AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1621 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1621

Sivu 30B (aukeaman 30 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Joråis Fierdingh Joroisten neljännes: Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Mårten Kerri Kärri
-- 1 Oloff Niroinen Niiranen
-- 1 1/2 Staffan Paijain Paajanen
-- 1/2 Per Anderss Paiain Paajanen
-- 1 1/2 Lass Paijain Paajanen
-- 1/2 Oloff Paijain Paajanen
-- 1 1/2 Philpus Kohoin Kohonen
-- 1/2 Oloff Kohoin Kohonen
-- 1 Eskell Rijssain Rissanen
-- 1 1/2 Hans Rissoin Rissanen
-- 1 1/2 Mass Såckoin Säkkinen
-- 1 Pål Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Nils Clemettinen Lemettinen
-- 1 1/2 Lass Telkoin Tiilikainen
-- 1/2 Anders Wihoinen Vihonen
-- 1 Michill Heurijn Häyrinen
-- 1 1/2 Jöns ibm Häyrinen
-- 1 1/2 Abraham Eschelin Eskelinen
-- 1 Hinrich Eskelin Eskelinen
-- 1 1/2 Oloff Tåloin Tolonen
-- 1 1/2 Christer Eskelin Eskelinen
-- 1 1/2 Per Panoinen Paunonen
-- 1 Lass Kolemoin Kolehmainen
-- 1 Anders Kolemoin Kolehmainen
-- 1 Oloff Suhoin Suhonen
-- 1 Jöns Liutinen Lyytinen
-- 1/2 Oloff Timoinen Timonen
-- 1 Simon Takin Takkinen
-- 1 1/2 Nils Liutinen Lyytinen
-- 1 1/2 Lass Leffwoin
-- 1/2 Lass Anderss: ibm
-- 1 Oloff ibm
-- 2 Mass Sormoinen Sormunen
-- 1 1/2 Hemingh Sormoinen Sormunen
-- 1 1/2 Gabriel Luckoin Luukkonen
-- 1 1/2 Philpus Jernskeygh Rautaparta
-- 1 Oloff Jernskeygh Rautaparta
-- 1 Erich Lippoinen Lipponen
-- 1 1/2 Lass Weufrijn Väyrynen
-- 1/2 Måns Mustoin Mustonen
-- 1 1/2 Lass Toloinen Tolonen
-- 1 Oloff Hytinen Hyttinen
-- 1 Bertill Lapuetelein Lapveteläinen
-- 1 Per Lapuetelein Lapveteläinen
-- 1 1/2 Lass Asikain Asikainen
-- 1 1/2 Caupi Pasoin Pasanen
-- 1 Per Pasoinen Pasanen
-- 1/2 Oloff Leffwoin Levonen
-- 1 Per Tukiain Tukiainen
-- 1 Phillpus Tukiain Tukiainen
-- 1 Per Kokoin Kokkonen
-- 1 1/2 Mass Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1/2 Lass Uttriain Utriainen
-- 1 Per Uttriain Utriainen
-- 1 Oloff Uttriain Utriainen
-- 1 Per Hyffwöin Hyvönen
-- 1 Lass Kettroin
-- 1 Hans Hynninen Hynninen
-- 1 Jöns ibm Hynninen
-- 1 1/2 Lass ibm Hynninen
-- 1 1/2 Erich Tenhuin Tenhunen
-- 1 Simon Tenhuin Tenhunen
-- 1/2 Pål Kolemain Kolehmainen
-- 1 Nills Kolemain Kolehmainen
-- 1 1/2 Oloff Tenhuin Tenhunen
-- 1 1/2 Mass Matilain Matilainen

Sivu 31A (aukeaman 31 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Mass Haikoin Haikonen
-- 1 Per Kumbulain Kumpulainen
-- 1 1/2 Per Mattinen Mattinen
-- 1/2 Mass Hämelein Hämäläinen
-- 1 Mass Tåroin Toronen
-- 1 1/2 Jören Långh
-- 1 Oloff Caipoin Kaiponen
-- 1 1/2 Lass Caipoin Kaiponen
-- 1 1/2 Oloff Uttriain Utriainen

Hetais Tiende Joroisten neljännes: Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Erich Kuckoinen Kukkonen
-- 1/2 Hans Kuckoin Kukkonen
-- 1 Per Jeppinen Jäppinen
-- 1 1/2 Anders Jeppin Jäppinen
-- 1/2 Jöns ibm Kukkonen
-- 1 Knudt Kackinen Kakkinen
-- 1 Per Pållss: Sormuin Sormunen
-- 1 1/2 Per Haloinen Halonen
-- 1 1/2 Pål Wauckoin Vauhkonen
-- 1 1/2 Tomas ibm Vauhkonen
-- 1/2 Lass Wauchkoin Vauhkonen
-- 1 1/2 Henrich Kolemain Kolehmainen
-- 1 1/2 Oloff Sormuin Sormunen
-- 1 1/2 Nils Kärckein Kärkkäinen
-- 1/2 Ihanus Hulkoin Hulkkonen
-- 1/2 Mass Pöröinen Pörönen
-- 1 1/2 Per Huiskain Hurskainen
-- 1 1/2 Per Perss: Kolemain Kolehmainen
-- 1 Lass Pöröinen Pörönen
-- 1 Oloff Karhuinen Karhunen
-- 1 1/2 Anders Wenälein Venäläinen
-- 1 1/2 Erich Puruinen Puurunen
-- 1 Sigfred Puruinen Puurunen
-- 1 Tomas Puruin Puurunen
-- 1 Henrich Puruin Puurunen
-- 1 Jören Puruin Puurunen
-- 1 1/2 Anders Sormoin Sormunen
-- 1 Lass Sormuinen Sormunen
-- 1 1/2 Oloff Kerkein Kärkkäinen
-- 1 Per Lahinen Lahinen
-- 1/2 Per Åutinen Outinen
-- 1/2 Nils Bengtinen Penttinen
-- 1 Anders Carialain Karjalainen
-- 1 1/2 Hemingh Laitinen Laitinen
-- 1 1/2 Per Mustoinen Mustonen
-- 1 Lass Nyssein Nysänen
-- 1 Per Nyssein Nysänen
-- 1 Lass Larsson ibm Nysänen
-- 1 1/2 Rossi Hynninen Hynninen
-- 1 1/2 Ihanus Jeppinen Jäppinen
-- 1 1/2 Oloff Tomber Tomperi
-- 1 Pål Laitinen Laitinen
-- 1 Lass Lehikoin Lehikoinen
-- 1 1/2 Per Rissainen Rissanen
-- 1/2 Lass Lakoin Laakkonen
-- 1 Anders Lippoinen Lipponen
-- 1 1/2 Anders Lappalain Lappalainen
-- 1 Lars Lappalain Lappalainen
-- 1/2 Oloff Hotula Hotokka
-- 1 Pål Markain Markkanen
-- 1 Oloff Penoinen Pennonen
-- 1 1/2 Per Henninen Hänninen
-- 1 1/2 Pål Henninen Hänninen
-- 1/2 Simon Korhoin Korhonen
-- 1 Oloff Caipoin Kaiponen
-- 1 Jöns Kilpoin Kilponen
-- 1 1/2 Nils Jeppin Jäppinen

Sivu 31B (aukeaman 31 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikanssa Fierdingh Vesikansan neljännes: Kaitaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Hinrich Sikainen Sikanen
-- 1 Lass Åijnoinen Oinonen
-- 1 Mass Nissinen Nissinen
-- 1 1/2 Oloff Haliainen Hallikainen
-- 1 1/2 Jöns Caupinen Kauppinen
-- 1 Oloff Caupinen Kauppinen
-- 1 Tomas Caupinen Kauppinen
-- 1 Mats Caupinen Kauppinen
-- 1 Lass Nysseinen
-- 1 1/2 Lass Sormoin Sormunen
-- 1 1/2 Oloff Pispain Piispanen
-- 1 Pål Pispainen Piispanen
-- 1 Mats Achtinen Ahtinen
-- 1 Jören Nissinen Nissinen
-- 1 Lass Nykein Nissinen
-- 1 Pål Takinen Takkinen
-- 1 Per Jutinen Juutinen
-- 1 Anders ibm Juutinen
-- 1 Oloff Halikain Hallikainen
-- 1 Wisa Haurijnen Häyrynen
-- 1 Oloff Larss: Halikain Hallikainen
-- 1 1/2 Pål Larss: Lijkain Liikanen
-- 1 1/2 Tomas Lijkain Liikanen
-- 1 Pål Nyssein Nysänen
-- 1 Matz Sikainen Sikanen
-- 1 Jöns Sikain Sikanen
-- 1 1/2 Jöns Perss: ibm
-- 1 Anders Caipoinen Kaipainen
-- 1 Rossi ibm Kaipainen
-- 1 Per Paijainen Paajanen
-- 1 1/2 Tomas Staffanss: ibm Paajanen
-- 1 Lass Pålss: Nyssein Nysänen
-- 1 Hinrich ibm Nysänen
-- 1 1/2 Anders Hurskain Hurskainen
-- 1 1/2 Dawidh ibm Hurskainen
-- 1 1/2 Nills Hurskain Hurskainen
-- 1 Per Nikeinen Nykänen
-- 1 Anders Hurskain Hurskainen
-- 1/2 Per Hurskain Hurskainen
-- 1 Matz Oijnoinen Oinonen
-- 1 Tomas Pulliain Pulliainen
-- 1 Hinrich Manninen Manninen
-- 1 1/2 Augustinus ibm Manninen
-- 1 Matz Henninen Hänninen
-- 1 1/2 Oloff Hilduinen Hiltunen
-- 1 Pål Herkinen Härkönen
-- 1 1/2 Lars Wenälein Venäläinen
-- 1 Nils Wenälein Venäläinen

Maawesi Tiende Vesikansan neljännes: Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hans Kekälein Kekäläinen
-- 1 Matz Herkinen Härkönen
-- 1 Stafan ibm Härkönen
-- 1 1/2 Oloff Tenhuinen Tenhunen
-- 1 1/2 Per ibm Tenhunen
-- 1 Oloff Janhoinen Janhonen
-- 1 Hans Koickalain Koikkalainen
-- 1 Hinrich Pauköin
-- 1 Anders ibm
-- 1 Per Tenhuinen Tenhunen
-- 1 Anders Raska Raaska
-- 1 Per Manninen Manninen
-- 1 1/2 Pål Manninen Manninen
-- 1 Per Måndoinen Montonen
-- 1 1/2 Nils ibm Montonen
-- 1 Michill Hapalain Haapalainen
-- 1 1/2 Lass Tijmoinen Timonen
-- 1 Lass Suhoinen
-- 1 1/2 Clemet ibm
-- 1 1/2 Pål Oijnoinen Oinonen
-- 1 Stafan Kuifualain Kuivalainen

Sivu 32A (aukeaman 32 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Nills Rautiainen Rautiainen
-- 1 Hinrich Puruinen
-- 1 Oloff Suhoinen Suhonen
-- 1 Pål Grellss: ibm Suhonen
-- 1 1/2 Lass Kinkuinen
-- 1 1/2 Lars Suhoinen Suhonen
-- 1 Lars Rydtköinen Rytkönen
-- 1 Nills Rydtköinen Rytkönen
-- 1 Erich Pulliainen Pulliainen
-- 1 1/2 Pål Pulliain Pulliainen
-- 1 1/2 Lars Pulliain Pulliainen
-- 1 Lars Oijnoinen Oinonen
-- 1 Oloff Perss: Tenhuin Tenhunen
-- 1 Anders Herkinen Härkönen
-- 1 Per Herkinen Härkönen

Woremma T. Vesikansan neljännes: Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Matz Hirfuoinen Hirvonen
-- 1 Matz Hanss: ibm Hirvonen
-- 1/2 Frants ibm Hirvonen
-- 1 1/2 Frants Perss: ibm Hirvonen
-- 1 1/2 Per Grelss: Kurikain Kurikainen
-- 1 Lass Perss: ibm Kurikainen
-- 1 1/2 Michell Lambain Lampainen
-- 1 1/2 Pål Lambain Lampainen
-- 1 Lass Lambain Lampainen
-- 1 Mårten Lambain Lampainen
-- 1 Per Grelss: ibm Lampainen
-- 1 Lars Nutinen Nuutinen
-- 1 1/2 Per Olss: Henninen Hänninen
-- 1 1/2 Matz Henninen Hänninen
-- 1 Per Leijnoinen Leinonen
-- 1 Lass ibm Leinonen
-- 1 1/2 Lass Michilss: ibm Leinonen
-- 1 Pål Mulkoinen Mulkonen
-- 1 Pål Ollikain Ollikainen
-- 1 Jöns Caupinen Kauppinen
-- 1 Michill Matilain Matilainen
-- 1 1/2 Stafan Matilain Matilainen
-- 1 Hinrich Weijsein Väisänen
-- 1 Hinrich Hinrichss: ibm Väisänen
-- 1 1/2 Jöns Weijsein Väisänen
-- 1 1/2 Per Weijsein Väisänen
-- 1 Olof Olss: ibm Väisänen
-- 1 Pål Olss: Mulkoin Mulkonen
-- 1 Mats Nikulain Nikulainen
-- 1 Anders Håtakain Hotakainen
-- 1 1/2 Jöns ibm Hotakainen
-- 1 Anders Narinen Narinen
-- 1 1/2 Lass Pekurin Pekurinen
-- 1 1/2 Per Pekurin Pekurinen
-- 1 1/2 Per Persson Kuckoinen Kukkonen
-- 1 Per Henrichss: ibm Kukkonen
-- 1 1/2 Pål Pöyhöinen Pöyhönen
-- 1 1/2 Anders ibm Pöyhönen
-- 1 Nils Olss: Mölssö Mölsä
-- 1 1/2 Oloff Olss: ibm Mölsä
-- 1 1/2 Lars Kuckoinen Kukkonen
-- 1 1/2 Pål Puhakain Puhakainen
-- 1 1/2 Lass Caupinen Kauppinen
-- 1 Pål Hinrichss: ibm Kauppinen

Wechmas Tiende Vesikansan neljännes: Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jacob Näringh Näärinki
-- 1 1/2 Eskell Rissain Rissanen
-- 1 1/2 Hinrich Rissain Rissanen
-- 1/2 Olof Martikain Martikainen
-- 1 1/2 Jacob Westoinen Vestonen
-- 1 Oloff Westoinen Vestonen
-- 1 Pål Westoinen Vestonen
-- 1 1/2 Philpus Wechmoin Vehmonen
-- 1 Anders Wenälein Venäläinen

Sivu 32B (aukeaman 32 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Staffan Kerfuin Kervinen
-- 1 Michill Hatzoin Hatsonen
-- 1 1/2 Nils ibm Hatsonen
-- 1 1/2 Hinrich ibm Hatsonen
-- 1 Lass Jaroin Jaaranen
-- 1 Matz Pöxäin Pöksänen
-- 1 Per Pöxäin Pöksänen
-- 1 1/2 Per Kossmoin Kuosmanen
-- 1 1/2 Jöns Kossmoin Kuosmanen
-- 1 Pål Pennain Pennanen
-- 1 Hinrich Åchtinen Ohtonen
-- 1 1/2 Per Rimppi Rimppi
-- 1/2 Hinrich Rimppi Rimppi
-- 1 1/2 Anders Rimppi Rimppi
-- 1 1/2 Oloff Kerfwin Kervinen
-- 1/2 Oloff Taninen Tanninen
-- 1 1/2 Michill Lopio Luopio
-- 1 Pål Olss: Jarain Jaaranen
-- 1 Jöns Olss: Caupinen Kauppinen
-- 1 Nills Janhoinen Janhonen

Härkäle T. Juvan neljännes: Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Tomas Laukain Laukkanen
-- 1 1/2 Erich Laukain Laukkanen
-- 1 Per Kinnuinen Kinnunen
-- 1 Hinrich Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Matz Pernain Pärnänen
-- 1 1/2 Oloff Pernain Pärnänen
-- 1 1/2 Per Olss: ibm Pärnänen
-- 1 Matz Olss: Rännare Rännare
-- 1 1/2 Per Mårtenss: Rångain Ronkainen
-- 1 Knudt Haloinen Halonen
-- 1 1/2 Hinrich Partain Partanen
-- 1 Per Anderss: Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Sefred Martin Marttinen
-- 1 Lass Martinen Marttinen
-- 1 Matz Martin Marttinen
-- 1 Oloff Mårtenss: Rångain Ronkainen
-- 1 Nils Lanhoinen? Launiainen
-- 1 Oloff Heinoinen Heinonen
-- 1 Hinrich Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Tomas Wihawain Vihavainen
-- 1 Matz Kyllöin Kyllönen
-- 1 Anders Heinonen Heinonen
-- 1 Anders Månsson ibm Heinonen
-- 1 Erich Heinoin Heinonen
-- 1 Erich Olss: Rångain Ronkainen
-- 1 Nils Erss: Lapuetelein Lapveteläinen
-- 1 Erich Immoinen Immonen
-- 1 1/2 Per Kanku Kankkunen
-- 1 1/2 Jören Smeds Enckia Seppänen
-- 1 Jöns Olss: Rångain Ronkainen
-- 1 Bengt Kinnuinen Kinnunen
-- 1 1/2 Lars Hyffwöin Hyvönen
-- 2 Nils Halinen Halinen
-- 1 1/2 Eskell Härköin Härkönen
-- 1 Anders Pelkin Pelkinen
-- 1 1/2 Philpus Kiskin Kiiskinen

Kiskilä Tiendt Juvan neljännes: Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Michill Kiskin Kiiskinen
-- 1 Michil Kupsa Kupsa
-- 1 Nils Michilss: Kiskin Kiiskinen
-- 1 Pål ibm Kiiskinen
-- 1 Anders Achtin Ahtinen
-- 1 Pål Pålss: Kiskin Kiiskinen
-- 1 Lukas Kiskin Kiiskinen
-- 1 Jöns ibm Kiiskinen
-- 1 1/2 Anders Hinrichss: ibm Kiiskinen
-- 1 1/2 Anders Perss: ibm Kiiskinen
-- 1 Lass Larss: Lackoin Laakkonen
-- 1 1/2 Hinrich Mickoin
-- 1 Olof Olss: Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Jöns Perss: Hyfwöin Hyvönen
-- 1 1/2 Jöns Kerfwuin Kervinen
-- 1 Anders Wijhawain Vihavainen
-- 1 Matz ibm Vihavainen
-- 1 Pål Hinrichss: Kiskinen Kiiskinen

Sivu 33A (aukeaman 33 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1/2 Per Olss: Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Jöns Perss: Haloin Halonen
-- 1 1/2 Oloff Michilss: Ollikain Ollikainen
-- 1 Anders Perss: Hyföin Hyvönen
-- 1 Bertill Ollsson ibm Hyvönen
-- 1 Michill Patelain Paatelainen
-- 1 Lass Mass: Hurskain Hurskainen
-- 1 Oloff Luomain Luomanen
-- 1 1/2 Anders Olss: Kiskin Kiiskinen
-- 1 1/2 Michill Olkoin Olkkonen
-- 1 Hinrich Perss: Härköin Härkönen

Ollikala T. Juvan neljännes: Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lass Martikain Martikainen
-- 1 1/2 Lass Perss: Pasain Pasanen
-- 1 1/2 Anders Pätin Pätynen
-- 1 Oloff Petin Pätynen
-- 1 1/2 Per ibm Pätynen
-- 1 Oloff Ulmain Ulmanen
-- 1 1/2 Tomas Mustoin Mustonen
-- 1 1/2 Eskell Martikain Martikainen
-- 1 Oloff Martikain Martikainen
-- 1 Anders Martikain Martikainen
-- 1 Anders Rautiain Rautiainen
-- 1 1/2 Anders Halla Halla
-- 1 Per Olss: Koossmain Kuosmanen
-- 1 Per Koossmain Kuosmanen
-- 1 Hinrich Pedikein Pietikäinen
-- 1 1/2 Per Lambain Lampainen
-- 1 1/2 Måns Ollikain Ollikainen
-- 1 Tomas Smedh Smed
-- 1 Anders Kämärein Kämäräinen
-- 1 Hinrich Ollikain Ollikainen
-- 1 Per Skinnare
-- 1 Lass Turakain Turakainen
-- 1 Oloff Turakain Turakainen
-- 1 Matz Huttuin Huttunen
-- 1 Anders Ollikain Ollikainen
-- 1 Oloff Hamuinen Hamunen
-- 1 1/2 Anders Ihalain Ihalainen
-- 1 1/2 Hinrich Hatzoin Hatsonen
-- 1 Hemingh ibm Hatsonen
-- 1 Bengt Wachwoin Vahvanen
-- 1 Oloff __ssi
-- 1 Lass Nulpoin Nulpponen
-- 1 1/2 Pål Nulpoin Nulpponen
-- 1 1/2 Lars Nuriain Narinen
-- 1 1/2 Oloff Sarain Sairanen
-- 1 Anders Tomass:
-- 1 1/2 Jöns Kåckoin Kokkonen
-- 1 Hans Olss: Kerki Kärki
-- 1 Jöns Kurikain Kurikainen

Matila Tiendt Juvan neljännes: Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lars Matilain Matilainen
-- 1 Matz Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Per Kiskinen Kiiskinen
-- 1 Suen Lautiain Lautiainen
-- 1 Per ibm Lautiainen
-- 1 Oloff Kerffuin Keistinen
-- 1 1/2 Oloff Nilss: ibm Keistinen
-- 1 Jöns Partain Partanen
-- 1 Nills Partain Partanen
-- 1 Staffan Hamuin Hamunen
-- 1 Anders Partain Partanen
-- 1 Jöns Partain Partanen
-- 1 Oloff Purhoin Purhonen
-- 1 Per Purhoin Purhonen
-- 1 1/2 Anders Muttulain Muttulainen
-- 1 1/2 Hinrich Purhoin Purhonen
-- 1 1/2 Anders Kupparin Kuparinen
-- 1 Staffan Haloin Halonen
-- 1 Bengt Tuchkuin Tuhkunen
-- 1 1/2 Lars Rotin Ruottinen

Sivu 33B (aukeaman 33 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Purhoin Purhonen
-- 1 Per Kärilein?
-- 1 Michill Rasain Rasanen
-- 1 Michill Luomain Luomanen
-- 1 Peer Pullo
-- 1 1/2 Per Matilain Matilainen
-- 1 1/2 Per Kutilain
-- 1 Pål Wilmu?
-- 1 Lars Roikoin Roikonen
-- 1 Anders Matilain Matilainen

Kåikala Fierdingh Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Per Larss: Koossmoin Kuosmanen
-- 1 1/2 Hinrich Koossmoin Kuosmanen
-- 1 Nills Rodzalain Ruotsalainen
-- 1 1/2 Matz Hamuinen Hamunen
-- 1 Hinrich Frost
-- 1 Måns Lamain Laamanen
-- 1 Jöns Martinen Marttinen
-- 1 Jöns Koossmoin Kuosmanen
-- 1/2 Michill Haloin Halonen
-- 1 1/2 Måns Pöndinen Pöntinen
-- 1 Påll Matzss: Afuin Auvinen
-- 1 Hemingh ibm Auvinen
-- 1 Lass Månss: ibm Auvinen
-- 1 1/2 Per ibm Auvinen
-- 1 Oloff Henninen
-- 1 1/2 Lars Heilain Heilanen
-- 1 Grells Kossmoin Kuosmanen
-- 1 1/2 Staffan ibm Kuosmanen
-- 1 Per Turakain Turakainen
-- 1 Matz Kechköin Kähkönen
-- 1 Jöns Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Påll Koossmoin Kuosmanen
-- 1 Anders Martin Marttinen
-- 1 1/2 Michill Kolemain Kolehmainen
-- 1 Anders Kolemain Kolehmainen
-- 1 Caupi Åijkarin Oikarinen
-- 1 Michill Päköin Pääkkönen
-- 1 Lass Simonsson ibm Pääkkönen
-- 1 Jöns Hämälein Hämäläinen
-- 1 1/2 Hinrich Hämälein Hämäläinen
-- 1 Jöns Månss: Hämälein Hämäläinen
-- 1/2 Anders Rookolain Ruokolainen
-- 1 Pål Tuchkalain Tuhkalainen
-- 1 Anders Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Manni Marain Maaranen
-- 1 Måns ibm Maaranen
-- 1 1/2 Pål ibm Maaranen
-- 1 Oloff Perss: ibm Maaranen
-- 1 1/2 Per Henninen Hänninen
-- 1 1/2 Tomas Safualain Savolainen
-- 1 1/2 Lass Huttuin Huttunen
-- 1 Per Ikoin Ikonen
-- 1 1/2 Pål Heikurin Heikkurinen
-- 1 1/2 Nils Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Lass Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Per Nilss: Ingjn Inkinen
-- 1/2 Matz Ingjn Inkinen
-- 1 1/2 Oloff Pålss: Rastoin Rastonen
-- 1/2 Wijsa Kuhain Kuhanen
-- 1 1/2 Pål Nekla Neula
-- 1 Hans Caipain Kaipainen
-- 1/2 Per Olss: Rimppi Rimppi
-- 1 Pål Mietuin Miettunen
-- 1 Bengt Martinen Marttinen
-- 1 Hinrich Narin Narinen
-- 1/2 Matz Narin Narinen
-- 1 Anders Jönss: Rastoin Rastonen
-- 1 Hemingh Herköin Härkönen
-- 0 Lass Eskellss: Ryttare
-- 1 1/2 Erich Haloin Halonen
-- 1 Matz Narin Narinen
-- 1 Lass Narin Narinen
-- 1 1/2 Måns Ifuoinen Iivonen
-- 1 Hans Sorioin Sorjonen
-- 1 Måns Nopoin Noponen
-- 1 Per Kituin Kitunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16201622

© Maija-Liisa Laaso 2023