AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1725 → Henkikirja ☰ 

Joroinen henkikirja 1725

Sivu 2602AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Heurilä/Häyrilä - - - H:r General Audiutant Oloff Brandenburgz hem:n
d:r Johan Kåpoin m:h: Niuta Lö_ och Kåst h_ adellssm_
d:r Johan Åinoin Niuta Lö_ och Kåst h_ adellssm_
d:r Aron Niuta Lö_ och Kåst h_ adellssm_
d:r Hindrich Wijhoin mh Niuta Lö_ och Kåst h_ adellssm_
d:r Johan Nillsson mh Niuta Lö_ och Kåst h_ adellssm_
2 - - 1 Påhl Tambssj 1 - Inf
3 - 2 1 Petter Huppoin 1 - Cav:
Mattz Huppoins hust - 1
Solld: Olof Kelundz hust - 1
4 - 3 - Johan Lapwätel: med hust 1 1 Cav:
Bror Hindrich - 1
5, 13 - 4 - Peer Thomasson mh 1 1 Cav
Bror Lahrs 1 -
Bror Thomas 1 -
6 - - - Johan Tållhoins - - Cav: öde
7 1 - 1 H:R Capit:n Petter Törnes Fruu - 1 Cav:
Solld: Mattz Lapwät:s hust - 1 91
8 - 8 - Tårsten Tårstenss:n mh 1 1 Cav:
d:r Olof Lytin 1 -
d:r Lahrs Åinoin 1 -
d:r Salomon 1 -
d:r Mattz Åinoin mh 1 1
drag: And:s Åinoins hust - 1

Sivu 2603AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Heurilä/Häyrilä - - - Lieut:s Bost: af Inf
- - 2 L:B: Olof Suhoin mh 1 1 Inf
10 - 3 1 Leonhardt Lefwoins hust - 1 Cav:
Bror Bertell mh 1 1
Solld: Ellias Asick:s hustru - 1 92
11 - 4 - Olof Kiskin mh 1 1 Cav:
Bror Peer Kiskin mh 1 1
12 - 3 - Staffan Claesson 1 - Cav:
Bror Christers hust - 1
Syster Beata - 1
14 - - - Mattz Lappal:s - - Crono öde
15 - - - H:r Capit:n Tigerst: hem:n - - Inf
d:r Anders Johanss:n - - Niuter Löhn och Kost
16 - 2 - Johan Kanssain mh 1 1 Cav:
17 - - - Under Prastebohlet
18 5 - - Sacell:n H:r Erich Collanus mh 1 1
d:r Johan Tambssj 1 -
Pigan Maria - 1
Pigan Lissbeta Kyllfwät - 1
19 - 3 - Michell Amb:ss:n mh 1 1 Cav:
d:r Johan Samuellss:n 1 -
20 - - - Bruukas af H:r Capit:n Tigerstedt - - Cav:
21 - 2 - Samuell Wijhoin 1 - Cav
Son Johan 1 -

Sivu 2604AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
22 Heurilä/Häyrilä - - - Mattz Assickains - - Crono öde
23 - - - Tårsten Bengdtss: - - Crono öde
24 - 1 - Johan Grabbes hustru - 1 Cav
25 - - - Hind Krogeri - - Cav: öde
1 Jorroisnemj/Joroisniemi 2 - 1 Brofougden Petter Pätenius mh 1 1
Solld: Hind: Kåpoins hust - 1 85
2 - 3 - Peer Kettuin mh 1 1 Cav:
Son Olof Teitin 1 -
3 - - - Mattz Rångains hem:n - -
4 - 2 - Nills Nillsson mh 1 1 Cav:
5 - 2 - Hemming Laitin mh 1 1 Cav:
6 - 2 1 Erich Kinnuin mh 1 1 Cav:
Solld: Pentins hust - 1 88
7 - - - General Adiut: Brandebärgz hemman
d:r Adam Wauchkoin Niuta Löh_ och Kåst ho_ adellssm_
d:r Sigfred Burman Niuta Löh_ och Kåst ho_ adellssm_
d:r Aron Grabbe Niuta Löh_ och Kåst ho_ adellssm_
Pigan Margareta Niuta Löh_ och Kåst ho_ adellssm_
1 Järfwenkylä/Järvikylä - - Fälltwäbel:s Bostelle - - Inf
- - 2 L:B: Anders Rautia mh 1 1
2 - 6 - L:B: Bertel Tofwin mh 1 1
Christer Tåloin mh 1 1
Hemming Sijckaises hust - 1
Johan Tåloins hust - 1
- 2 - Adam Suchoin mh 1 1

Sivu 2605AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Järfwälä/Järvelä - 2 - Hindrich Pöllein mh 1 1 Cav:
1 Kaitais/Kaitainen - - 1 Mårten Hämmälein 1 -
2 - - - Samuell Teitins - - Crono öde
3 - - 3 Nills Pittkoin 1 -
Bror Lahrs mh 1 1
4 - 3 1 Hindricch Kaipain 1 - Cav:
Bror Jeremias 1 -
Bror Petter 1 -
Solld: Påhl Heurins hust - 1 114
5 - 3 - Carll Nissin mh 1 1 Cav:
Bror Peers hustru - 1
6 - - - Peer Narisses - - Caval: öde
7 - - 4 Johan Härckein mh 1 1 Inf
Bror Påhl mh 1 1
8 - - - Olof Heiskoins - - Crono öde
9 - - - Jöran Taskins - - Crono öde
10 - 3 - Anders Jutinen mh 1 1 Cav:
Bror Lahrs Lahrsson 1 -
11 - 3 - Hindrich Tanninen mh 1 1 Cav:
Bror Thomas 1 -
12 - - - Anders Heurins - - Crono öde
13 - 2 - Mårten Heurin mh 1 2 Cav:
14 - - - Olof Åinoins - - Caval: öde
15 - - 1 Olof Kauckoin 1 - C:og:
16 - 1 - Erich Kauckoins hustru - 1 Cav
17 - - 3 Hindrich Rijpin 1 - Inf
Petter Lyra mh 1 1

Sivu 2606AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
18 Kaitais/Kaitainen - - 2 Jöran Sickain mh 1 1 C:og:
19 - 3 - Jacob Hynninens hust - 1 Cav:
Bolaggz m:n Johan Haloin mh 1 1
20 - - 2 Peer Williackain mh 1 1 C:og
21 - 2 - Lahrs Tarfwoin mh 1 1 Cav
1 Katissalax/Katisenlahti - - 3 Påhl Hipssoin mh 1 1 Inf
Solld: Lattuins hust - 1 82
2 - - 2 Petter Kinnuin mh 1 1 Inf
3 - 2 - Olof Bohm mh 1 1 Cav:
4 - 2 - Hindrich Staffansson Tåloin mh 1 1 Cav:
5 - - 2 Lahrs Kärckein mh 1 1 Inf:
6 - - 2 Lahrs Tofwin 1 - Inf
Bror Jörans hustru - 1
7 - 3 - Samuell Sutiin mh 1 1 Cav:
Son Peers hustru - 1
8 - 1 - Zachris Zachrissonn Kinnuin 1 - Cav:
9 - - 2 Påhl Påhlssonn Kinnuin mh 1 1 Inf
10 - 3 - Jöran Räissein mh 1 1
Bror Olof Räissein 1 -

Sivu 2607AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kärrisahlo/Kerisalo - 3 - Peer Kyllein mh 1 1 Cav:
Bror Johan 1 -
2 - 5 - Erich Erichsson mh 1 1 Cav:
Bror Peers hustru - 1
Bror Son Erich 1 -
Res: K: Mårten Illfwoin 1 -
3 - 2 - Påhl Rautiains hust - 1 Cav:
B:m: Påhl Kettuin 1 -
4 - 1 - L:B: Peer Påhlsson Yllöntain 1 -
- 1 - T:r Christer Immoins hustru - 1
1 st:n stod 2 st Köör 2 st: Fåår
5 - 5 - Johan Ohlsson Immoin 1 - Cav:
Bror Mattz mh 1 1
Bror Olof mh 1 1
6 - 2 - Bengdt Hämmäl:n mh 1 1 Cav:
7 - 3 - Johan Reijoinen mh 1 1 Cav:
d:r Michell Tofwin 1 -
8 - 3 - Anders Järfwel:n mh 1 1 Cav:
d:r Adam Kassain 1 -
9 - 3 1 Lahrs Paijain mh 1 1 Cav:
Bror Son Mattz 1 -
Solld: Petter Kopoins hust - 1 78

Sivu 2608AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
10 Kärrisahlo/Kerisalo - 1 - H:r Öfweste L: Murmans hemman - - Cav:
M: Gustaf Syllfvi hust Niuta Löh_ och Kåst hoo_ adellsm:n
d:r Hindrich Karfwin mh Niuta Löh_ och Kåst hoo_ adellsm:n
d:r Nills Reijoin Niuta Löh_ och Kåst hoo_ adellsm:n
Pigan Wallborgh Niuta Löh_ och Kåst hoo_ adellsm:n
Pigan Karin Niuta Löh_ och Kåst hoo_ adellsm:n
Rytt:n Jörans hust - 1
1 Kåtkatlax/Kotkatlahti - 1 - Capit:n Sahl: H:r Grootenfälldtz Erfwingaras Rusthålld Cav
d:r Michel Kuroin Niuter Löh_ och Kåst
drag: Hindrich Kåpoins hustru - 1
2 - 2 - Johan Paijain mh 1 1 Cav:
3 - 2 - Erich Pernain mh 1 1 Cav:
4 - 4 - Samuell Samuellss:n med hustrun 1 1 Cav:
d:r Michell Tofwin mh 1 1
5 - - - Hindrich Nylanders - - Cav: öde
6 6 - - Länssm:n Hindrich Thijlman mh 1 1 Cav:
Måg Abraham mh 1 1
d:r Lahrs Tåloin 1 -
Pigan Maria - 1
7 - 2 1 Jacob Tirckoin mh 1 1
Solld Lars Jumpains hust - 1 79

Sivu 2609AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Kåtkatlax/Kotkatlahti - - 1 Johan Purssiain 1 - C:og:
9 - - - - - Öde
10 - 2 1 Jöran Kinnuin 1 - Cav:
Bror Johan 1 -
Solld: Purssiains hust - 1 80
11 - 3 - Lahrs Pazain 1 - Cav:
Bror Erich mh 1 1
12 - - 2 Johan Purssiain mh 1 1 C:og:
13 - - 2 Anders Brunss:n mh 1 1
1 Lachnalax/Lahnalahti - - - Rustmest:s Bosstelle - - Inf
- - 1 Jöran Wännälein 1 -
2 - 3 - Erich Lamoin mh 1 1 Cav:
Aron Reijoinen 1 -
3 - - 2 Hindrich Wirolain mh 1 1 Inf
4 - - - Anders Tannisses - - Cav: öde
5 - - - Jöran Sinckoins - - Crono öde
6 - - 2 Mattz Suchoins hustru - 1 Inf
Sonn Grells 1 -
7 - 2 - Jöran Huppoin mh 1 1 Cav:
8 - 1 - Johan Huppoin 1 - Cav:
9 - - - Mattz Suchoins - - Crono öde
1 Mawässi/Maavesi - 2 - Johan Läfwein 1 - Cav:
Bror hustru Brita - 1
2 - 2 - Staffan Ahoins hust - 1 Cav
Olof Ahoins hustru - 1
3 - 2 - Mattz Kettuin mh 1 1 Cav:

Sivu 2610AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Mawässi/Maavesi - - - Mårten Läfweins - - Cav öde
5 - 2 - Lahrs Ryttkein mh 1 1 Cav:
6 - 3 - Erich Janhuin mh 1 1 Cav:
Son Erich Erichsson 1 -
7 - 2 - Jöran Ohlss:n Åinoin mh 1 1 Cav:
8 - - 2 Olof Hynninen mh 1 1 C.og:
1 Måndolanmäckj/Montola - - 1 Carll Janhuin 1 - Inf:
2 - 2 - Johan Joh:ss:n Hafwemon mh 1 1 Cav:
3 - 2 - Johan Haloin mh 1 1 Cav:
4 - 2 - d:r Olof Strenghell mh 1 1 Cav
1 Roukonemj/Ruokoniemi - 1 - Tårsten Tåloin 1 - Cav:
2 - - - Anders Coulemains - - Crono öde
3 - 2 - Erich Krogerus mh 1 1 Cav:
4 - - - Lahrs Assickains - - Crono öde
1, 2 Roukoierfwj/Ruokojärvi - 6 - Johan Joh:ss:n Kinnuin mh 1 1 Cav:
d:r Lahrs Harring 1 -
d:r Hans Haikoin 1 -
Pigan Sophia - 1
Solld: Hyfwärins hust - 1 86
3 - 4 - Olof Läskinen mh 1 1 Cav:
Son Olof Ohlsson mh 1 1
1 Syfwenma/Sydänmaa - - 1 Erich Heurin 1 -
2 - - 2 Jacob Brask mh 1 1 C:og:
3 - - - Johan Haukains - - Crono öde
4 - - 2 Petter Pällein mh 1 1 C:og:

Sivu 2611AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Saufwonemj/Savuniemi 2 - - Borgmest: Beniam Krook mh 1 1
2 - - 2 Sigfredh Michellss:n mh 1 1 C.og:
3 - 1 - Johan Suchoin 1 - Cav:
4 - 2 1 Anders Coulemain 1 - Cav:
Son Oloff 1 -
Solld: Olof Hillduins hust - 1 104
5 - - - Anders Paukoins - - Crono öde
6 - - 4 Nills Haloin 1 - C:og:
d:r Lahrs Haloin mh 1 1
Pigan Anna - 1
7 - - 3 Mattz Kåppoin mh 1 1 C:og:
Solld: Ehnbohms hust - 1 105
1 Syfwäis/Syvänsi - - 1 Arfwed Staffanss:s hust - 1 C:og:
2 - 1 - Olof Coulemain 1 - Cav:
3 - - 2 Mattz Heiskain mh 1 1 C:og
4 - - 3 Påhl Uttriain mh 1 1 C:og
Son Peer 1 -
5 - 1 - Erich Tenhuin 1 - Cav:
6 - 4 - Thomas Thomass:n Hynnin 1 - Cav:
Bror Lahrs hustru - 1
Bror Hindrich mh 1 1
1 Wättiläby/Vättilä - 3 - Peer Kärfwin 1 - Cav:
Bror Jöran mh 1 1
2 - 3 - Mattz Läfwoin mh 1 1 Cav:
Bror Johans hustru - 1
3 2 - 1 Fälltwab: Svartz hust - 1 Cav:
d:r Påhl Marckain 1 -
Solld: Jäppisses hustru - 1 98

Sivu 2612AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Wättiläby/Vättilä - - 2 Ture Turesson mh 1 1 Inf
Pappila 1 - - Johan Canteli hust - 1
2 - - Spög: Joran Hardik:n mh 1 1
1 - - Klåck:n Christer Tåloin 1 -
1 - - Uthrijd: Michell Rångain 1 -
4 - - Kyrckioh: H:r Joh: Limatius mh 1 1
Pigan Beata - 1
d:r Samuell 1 -
2 - - Munsterskrif:n Gustaff Jack mh 1 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17221727

© Väinö Holopainen 2023