AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1621 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1621

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Tomass: 33A

Lass Eskellss: 33B

Oloff 33A

AAlkuun

Achtin

Anders 32B

Achtinen

Mats 31B

Afuin

Hemingh 33B

Lass Månss: 33B

Per 33B

Påll Matzss: 33B

Asikain

Lass 30B

BAlkuun

Bengtinen

Nils 31A

CAlkuun

Caipain

Hans 33B

Caipoin

Lass 31A

Oloff 31A

Caipoinen

Anders 31B

Rossi 31B

Carialain

Anders 31A

Caupinen

Jöns 31B

Jöns 32A

Jöns Olss: 32B

Lass 32A

Mats 31B

Oloff 31B

Pål Hinrichss: 32A

Tomas 31B

Clemettinen

Nils 30B

EAlkuun

Eschelin

Abraham 30B

Eskelin

Christer 30B

Hinrich 30B

FAlkuun

Frost

Hinrich 33B

HAlkuun

Haikoin

Mass 31A

Haliainen

Oloff 31B

Halikain

Oloff 31B

Oloff Larss: 31B

Halinen

Nils 32B

Halla

Anders 33A

Haloin

Erich 33B

Jöns Perss: 33A

Michill 33B

Staffan 33A

Haloinen

Knudt 32B

Per 31A

Hamuin

Staffan 33A

Hamuinen

Matz 33B

Oloff 33A

Hapalain

Michill 31B

Hatzoin

Hemingh 33A

Hinrich 32B

Hinrich 33A

Michill 32B

Nils 32B

Haurijnen

Wisa 31B

Heikurin

Pål 33B

Heilain

Lars 33B

Heinoin

Erich 32B

Heinoinen

Oloff 32B

Heinonen

Anders 32B

Anders Månsson 32B

Henninen

Matz 31B

Matz 32A

Oloff 33B

Per 31A

Per 33B

Per Olss: 32A

Pål 31A

Herkinen

Anders 32A

Matz 31B

Per 32A

Pål 31B

Stafan 31B

Herköin

Hemingh 33B

Heurijn

Jöns 30B

Michill 30B

Hilduinen

Oloff 31B

Hirfuoinen

Frants 32A

Frants Perss: 32A

Matz 32A

Matz Hanss: 32A

Hotula

Oloff 31A

Huiskain

Per 31A

Hulkoin

Ihanus 31A

Hurskain

Anders 31B

Dawidh 31B

Lass Mass: 33A

Nills 31B

Per 31B

Huttuin

Lass 33B

Matz 33A

Hyffwöin

Lars 32B

Per 30B

Hyfuöin

Per Anderss: 32B

Hyfuöinen

Hinrich 32B

Pål 30B

Hyfwöin

Jöns Perss: 32B

Hyföin

Anders Perss: 33A

Bertill Ollsson 33A

Hynninen

Hans 30B

Jöns 30B

Lass 30B

Rossi 31A

Hytinen

Oloff 30B

Håtakain

Anders 32A

Jöns 32A

Hämelein

Mass 31A

Hämälein

Hinrich 33B

Jöns 33B

Jöns Månss: 33B

Härköin

Eskell 32B

Hinrich Perss: 33A

IAlkuun

Ifuoinen

Måns 33B

Ihalain

Anders 33A

Ikoin

Per 33B

Immoinen

Erich 32B

Ingjn

Matz 33B

Per Nilss: 33B

JAlkuun

Janhoinen

Nills 32B

Oloff 31B

Jarain

Pål Olss: 32B

Jaroin

Lass 32B

Jeppin

Anders 31A

Jöns 31A

Nils 31A

Jeppinen

Ihanus 31A

Per 31A

Jernskeygh

Oloff 30B

Philpus 30B

Jutinen

Anders 31B

Per 31B

KAlkuun

Kackinen

Knudt 31A

Kanku

Per 32B

Karhuinen

Oloff 31A

Kechköin

Matz 33B

Kekälein

Hans 31B

Kerffuin

Oloff 33A

Oloff Nilss: 33A

Kerfuin

Staffan 32B

Kerfwin

Oloff 32B

Kerfwuin

Jöns 32B

Kerkein

Oloff 31A

Kerki

Hans Olss: 33A

Kerri

Mårten 30B

Kettroin

Lass 30B

Kijskinen

Hinrich 32B

Mass 30B

Kilpoin

Jöns 31A

Kinkuinen

Lass 32A

Kinnuinen

Bengt 32B

Per 32B

Kiskin

Anders Hinrichss: 32B

Anders Olss: 33A

Anders Perss: 32B

Jöns 32B

Lukas 32B

Michill 32B

Nils Michilss: 32B

Philpus 32B

Pål 32B

Pål Pålss: 32B

Kiskinen

Matz 33A

Olof Olss: 32B

Per 33A

Per Olss: 33A

Pål Hinrichss: 32B

Kituin

Per 33B

Kohoin

Oloff 30B

Philpus 30B

Koickalain

Hans 31B

Kokoin

Per 30B

Kolemain

Anders 33B

Henrich 31A

Michill 33B

Nills 30B

Per Perss: 31A

Pål 30B

Kolemoin

Anders 30B

Lass 30B

Koossmain

Per 33A

Per Olss: 33A

Koossmoin

Hinrich 33B

Jöns 33B

Per Larss: 33B

Påll 33B

Korhoin

Simon 31A

Kossmoin

Grells 33B

Jöns 32B

Per 32B

Staffan 33B

Kuckoin

Hans 31A

Kuckoinen

Erich 31A

Lars 32A

Per Henrichss: 32A

Per Persson 32A

Kuhain

Wijsa 33B

Kuifualain

Stafan 31B

Kumbulain

Per 31A

Kupparin

Anders 33A

Kupsa

Michil 32B

Kurikain

Jöns 33A

Lass Perss: 32A

Per Grelss: 32A

Kutilain

Per 33B

Kyllöin

Matz 32B

Kåckoin

Jöns 33A

Kämärein

Anders 33A

Kärckein

Nils 31A

Kärilein?

Per 33B

LAlkuun

Lackoin

Lass Larss: 32B

Lahinen

Per 31A

Laitinen

Hemingh 31A

Pål 31A

Lakoin

Lass 31A

Lamain

Måns 33B

Lambain

Lass 32A

Michell 32A

Mårten 32A

Per 33A

Per Grelss: 32A

Pål 32A

Lanhoinen?

Nils 32B

Lappalain

Anders 31A

Lars 31A

Lapuetelein

Bertill 30B

Nils Erss: 32B

Per 30B

Laukain

Erich 32B

Tomas 32B

Lautiain

Per 33A

Suen 33A

Leffwoin

Lass 30B

Lass Anderss: 30B

Oloff 30B

Lehikoin

Lass 31A

Leijnoinen

Lass 32A

Lass Michilss: 32A

Per 32A

Lijkain

Pål Larss: 31B

Tomas 31B

Lippoinen

Anders 31A

Erich 30B

Liutinen

Jöns 30B

Nils 30B

Lopio

Michill 32B

Luckoin

Gabriel 30B

Luomain

Michill 33B

Oloff 33A

Långh

Jören 31A

MAlkuun

Manninen

Augustinus 31B

Hinrich 31B

Per 31B

Pål 31B

Marain

Manni 33B

Måns 33B

Oloff Perss: 33B

Pål 33B

Markain

Pål 31A

Martikain

Anders 33A

Eskell 33A

Lass 33A

Olof 32A

Oloff 33A

Martin

Anders 33B

Matz 32B

Sefred 32B

Martinen

Bengt 33B

Jöns 33B

Lass 32B

Matilain

Anders 33B

Lars 33A

Mass 30B

Michill 32A

Per 33B

Stafan 32A

Mattinen

Per 31A

Mickoin

Hinrich 32B

Mietuin

Pål 33B

Mulkoin

Pål Olss: 32A

Mulkoinen

Pål 32A

Mustoin

Måns 30B

Tomas 33A

Mustoinen

Per 31A

Muttulain

Anders 33A

Måndoinen

Nils 31B

Per 31B

Mölssö

Nils Olss: 32A

Oloff Olss: 32A

NAlkuun

Narin

Hinrich 33B

Lass 33B

Matz 33B

Narinen

Anders 32A

Nekla

Pål 33B

Nikeinen

Per 31B

Nikulain

Mats 32A

Niroinen

Oloff 30B

Nissinen

Jören 31B

Mass 31B

Nopoin

Måns 33B

Nulpoin

Lass 33A

Pål 33A

Nuriain

Lars 33A

Nutinen

Lars 32A

Nykein

Lass 31B

Nyssein

Hinrich 31B

Lass 31A

Lass Larsson 31A

Lass Pålss: 31B

Per 31A

Pål 31B

Nysseinen

Lass 31B

Näringh

Jacob 32A

OAlkuun

Oijnoinen

Lars 32A

Matz 31B

Pål 31B

Olkoin

Michill 33A

Ollikain

Anders 33A

Hinrich 33A

Måns 33A

Oloff Michilss: 33A

Pål 32A

PAlkuun

Paiain

Per Anderss 30B

Paijain

Lass 30B

Oloff 30B

Staffan 30B

Paijainen

Per 31B

Tomas Staffanss: 31B

Panoinen

Per 30B

Partain

Anders 33A

Hinrich 32B

Jöns 33A

Nills 33A

Pasain

Lass Perss: 33A

Pasoin

Caupi 30B

Pasoinen

Per 30B

Patelain

Michill 33A

Pauköin

Anders 31B

Hinrich 31B

Pedikein

Hinrich 33A

Pekurin

Lass 32A

Per 32A

Pelkin

Anders 32B

Pennain

Pål 32B

Penoinen

Oloff 31A

Pernain

Matz 32B

Oloff 32B

Per Olss: 32B

Petin

Oloff 33A

Per 33A

Pispain

Oloff 31B

Pispainen

Pål 31B

Puhakain

Pål 32A

Pulliain

Lars 32A

Pål 32A

Tomas 31B

Pulliainen

Erich 32A

Pullo

Peer 33B

Purhoin

Anders 33B

Hinrich 33A

Oloff 33A

Per 33A

Puruin

Henrich 31A

Jören 31A

Tomas 31A

Puruinen

Erich 31A

Hinrich 32A

Sigfred 31A

Päköin

Lass Simonsson 33B

Michill 33B

Pätin

Anders 33A

Pöndinen

Måns 33B

Pöröinen

Lass 31A

Mass 31A

Pöxäin

Matz 32B

Per 32B

Pöyhöinen

Anders 32A

Pål 32A

RAlkuun

Rasain

Michill 33B

Raska

Anders 31B

Rastoin

Anders Jönss: 33B

Oloff Pålss: 33B

Rautiain

Anders 33A

Rautiainen

Nills 32A

Rijssain

Eskell 30B

Rimppi

Anders 32B

Hinrich 32B

Per 32B

Per Olss: 33B

Rissain

Eskell 32A

Hinrich 32A

Rissainen

Per 31A

Rissoin

Hans 30B

Rodzalain

Nills 33B

Roikoin

Lars 33B

Rookolain

Anders 33B

Rotin

Lars 33A

Rydtköinen

Lars 32A

Nills 32A

Rångain

Erich Olss: 32B

Jöns Olss: 32B

Oloff Mårtenss: 32B

Per Mårtenss: 32B

Rännare

Matz Olss: 32B

SAlkuun

Safualain

Tomas 33B

Sarain

Oloff 33A

Sikain

Jöns 31B

Jöns Perss: 31B

Sikainen

Hinrich 31B

Matz 31B

Skinnare

Per 33A

Smed

Jören 32B

Smedh

Tomas 33A

Sorioin

Hans 33B

Sormoin

Anders 31A

Lass 31B

Sormoinen

Hemingh 30B

Mass 30B

Sormuin

Oloff 31A

Per Pållss: 31A

Sormuinen

Lass 31A

Suhoin

Oloff 30B

Suhoinen

Clemet 31B

Lars 32A

Lass 31B

Oloff 32A

Pål Grellss: 32A

Såckoin

Mass 30B

TAlkuun

Takin

Simon 30B

Takinen

Pål 31B

Taninen

Oloff 32B

Tarkiain

Anders 33B

Jöns 33B

Lass 33B

Nils 33B

Telkoin

Lass 30B

Tenhuin

Erich 30B

Oloff 30B

Oloff Perss: 32A

Simon 30B

Tenhuinen

Oloff 31B

Per 31B

Tijmoinen

Lass 31B

Timoinen

Oloff 30B

Toloinen

Lass 30B

Tomber

Oloff 31A

Tuchkalain

Pål 33B

Tuchkuin

Bengt 33A

Tukiain

Per 30B

Phillpus 30B

Turakain

Lass 33A

Oloff 33A

Per 33B

Tåloin

Oloff 30B

Tåroin

Mass 31A

UAlkuun

Ulmain

Oloff 33A

Uttriain

Lass 30B

Oloff 30B

Oloff 31A

Per 30B

VWAlkuun

Wachwoin

Bengt 33A

Wauchkoin

Lass 31A

Wauckoin

Pål 31A

Tomas 31A

Wechmoin

Philpus 32A

Weijsein

Hinrich 32A

Hinrich Hinrichss: 32A

Jöns 32A

Olof Olss: 32A

Per 32A

Wenälein

Anders 31A

Anders 32A

Lars 31B

Nils 31B

Westoinen

Jacob 32A

Oloff 32A

Pål 32A

Weufrijn

Lass 30B

Wihawain

Tomas 32B

Wihoinen

Anders 30B

Wijhawain

Anders 32B

Matz 32B

Wilmu?

Pål 33B

ÅAlkuun

Åchtinen

Hinrich 32B

Åijkarin

Caupi 33B

Åijnoinen

Lass 31B

Åutinen

Per 31A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 483 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023