AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1616 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1616

Sivu 134B (aukeaman 134 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierding Joroisten neljännes: Joroisten ja Hietaisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oloff Larsson Jäppin Jäppinen
-- 2 Erih Kuckoin Kukkonen
-- 2 Hans ibm Kukkonen
-- 2 Per ibm Jäppinen
-- 2 Jören Sormuin Sormunen
-- 1 Lars Caipoin Kaipainen
-- 2 Knuth Kackin Kakkinen
-- 2 Per Pållsson Sormuin Sormunen
-- 1 Per Persson Haloin Halonen
-- 2 Påll Wachkoin Vauhkonen
-- 2 Lasse ibm Vauhkonen
-- 2 Henrih Colemain Kolehmainen
-- 2 Oluf Jörensson Sormoin Sormunen
-- 2 Nils Karkäin Kärkkäinen
-- 2 Per Hurskain Hurskainen
-- 2 Påll Pärsson Colemain Kolehmainen
-- 2 Per Person ibm Kolehmainen
-- 2 Lasse Lar:n Pöroin Pörönen

Sivu 135A (aukeaman 135 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lauri Sormoin Sormunen
-- 2 Olof Karkain Kärkkäinen
-- 3 Per Persson Purin Puurunen
-- 2 Erih ibm Puurunen
-- 2 Lars Larss: Sormoin Sormunen
-- 2 Anders Sormoin Sormunen
-- 2 Per Persson Lahin Lahinen
-- 2 Anders Kärkäin Kärkkäinen
-- 2 Nils Bengdtin Penttinen
-- 1 Per Outin Outinen
-- 2 Per Persson Mustoin Mustonen
-- 3 Henrih Turpehin Turpeinen
-- 2 Lasse Nysein Nysänen
-- 2 Jöns ibm Nysänen
-- 2 Rossj Hyninen Hynninen
-- 2 Madz Tossauain Tossavainen
-- 2 Hemingh Laitiain Laitinen
-- 2 Nils Lydin Lyytinen
-- 2 Anders Kärpälain Kärppäläinen
-- 2 Påll Laitinin Laitinen
-- 2 Påll Lehikoin Lehikoinen
-- 3 Jöns Rassain Rissanen?
-- 2 Lauri Laakoin Laakkonen
-- 2 Anders Lappalain Lappalainen
-- 2 Lasse Sormoin Sormunen
-- 2 Oluf Karhuin Karhunen
-- 1 Mårthen Sigfredson Kerri Kärri
-- 2 Stafan Paijain Paajanen
-- 2 Per Andersson ibm Paajanen
-- 1 Lasse ibm Paajanen
-- 2 Philpus Kåhoin Kohonen
-- 1 Per Safuolain Savolainen
-- 2 Hans Rijssain Rissanen

Sivu 135B (aukeaman 135 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Andersson Säckin Säkkinen
-- 2 Gres Heisikain Heiskanen
-- 1 Påll Persson Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Nils Olson Clemetin Lemettinen
-- 1 Henrih Larson Telkoin Telkonen
-- 1 Abraham Eskilin Eskelinen
-- 1 Anders Wijhoin Vihonen
-- 2 Mihill Häyryin Häyrynen
-- 1 Olof Nirain Niiranen
-- 2 Henrih Eskelin Eskelinen
-- 1 Oluf Toloin Tolonen
-- 1 Lasse Colemain Kolehmainen
-- 2 Anders ibm Kolehmainen
-- 2 Oloff Suhoin Suhonen
-- 1 Oloff Erihsson Timoin Timonen
-- 1 Simon Tarkis Enkia Tarkiainen
-- 2 Lasse Punnoin Punnonen
-- 1 Oluf ibm Punnonen
-- 1 Lasse Anders ibm Punnonen
-- 2 Madz Sormoin Sormunen
-- 2 Stafan ibm Sormunen
-- 1 Gabriel Lukoin Luukkonen
-- 1 Philpus Rautaparda Rautaparta
-- 2 Oluf ibm Rautaparta
-- 2 Påll Andersson Timain Timonen
-- 1 Erih Lippoin Lipponen
-- 2 Lasse Pålsson Toloin Tolonen
-- 1 Oluff Hyttinen Hyttinen
-- 2 Lasse Wäyryin Väyrynen
-- 2 Per Madzson Lapueteläin Lapveteläinen
-- 1 Bertill ibm Lapveteläinen
-- 1 Philpus Tukiain Tukiainen
-- 1 Lasse Asikain Asikainen

Sivu 136A (aukeaman 136 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Per Tukiain Tukiainen
-- 2 Påll Lasoin Laasonen
-- 2 Olof Leffuoin Levonen
-- 1 Per Kåkoin Kokkonen
-- 2 Madz Kiskin Kiiskinen
-- 1 Lasse Wttriain Utriainen
-- 2 Per ibm Utriainen
-- 2 Lasse Kettwin Kietäväinen
-- 1 Hans Hynnin Hynninen
-- 1 Oluff Wttriain Utriainen
-- 2 Per Hendersson Hyfuoin Hyvönen
-- 1 Jöns Hynnin Hynninen
-- 2 Erih Tenhuin Tenhunen
-- 1 Nils Colemain Kolehmainen
-- 2 Påll ibm Kolehmainen
-- 2 Caupi Passain Pasanen
-- 1 Jören Jörensson Lång

Vesikansa Fierding Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maavaden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Henrih Sikain Sikanen
-- 2 Lasse Oijnoin Oinonen
-- 2 Madz ibm Oinonen
-- 1 Mårthen Nissin Nissinen
-- 2 Oluf Pållss:n Hallikain Hallikainen
-- 1 Nils ibm Hallikainen
-- 2 Stafan Caupin Kauppinen
-- 2 Jons ibm Kauppinen

Sivu 136B (aukeaman 136 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oloff Caupin Kauppinen
-- 2 Thomas ibm Kauppinen
-- 2 Madz ibm Kauppinen
-- 1 Lasse Nyrfues
-- 2 Nils Lar: Wijhoin Vihonen
-- 2 Lasse Sormoin Sormunen
-- 1 Oloff Pispain Piispanen
-- 1 Madz Ahtin Ahtinen
-- 2 Per Olson Sekain Sikanen
-- 2 Per Olss:n Nissin Nissinen
-- 1 Lasse Per: ibm Nissinen
-- 2 Påll Tarkin Tarkiainen
-- 1 Anders Jutin Juutinen
-- 2 Oloff Olss:n Hallikain Hallikainen
-- 1 Lasse Hendersson Häyryin Häyrynen
-- 2 Wijsa ibm Häyrynen
-- 1 Olof Larss:n Hallikain Hallikainen
-- 2 Tomas Pulliain Pulliainen
-- 1 Per Larson Lijkain Liikanen
-- 2 Rossj Cauppin Kauppinen
-- 1 Per Nysein Nysänen
-- 1 Påll ibm Nysänen
-- 2 Madz Sikain Sikanen
-- 1 Anders Caipoin Kaipainen
-- 2 Per Paiain Paajanen
-- 1 Jöns Nykein Nykänen
-- 2 Thomas Stafanson Lindin Lintunen
-- 1 Lasse Pålson Nissin Nissinen
-- 2 Lasse Lar: Pudkoin Putkonen
-- 2 Olof Pålson Hurschain Hurskainen
-- 1 Jöns Sikain Sikanen
-- 1 Dauid Hurskain Hurskainen
-- 1 Per Jönson Kyllöin Kyllönen
-- 1 Henrih Hurskain Hurskainen
-- 2 Per Härkein Härkönen
-- 1 Anders Hurschain Hurskainen

Sivu 137A (aukeaman 137 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Hännin Hänninen
-- 1 Påll Herkin Härkönen
-- 2 Anders Olson Nykein Nykänen
-- 1 Nils Hurskain Hurskainen
-- 1 Lasse Linduin Lintunen
-- 2 Hans Kakelehein Kekäläinen
-- 2 Madz Heskin
-- 2 Påll Janhoin Janhonen
-- 1 Olof Romoin Romonen
-- 2 Nils Janhoin Janhonen
-- 2 Lasse Suhoin Suhonen
-- 2 Per Härkin Härkönen
-- 2 Anders Raaska Raaska
-- 1 Nils Olofsson Romoin Romonen
-- 2 Nils Kekelehein Kekäläinen
-- 2 Påll Kilkehain Kekäläinen
-- 1 Hans Kekelehin Kekäläinen
-- 1 Henrih Rautaparda Rautaparta
-- 1 Erih Kerfuin Kervinen
-- 2 Anders Härkin Härkönen
-- 2 Per Mondoin Montonen
-- 1 Mihill Hapalain Haapalainen
-- 1 Anders Peykain Pöykkänen
-- 2 Anders Rautaparda Rautaparta
-- 1 Lasse Suchoin Suihkonen
-- 2 Påll Oijnoin Oinonen
-- 1 Stafan Quifualain Kuivalainen
-- 2 Nils Rautiain Rautiainen
-- 2 Olof Suhoin Suhonen
-- 1 Påll Gresson Suhonen
-- 2 Nils Rytkoin Rytkönen
-- 1 Lasse ibm Rytkönen
-- 1 Lasse Kyrkoin Kirkinen?

Sivu 137B (aukeaman 137 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Hirfuoin Hirvonen
-- 1 Madz Hansson ibm Hirvonen
-- 2 Frantz Hirfuoin Hirvonen
-- 2 Mihill Persson Lambain Lampainen
-- 1 Påll ibm Lampainen
-- 2 Lasse Lar: ibm Lampainen
-- 1 Påll Ollikain Ollikainen
-- 1 Påll Lar: Lambain Lampainen
-- 2 Mihill Matilain Matilainen
-- 1 Madz Nikulain Nikulainen
-- 2 Anders Grelsson Narin Narinen
-- 1 Lars Per: Pekurin Pekurinen
-- 1 Per ibm Pekurinen
-- 2 Påll Pöyhoin Pöyhönen
-- 2 Anders ibm Pöyhönen
-- 1 Lasse Caupin Kauppinen
-- 2 Olof Martikain Martikainen
-- 1 Philpus Wehmoin Vehmonen
-- 1 Anders Wenälain Venäläinen
-- 2 Stafan Kerfuin Kervinen
-- 1 Jacob Närigni Näärinki
-- 2 Madz Poxein Pöksäinen
-- 1 Nils Hatzsoin Hatsonen
-- 2 Anders Pöxein Pöksäinen
-- 2 Per Cosmain Kuosmanen
-- 1 Påll Person Pennanen Pennanen
-- 1 Henrih Ochtoin Ohtonen
-- 2 Påll Henrihson Caupin Kauppinen
-- 1 Per Person Kurikain Kurikainen
-- 1 Lasse Kurikain Kurikainen
-- 2 Lasse Perss:n Lambain Lampainen
-- 2 Mårthen ibm Lampainen
-- 2 Per ibm Lampainen
-- 1 Per Olss:n Henin Hänninen

Sivu 138A (aukeaman 138 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lars Larss:n Leinoin Leinonen
-- 2 Lars Mihillson ibm Leinonen
-- 1 Per Person ibm Leinonen
-- 2 Mihill ibm Leinonen
-- 1 Per Person Kuckoin Kukkonen
-- 2 Jöns Persson Leinonen

Jokas Fierding Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Matilan ja Ollikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Thomas Laukain Laukkanen
-- 2 Erih Laukain Laukkanen
-- 2 Per Kinnuin Kinnunen
-- 2 Olof Erihson Pärnäin Pärnänen
-- 1 Per Olss:n ibm Pärnänen
-- 2 Madz Perss:n ibm Pärnänen
-- 2 Per Olson Härkain Härkänen
-- 1 Lars Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Knuth Haloin Halonen
-- 2 Henrih Pardain Partanen
-- 1 Per Andersson Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Lasse Martin Marttinen
-- 1 Henrih Mihilss:n Kiskin Kiiskinen
-- 2 Lasse Kylloin Kyllönen
-- 1 Mihill Kiskin Kiiskinen
-- 2 Oluf Rongain Ronkainen
-- 2 Thomas ibm Ronkainen
-- 1 Madz Anderss:n Härkäin Härkönen
-- 1 Pål Pålsson

Sivu 138B (aukeaman 138 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Olof Andersson Heinoin Heinonen
-- 2 Lukas Kiskin Kiiskinen
-- 1 Anders Persson Härkoin Härkönen
-- 2 Swen Härköin Härkönen
-- 1 Lasse Larsson Laakoin Laakkonen
-- 2 Henrih Mehain Mikkonen?
-- 1 Per Hyfuoin Hyvönen
-- 1 Jöns Kerfuin Kervinen
-- 2 Anders Wijhauainoin Vihavainoinen
-- 2 Harduik Kiskin Kiiskinen
-- 1 Jons Haloin Halonen
-- 2 Madz ibm Halonen
-- 2 Oloff Mihilsson Ollikainen
-- 2 Lasse Olsson Martikain Martikainen
-- 1 Lasse Passain Pasanen
-- 2 Anders Amdersson Pätoin Pätynen
-- 2 Oluf Wlmain Ulmanen
-- 1 Påll Poikois Enkia Poikonen
-- 1 Thomas Mustoin Mustonen
-- 2 Per Olsson Cossmain Kuosmanen
-- 1 Thomas Smedh Smed
-- 1 Anders Kämäräin Kämäräinen
-- 2 Henrih Ollikain Ollikainen
-- 1 Madz Huttuin Huttunen
-- 2 Anders Ollikain Ollikainen
-- 1 Oluf Hamuin Hamunen
-- 1 Henrih Hatzsoin Hatsonen
-- 2 Bengdt Wachuoin Vahvanen
-- 1 Lasse Matilain Matilainen
-- 2 Jöns Pardain Partanen
-- 1 Stafan Hamuin Hamunen
-- 2 Per Hamalain Hämäläinen
-- 1 Påll Råtinen Ruottinen

Sivu 139A (aukeaman 139 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Pardain Partanen
-- 1 Olof Purhoin Purhonen
-- 2 Per Kiskin Kiiskinen
-- 1 Oluff Keistin Keistinen
-- 1 Oluff N: ibm Keistinen
-- 1 Jöns Pardain Partanen
-- 1 Per Laitiain Lautiainen
-- 1 Henrih Purhoin Purhonen
-- 2 Henrih Pedikain Pietikäinen
-- 2 Lasse Sigfred Turakain Turakainen
-- 1 Madz Kiskin Kiiskinen
-- 2 Erih Her

Koikala Fierding Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jören Leskin Leskinen
-- 2 Madz ibm Leskinen
-- 2 Per Kettuin Kettunen
-- 1 Nils Mustoin Mustonen
-- 2 Anders Ahoin Ahonen
-- 1 Philpus ibm Ahonen
-- 2 Anders Rotzulain Ruotsalainen
-- 2 Knuth Maukun Maukonen
-- 2 Hans Cossmain Kuosmanen
-- 2 Knuth Tirinen Tirinen

Sivu 139B (aukeaman 139 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jöns Nilson Cossmain Kuosmanen
-- 2 Jons Leskin Leskinen
-- 1 Jons Madzson Narinen
-- 2 Per Hansson Härkoin Härkönen
-- 1 Påll Madzson Narin Narinen
-- 2 Oluf Rastoin Rastonen
-- 2 Oluf Heinoin Heinonen
-- 2 Jöns Yloin Ylönen
-- 1 Oluf ibm Ylönen
-- 2 Jöns Hamuin Hamunen
-- 2 Jöns Kårhoin Korhonen
-- 2 Jöns Persson Cossmain Kuosmanen
-- 1 Henrih ibm Kuosmanen
-- 1 Påll Madzson Härkain Härkönen
-- 2 Stafan Pondin Pöntinen
-- 2 Madz Persson Kettu Kettu
-- 1 Per Persson ibm Kettu
-- 2 Madz Cosmain Kuosmanen
-- 1 Jöns Olss:n Narinen Narinen
-- 2 Thomas Kemilain Kemiläinen
-- 2 Lasse Persson Rastoin Rastonen
-- 2 Per ibm Rastonen
-- 1 Eschill Kemilain Kemiläinen
-- 1 Påll Rastoin Rastonen
-- 2 Nils ibm Rastonen
-- 1 Lasse Ikoin Ikonen
-- 2 Jons Rastoin Rastonen
-- 2 Eskil Cossmain Kuosmanen
-- 2 Per Mihilsson Rastoin Rastonen
-- 1 Madz ibm Rastonen
-- 1 Madz Lar: ibm Rastonen

Sivu 140A (aukeaman 140 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Henrih Hamalain Hämäläinen
-- 1 Henrih Kirstoin
-- 1 Anders Råkolein Ruokolainen
-- 2 Anders Tarkiain Tarkiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16151617

© Maija-Liisa Laaso 2023