AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä → 1727

Savon keskinen kihlakunta

Joroinen henkikirja 1727

Otsikkotiedot

Jorrois Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1739B Häyrilä
1740A Häyrilä, Joroisniemi
1740B Joroisniemi, Järvikylä, Järvelä, Kaitainen
1741A Kaitainen, Katisenlahti, Kerisalo
1741B Kerisalo, Kotkatlahti
1742A Kotkatlahti, Lahnalahti, Maavesi
1742B Maavesi, Montola, Ruokoniemi, Ruokojärvi
1743A Ruokojärvi, Sydänmaa, Savuniemi, Syvänsi
1743B Vättilä, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit in-
gen af denne Mantalls Lengd Undandöllgd
eller Uth sluta Låtit, som Mantalls Pen-
ningar betahla bööra, betyga wij weedh
wprt Samweete med wåre Nampn och
Signetens Undersättiande af Jorrois
Kyrckioby d: 18 Novemb:r a:o 1726
H: Ithimaeus Härads Fougde
T: Agander
Henr: Thilman Crono Länsman
Nämbdemännerne
Anders Coulemain Marten Hämäläin
Johan Läfwinen Erich Janhuin
Thomas Hynnin Johan Härckein

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 243.
Veroa maksaneita yhteensä 290 henkilöä (miehiä 159, naisia 131).
Veroluokittain 25 / 104 / 161 ; yhteensä 290 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 18 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 1 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 112 45.3 %
Mies ja vaimo 79 32.0 %
Vaimo 48 19.4 %
Leski 3 1.2 %
Muu merkintä 5 2.0 %
Kaikki yhteensä 247 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8783 Tositekirja 1727-1727, sivut 1739-1743
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8783
Mikrofilmi LT80

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1725

© Väinö Holopainen 2023