AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1617 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1617

Sivu 30B (aukeaman 30 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fiedungh, Hetas Tiendh Joroisten neljännes: Hietaisten kymmeneskunta

Nempnden: Jons Toloinen, Jons Rissainen, Anders Timoinen, Oluff Jäppinen, Niels Heiskainen, Hans Rijssainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Oluff Jäppinen Jäppinen
-- 1 Eric Kuckoinen Kukkonen
-- 1 Hans ibm Kukkonen
-- 1 Per Jäppinen Jäppinen
-- 1 Jören Sormuinen Sormunen
-- 1 Lars Caipainen Kaipainen
-- 1 Knutt Kackinen Kakkinen
-- 1 Per Sormuinen Sormunen
-- 1 Per Persson Haloinen Halonen
-- 1 Påwell Wauhkoinen Vauhkonen
-- 1 Thomas ibm Vauhkonen
-- 1 Lars ibm Vauhkonen
-- 1 Hendrih Kolemainen Kolehmainen
-- 1 Oluff Jonsson Sormoin Sormunen
-- 1 Nilis Karkoinen Kärkkäinen
-- 1 Ihannus Hulkoinen Hulkkonen
-- 1 Hendrich Larsson Hurskain Hurskainen
-- 1 Per ibm Hurskainen
-- 1 Påll Persson Colemain Kolehmainen
-- 1 Lauri Sormuinen Sormunen
-- 1/2 Per Persson Colemain Kolehmainen
-- 1/2 Nilis Bengtinen Penttinen
-- 1/2 Peer Outinen Outinen

Sivu 31A (aukeaman 31 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Anders Wenäläinen Venäläinen
-- 1 Lars Pöröinen Pörönen
-- 1 Oluff Olsson Kärkeinen Kärkkäinen
-- 1 Peer Persson Puruinen Puurunen
-- 1 Erih ibm Puurunen
-- 1 Sigfredh ibm Puurunen
-- 1 Lars Larsson Sormuinen Sormunen
-- 1 Anders ibm Sormunen
-- 1/2 Jöns Kuckoinen Kukkonen
-- 1 Peer Larsson Lahinen Lahinen
-- 1 Anders Karkuinen Kärkkäinen
-- 1 Peer Persson Mustoinen Mustonen
-- 1 Hendrih Turpehinen Turpeinen
-- 1 Påll Persson Kolemain Kolehmainen
-- 1 Lars Nysseinen Nysänen
-- 1/2 Peer ibm Nysänen
-- 1/2 Lars Lappalainen Lappalainen
-- 1/2 Ihannus Jäppinen Jäppinen
-- 1 Oluff Tossauainen Tossavainen
-- 1 Hemmingh Laijtinen Laitinen
-- 1 Nilis Laijtinen Laitinen
-- 1 Oluff Karhuinen Karhunen
-- 1/2 Anders Karialain Karjalainen
-- 1/2 Oluff Toufuinen Touvinen
-- 1 Påll Laijtinen Laitinen
-- 1 Påll Lehikoinen Lehikoinen
-- 1 Jöns Rissainen Rissanen
-- 1/2 Peer ibm Rissanen
-- 1/2 Lars Laakoinen Laakkonen
-- 1/2 Anders Lippoinen Lipponen
-- 1/2 Lars Sormuinen Sormunen
-- 1/2 Peer Hänninen Hänninen
-- 1/2 Påll ibm Hänninen
-- 1/2 Peer Tomberinen Tomperi

Sivu 31B (aukeaman 31 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Tiendh Joroisten neljännes: Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Morthen Kerri Kärri
-- 1 Staffan Paiainen Paajanen
-- 1 Peer Saxa Saksa
-- 1 Lars Anders:n Paiainen Paajanen
-- 1 Oluff Pålsson ibm Paajanen
-- 1/2 Mogns Mustoinen Mustonen
-- 1/2 Påll ibm Mustonen
-- 1 Philpus Kohoinen Kohonen
-- 1/2 Oluff ibm Kohonen
-- 1/2 Per Saffuolainen Savolainen
-- 1 Matz Kolemainen Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Hans Rytzäinen Rissanen
-- 1 Matz Andersson Seckinen Säkkinen
-- 1 Grels Heiskainen Heiskanen
-- 1 Nilis Olsson Clemettin Lemettinen
-- 1/2 Lars Staffanss Telkoinen Telkonen
-- 1/2 Anders Wihoinen Vihonen
-- 1/2 Michel Heyrynen Häyrynen
-- 1 Abraham Eskelinen Eskelinen
-- 1 Hendrih ibm Eskelinen
-- 1/2 Oluff Toloinen Tolonen
-- 1 Oluff Nijrainen Niiranen
-- 1/2 Peer Larsson Panoinen Paunonen
-- 1/2 Oluff Suhoinen Suhonen
-- 1 Jöns Liutinen Liutinen
-- 1/2 Simon Tarkiain Tarkiainen
-- 1/2 Lars Larsson Punnoinen Punnonen
-- 1 Oluff ibm Punnonen
-- 1/2 Lars Andersson ibm Punnonen
-- 1 Matz Sormuinen Sormunen
-- 1/2 Hemmingh ibm Sormunen
-- 1 Staffan ibm Sormunen
-- 1 Gabriell Luukoinen Luukkonen

Sivu 32A (aukeaman 32 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Erich Olsson Lippoinen Lipponen
-- 1/2 Philpus Rauta_dain Rautaparta
-- 1/2 Oluff ibm Rautaparta
-- 1 Påll Andersson Timoinen Timonen
-- 1/2 Lars Toloinen Tolonen
-- 1 Oluff Hyttinen Hyttinen
-- 1/2 Lars Jönsson Wiyrynen Väyrynen
-- 1 Peer Matsson Lapueteläin Lapveteläinen
-- 1 Bertil ibm Lapveteläinen
-- 1 Lars Asikainen Asikainen
-- 1/2 Caupi Passainen Pasanen
-- 1/2 Påll Haijkoinen Haikonen
-- 1/2 Per Persson Passainen Pasanen
-- 1/2 Lars Caijpainen Kaipainen
-- 1 Oluff ibm Kaipainen
-- 1 Philpus Tukiainen Tukiainen
-- 1 Per ibm Tukiainen
-- 1/2 Matz Olsson Matilainen Matilainen
-- 1/2 Påll Laassoinen Laasonen
-- 1 Oluff Leffwoinen Levonen
-- 1 Matz Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Lars Outtriainen Utriainen
-- 1 Peer ibm Utriainen
-- 1 Oluff ibm Utriainen
-- 1 Per Hendersson Hyffuoin Hyvönen
-- 1 Hans Hynninen Hynninen
-- 1 Jöns ibm Hynninen
-- 1 Erih Tenhoinen Tenhunen
-- 1/2 Lars ibm Tenhunen
-- 1 Nilis Colemainen Kolehmainen
-- 1 Påll ibm Kolehmainen
-- 1/2 Oluff Tenhoinen Tenhunen
-- 1/2 Jören Jörensson Lång
-- 1/2 Per Kookainen Kokkonen
-- 1 Lars Kerfwinen Kervinen

Sivu 32B (aukeaman 32 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansa Fierdung, Kaijtas Tiendh Vesikansan neljännes: Kaitaisten kymmeneskunta

Nempnden: Pål Lar:n Mulkoinen, Lars Heyrynen, Cosma Tarkiainen, Michel Lambainen, Matz Hirfuoinen, Oloff Matikainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hendrih Sikainen Sikanen
-- 1 Lars Oinoinen Oinonen
-- 1 Matz ibm Oinonen
-- 1 Morthen Nissinen Nissinen
-- 1 Oluff Halikainen Hallikainen
-- 1 Staffan Caupinen Kauppinen
-- 1/2 Lars Nyrfuäs
-- 1 Jöns Caupinen Kauppinen
-- 1 Oluff ibm Kauppinen
-- 1/2 Thomas ibm Kauppinen
-- 1/2 Matz ibm Kauppinen
-- 1 Lars Sormuinen Sormunen
-- 1 Nilis Wihoinen Vihonen
-- 1/2 Per Sikainen Sikanen
-- 1/2 Oluff Pispainen Pispanen
-- 1/2 Matz Achtinen Ahtinen
-- 1/2 Lass Persson Nissinen Nissinen
-- 1/2 Jören ibm Nissinen
-- 1/2 Anders Juttinen Juutinen
-- 1/2 Påll Tarkinen Tarkiainen
-- 1 Per Olsson Nissinen Nissinen
-- 1 Oluff Olsson Halikainen Hallikainen
-- 1 Lars Henderss: Heyrynen Häyrynen
-- 1 Wijsa ibm Häyrynen
-- 1 Oluff Larsson Halikainen Hallikainen
-- 1 Thomas Pulliainen Pulliainen
-- 1 Påll Larss: Liijkainen Liikanen
-- 1 1/2 Rossi Caupinen Kauppinen
-- 1/2 Nilis Wenäläinen Venäläinen

Sivu 33A (aukeaman 33 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Nyssäinen Nysänen
-- 1 Matz Sikainen Sikanen
-- 1 Anders Caipainen Kaipainen
-- 1 Peer Paiainen Paajanen
-- 1 Jöns Nykäinen Nykänen
-- 1/2 Tho:s Linduinen Lintunen
-- 1 Lars Pålsson Nyssäinen Nysänen
-- 1 Lars Larsson Putkoinen Putkonen
-- 1 Oluff Pålsson Hurskainen Hurskainen
-- 1 Jöns Sikainen Sikanen
-- 1 Lars Andersson Hurskainen Hurskainen
-- 1/2 Anders ibm Hurskainen
-- 1/2 Dauidh ibm Hurskainen
-- 1/2 Peer Herkinen Härkönen
-- 1/2 Hendrih Manninen Manninen
-- 1/2 Augustus ibm Manninen
-- 1 Matz Hänninen Hänninen
-- 1 Påll Herkinen Härkönen
-- 1/2 Lars Wenäläinen Venäläinen
-- 1 Nilis Hurskainen Hurskainen

Mawesi Tiendh Vesikansan neljännes: Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Matz Härkinen Härkönen
-- 1/2 Staffan ibm Härkönen
-- 1 Påll Janhuinen Janhunen
-- 1 Nilis ibm Janhunen
-- 1/2 Oluff ibm Janhunen
-- 1/2 Peer ibm Janhunen
-- 1/2 Nilis Romoinen Romonen
-- 1/2 Nilis Kekäleinen Kekäläinen
-- 1/2 Påll Kekäleinen Kekäläinen
-- 1/2 Hans Kekäleinen Kekäläinen
-- 1 Hendrih Rautap:dainen Rautaparta
-- 1/2 Erih Kerfuinen Kervinen
-- 1 Anders Paukuinen Paukkunen
-- 1 Anders Herkinen Härkönen

Sivu 33B (aukeaman 33 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Per Härkinen Härkönen
-- 1 Anders Raaska Raaska
-- 1 Peer Mondoinen Montonen
-- 1/2 Nilis ibm Montonen
-- 1 Michel Hapalainen Haapalainen
-- 1 Påll Caupinen Kauppinen
-- 1/2 Lars ibm Kauppinen
-- 1 Lars Suihkoinen Suihkonen
-- 1 Påll Oinoinen Oinonen
-- 1 Nilis Rautiainen Rautiainen
-- 1/2 Staffan Quifualainen Kuivalainen
-- 1 Oluff Suhoinen Suhonen
-- 1 Påll ibm Suhonen
-- 1 Nilis Ryttköin Rytkönen
-- 1 Lars ibm Rytkönen

Wårenma Tiendh Vesikansan neljännes: Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Matz Hirfuoinen Hirvonen
-- 1 Matz Hansson Hirvonen
-- 1/2 Frantz ibm Hirvonen
-- 1/2 Peer Per:n Kurikainen Kurikainen
-- 1/2 Lars ibm Kurikainen
-- 1/2 Påll Ollikainen Ollikainen
-- 1 Michil Lambainen Lampainen
-- 1 Påll ibm Lampainen
-- 1 Lars Persson ibm Lampainen
-- 1 Frantz Matzsson Hirfuoinen Hirvonen
-- 1 Morthen Lambainen Lampainen
-- 1 Peer Perss:n ibm Lampainen
-- 1/2 Lars Larsson ibm Lampainen
-- 1 Peer Olsson Hänninen Hänninen
-- 1/2 Matz ibm Hänninen
-- 1 Peer Persson Leinoinen Leinonen

Sivu 34A (aukeaman 34 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Lars Larsson ibm Leinonen
-- 1 Lars Michelsson ibm Leinonen
-- 1 Jöns Person ibm Leinonen
-- 1 Michel Pålsson Mattilainen Matilainen
-- 1/2 Lars Perss: Peck__ Pekurinen
-- 1/2 Peer ibm Pekurinen
-- 1 Per Person Kuckoinen Kukkonen
-- 1 Påuell Pöyhoinen Pöyhönen
-- 1 Anders ibm Pöyhönen
-- 1/2 Lars Kuckoinen Kukkonen
-- 1/2 Påll Puhakainen Puhakainen

Wechmas Tiendh Vesikansan neljännes: Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Jacob Näringh Näärinki
-- 1/2 Oluff Martikainen Martikainen
-- 1 Staffan Kerfuinen Kervinen
-- 1/2 Michell Hatzoinen Hatsonen
-- 1/2 Hendrih ibm Hatsonen
-- 1/2 Nilis ibm Hatsonen
-- 1 Matz Pöxäinen Pöksäinen
-- 1 Anders ibm Pöksäinen
-- 1/2 Lars Jarainen Jaaranen
-- 1/2 Per Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Jöns ibm Kuosmanen
-- 1/2 Påll Pennainen Pennanen
-- 1/2 Hendrih Ohtoinen Ohtonen

Jokas Fierdungh, Härkälä Tiendh Juvan neljännes: Härkälän kymmeneskunta)

Nempnden: Erih Laukainen, Peer Kinnuinen, Jöns Pardain, Knut Halonen, Jons ibm

Sivu 34B (aukeaman 34 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1/2 Tho:s Laukainen Laukkanen
-- 1 Erih ibm Laukkanen
-- 1 Per Kinnunen Kinnunen
-- 1 Matz Person Pernäinen Pärnänen
-- 1 Oluf Erihson ibm Pärnänen
-- 1 Per Olsson ibm Pärnänen
-- 1/2 Hendrih Ollikainen Ollikainen
-- 1/2 Lars Hyfuoinen Hyvönen
-- 1 Per Olsson Härcköinen Härkönen
-- 1 Per Mårthensson Rongain Ronkainen

Mattila Thiendh Juvan neljännes: Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lars Mattilainen Matilainen
-- 1 Cosma Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Matz ibm Kiiskinen
-- 1/2 Peer ibm Kiiskinen
-- 1 Oluff Keistinen Keistinen
-- 1 Oluff Nilsson Keistinen
-- 1 Jöns Pardainen Partanen
-- 1/2 Suen Lautiainen Lautiainen
-- 1 Staffan Hamuinen Hamunen
-- 1 Petter Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 Påll Rottinen Ruottinen
-- 1 Anders Pardainen Partanen
-- 1 Jöns ibm Partanen
-- 1 Peer Lautiainen Lautiainen
-- 1 Anders Muttulainen Muttulainen
-- 1 Hendrih Purhoinen Purhonen
-- 1 Lars Råttinen Ruottinen

Sivu 35A (aukeaman 35 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ollickala Tiendh Juvan neljännes: Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lars Olsson Martikainen Martikainen
-- 1 Lars Persson Pasainen Pasanen
-- 1 Anders Andersson ibm Pasanen
-- 1 Anders Pätöinen Pätynen
-- 1 Oluf Wlmainen Ulmanen
-- 1 Thomas Mustoinen Mustonen
-- 1/2 Mogns Ollikainen Ollikainen
-- 1 Per Olsson Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Tho:s Smedh Smed
-- 1/2 Anders Kereinen? Kämäräinen
-- 1/2 Matz Huttuinen Huttunen
-- 1/2 Hemingh Hatzoinen Hatsonen
-- 1 Hendrih Ollikainen Ollikainen
-- 1 Lars Sigfredsson Turakainen
-- 1 Anders Ollikainen Ollikainen
-- 1/2 Hendrih Hatzoinen Hatsonen
-- 1 Bengt Wahuoinen Vahvanen
-- 1/2 Anders Ihalainen Ihalainen
-- 1 Anders Teiuainen?

Koikala Frnungh, Koikala Tiend Koikkalan neljännes: Koikkalan kymmeneskunta

Nempnden: Jören Leskinen, Philpus Ahoinen, Nilis ibm, Erih Haloinen, Jöns Rassoinen, Oluf Heinoinen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Matz Leskinen Leskinen
-- 1 Nilis Mustoinen Mustonen
-- 1 1/2 Anders Rodzalainen Ruotsalainen
-- 1/2 Jons Leskinen Leskinen
-- 1 Hans Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Per Kituinen Kitunen
-- 1 Knut Tirinen Tirinen

Sivu 35B (aukeaman 35 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jöns Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Anders Ahoinen Ahonen
-- 1/2 Philpus ibm Ahonen
-- 1 Knut Maukoinen Maukonen
-- 1 Jons Narinen Narinen
-- 1 Peer Hansson Hurkuinen Härkönen
-- 1 Påll Matzson Narinen Narinen
-- 1 Oluff Rastoinen Rastonen
-- 1 Jöns Yletyinen Yletyinen
-- 1 Jöns Hamuinen Hamunen
-- 1 Oluff Häyryinen Häyrynen
-- 1 Oluff Yletyinen Yletyinen
-- 1/2 Jöns Korhoinen Korhonen
-- 1 Per Matzson Herkäin Härkönen
-- 1 Matz Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Jöns Persson ibm Kuosmanen
-- 1 Hendrih ibm Kuosmanen
-- 1 Staffan Pöndinen Pöntinen
-- 1 Matz Persson Kettuinen Kettunen
-- 1 Per Per:n ibm Kettunen
-- 1 Per Rastoinen Rastonen
-- 1 Jöns ibm Rastonen
-- 1 Nilis ibm Rastonen
-- 1 Lars Ikoinen Ikonen
-- 1 Eskel Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Matz Larsson ibm Kuosmanen
-- 1 Hendrih Hansson Lamainen Laamanen
-- 1 1/2 Per Michelsson Rasainen Rasanen
-- 1 Matz ibm Rasanen
-- 1 Hans ibm Rasanen
-- 1 Rossi Caipiainen Kaipainen
-- 1 Anders Larsson Lanni Laamanen
-- 1 Hans ibm Laamanen

Sivu 36A (aukeaman 36 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Petter Sopainen Sopanen
-- 1 Hendrih ibm Sopanen
-- 1 Påll Caipiainen Kaipainen
-- 1/2 Simon ibm Kaipainen
-- 1 Lars ibm Kaipainen
-- 1 Peer Nopoinen Noponen
-- 1 Påll Marttinen Marttinen
-- 1 Jöns Huttuinen Huttunen
-- 1 Bengt Marttinen Marttinen
-- 1 Hendrih Nopoinen Noponen
-- 1 Matz ibm Noponen
-- 1/2 Philpus Marainen?
-- 1 Lars Heinoinen Heinonen
-- 1 Påll ibm Heinonen
-- 1 Anders Piskoinen Piskonen

Maiwala Tiendh Koikkalan neljännes: Maivalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Las Michilsson Aufuinen Auvinen
-- 1 Oluf Heinoinen Heinonen
-- 1 Peer ibm Heinonen
-- 1 Påll Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Anders Martinen Marttinen
-- 1/2 Michel Colemainen Kolehmainen
-- 1 Staffan Cosmainen Kuosmanen
-- 1 Påll Marainen Maaranen
-- 1/2 Oluf ibm Maaranen
-- 1 1/2 Lars Tenhuinen Tenhunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16161618

© Maija-Liisa Laaso 2023