AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Joroinen henkikirja 1727

Sivu 1739B (aukeaman 1739 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Heurilä/Häyrilä - - - H:r General Adiutant Brandenburgz hemman - - Cav:
D:r Johan Kåppoin mh - -
D:r Johan Åinoin
Drengen Aron
D:r Hindrich Wijhoin mh
2 - - 1 Johan Påhlsson Tombsj 1 - Inf:
3 - - 3 Petter Huppoin 1 - C:og:
Mattz Huppoins hustru - 1
Bror Påhl 1 -
4 - 3 - Johan Lapwätel:n mh 1 1 Cav:
Bror Hindrich 1 -
5, 14 - - 4 Peer Thomasson mh 1 1 C:og:
Bror Lahrs 1 -
Bror Thomas hustru - 1
6 - - - Johan Tållhains - - Cav: öde
7 1 - 1 H:r Capitein Törnes Fruu - 1 C:og:
Solld: Mattz Lapwätel:s hust - 1 91
8 - 4 - Tårsten Tårstensson mh 1 1 Cav:
D:r Olof Lytin 1 -
D:r Lahrs Åinoin 1 -
9 - - - Lieutnantens Bostelle - - Inf:
- - 1 L:B: Olof Suchoin 1 -
10 - - - Underlagdt hemman - -
11 - 2 1 Bertell Läfwein mh 1 1 Cav:
Solld: Assickains hustru - 1 92
12 - - 2 Olof Kiskain mh 1 1 C:og:

Sivu 1740A (aukeaman 1740 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
13 Heurilä/Häyrilä - 3 - Staffan Claesson 1 - Cav:
Bror Christers hustru - 1
Syster Beata 1 -
15 - - - Mattz Lappalains - - Crono Öde
16 - - 1 Capit:n Tigerstedtz hem:n - - Inf:
Solld: Jonas Bromans hust - 1
17 - 1 - Johan Kanssain 1 - Cav:
18 - - - Prestebohls hemman - -
19 4 - - Sacell:n H:r Erich Collanus med hustrun 1 1 Capl:s Bohl
Pigan Maria - 1
Pigan Anna Kätutar - 1
20 - - 2 Olof Strenghell mh 1 1 C:og:
21 - - - H:r Capitein Tigerstedtz hem: - - C:og:
22 - - 2 Samuell Wijhoin 1 - C:og:
Son Johan 1 -
23 - - - Mattz Assickains - - Crono öde
24 - - - Underlagt hemman - -
25 - - - Tårsten Bengdtssons - - Crono öde
26 - - 1 Johan Grabbes hustru - 1 C:og:
27 - - - Hindrich Krogerj - - Cav: öde
1 Jorroisnemj/Joroisniemi 3 - 1 Brof: Petter Patenius mh 1 1 C:og:
St:S: Erich Andersson 1 -
Solld: Hindrich Kåpoins hust - 1 85
2 - 2 - Olof Teitin mh 1 1 Cav:
Drag: Olof Marckains hust - 1
- 2 - Tårp:n Erich Naukarin 1 -
pro 1726 tillbaka 1 -
3 - - 1 Hindrich Aufwins Enkia - 1 C:og:
4 - 4 - Nills Nillsson mh 1 1 Caw:
Bror Johan mh 1 1
5 - - 2 Hemming Laitin mh 1 1 C:og:
6 - 2 1 Erich Kinnuin mh 1 1 Caw:
Solld: Päntins hustru - 1 88

Sivu 1740B (aukeaman 1740 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Jorroisnemj/Joroisniemi - - - H:r General Adiutant: Brandenburgz hemman - - Caw:
Pigan Margareta - - Niutar Löhn och Kåst hooss adellsm:n
1 Järfwenkyllä/Järvikylä - - 1 L:B: Jöran Hardickain 1 -
2 - 3 - L:B: Bertell Tofwin 1 - Caw:
Christer Tålloin 1 -
Hemming Sijckoisses hust - 1
- 2 - Adam Suchoin mh 1 1 Caw:
1 Järfwälä/Järvelä - 1 - Johan Johanssons hustru - 1 Caw:
1 Kaitais/Kaitainen - - 1 Mårten Hämmälein 1 - C:og:
2 - - 2 Johan Wännälein 1 - C:og:
Bror Erich 1 -
3 - - 3 Nills Pittkoin 1 - C:og:
Bror Lahrs 1 -
4 - - 4 Hindrich Kaipoin mh 1 1 C:og:
Bror Jeremias 1 -
Bror Petter 1 -
5 - 3 - Carll Nissin mh 1 1 Caw:
Bror Petters hustru - 1
6 - - - Petter Narrisses - - Caw: öde
7 - - 4 Johan Härckein mh 1 1 Inf:
Bror Påhl mh 1 1
8 - - - Olof Heiskains - - Crono öde
9 - - - Jöran Taskins - - Crono öde
10 - - 4 Anders Jutinen mh 1 1 C:og:
B:r Lahrs Lahrsson mh 1 1
11 - - 4 Hindrich Tanninen mh 1 1 C:og:
Bror Thomas mh 1 1
12 - - - Underlagt Hemman - -
13 - - - Anders Heurins - - Crono öde
14 - - 2 Mårten Heurin mh 1 1 C:og:
15 - - - Olof Auwins - - Caw: öde
16 - - 2 Olof Kaukoin 1 - C:og:
Bror Erich 1 -
17 - - 1 Erich Kankoins hustru - 1 C:og:
18 - - 1 Hindrich Rijpin 1 - Inf:

Sivu 1741A (aukeaman 1741 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
19 Kaitais/Kaitainen - - 1 Lahrs Halloin 1 - C:og:
20 - - 3 Jacob Hynnins hustru - 1 C:og:
Måg:n Johan Halloin 1 -
Son Jacob Jacobss:n Hynnin 1 -
21 - - 2 Petter Williakain mh 1 1 C:og:
22 - 2 - Lahrs Tärfwoin mh 1 1 Caw:
1 Katisalax/Katisenlahti - 2 - Påhl Hipssain mh 1 1 Caw: Inf:
2 - - 2 Petter Kinnuin mh 1 1 Inf:
3 - 2 1 Olof Bohm mh 1 1 Caw:
Solld: Staffan Kutwoins hust - 1 83
4 - - 2 Hindrich Staff:ss:n Tålain mh 1 1 C:og:
5 - - 2 Lahrs Kärckein mh 1 1 Inf:
6 - - 1 Joran Tofwins hustru - 1 Inf:
7 - 2 - Samuell Suttin 1 - Caw:
Son Peers hustru - 1
8 - - 1 Zachris Zachriss:n Kinnuin 1 - C:og:
9 - - 2 Påhl Påhlss:n Kinnuin mh 1 1 Inf:
10 - - 4 Jöran Rässein mh 1 1 C:og:
Bror Olof mh 1 1
1 Kärrisahlo/Kerisalo - 2 - Peer Kylleins hustru - 1 Caw:
Bror Johan 1 -
2 - 4 - Erich Erichsson mh 1 1 Caw:
Bror Peers hustru - 1
Bror Son Erich 1 -
3 - - - Underlagt hemman - -
4 - 2 - Påhl Rautians hust - 1 Caw:
B:M: Påhl Kettuin 1 -
5 - - - Underlagt hemman - -
6, 7 - - - Underlagt hemman - -
8 - 1 - L:B: Peer Påhlss:n Yllent:n 1 - Caw:
9 - 5 - Johan Ohlss:n Immoin 1 - Caw:
Bror Mattz mh 1 1
Bror Olof mh 1 1
- 1 - Tårp:n Mattz Christersson Immoin 1 - Under N:8

Sivu 1741B (aukeaman 1741 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
10 Kärrisahlo/Kerisalo - 3 - Bengdt Hämmäl:n mh 1 1 Caw:
Son Erich 1 -
11 - 3 - Johan Räijonen mh 1 1 Caw:
Bror Hindrich 1 -
12 - - 3 Anders Järfwel:n mh 1 1 C:og:
D:r Adam Kassain 1 -
13 - 4 - Lahrs Paijain mh 1 1 Caw:
Bror Son Mattz 1 -
Solld: Petter Kapoins hust - 1 78
14 - - - Öfwerste Lieut Meurmans - - Hem:n Caw:
D:r Hindrich Karfwin - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
D:r Nills Räijoin Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
D:r Johan Wullff Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
1 Kåtkatlax/Kotkatlahti - 1 - Sahl: Kapitain Grotenfälldtz Arfwingars Hem:n - - Caw:
D:r Mårten - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
D:r Hindrich Wallckoin - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
D:r Samuell Mähoin - - Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n
Dragoun Michell Kurroins hust - 1
2 - 3 - Johan Paijain mh 1 1 Caw:
Son Mattz 1 -
3 - 3 - Erich Pernain mh 1 1 Caw:
Piga Inga Pouritar - 1
4 5 - - Sergiant: Zachaeus mh 1 1 Caw:
D:r Michell Tofwin mh 1 1
D:r Claes Falck 1 -
5 - - - Hindrich Nyländers - - Caw: öde
6 5 - - Länssman Hindrich Thijman med hustrun 1 1 C:og:
Mågen Abraham 1 -
D:r Lahrs Tållain mh 1 1
7 - 2 1 Jacob Tirckoin mh 1 1 Caw:
Solld: Lahrs Jumpains hust - 1 79
8 - - 2 Johan Purssiain 1 - C:og:
Son Johan 1 -

Sivu 1742A (aukeaman 1742 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9, 10, 11 Kåtkatlax/Kotkatlahti - - - Underlagt Hemman - -
12 - - - bebrukas af N:6 i Kärrisahloby - - Caw:
13 - - - Underlagt Hemman - -
14 - 3 1 Jöran Kinnuin 1 - Caw:
Bror Johan mh 1 1
Solld: Purrsiains hustru - 1 80
15 - - 4 Lahrs Paijain mh 1 1 C:og:
Bror Erich mh 1 1
16 - - 1 Johan Purssiain 1 - C:og:
17 - - 2 Anders Brunsson mh 1 1 C:og:
18 - - 2 Erich Luckarin mh 1 1 C:og:
1 Lachnalax/Lahnalahti - - - Rustmest:s Bostelle - - Inf:
- - 2 L:B: Erich Lamain mh 1 1
2 - - 3 Aron Reijonen mh 1 1 C:og:
Solld: Jöran Lamains hust - 1 106
3 - - 2 Hindrich Wirolain 1 - Inf:
Solld: Påhl Wirolains hust - 1 107
4 - - - Anders Tanins - - Caw: öde
5 - 2 1 Jöran Sickain 1 - Caw:
Johan Tållains hust - 1
Solld: Nills Hendusses hust - 1 108
6 - - 2 Mattz Suchoins hustru - 1 Inf
Son Grells 1 -
7 - 2 - Jöran Huppoin mh 1 1 Caw:
8 - - 1 Johan Huppoin 1 - C:og:
9 - - - Mattz Suchoins - - Crono öde
1 Mawässi/Maavesi - - 2 Johan Läfwein 1 - C:og:
Bror hustru Brita - 1
2 - - 3 Samuell Achoin 1 - C.og:
Staffan Achoins hust - 1
Olof Achoins hustru - 1
3 - - 2 Mattz Kättuin mh 1 1 C:og:
4 - - - Uptagit af N:o 1 Ibmd: - - Caw:

Sivu 1742B (aukeaman 1742 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Mawässi/Maavesi - - 3 Lahrs Ryttkein mh 1 1 C:og:
Son Lahrs 1 -
6 - 3 - Erich Janhuin mh 1 - Caw:
Son Erich Erichsson med hustrun 1 1
7 - - 6 Hindrich Hynnin mh 1 1 C:og:
Jöran Åinoin mh 1 1
Lahrs Thomassons hust - 1
Solldaten Nills Janhuins hustru - 1 102
8 - - 2 Olof Hynninen mh 1 1 C:og:
1 Måndolamäckj/Montola - - 1 Carll Janhuin 1 - Inf:
2 - 2 - Johan Johansson Hafwinen med hustrun 1 1 Caw:
3 - 4 - Johan Halloin mh 1 1 Caw:
B:M: Olof Åinoin 1 -
D:r Hindrich Turuin 1 -
4 - - 3 Michell Ambrosioss:n med hustrun 1 1 C:og:
D:r Johan Samuellss:n 1 -
1 Roukonemj/Ruokoniemi - 1 - Tårsten Tållain 1 - Caw:
2 - - - Anders Coulemains - - Crono öde
3 - - 2 Erich Krogerus mh 1 1 C:og:
4 - - - Lahrs Assickains - - Crono öde
1, 2 Roukoierfwj/Ruokojärvi - 5 1 Anders Johanssonn 1 - Caw:
Johan Kinnuins Enk - 1
D:r Lahrs Harring 1 -
D:r Hans Huckain 1 -
Bror Måns Kinnuin 1 -
Solldaten Hyfwärins hustru - 1 86

Sivu 1743A (aukeaman 1743 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Roukoierfwj/Ruokojärvi - - 4 Olof Läskin mh 1 1 C:og:
Son Olof Ohlssonns hustru - 1
Son Johan Ohlsson 1 -
1 Syfwenma/Sydänmaa - - 1 Erich Heurin 1 - C:og:
2 - - 1 Jacob Braskz hustru - 1 C:og:
3 - - - Johan Haukains - - Crono .de
4 - - 1 Petter Pölleins Enk - 1 C:og:
1 Saufwonemj/Savuniemi - - 1 Petter Kiskins hustru - 1 C:og:
2 - - 2 Sigred Michellss:n mh 1 1 C.og:
3 - - 1 Johan Suchoin 1 - C:og:
4 - 2 1 Anders Coulemain 1 - Caw:
Son Olof 1 -
Solldaten Olof Hillduins hustru - 1 104
5 - - - Anders Poukoins - - Crono öde
6 - - 2 Nills Halloin mh 1 1 C:og:
7 - - 3 Mattz Kåppoin mh 1 1 C:og:
Solldat: Enbohms hust - 1 105
8 - - - Underlagt hemman - -
1 Syfwäis/Syvänsi 1 1 - Arfwed Staffanssons hustru 1 - Caw:
Corp: Hielmans hust - 1 76
2 - - 2 Olof Coulemain mh 1 1 C:og:
3 - - 2 Mattz Heiskains hustru - 1 C:og:
Son Petter 1 -
4 - - 5 Påhl Uttriain mh 1 1 C:og:
Bror Peer 1 -
Bror Mattz 1 -
Solld: Olof Karial:s hust - 1 99
5 - 3 - Erich Tenhuin mh 1 1 Caw:
Bror Hendrich 1 -
6 - 2 - Thomas Thomass Hynnin 1 - Caw:
D:r Thomas Tenhuin 1 -

Sivu 1743B (aukeaman 1743 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wättiläby/Vättilä - - 3 Peer Kärfwin 1 - C:og:
Bror Jöran mh 1 1
2 - - 3 Mattz Läfwein mh 1 1 C:og:
Bror Johans hustru - 1
3 1 - 1 Fälltwäbel:n Svartz hust - 1 C:og:
Solld: Jäppisses hustru - 1 98
4 - - 2 Ture Turesson mh 1 1 C:og:
Pappila 1 - - Klåck:n Johan Cantelius 1 -
4 - - Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Johan Limatius med hustrun 1 1
D:r Hindrich Kåppoin 1 -
Pigan Agneta - 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1725

© Väinö Holopainen 2023