Lapweteläin

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Hemmingh (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Hemmingh (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Jönss Pålsson (Haminalahti) 86A

Madz Hanson (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Laukatar

Maickoi (Vehkalahti) 84B

Leefuoitar

Elin (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Leinoinen

Jönss (Toivala) 83B

Leskinen

Jönss (Vuotjärvi) 84B

Madz Jönsson (Haminalahti) 86A

Lille

Olof Michelson (Tuovilanlahti) 84A

Linduin

Pååll (Pöljä) 87A

Linduinen

Anderss (Kasurila) 84B

Larss Pedersson (Syvärilä) 84B

Pååll (Pöljä) 84B

Lipoitar

Anna (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Lijsa (Ritoniemi) 85B

Lipsa

Peder (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Luckarin

Olof (Syvärilä) 87B

Luttinen

Anderss (Syvärilä) 84B

Lydickäin

Hanss Hansson (Lyytikkälä) 88B

Jören Hansson (Karttula) 88B

Lydickäinen

Hanss Pedersson (Lyytikkälä) 86B

Michel (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Pååll Hansson (Lyytikkälä) 88B

MAlkuun

Maarain

Pååll (Lyytikkälä) 86B

Maarainen

Anderss (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Henrich Andersson (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Mahainen

Erich (Miettilä/Räsälä) 85B

Mahatar

Walborgh (Miettilä/Räsälä) 85B

Malinen

Grelss (Kuopio) 83B

Malitar

Ansu (Hamula) 84B

Mietti

Peder (Ritoniemi) 85B

Miettin

Larss (Räsälä/Miettilä) 88A

Miettinen

Jönss (Tuusniemi) 85B

Larss (Miettilä/Räsälä) 85B

Peder (Tuusniemi) 85B

Peder (Räsälä/Miettilä) 88A

Mukelo

Larss Larsson (Tallus) 86B

Mustoinen

Anderss Madzson (Tuusniemi) 85B

Nilss Larsson (Puutosmäki) 86A

Myckäin

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Myckäinen

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Mähöinen

Clemet O. (Käärmelahti) 84A

Madz (Lyytikkälä) 88B

Madz O. (Käärmelahti) 84A

Månss Madzsson (Tallus) 86B

Mähöitär

Walbogh (Toivala) 87A

Mäkäräin

Madz (Tallus) 88B

Mäkäräinen

Madz (Tallus) 86B

Möncköinen

Larss O. (Miettilä/Räsälä) 85B

Peder (Miettilä/Räsälä) 85B

Möyckyinen

Olof (Vehmasmäki) 86A

Mööhäin

Anderss (Räsälä/Miettilä) 88A

Mööhäinen

Anderss (Miettilä/Räsälä) 85B

NAlkuun

Nijrainen

Peder Madzsson (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Niskainen

Olof (Kasurila) 84B

Pååll (Jännevirta) 85A

Nissin

Peder (Ritoniemi) 88A

Nissinen

Peder (Ritoniemi) 85B

Nuriainen

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

OAlkuun

Oinotar

Walborgh (Kuopio) 83B

Olkoitar

Maickoi (Ritoniemi) 85B

Orawain

Staffan (Puutosmäki) 88A

Orawainen

Staffan (Puutosmäki) 86A

Owaskainen

Olof (Käärmelahti) 87A

Peder Henrichson (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

PAlkuun

Parckutar

Inga (Ritoniemi) 88A

Parfuiain

Swen (Riistavesi) 87B

Parfuiainen

Henrich (Riistavesi) 85A

Peder (Riistavesi) 85A

Swen (Riistavesi) 85A

Parratar

Anna (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Pasainen

Anderss (Vuotjärvi) 84B

Peckarin

Nilss (Kaaraslahti) 84B

Peckarinen

Nilss (Kaaraslahti) 87A

Peckaritar

Ansu (Kaaraslahti) 84B

Pelkoinen

Olof (Vuorisalo) 86A

Pirinen

Olof (Syvärilä) 87B

Pirskain

Anderss (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Pirskainen

Anderss (Toivala) 83B

Pitkäin

Erich (Jännevirta) 85B

Henrich (Sänkimäki) 87A

Sigfredh (Sänkimäki) 87A

Pitkäinen

Jönss (Sänkimäki) 84B

Pååll Henrichson (Sänkimäki) 84B

Sigfred (Sänkimäki) 84B

Puititar

Lijsa (Kuopio) 87A

Puittin

Erich (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Puittinen

Erich (Ryönä) 87B

Pursiain

Pååll (Haminalahti) 88A

Pursiainen

Larss (Haminalahti) 86A

Pååll Pålsson (Haminalahti) 86A

Puumalainen

Jönss Madzson (Pöljä) 84B

Pålfuin

Thomas (Pieksä) 87B

Pålfuinen

Thomas (Pieksä) 87B

Pållfuin

Thomas (Pieksä) 84B

RAlkuun

Raaska

Anderss (Tuovilanlahti) 84A

Radickain

Pååll (Käärmelahti) 84A

Rahuin

Pååll (Ritoniemi) 85B

Reeckinen

Anderss (Tuovilanlahti) 87A

Reinikainen

Henrich (Ritoniemi) 85B

Rissain

Peders (Jännevirta) 87B

Rissainen

Johan (Jännevirta) 85A

Madz Madzsson (Vuotjärvi) 84B

Peder Madzson (Jännevirta) 87B

Pååll (Jännevirta) 85A

Thomas (Jännevirta) 85A

Rissains

Peder Madzsons (Jännevirta) 85A

Rissasinen

Peder (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Rissatar

Elin (Kaaraslahti) 87A

Roininen

Simon (Haminalahti) 86A

Ruuskainen

Pååll Madzsson (Kaaraslahti) 84B

Rytköitär

Kirstin (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Ryynäinen

Michel O. (Syvärilä) 84B

Rämätär

Lijsa (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Räsain

Erich (Miettilä/Räsälä) 85B

Räsäin

Olof Andersson (Räsälä/Miettilä) 88A

Swen (Enonlahti) 88A

Räsäinen

Anderss (Räsälä/Miettilä) 88A

Anderss O. (Tuusniemi) 85B

Bengt (Käärmelahti) 84A

Månss O. (Tuusniemi) 85B

Olof And. (Miettilä/Räsälä) 85B

Olof O. (Tuusniemi) 85B

Olof Pålsson (Miettilä/Räsälä) 85B

Swen (Tuusniemi) 85B

Swen And. (Miettilä/Räsälä) 85B

Röncköi

Staffan Larsson (Syvärilä) 84B

SAlkuun

Saarainen

Henrich (Tuusniemi) 85B

Safuolain

Erich (Kuopio) 83B

Larss (Kuopio) 87A

Safuolainen

Erich (Kuopio) 87A

Ifuar Larsson (Kuopio) 83B

Sallin

Jönss (Ritoniemi) 85B

Sallinen

Jönss (Ritoniemi) 87B

Sichwoinen

Anderss Larsson (Riistavesi) 85A

Sijstoinen

Christier (Ritoniemi) 88A

Sijtoin

Christier (Ritoniemi) 85B

Sipoinen

Henrich (Maaninkavesi/Halola/Haatala) 84A

Smolander

Anderss (Riistavesi) 85A

Peder Madzson (Tuusniemi) 85B

Peder Pedersson (Vuorisalo) 85B

Soinin

Staffan Olsson (Puutosmäki) 88A

Soininen

Staffan O. (Puutosmäki) 86A

Suchoitar

Kaisa (Riistavesi) 85A

TAlkuun

Tackinen

Madz (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Taskin

Staffan (Kuopio) 87A

Taskinen

Hanss (Kuopio) 83B

Staffan (Kuopio) 83B

Taskitar

Maicko (Kuopio) 87A

Temoin

Anderss (Kasurila) 87B

Temoinen

Anderss (Kasurila) 84B

Thomahain

Madz (Enonlahti) 88A

Thomahainen

Madz (Enonlahti) 85B

Tihjoin

Madz (Pieksä) 87B

Tijhoinen

Madz Andersson (Pieksä) 84B

Tijlickain

Michel (Enonlahti) 88A

Tijlickainen

Michel (Enonlahti) 85B

Tofuinen

Bertill (Riistavesi) 87B

Tofuitar

Ansu (Kuopio) 83B

Toifuain

Olof (Pöljä) 84B

Toifuainen

Grelss Mårthensson (Toivala) 83B

Henrich (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Henrich Mårthenson (Toivala) 83B

Jönss Andersson (Toivala) 83B

Mårthen (Toivala) 87A

Nilss (Toivala) 83B

Pååll (Pöljä) 87A

Tolfuainen

Henrich O. (Vehmasmäki) 86A

Olof (Vehmasmäki) 86A

Toloinen

Madz (Syvärilä) 84B

Pååll Thomasson (Tallus) 86B

Tolpain

Peder (Vehkalahti) 87B

Tolpainen

Peder (Vehkalahti) 84B

Toofuin

Hanss (Riistavesi) 85A

Olof Michelsons (Tuovilanlahti) 87A

Toofuinen

Bertte A (Riistavesi) 85A

Erich (Tuovilanlahti) 84A

Jören Jörensson (Tuovilanlahti) 87A

Olof (Riistavesi) 87B

Peer Jörensson (Tuovilanlahti) 84A

Tossawatar

Elin (Ritoniemi) 88A

Tuchkainen

Henrich Nilsson (Vehmasmäki) 86A

Sigfred Nilsson (Vehmasmäki) 86A

Turuin

Eskel (Tuusniemi) 88A

Henrich (Tuusniemi) 88A

Johan Jacobson (Puutosmäki) 88A

Madz (Puutosmäki) 88A

Turuinen

Eskel (Tuusniemi) 85B

Henrich Larsson (Tuusniemi) 85B

Johan Jacobsson (Puutosmäki) 86A

Madz (Puutosmäki) 86A

UAlkuun

Uckoin

Olof (Punnonmäki) 86B

Ulmatar

Walborgh (Tuovilanlahti) 87A

VWAlkuun

Wainikainen

Madz Sigfredzson (Haminalahti) 86A

Wainikatar

Walborgh (Haminalahti) 86A

Waittin

Thomas (Vehkalahti) 87B

Waittinen

Thomas (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Wardiain

Henrich (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Madz Nilsson (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Nilss Nilsson (Riistavesi) 85A

Olof Mårthensson (Kasurila) 84B

Olof Mårthensson (Kasurila) 87B

Wardiatar

Beata Mårthensdotter (Jännevirta) 85B

Waris

Olof (Kuopio) 87A

Waroin

Hanss Pålsson (Riistavesi) 87B

Nilss (Riistavesi) 87B

Pååll (Riistavesi) 87B

Waroinen

Hanss Pålsson (Riistavesi) 85A

Nilss (Riistavesi) 85A

Pååll (Riistavesi) 85A

Watainen

Madz (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Olof (Tallus) 86B

Swen Swensson (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Wauchkoinen

Larss (Kasurila) 87B

Wenakoitar

Elin (Kuopio) 87A

Gertrud (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Wenäläinen

Henrich (Käärmelahti) 84A

Henrich Henrichson (Ryönä) 87B

Michel (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Mårthen (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Woris

Olof (Kuopio) 83B

Wäänäin

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 87A

Wäänäinen

Henrich Michelsson (Kasurila) 84B

Madz (Syvärilä) 87B

Pååll (Hirvilahti/Ruokovesi) 84A

Wäänätär

Ansu (Kuopio) 83B

Gertrud (Kuopio) 87A

Wäätäin

Henrich (Ryönä/Kotasalmi) 85A

Wäätäinen

Henrich (Ryönä) 87B

Olof (Ryönä/Kotasalmi) 85A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 503 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023