AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1708 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1708

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abram Erichson (Kerisalo) 3410

Ander (Katisenlahti) 3410

Anders (Häyrilä) 3405

Anders (Kaitainen) 3408

Anders Erichson (Joroisniemi) 3406

Anders Torstenson (Häyrilä) 3405

Arfwed Staffans. (Syvänsi) 3414_2

Bertol (Kerisalo) 3410

Brusius (Kaitainen) 3407

Erich (Kerisalo) 3410

Erich Hinderson (Järvikylä) 3407

Grelss (Vättilä) 3415

Hindrich (Katisenlahti) 3409

Hindrich (Kotkatlahti) 3411

Håkan (Järvelä) 3407

Ifwar (Kotkatlahti) 3412

Ingborg (Ruokoniemi) 3414

Ingeborg (Kerisalo) 3410

Johan (Joroisniemi) 3406

Johan (Järvikylä) 3407

Johan Jaspersonn (Kotkatlahti) 3412

Johan Johanson (Järvelä) 3407

Johcim Turuson (Vättilä) 3415

Karin (Joroisniemi) 3407

Lars (Häyrilä) 3406

Lars (Katisenlahti) 3409

Maria (Häyrilä) 3406

Maria (Joroisniemi) 3406

Matt (Maavesi) 3413

Mattz (Vättilä) 3415

Michell Michelson (Maavesi) 3413

Niels Nielson (Joroisniemi) 3407

Peer (Kerisalo) 3410

Peer (Syvänsi) 3414_2

Peer Thomasson (Häyrilä) 3406

Påhl Johanson (Vättilä) 3415

Samuell (Häyrilä) 3405

Staffan Staffanson (Katisenlahti) 3409

Susanna (Maavesi) 3413

Svante (Kaitainen) 3407

Torsten Torstenson (Häyrilä) 3405

Turuss (Vättilä) 3415

AAlkuun

Afvol:

Hindrich (Montola) 3414

Ahol:

Anders (Maavesi) 3413

Mårten (Maavesi) 3413

Peer (Maavesi) 3413

Stafan (Maavesi) 3413

Staffan (Maavesi) 3413

Aholain

Peer (Kotkatlahti) 3411

Aufvin

Anders (Kerisalo) 3410

Aufvoin

Hendrich (Joroisniemi) 3407

BAlkuun

Boom

Carl Gustaf (Katisenlahti) 3409

Bramborg

(Häyrilä) 3405

CAlkuun

Colmain

Staffan (Syvänsi) 3414_2

Cuolemain

Anders (Savuniemi) 3414_2

EAlkuun

Eroin

Erich (Lahnalahti) 3413

FAlkuun

Falk

Jonas (Kotkatlahti) 3412

Fick

Olof (Katisenlahti) 3409

Flygare

Staffan (Häyrilä) 3405

GAlkuun

Grale

Aron (Häyrilä) 3406

Berendt (Häyrilä) 3406

Grotenfelt

(Kotkatlahti) 3411

HAlkuun

Halloin

Christer (Häyrilä) 3405

Hemel:

Erich (Kerisalo) 3410

Hindrich (Kerisalo) 3411

Olof (Kerisalo) 3410

Herkoin

Anders (Kaitainen) 3408

Heskain

Matt (Häyrilä) 3406

Hijpsain

Matt (Katisenlahti) 3409

Påhl (Katisenlahti) 3409

Hilduin

Niels (Lahnalahti) 3412

Staffan (Lahnalahti) 3412

Hipsein

Lars (Katisenlahti) 3410

Huckoin

Johan (Sydänmaa) 3414

Huiskain

Johan (Kaitainen) 3408

Olof (Kaitainen) 3407

Oloff (Kaitainen) 3408

Huppain

Thomas (Lahnalahti) 3412

Huppoin

Elisabetha (Lahnalahti) 3413

Peer (Lahnalahti) 3413

Hurskain

Matt (Kerisalo) 3411

Huttuin

Peer (Syvänsi) 3414_2

Hynnin

Hans (Maavesi) 3413

Hindrich (Syvänsi) 3414_2

Jacob (Kaitainen) 3408

Karin (Ruokoniemi) 3414

Lars (Lahnalahti) 3412

Oloff (Lahnalahti) 3412

Peer (Kaitainen) 3408

Peer (Ruokoniemi) 3414

Thomas (Kaitainen) 3408

Thomas (Syvänsi) 3414_2

Hålapa

Johan (Häyrilä) 3405

Johan (Häyrilä) 3406

Härckain

Anders (Kaitainen) 3408

Johan (Kaitainen) 3408

Härkain

Giösta (Kaitainen) 3408

Häyri

Israel (Häyrilä) 3406

Höyrin

Anders (Kaitainen) 3408

Mårten (Kaitainen) 3408

IAlkuun

Ickäheimoin

Hindrich (Katisenlahti) 3409

Michell (Katisenlahti) 3409

Immoin

Anders Anders. (Kerisalo) 3410

Olof (Vättilä) 3415

Imoin

Christer (Kerisalo) 3411

Johan (Kerisalo) 3411

Matt (Kerisalo) 3411

Matt (Ruokoniemi) 3414

Olof (Kerisalo) 3411

JAlkuun

Janhuin

Anders (Joroisniemi) 3407

Carl (Maavesi) 3413

Erich (Maavesi) 3413

Jatin

Olof (Kerisalo) 3410

Jufwoin

Johan (Häyrilä) 3405

Jutin

Anders Olofzon (Kaitainen) 3408

Juttin

Lars (Sydänmaa) 3414

Juttuin

Anders (Montola) 3414

Järfel:

Ifwar (Kerisalo) 3410

KAlkuun

Kanckoin

Matt (Kerisalo) 3410

Karfwain

Anders (Vättilä) 3414_2

Niels (Vättilä) 3414_2

Peer (Vättilä) 3414_2

Kaupin

Olof (Montola) 3414

Olof (Syvänsi) 3414_2

Kettuin

Anders (Häyrilä) 3404

Peer (Häyrilä) 3404

Påhl (Häyrilä) 3404

Thomas (Häyrilä) 3404

Kijskin

Hemming (Montola) 3414

Karin (Katisenlahti) 3409

Påhl Påhlson (Katisenlahti) 3409

Kinnuin

Anders (Ruokojärvi) 3414

Johan (Ruokojärvi) 3414

Jöran (Kotkatlahti) 3412

Påhl (Ruokojärvi) 3414

Påhl Johanson (Katisenlahti) 3409

Kinnun

Olof (Häyrilä) 3405

Påhl (Häyrilä) 3405

Kiskin

Olof (Häyrilä) 3406

Krogerus

Hindr. (Häyrilä) 3406

Kurfvoin

Jöran (Kotkatlahti) 3411

Kyllein

Peer (Kotkatlahti) 3412

Kyllin

Olof (Montola) 3413

Peer (Montola) 3413

Kåpoin

Jeremias (Kaitainen) 3407

Johan (Ruokoniemi) 3414

Kåssoin

Hindrich (Järvikylä) 3407

Matt (Järvikylä) 3407

Torsten (Järvikylä) 3407

Käriel:

Jeremias (Maavesi) 3413

Kärre

Johan (Häyrilä) 3404

Köhoin

Anders (Häyrilä) 3405

LAlkuun

Laitin

Hemming (Häyrilä) 3405

Peer (Kotkatlahti) 3411

Thomas (Häyrilä) 3405

Lappal:

Matt (Häyrilä) 3405

Lapwetel:

Anders (Häyrilä) 3406

Olof (Häyrilä) 3406

Peer (Häyrilä) 3405

Lefwein

Mattz (Vättilä) 3415

Påhl (Vättilä) 3415

Lefwoin

Bertill (Häyrilä) 3405

Lenart (Häyrilä) 3405

Linduin

Påhl (Kaitainen) 3408

Liutiain

Bertill (Häyrilä) 3406

Låckorin

Erich (Kotkatlahti) 3412

Läskein

Olof (Ruokojärvi) 3414

Löf:in

Johan (Maavesi) 3413

MAlkuun

Marain

Michell (Joroisniemi) 3407

Marin

Anders (Kaitainen) 3408

Meurman

(Kerisalo) 3410

Mondoin

Michell (Savuniemi) 3414_2

Sifred (Savuniemi) 3414_2

Swante (Savuniemi) 3414_2

NAlkuun

Narin

Peer Anderson (Kaitainen) 3407

Thomas (Kaitainen) 3407

Nijsoin

Anders (Kaitainen) 3408

Anna (Kaitainen) 3408

Carl (Kaitainen) 3408

Erich (Kaitainen) 3408

Peer (Kaitainen) 3408

Nissoin

Erich (Kaitainen) 3408

PAlkuun

Pafwil:

Matt (Savuniemi) 3414_2

Pajain

Erich (Kerisalo) 3410

Karin (Kerisalo) 3410

Lars (Kerisalo) 3410

Parsiain

Peer (Joroisniemi) 3406

Pollin

Peer (Kerisalo) 3410

Pulckoin

Brijta (Katisenlahti) 3409

Margareta (Katisenlahti) 3409

Peer (Katisenlahti) 3409

Peer (Kerisalo) 3411

Pulkin

Anders (Katisenlahti) 3410

Purdin

Erich (Järvikylä) 3407

Pursiain

Elin (Kotkatlahti) 3411

Johan (Kotkatlahti) 3411

Johan (Kotkatlahti) 3412

Lars (Kotkatlahti) 3412

Matt (Kotkatlahti) 3411

Samuel (Montola) 3414

Pursisain

Anders Johans. (Vättilä) 3415

Pöllein

Olof (Ruokoniemi) 3414

Peer (Ruokoniemi) 3414

RAlkuun

Rackoin

Erich (Häyrilä) 3405

Rautiain

Matt (Kerisalo) 3411

Påhl (Kerisalo) 3411

Reijoin

Bertell (Lahnalahti) 3412

Hindrich (Häyrilä) 3405

Johan (Lahnalahti) 3412

Niels (Lahnalahti) 3412

Rijpin

Michell (Kaitainen) 3408

Rimpi

Anna (Kaitainen) 3408

Matt (Kaitainen) 3408

Peer (Kaitainen) 3408

Ringin

Anders (Kotkatlahti) 3411

Michell (Kerisalo) 3410

Michell (Montola) 3414

Peer (Kerisalo) 3410

Peer (Kotkatlahti) 3411

Ryttkoin

Carl (Maavesi) 3413

Lattrs (Maavesi) 3413

Rässain

Anders (Savuniemi) 3414_2

Jöran (Kotkatlahti) 3412

SAlkuun

Sijkain

Matt (Kaitainen) 3407

Sijkoin

Hemming (Häyrilä) 3404

Peer (Häyrilä) 3405

Simalinus

Aron (Häyrilä) 3406

Samuel (Vättilä) 3415

Sormin

Erich (Häyrilä) 3406

Suhoin

Grels (Syvänsi) 3414_2

Johan (Savuniemi) 3414_2

Matt (Lahnalahti) 3413

Olof (Savuniemi) 3414_2

Påhl (Järvikylä) 3407

Påhl (Savuniemi) 3414_2

Suttin

Samuel (Katisenlahti) 3409

TAlkuun

Tackoin

Erich (Maavesi) 3413

Matt (Kaitainen) 3409

Tackuin

Matt (Häyrilä) 3406

Olof (Häyrilä) 3406

Tannijn

Thomas (Kaitainen) 3408

Tannin

Lars (Lahnalahti) 3412

Teittin

Samuel (Kaitainen) 3407

Tenhuin

Erich (Syvänsi) 3414_2

Hindrich (Maavesi) 3413

Matt (Syvänsi) 3414_2

Oloff (Maavesi) 3413

Tettein

Thomas (Joroisniemi) 3406

Tijmoin

Lars (Montola) 3414

Timoin

Olof (Syvänsi) 3414_2

Tofwoin

Anders (Kotkatlahti) 3411

Anna (Katisenlahti) 3409

Jöran (Katisenlahti) 3409

Lars (Katisenlahti) 3409

Mihel (Katisenlahti) 3409

Olof (Kotkatlahti) 3411

Peer (Katisenlahti) 3409

Torickain

Jacob (Kotkatlahti) 3412

Tuchkoin

Påhl (Häyrilä) 3405

Tuckoin

Johan (Häyrilä) 3405

Turuin

Hindrich (Kotkatlahti) 3412

Hindrich (Montola) 3414

UAlkuun

Ulff

Bertell (Kotkatlahti) 3412

Uttriain

Giösta (Kotkatlahti) 3412

Hans (Kotkatlahti) 3412

VWAlkuun

Walkoin

Matt (Kotkatlahti) 3411

Wallius

Jonas (Joroisniemi) 3407

Peer (Häyrilä) 3406

Wandelius

Johan (Joroisniemi) 3406

Wehroin

Olof (Montola) 3414

Wenel:

Carl (Sydänmaa) 3414

Erich (Lahnalahti) 3412

Vesterin

Sifred (Kerisalo) 3411

Willickain

Christer (Kaitainen) 3407

YAlkuun

Ylötel

Peer (Kerisalo) 3411

Påhl (Kerisalo) 3411

ÅAlkuun

Åimain

Olof (Maavesi) 3413

Åinoin

Matt (Kaitainen) 3407

Peer (Kaitainen) 3407

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 279 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023