AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1618 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1618

Sivu 121B (aukeaman 121 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fiedungh Joroisten neljännes: Hietaisten ja Joroisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Per Jäppin Jäppinen
-- 2 Hans Kuckoin Kukkonen
-- 1 Erich Kuckoin Kukkonen
-- 2 Jören Sormoin Sormunen
-- 1 Lars Caipain Kaipainen
-- 1 Knuth Kackin Kakkinen
-- 2 Per Pållsson Sormoin Sormunen
-- 1 Per Pållss: Haloin Halonen
-- 2 Påll Wachkoin Vauhkonen
-- 2 Oloff Jönsson Sormoin Sormunen
-- 2 Lars ibm Sormunen
-- 1 Henrih Colemain Kolehmainen
-- 1 Påll Perss:n ibm Kolehmainen
-- 1 Anders Sormoin Sormunen
-- 2 Nils Kärkäin Kärkkäinen
-- 1 Ihannus Hulkoin Hulkkonen
-- 2 Henrih Turpehin Turpeinen
-- 2 Lars Perss:n Pöröin Pörönen
-- 1 Oloff Karhuin Karhunen
-- 2 Anders Wänälein Venäläinen
-- 2 Erich Purin Puurunen
-- 2 Sigfredh Purin Puurunen
-- 1 Oloff Kärkäin Kärkkäinen

Sivu 122A (aukeaman 122 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Per Perss:n Lahin Lahinen
-- 2 Anders Kärkäin Kärkkäinen
-- 1 Per Outin Outinen
-- 2 Nils Bengdtin Penttinen
-- 2 Henrih Hurskain Hurskainen
-- 1 Per Persson Mustoin Mustonen
-- 1 Lars Nysein Nysänen
-- 1 Peder ibm Nysänen
-- 1 Rossi Hynnin Hynninen
-- 1 Ihannus Iäppin Jäppinen
-- 1 Hemmingh Laitin Laitinen
-- 2 Nils Liutin Liutinen
-- 1 Anders Kärpälain
-- 2 Påll Laitin Laitinen
-- 1 Påll Lehikoin Lehikoinen
-- 1 Per Tifwain?
-- 1 Anders Lippoin Lipponen
-- 1 Olof Kärkäin Kärkkäinen
-- 1 Påll Tomberin Tomperi
-- 1 Olof Pennoin Pennonen
-- 1 Peder Hännin Hänninen
-- 1 Lars Laakoin Laakkonen
-- 1 Påll Hännin Hänninen
-- 1 Simon Kårhoin Korhonen
-- 1 Madz Colemoin Kolehmainen
-- 1 Mårthen Sigfredson Kerri Kärri
-- 1 Olof Niroin Niiranen
-- 2 Stafan Person Paiain Paajanen
-- 1 Per Anderss:n Paajanen
-- 1 Lars Anderss:n Paajanen
-- 1 Lars Kerfuinen Kervinen
-- 1 Oloff Pålsson Paiain Paajanen
-- 2 Philip Kåhoin Kohonen
-- 1 Peder Safuolain Savolainen

Sivu 122B (aukeaman 122 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Påll Andersson Säckin Säkkinen
-- 1 Per Person Hyfuoin Hyvönen
-- 2 Nils Olson Clemetin Lemettinen
-- 1 Hinrih Lar: Telkoin Telkonen
-- 1 Anders Wihoin Vihonen
-- 2 Mihill Häyryin Häyrynen
-- 1 Abraham Eskilen Eskelinen
-- 2 Henrih ibm Eskelinen
-- 1 Olof Toloin Tolonen
-- 1 Per Larsson Panoin Paunonen
-- 2 Lars Colemain Kolehmainen
-- 2 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Olof Suhoin Suhonen
-- 1 Jöns Liudin Liutinen
-- 1 Olof Erichson Timoin Timonen
-- 1 Simon Tarkis Enckian Tarkiainen
-- 1 Lars Lar: Punnoin Punnonen
-- 1 Olof ibm Punnonen
-- 2 Madz Sormoin Sormunen
-- 2 Stafan ibm Sormunen
-- 1 Gabrell Lukoin Luukkonen
-- 1 Philip Rautaparda Rautaparta
-- 1 Olof ibm Rautaparta
-- 1 Erich Lipoin Lipponen
-- 1 Lars Weyryin Väyrynen
-- 1 Mågns Mustoin Mustonen
-- 1 Olof Hyttinen Hyttinen
-- 2 Bertijll Lapuetelain Lapveteläinen
-- 2 Peder ibm Lapveteläinen
-- 1 Lars Asikain Asikainen
-- 1 Caupi ibm Pasanen
-- 1 Philip Tukiain Tukiainen
-- 1 Peder ibm Tukiainen
-- 1 Hans Rijssain Rissanen
-- 2 Lasse Toloin Tolonen
-- 1 Påll Anderss:n Timoin Timonen

Sivu 123A (aukeaman 123 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Påll Laasoin Laasonen
-- 2 Oloff Leewoin Levonen
-- 1 Peder Kåkoin Kokkonen
-- 2 Madz Kiskin Kiiskinen
-- 2 Peder Ötriain Utriainen
-- 2 Oloff ibm Utriainen
-- 2 Peder Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Lars Ketwin Kietäväinen
-- 1 Hans Hynnin Hynninen
-- 1 Jöns ibm Hynninen
-- 1 Erich Thenhoin Tenhunen
-- 1 Lars Thenhoin Tenhunen
-- 2 Påll Colemain Kolehmainen
-- 2 Nils ibm Kolehmainen
-- 1 Per Persson Pasoin Pasanen
-- 1 Madz Olsson Matilain Matilainen
-- 1 Påll Haijchkoin Haikonen
-- 1 Stafan Toifuakain Toivakainen
-- 1 Peder Kumbulain Kumpulainen
-- 1 Madz Haichkoin Haikonen
-- 1 Peder Matilain Matilainen
-- 1 Madz Hamalain Hämäläinen
-- 1 Madz Toroin Toronen
-- 1 Jören Jörenss:n Lång
-- 1 Lars Caipoin Kaiponen

Sivu 123B (aukeaman 123 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansa fierding Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maaveden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Henrih Grelsson Sickain Sikanen
-- 2 Lars Madzson Oijnoin Oinonen
-- 2 Madz Oijnoin Oinonen
-- 1 Mårthen Lar: Nissin Nissinen
-- 1 Oloff Pålsson Hallikain Hallikainen
-- 2 Stafan Caupin Kauppinen
-- 1 Lars Nyrnes
-- 1 Påll Pispain Piispanen
-- 1 Per Lar: Lijkain Liikanen
-- 2 Rossi Caupin Kauppinen
-- 1 Jören Persson Nissin Nissinen
-- 1 Påll Tarkin Tarkiainen
-- 1 Anders Jutin Juutinen
-- 2 Oloff Olson Hallikain Hallikainen
-- 1 Lars Henderson Häyryin Häyrynen
-- 2 Wijsa ibm Häyrynen
-- 1 Olof Lar: Hallikain Hallikainen
-- 1 Peder Nysein Nysänen
-- 1 Madz Sickain Sikanen
-- 2 Rossi Caipain Kaipainen
-- 2 Peder Paiain Paajanen
-- 1 Jöns Nykein Nykänen
-- 1 Thomas Stafanson Linduin Lintunen
-- 1 Per Olsson Sickain Sikanen
-- 1 Lars Nysein Nysänen
-- 2 Lars Larss:n Putkoin Putkonen
-- 2 Olof Pålson Hurschain Hurskainen
-- 1 Lars Lar ibm Hurskainen
-- 1 Anders ibm Hurskainen
-- 1 Stafan Sickain Sikanen
-- 1 Jöns ibm Sikanen
-- 2 Per Perss:n Lambain Lampainen

Sivu 124A (aukeaman 124 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Mannin Manninen
-- 1 Dauid Hurschain Hurskainen
-- 2 Påll Härkein Härkönen
-- 2 Thomas Pulliain Pulliainen
-- 1 Augustinus Mannin Manninen
-- 1 Madz Hännin Hänninen
-- 1 Lars Wenelein Venäläinen
-- 1 Lauri Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Madz Härkin Härkönen
-- 2 Påll Janhoin Janhonen
-- 2 Nils ibm Janhonen
-- 1 Hans Kekelehain Kekäläinen
-- 1 Henrih Rautaparda Rautaparta
-- 1 Erich Kerfuin Kervinen
-- 2 Anders Härkin Härkönen
-- 1 Peder ibm Härkönen
-- 2 Anders Raaska Raaska
-- 2 Peder Mondanefuoin Montaneuvoinen
-- 1 Nils ibm Montaneuvoinen
-- 1 Mihill Hapalain Haapalainen
-- 2 Påll Henderson Caupin Kauppinen
-- 1 Lauri ibm Kauppinen
-- 1 Lars Suihkoin Suihkonen
-- 2 Påll Oijnoin Oinonen
-- 1 Stafan Quifualain Kuivalainen
-- 2 Nils Rautiainen Rautiainen
-- 1 Henrich Purdin Puurtinen
-- 2 Olof Suhoin Suhonen
-- 1 Lars Kyrkain
-- 2 Lars Rytkoin Rytkönen
-- 1 Nils ibm Rytkönen
-- 1 Erich Pulliain Pulliainen
-- 1 Peder ibm Pulliainen
-- 2 Lars Pållson Oijnoin Oinonen
-- 1 Påll Lar: Mulkoin Mulkonen
-- 1 Påll Olss:n Tarfuåin Tarvainen
-- 1 Mihill Pål:n Matilain Matilainen
-- 1 Henrih Weisin Väisänen

Sivu 124B (aukeaman 124 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Madz Nikulain Nikulainen
-- 1 Jöns Hotakain Hotakainen
-- 2 Nils Olson Tarfuain Tarvainen
-- 1 Olof Olson Tarvainen
-- 1 Jacob Näring Näärinki
-- 1 Eschill Rissain Rissanen
-- 2 Olof Martikain Martikainen
-- 1 Nils Hatzsoin Hatsonen
-- 1 Lars Jarain Jaaranen
-- 2 Anders Pöxen Pöksäinen
-- 2 Madz ibm Pöksäinen
-- 2 Peder Cossmain Kuosmanen
-- 1 Påll Per: Penoin Pennanen
-- 1 Henrih Ochtoin Ohtonen
-- 1 Per Rimpi Rimppi
-- 1 Oluf Kerfuin Kervinen
-- 1 Oluf Tannin Tanninen
-- 1 Stafan Kerfuin Kervinen
-- 1 Madz Hirfuoin Hirvonen
-- 1 Madz Hanson ibm Hirvonen
-- 1 Frantz ibm Hirvonen
-- 1 Frantz Madzson ibm Hirvonen
-- 1 Per Persson Kurikain Kurikainen
-- 1 Lars Person ibm Kurikainen
-- 2 Mihill Person Lambain Lampainen
-- 2 Påll ibm Lampainen
-- 2 Lars Persson ibm Lampainen
-- 2 Mårthen Lambain Lampainen
-- 1 Per Persson ibm Lampainen
-- 2 Per Olson Hennin Hänninen
-- 2 Per Persson Leinoin Leinonen
-- 1 Lars Mihilson ibm Leinonen
-- 2 Jöns Person ibm Leinonen
-- 1 Påll Ollichain Ollikainen
-- 2 Lars Olson Tarfuåin Tarvainen
-- 2 Per Weisin Väisänen
-- 1 Olof ibm Väisänen
-- 1 Påll Olss:n ibm Väisänen

Sivu 125A (aukeaman 125 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Anders Olson Tarvainen?
-- 1 Anders Grelson Narin Narinen
-- 1 Lars Per: Pekurin Pekurinen
-- 1 Per Per: Kuckoin Kukkonen
-- 2 Påll Pöyhöin Pöyhönen
-- 2 Anders ibm Pöyhönen
-- 1 Olof Tarfuain Tarvainen
-- 1 Lars Kuckoin Kukkonen
-- 1 Påll Puhakain Puhakainen
-- 1 Jöns Caupin Kauppinen
-- 1 Olof ibm Kauppinen
-- 1 Thomas ibm Kauppinen
-- 1 Madz ibm Kauppinen
-- 2 Lars Sormoin Sormunen
-- 2 Nils Wijhoin Vihonen
-- 1 Olof Pispain Piispanen
-- 1 Madz Achtin Ahtinen

Sivu 125B (aukeaman 125 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jokas fierding Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Matilan ja Ollikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Lars Olsson Martikain Martikainen
-- 3 Lars Persson Passain Pasanen
-- 3 Anders Patoin Pätynen
-- 2 Oluf Ulmain Ulmanen
-- 2 Thomas Mustoin Mustonen
-- 2 Eskil Martikain Martikainen
-- 2 Per Oluffsson Cossmain Kuosmanen
-- 2 Peder Lambain Lampainen
-- 2 Mågns Ollikain Ollikainen
-- 2 Thomas Smedh Smed
-- 2 Anders Kamarain Kämäräinen
-- 2 Henrih Ollikain Ollikainen
-- 2 Peder Skinner Skinnare
-- 3 Lars Sigfredhson Turaken Turakainen
-- 2 Madz Huttuin Huttunen
-- 2 Anders Ollikain Ollikainen
-- 2 Oluf Hamuin Hamunen
-- 2 Anders Ihalain Ihalainen
-- 2 Henrih Hatzsoin Hatsonen
-- 3 Bengdt Wachuoin Vahvanen
-- 2 Oluf Heikurin Heikkurinen
-- 2 Erich Herr
-- 2 Lars Nuriain Nurjanen
-- 2 Påll Hangamis?
-- 2 Lars Rutinen Ruottinen
-- 2 Hans ibm Ruottinen
-- 3 Per Keistin Keistinen
-- 3 Anders Pardain Partanen
-- 3 Mihill Lamain Luomanen
-- 2 Per Matilain Matilainen
-- 2 Per Kinun Kinnunen
-- 2 Madz Persson Pernain Pärnänen
-- 2 Oluf Erichsson Pärnänen

Sivu 126A (aukeaman 126 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Per Olsson Pärnain Pärnänen
-- 2 Madz Olsson Rennar Rännare
-- 2 Lars Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Per Mårthenss:n Rångain Ronkainen
-- 2 Madz Kyllein Kyllönen
-- 2 Nils Launiain Launiainen
-- 2 Madz Anderss:n Härkon Härkönen
-- 2 Thomas Rången Ronkainen
-- 2 Erih ibm Ronkainen
-- 2 Nils Erihsson Ronkainen
-- 2 Erich Immoin Immonen
-- 2 Per Anderson Kankun Kankkunen
-- 2 Anders Achtin Ahtinen
-- 2 Nils Kiskin Kiiskinen
-- 2 Lukas Kiskin Kiiskinen
-- 2 Jöns ibm Kiiskinen
-- 2 Oluf ibm Kiiskinen
-- 2 Anders ibm Kiiskinen
-- 3 Swen Harkoin Härkönen
-- 2 Lars Larsson Lackoin Laakkonen
-- 2 Henrih Mihoin Mikkonen
-- 2 Jons Larsson Hyfun Hyvönen
-- 1 Jons Kerfuin Kervinen
-- 3 Anders Wihauainon Vihavainoinen
-- 2 Jons Haloin Halonen
-- 3 Madz Madzson Halonen
-- 2 Anders Hyfuöin Hyvönen
-- 2 Oluf Lamain Laamanen
-- 2 Jören Seppoin Seppänen
-- 2 Lars Matilain Matilainen
-- 2 Cossma Kiskin Kiiskinen
-- 2 Madz Kiskin Kiiskinen
-- 2 Peder ibm Kiiskinen
-- 2 Swen Latitain Lautiainen
-- 2 Oluf Keistin Keistinen
-- 2 Oluf Nilsson Keistinen
-- 2 Jöns Pardain Partanen
-- 2 Nils ibm Partanen

Sivu 126B (aukeaman 126 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Stafan Hamuin Hamunen
-- 2 Peder Hämälein Hämäläinen
-- 1 Påll Råtinen Ruottinen
-- 2 Anders Andersson Pardain Partanen
-- 1 Jons ibm Partanen
-- 2 Per Lautiain Lautiainen
-- 1 Anders Muttulain Muttulainen
-- 1 Henrih Purhoin Purhonen
-- 1 Bengdt Tuhkuin Tuhkunen

Koikala Fierdingh Koikkalan neljännes: Koikkalan ja Maivalan kymmeneskunnat

Affanatzi Nasakins Frelsse bönder

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jören Leskin Leskinen
-- 2 Madz Leskin Leskinen
-- 2 Jöns ibm Leskinen
-- 1 Nils Mustoin Mustonen
-- 1 Anders Rotzalain Ruotsalainen
-- 2 Knuth Maukoin Maukonen
-- 1 Hans Cossmain Kuosmanen
-- 1 Peder Kettuin Kettunen
-- 1 Knuth Tirinen Tirinen
-- 2 Jöns Nilson Cossmain Kuosmanen
-- 1 Philip Ahoin Ahonen
-- 1 Anders Ahoin Ahonen
-- 2 Jöns Madzson Narinen Narinen
-- 2 Per Hansson Härkein Härkönen
-- 1 Jöns Leskin Leskinen
-- 1 Olof Rastoin Rastonen
-- 2 Olof Hamuin Hamunen
-- 1 Jons Yleityin Yletyinen
-- 1 Olof ibm Yletyinen

Sivu 127A (aukeaman 127 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jöns Hamuin Hamunen
-- 1 Jöns Kårhoin Korhonen
-- 2 Jöns Perss:n Cossmain Kuosmanen
-- 1 Henrih ibm Kuosmanen
-- 1 Påll Madzson Härkoin Härkönen
-- 2 Stafan Pöndin Pöntinen
-- 2 Madz Persson Ketuin Kettunen
-- 1 Per Per: ibm Kettunen
-- 1 Madz Cossmain Kuosmanen
-- 1 Johan ibm Kuosmanen
-- 1 Jöns Olsson Narin Narinen
-- 1 Lauri Ikoin Ikonen
-- 2 Thomas Kemilein Kemiläinen
-- 1 Eskill ibm Kemiläinen
-- 1 Påll Rastoin Rastonen
-- 1 Påll Marti___ Martikainen
-- 1 Jöns Rastoin Rastonen
-- 2 Eschill Cossmain Kuosmanen
-- 1 Madz Lar: Ikoin Ikonen
-- 2 Henrih Frost Frost
-- 1 Hans Hanson Lamain Laamanen
-- 2 Per Mihilson Rasain Rasanen
-- 1 Madz ibm Rasanen
-- 1 Anders Lar: ibm Rasanen
-- 1 Hans Lar: ibm Rasanen
-- 1 Mågns ibm Rasanen
-- 1 Peder Sopain Sopanen
-- 1 Henrih ibm Sopanen
-- 1 Påll Caipoin Kaipainen
-- 1 Simon ibm Kaipainen
-- 2 Lars ibm Kaipainen
-- 1 Rossi ibm Kaipainen
-- 1 Peder Nopoin Noponen
-- 1 Bengdt Martin Marttinen
-- 1 Jöns Huttuin Huttunen

Sivu 127B (aukeaman 127 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Henrih Nopoin Noponen
-- 2 Madz Nopinen? Noponen
-- 2 Lars Heinoin Heinonen
-- 1 Påll ibm Heinonen
-- 1 Philip Nutinen Nuutinen
-- 2 Påll Madzson Aufuin Auvinen
-- 1 Lars Mognsson Auvinen
-- 1 Olof Hänninen Hänninen
-- 2 Peder ibm Hänninen
-- 2 Grels Cossmain Kuosmanen
-- 1 Hemmingh Aufuin Auvinen
-- 2 Påll Grelsson Cossmain Kuosmanen
-- 1 Stafan ibm Kuosmanen
-- 2 Anders Martin Marttinen
-- 1 Mihil Colemain Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Jons Hamalain Hämäläinen
-- 1 Henrih ibm Hämäläinen
-- 2 Anders Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Påll Marain Maaranen
-- 1 Olof ibm Maaranen
-- 1 Peder Aufuin Auvinen
-- 1 Hans Härkoin Härkönen
-- 1 Påll Oinin Oinonen
-- 1 Jöns Mongsson Hämälain Hämäläinen
-- 2 Anders Rokolain Ruokolainen
-- 1 Påll Heikurin Heikkurinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16171620

© Maija-Liisa Laaso 2023