AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1615 → Henkikirja  ☰ 

Juva henkikirja 1615

Sivu 118B (aukeaman 118 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansa Fiering Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maaveden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat)

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Månz Hirfwoin Hirvonen
-- 3 Frans ibm Hirvonen
-- 2 Peer Perss Kurikain Kurikainen
-- 2 Las Perss ibm Kurikainen
-- 3 Mickill Lambain Lampainen
-- 2 Las Larsson ibm Lampainen
-- 2 Morthen ibm Lampainen
-- 2 Peer Olsson Henninen Hänninen
-- 2 Jöns Perss Leinoinen Leinonen
-- 3 Las Mickillss ibm Leinonen
-- 2 Las Peerss Lambain Lampainen
-- 3 Anders Narinen Narinen
-- ? Mickill Leinoinen Leinonen
-- 3 Påll Hinderss Caupinen Kauppinen
-- 1 Las P___inen
-- 2 Peer Kuckoin Kukkonen
-- 2 Per P Lambainen Lampainen
-- 1 Påll Mulkoinen Mulkonen

Sivu 119A (aukeaman 119 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Pååll Pöyhöinen Pöyhönen
-- 2 Jacob Olss Näringinen Näärinkinen
-- 3 Mickill Hattzoin Hatsonen
-- 2 Las Jarainen Jaaranen
-- 2 Oluff Madtz ibm Jaaranen
-- 3 Anders Pöxäinen Pöksäinen
-- 2 Peer Jacob Cosmain Kuosmanen
-- 2 Pååll P Pennainen Pennanen
-- 2 Staffan Kerfuinen Kervinen
-- 2 Philpus Wehmoin Vehmonen
-- 2 Pååll Pulliainen Pulliainen
-- 2 Hans Koickalain Koikkalainen
-- 1 Madtz Häckinen Häkkinen
-- 3 Pååll Janhuinen Janhunen
-- 2 Hans Tenhuinen Tenhunen
-- 3 Anders Kekäläin Kekäläinen
-- 2 Hind O Rauttaparda Rautaparta
-- 1 Morthen Kerfwin Kervinen
-- 2 Anders Häckinen Häkkinen
-- 2 Anders Raaska Raaska
-- 2 Peer Mondoinen Montonen
-- 2 Nils ibm Montonen
-- 2 Mickill Hapalain Haapalainen
-- 2 Pååll Kilkoin Kilkkinen
-- 2 Las Suihkoinen Suihkonen
-- 2 Staff:n Kuifwalain Kuivalainen
-- 2 Nils Rauttiainen Rautiainen
-- 2 Las Purdinen Puurtinen
-- 2 Nils Ryttköin Rytkönen
-- 3 Oluf Suhoinen Suhonen
-- 2 Lars Kyrkain Kirkinen?
-- 1 Peer Pecurinen Pekurinen
-- 1 Anders Pöyhöinen Pöyhönen
-- 1 Hend: O Otoinen Ohtonen

Sivu 119B (aukeaman 119 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Hendrik Sikainen Sikanen
-- 2 Las Mattz:n Oinoinen Oinonen
-- 2 Mattz ibm Oinonen
-- 2 Mårthen Nissinen Nissinen
-- 2 Oluff Halikain Hallikainen
-- 3 Staff:n Caupinen Kauppinen
-- 3 Oluff ibm Kauppinen
-- 2 Mattz ibm Kauppinen
-- 2 Las Nyrfwäs
-- 2 Las Sormuinen Sormunen
-- 2 Nils L: Wihoinen Vihonen
-- 3 Oluff Pispainen Piispanen
-- 2 Peer Olsson Sikain Sikanen
-- 3 Peer Olss: Nissinen Nissinen
-- 2 Pååll Tarkinen Tarkiainen
-- 3 Peer Juttinen Juutinen
-- 2 Oluff Halikain Hallikainen
-- 2 Las Häyrinen Häyrynen
-- 2 Oluff L: Halikain Hallikainen
-- 2 Peer Lijkain Liikanen
-- 2 Rossi Cauppinen Kauppinen
-- 2 Peer Nyssäinen Nysänen
-- 2 Mattz Sickain Sikanen
-- 2 Anders Caipiainen Kaipiainen
-- 2 Peer Paijainen Paajanen
-- 1 Jöns Nikuins Enckia Nikunen
-- 2 Thomas Staffansson Lintunen
-- 2 Las Linduinen Lintunen
-- _ Las Pålss Nysseinen Nysänen
-- 2 __ Puttkoin Putkonen
-- 2 Oluf? __ H__kain Hurskainen
-- 3 Las And: ibm Hurskainen
-- 1 Oluf Martikain Martikainen
-- 2 Staff:n Härkeinen Härkönen

Sivu 120A (aukeaman 120 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jöns Sikain Sikanen
-- 2 Dafuidtt Hurskain Hurskainen
-- 3 Mattz Henninen Hänninen
-- 2 Påll Härkinen Härkönen
-- 3 Las Wänäläin Venäläinen
-- 2 Anders Nikuinen Nikunen
-- 2 Nils Hurskain Hurskainen
-- 2 Las Saukoinen?

Joros Fier:g Joroisten neljännes: Joroisten ja Hietaisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oluff Jäppinen Jäppinen
-- 2 Peer ibm Jäppinen
-- 3 Jöns Rissainen Rissanen
-- 2 Peer ibm Rissanen
-- 2 Erick Kuckoinen Kukkonen
-- 2 Lars Caipain Kaipainen
-- 2 Knutt Kackinen Kakkinen
-- 2 Hans Kuckoinen Kukkonen
-- 2 Peer Polss: Sormuin Sormunen
-- 2 Peer Haloinen Halonen
-- 2 Mogns Wauchkoin Vauhkonen
-- 3 Påll ibm Vauhkonen
-- 2 Hind O Colemain Kolehmainen
-- 2 Jören Sorm__ Sormunen
-- 2 Oluff ____ ibm Sormunen
-- _ Nils? K__inen Kärkkäinen?
-- 2 Peer Hulkoinen Hulkkonen
-- 2 Påll P Colemain Kolehmainen

Sivu 120B (aukeaman 120 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Las Pålsson Pöröinen Pörönen
-- 2 Oluff Karhuinen Karhunen
-- 2 Peer Perss Puruinen Puurunen
-- 1 Erich Peerss ibm Puurunen
-- 1 Sigfred Pålssonn Puurunen
-- 2 Jöran ibm Puurunen
-- 2 Las L: Sormuinen Sormunen
-- 2 Anders Henderss Sormunen
-- 2 Oluff Kärckäinen Kärkkäinen
-- 1 Peer Outtinen Outinen
-- 1 Nils Bengtinen Penttinen
-- 2 Peer L: Lahinen Lahinen
-- 1 Peer P:n Mustoin Mustonen
-- 2 Anders Kärckain Kärkkäinen
-- 2 Las Nyssäinen Nysänen
-- 1 And Nysäins Enckia Nysänen
-- 2 Rossi Hynninen Hynninen
-- 1 Philpus Jäppinen Jäppinen
-- 1 Hemmingh Laitinen Laitinen
-- 1 Berttill Taifwain? Taivainen?
-- 1 Anders Karialain Karjalainen
-- 2 Oluff Nijrainen Niiranen
-- 2 Staffan Paijainen Paajanen
-- 3 J:n Anderss ibm Paajanen
-- 2 Peer Safuolain Savolainen
-- 2 Hans Rynzinen Rissanen
-- 2 Mattz Säckinen Säkkinen
-- 4 Oluff Paijainen Paajanen
-- _ Grels Heiskain Heiskanen
-- _ Oluff Kuohoinen Kohonen
-- 1 ___ ___
-- 2 Isak Kohoinen?
-- 2 Nils Clemettinen Lemettinen

Sivu 121A (aukeaman 121 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Las L: Telkoinen Telkonen
-- 2 Anders Wihoinen Vihonen
-- 3 Abraham Eskilinen Eskelinen
-- 4 Las Colemain Kolehmainen
-- 2 Oluff Suhoin Suhonen
-- 1 Mattz Olss:n Mattilain Matilainen
-- 1 Jöns Liuttinen Liutinen
-- 1 Oluff Timoinen Timonen
-- 1 Simon Tackins Enckia Takkinen
-- 3 Lass L: Punnoinen Punnonen
-- 4 Mattz Sormuinen Sormunen
-- 1 Staffan ibm Sormunen
-- 1 Gabriel Luckoin Luukkonen
-- 3 Philpus Rautaparda Rautaparta
-- 2 Erich Lippoinen Lipponen
-- 2 Påll Anderss Timoin Timonen
-- 1 Mattz Teifwainen Teivainen
-- 1 Mons Mustoinen Mustonen
-- 2 Las Toloinen Tolonen
-- 1 Oluf Hyttinen Hyttinen
-- 2 Peer Lapwetteläin Lapveteläinen
-- 1 Las Asikain Asikainen
-- 1 Berttill Lapwetteläin Lapveteläinen
-- 1 Philpus Tuckiainen Tukiainen
-- 1 Påll Laasoin Laasonen
-- 2 Peer And:n Tuckiainen Tukiainen
-- 2 Oluf Lefwoinen Levonen
-- 1 Peer Kuokain Kuokkanen
-- 2 Mattz Kijskin Kiiskinen
-- 2 Las ___ Utriainen?
-- 2 P__ Hyf___ Hyvönen?
-- 2 Las Kettwein? Kietäväinen?
-- 3 Hans Hynninen Hynninen

Sivu 121B (aukeaman 121 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Peer Wttriainen Utriainen
-- 2 Oluf Tenhuinen Tenhunen

Jockas Fierding Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Matilan ja Ollikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Hemmingh Jönss Pardain Partanen
-- 2 Erick Lauckainen Laukkanen
-- 2 Peer Kinnuinen Kinnunen
-- 1 Mattz Pärnäinen Pärnänen
-- 1 Daniell Heinoinen Heinonen
-- 3 Peer Olss: Pärnäin Pärnänen
-- 2 Oluf Perss: ibm Pärnänen
-- 2 Lass Hyfwoinen Hyvönen
-- 2 Peer Morthenss Rongain Ronkainen
-- 1 Bengt Kinnuinen Kinnunen
-- 2 Knutt Haloinen Halonen
-- 2 Peer Hyfweinen Hyvönen
-- 2 Lass Marttinen Marttinen
-- 1 Oluff Morthenss Rongainen Ronkainen
-- 2 Hemmingh Kijskinen Kiiskinen
-- 2 Mickell Kijskinen Kiiskinen
-- 3 Nils ibm Kiiskinen
-- _ Anders Achtinen Ahtinen
-- 2 Påll __ Kijskinen Kiiskinen
-- 2 __ __
-- 2 Swän H__ Härkönen
-- 2 Lass L: Lackoinen Laakkonen
-- 2 Hendrick Mickoinen Mikkonen

Sivu 122A (aukeaman 122 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oluff Oluf Kijskinen Kiiskinen
-- 3 Jöns Haloinen Halonen
-- 2 Jöns Kerfwinen Kervinen
-- 2 Mattz Wihawainen Vihavainen
-- 2 Oluff Anderss Kijskinen Kiiskinen
-- 2 Mickill ibm Kiiskinen
-- 3 Oluff Erikson Rongain Ronkainen
-- 2 Thomas ibm Ronkainen
-- 2 Lass Kyllöinen Kyllönen
-- 2 Anders Martikain Martikainen
-- 1 Lass P:n Pasainen Pasanen
-- 2 Oluff Wllmainen Ulmanen
-- 2 Oluff Mustoinen Mustonen
-- 2 Eskill Martikain Martikainen
-- 3 Oluff ibm Martikainen
-- 2 Peer Cosmainen Kuosmanen
-- 2 Hendrick Pedikäin Pietikäinen
-- 2 Anders Ollikain Ollikainen
-- 1 Anders Kämäräinen Kämäräinen
-- 2 Las Turackain Turakainen
-- 2 Mattz Huttuinen Huttunen
-- 2 Anders Ihalain Ihalainen
-- 2 Bengt ibm Ihalainen
-- 4 Las Nulpoinen Nulpponen
-- 2 Augustinus Pardain Partanen
-- 1 Las Mattilain Matilainen
-- 1 Anders ibm Matilainen
-- 2 Cosma Kijskinen Kiiskinen
-- 2 Suni Lautiainen Lautiainen
-- 2 Oluff Käistinen Keistinen
-- 3 Jöns Pardainen Partanen
-- 2 Staffan Ham___ Hamunen
-- 2 Peer ___
-- 2 And__ __rdain Partanen
-- _ __ Purhoinen Purhonen
-- 3 Peer P:n ibm Purhonen
-- 2 Oluff Kijskinen Kiiskinen

Sivu 122B (aukeaman 122 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Peer L: Purhoinen Purhonen
-- 2 Mickill P__lain

Koickala Fie:g Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Pååll Mattzon Aufuin Auvinen
-- 2 Las Monss ibm Auvinen
-- 2 Oluff Hänninen Hänninen
-- 2 Las Heilain Heilanen
-- 2 Peer Tarkiainen Tarkiainen
-- 2 Mattz Kächoinen Kähkönen
-- 2 Påll Tarkinen Tarkiainen
-- 3 Jöns Tarkiainen Tarkiainen
-- 2 Hendrick Kächöinen Kähkönen
-- 2 Påll Grelsson Cosmain Kuosmanen
-- 2 Jöns Marttinen Marttinen
-- 2 Mickill ibm Marttinen
-- 2 Anders Colemain Kolehmainen
-- 2 Hendrick Kallinen Kallinen
-- 2 Las Päckeinen Pääkkönen
-- 2 Caupi Oikarinen Oikarinen
-- 2 Staff:n Cosmain Kuosmanen
-- 2 Oluff Päcköinen Pääkkönen
-- _ Mickill ibm Pääkkönen
-- 2 Las __ ibm Pääkkönen
-- 2 Jöns? __äläin Hämäläinen
-- 2 Hendrick ibm Hämäläinen
-- 2 Jöns Monss:n ibm Hämäläinen

Sivu 123A (aukeaman 123 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Effter:ne ähre Frelsse Under Afanasi Nasakins L__

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Jören Leskinen Leskinen
-- 2 Nils Mustoinen Mustonen
-- 2 Anders Rottzalain Ruotsalainen
-- 2 Oluff Kirstoinen
-- 2 Knutt Mauckuinen Maukonen
-- 2 Hans Cosmain Kuosmanen
-- 2 Peer Kittuinen Kitunen
-- 1 Knutt Tirinen Tirinen
-- 2 Jöns Cosmain Kuosmanen
-- 2 Philipus Ahoinen Ahonen
-- 2 Jöns Narinen Narinen
-- 2 Nils P:n Rastoinen Rastonen
-- 2 Påll Mattzon Narin Narinen
-- 1 Peer Kittuinen Kitunen
-- 1 Las P:n Ikoinen Ikonen
-- 3 Jöns Leskinen Leskinen
-- 3 Jöns Rastoinen Rastonen
-- 3 Thomas Kemiläin Kemiläinen
-- 2 Eskill ibm Kemiläinen
-- 2 Mons Pöndinen Pöntinen
-- 2 Påll Härkäinen Härkänen
-- 2 Eskill Cosmainen Kuosmanen
-- 2 Mattz Mattz ibm Kuosmanen
-- 2 Mattz L: ibm Kuosmanen
-- 2 Jöns Huttuinen Huttunen
-- 2 Bengt Martinen Marttinen
-- 2 Mattz P Kitt__ Kettunen
-- 2 Påll ibm Kettunen
-- 3 Per __
-- _ Jöns? L:n Lamain Laamanen
-- 2 And:s Hanss ibm Laamanen
-- 2 Hans Hanss ibm Laamanen

Sivu 123B (aukeaman 123 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Hendrick Narinen Narinen
-- 2 Påll K__nen
-- 2 Las Heinoinen Heinonen
-- 2 Påll Caipiainen Kaipiainen
-- 2 Lasse ibm Kaipiainen
-- 2 Rossi ibm Kaipiainen
-- 2 Peer Hasainen Hasanen
-- 2 Hendrick ibm Hasanen
-- 2 Jöns ibm Hasanen
-- 1 Peer Marttinen Marttinen
-- 1 Jöns P:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Hendrick ibm Kuosmanen
-- 2 Anders Piskoinen Piskonen
-- 2 Hans Rasainen Rasanen
-- 1 Mickill ibm Rasanen
-- 2 Peer Härköinen Härkönen
-- 2 Oluff Heinoinen Heinonen
-- 2 Oluff Ylöinen Ylönen
-- 3 Johan Härkainen Härkänen
-- 1 Jöns Yloinen Ylönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16111616

© Maija-Liisa Laaso 2022