AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1633 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1633

Sivu 98B (aukeaman 98 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Harkälä T:dh

Nempnden: Oloff Härköjn, Jacob ibm, Grels Pärnäjn, Nills Halin

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Erich Lauckains E Laukkanen 1 S-1
-- 3 Matz Persson Pärnäjn Pärnänen 1 S-1 h-1
-- 2 Per Persson ibm Pärnänen 1 h-1
-- 3 Jöns Persson Rångain Ronkainen 1 h-1 S-1
-- 2 Jöns Pardain Partanen 1 h-1
-- 2 Per Larsson Hyffuöin Hyvönen 1 h-1
-- 2 Matz Bertillson Marttinen 1 h-1
-- 2 Per Wänäjn Väänänen 1 h-1
-- 2 Hindrich Michillson Kiiskinen 1 h-1
-- 2 Erich Rångain Ronkainen 1 h-1
-- 1 Erich Immoins E:a Immonen 1
-- 2 Jöns Oloffson ibm Immonen 1 h-1
-- 2 Peer Kanckujn Kankkunen 1 h-1
-- 2 Oloff Immojn Immonen 1 h-1
-- 3 Knut Halojn Halonen 1 S-1 h-1
-- 2 Per Wihauajnen Vihavainen 1 h-1
-- 1 Anders ibm Vihavainen 1 h-1
-- 2 Oloff Kijskin Kiiskinen 1 h-1
-- 2 Anders Haloin Halonen 1 h-1
-- 3 Jöns Matzsson ibm Halonen 1 h-1 S-1
-- 3 Per Bertillson Hyfuärjn Hyvärinen 1 h-1 B:r-1
-- 2 Mårthen Sigringson Rimppi 1 h-1
-- 2 Anders Olofson Hejnojn Heinonen 1 h-1
-- 1 Eskill Härköin Härkönen 1
Ryttare
-- 5 Oloff Härkäin Härkönen 1 h-1 S-1 h-1 d-1
-- 5 Jacob ibm Härkönen 1 h-1 B:r-1 h-1 S-1
-- 3 Påll Oloffson Rångain Ronkainen 1 h-1 dåt:r-1
-- 4 Mårthen ibm Ronkainen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 4 Lars Kyllöin Kyllönen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 3 Hindrich Rångain Ronkainen 1 h-1 Fb-1
-- 4 Hindrich Pelkin Pelkinen 1 h-1 M-1 B:r-1
-- 3 Nills Halin Halinen 1 M-1 h-1

Sivu 99A (aukeaman 99 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 5 Grels Pärnäjn Pärnänen 1 h-1 M-1 h-1 d:r-1
-- 4 Per Halojn Halonen 1 h-1 B:rh-1 d:r-1
Knechte befäll
-- 2 Matz Rångains h Ronkainen 1 dreng-1
-- 1 Hemmingh Matzsson h-1
Hussmän
-- 1 Per Nillsson Launjn Launiainen h-1
-- 1 Hindrich Pärnäjn Pärnänen 1
-- 2 Lars Launjn Launiainen 1 h-1
-- 1 Anders Pelkin Pelkinen h-1
-- 2 Lars ibm Pelkinen 1 h-1
-- 1 Hans Rautjain Rautiainen 1
-- 1 Lars Råjskoin Roisko 1
-- 2 Hans Wänäläjn Venäläinen 1 h-1
-- 1 Thomas Wihauajn Vihavainen 1
-- 1 Kirstin Nillssd:r Launjn Launiainen 1
-- 1 Matz Oloffsson Härköin Härkönen 1
-- 1 Matz Pärnäjn Pärnänen 1

Kijskilä T:dh

Nempnden: Thomas Hämäläjn, Olof Wätäin

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Lars Lackoin Laakkonen 1 dåt:r-1
-- 2 Påhl Lucasson Kijskin Kiiskinen 1 h-1
-- 2 Anders Nilsson Cupsa Kupsa 1 h-1
-- 2 Grels Kijskin Kiiskinen 1 h-1
Ryttare
-- 5 Per Wejalajn Veijalainen 1 h-1 B:r-1 S-1 h-1
-- 3 Sigfred ibm Veijalainen 1 h-1 S-1
-- 3 Michill Kijskin Kiiskinen 1 S-1 h-1
-- 4 Hindrich Wätäin Väätäinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 4 Thomas Hämäläjn Hämäläinen 1 h-1 d-1 P-1
-- 4 Nills Olofson Kijskin Kiiskinen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 4 Matz Härköin Härkönen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 3 Erich Gårgoniusson Kiiskinen 1 h-1 B:rh-1
-- 3 Anders Hindrichson Kiiskinen 1 h-1 B:r-1
Hussmän
-- 1 Påll Kijskin Kiiskinen 1
-- 1 Oloff Michillsson ibm Kiiskinen 1
-- 2 Påll Pållsson ibm Kiiskinen 1 h-1
-- 2 Lars Pållsson ibm Kiiskinen 1 h-1
-- 1 Suni Härköjn Härkönen 1

Sivu 99B (aukeaman 99 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Anders ibm Härkönen 1 dått:r-1
-- 1 Lars Kemiläins h Kemiläinen 1
-- 1 Jöns Jönsson Hyffuöin Hyvönen h-1
-- 2 Jöns Leskin Leskinen 1 h-1
-- 2 Lars Hurskain Hurskainen 1 h-1

Matila T:dh

Nempnden: Lars Purhoin, Abram Muttulain, Oloff Wätäjn och Oloff Wlmajn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Oloff Purhoin Purhonen 1 h-1 B:r-1
-- 2 Suni Lautjain Lautiainen 1 S-1
-- 1 Oloff Jönsson Kejstin Keistinen 1 uthfatigh
-- 2 Oloff Nilsson ibm Keistinen 1 h-1
-- 2 Jöns Pardain Partanen 1 h-1
-- 2 Nills ibm Partanen 1 h-1
-- 2 Jöns Oloffson ibm Partanen 1 S-1
-- 2 Per Kerilos 1 h-1
-- 2 Thönne Matzsson 1 h-1
-- 2 Påll Håckain 1 h-1
-- 3 Per Matjlain Matilainen 1 h-1 S-1
-- 1 Oloff Lamain Laamanen 1 uthfatigh
Ryttare
-- 3 Oloff Andersson Pardains h Partanen 1 B:r-1 h-1
-- 5 Lars Purhoin Purhonen 1 h-1 S-1 h-1 d:r-1
-- 4 Per ibm Purhonen 1 h-1 M-1 h-1
-- 3 Lars Lautjain Lautiainen 1 h-1 dåt:r-1
-- 4 Oloff Wätäjn Väätäinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Jöns Lejnojn Leinonen 1 h-1 B:rh-1
-- 4 Bengt Tuhkuin Tuhkunen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Thomas Pållsson Råttin Ruottinen 1 h-1 B:r-1
-- 3 Lars ibm Ruottinen B-1 h-1 Sh-1
-- 4 Sjmon Kijskin Kiiskinen B-1 h-1 B:r-1 h-1
-- 1 Jacob Wätäjns hustru Väätäinen 1
Hussmän
-- 1 Anders Purhoins h Purhonen 1
-- 1 Per Mustoins hustro Mustonen 1
-- 1 Nills Såpain Sopanen 1
-- 1 Per Oloffsson Rimppis h Rimppi 1
-- 1 Hindrich Cupparin Kuparinen 1
-- 1 Anders ibm Kuparinen 1
-- 2 Anders Lautjain Lautiainen 1 h-1
-- 1 Matz Håttins dått:r Hottinen 1

Sivu 100A (aukeaman 100 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ollikala T:dh

Nempnden: Lars Turakain, Anders Nulpoin, Mårthen ibm, Jöns Pedjkäin

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 5 Anders Nulpoin Nulpponen 1 h-1 B:r-1 h-1 d:r-1
-- 2 Mårthen ibm Nulpponen 1 h-1
-- 3 Jöns Pedjkäin Pietikäinen 1 h-1 B:rS-1
-- 2 Hindrich Olljkain Ollikainen 1 h-1
-- 2 Christer ibm Ollikainen 1 h-1
-- 4 Anders Ihalain Ihalainen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 2 Jacob Hamujn Hamunen 1 h-1
-- 1 Per Wahuoins E:a Vahvanen 1
-- 2 Per Bengtson Vahvanen 1 h-1
-- 2 Lars Martjkain Martikainen 1 h-1
-- 3 Jöns Kucko Kukko 1 h-1 S-1
-- 4 Lars Pasajn Pasanen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Thomas Mustoin Mustonen 1 S-1 h-1
-- 2 Lars Turakains E:a Turakainen 1 S-1 h-1
-- 2 Oloff Hemminghson 1 h-1
-- 2 Hemmingh Hatzoin Hatsonen 1 h-1
-- 3 Sigfred Persson Marttin Marttinen 1 h-1 d-1
-- 2 Oloff Tarkjain Tarkiainen 1 h-1
-- 1 Anders Anderson Kettujn Kettunen 1
-- 1 Erich Pätyin Pätynen 1 uthfatigh
-- 3 Oloff Wlmain Ulmanen 1 h-1 S-1
-- 2 Michill Oloffsons E:a 1 B:r-1
-- 2 Thomas Smedh Smed 1 h-1
-- 2 Anders Thomasson 1 h-1
Ryttare
-- 4 Abraham Muttulajn Muttulainen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Hindrich Matzsson 1 h-1 S-1
-- 4 Anders Oloffson 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Hindrich Ahoin Ahonen 1 h-1 B:r-1
-- 4 Per Pardains S Partanen 2 h-2
-- 3 Bertill Monsson 1 h-1 d:r-1
-- 4 Matz Huttuin Huttunen 1 h-1 döt:r-2
-- 6 Lars Turakajn Turakainen 1 h-1 B:r-1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Nills Persson 1 h-1 S-1
-- 1 Mårthen Larsson h-1 uthfatigh
-- 3 Lars Jörenson 1 h-1 d-1
-- 2 Eskill Wäjsäin Väisänen 1 h-1
-- 2 Anders Kijskin Kiiskinen 1 h-1
-- Anders Andersons Landb:de R
-- 2 Lars Marttin Marttinen B-1 h-1
-- 5 Her Mårthen Aronis B-1 h-1 d:r-1 Dreng-1 Piga-1

Sivu 100B (aukeaman 100 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Her Lars Marthini Martikainen 1 h-1 d-1
-- 3 Her Erich Johannis 1 h-1 d-1
Hussman
-- 1 Anders Kämäräin Kämäräinen 1 uthfatigh
-- 2 Per Persson Cossmain Kuosmanen 1 h-1
-- 1 Anders Tertis dått:r Tertti 1
-- 1 Anders Rutjains dått:r 1
-- 2 Lars Nurjain 1 dått:r-1
-- 1 Jöns Härköjn Härkönen 1
-- 1 Staffan Hämäläjn Hämäläinen 1
-- 1 Jöns Hämäläjn Hämäläinen 1
-- 1 Erich Hatzoin Hatsonen 1
-- 1 Michill Klåckare 1
-- 1 Lars Hännin Hänninen 1
-- 1 Nills Hansson Ryhäjn Ryhänen 1
-- 1 Hemmingh Såjckain Soikkanen 1
-- 1 Hemmingh Hatzoins dått:r Hatsonen 1

Koickala T:dh

Nempnden: Per Sigfredson, Jöns Hajkarain, Michill Haloin, Mons Marajn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Michill Haloin Halonen B-1 h-1 S-1
-- 3 Anders Sujckain Suikkanen B-1 h-1 S-1
-- 4 Per Sigfredson Kärki B-1 h-1 d-1 P-1
-- 4 Jöns Hajkarain Haikarinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 1 Lars Tjrin h-1
-- 2 Mons Pöndins E:a Pöntinen 1 S-1
-- 2 Thomas Ikoin Ikonen 1 h-1
-- 2 Thomas Saffuolain Savolainen h-1 d:r-1
-- 2 Lars Narjn Narinen 1 h-1
-- 1 Matz Kucko Kukko 1
-- 3 Eskill Kemiläin Kemiläinen 1 h-1 S-1
-- 1 Lars Tenhujn Tenhunen 1
-- 3 Oloff Tenhujn Tenhunen 1 h-1 dåt-1
-- 2 Per ibm Tenhunen 1 h-1
-- 3 Oloff Hejnojn Heinonen 1 h-1 S-1
-- 2 Nills ibm Heinonen B-1 h-1
-- 2 Mons Marajn Maaranen B-1 h-1
-- 2 Påll ibm Maaranen B-1 h-1
-- 3 Sjmon Hejnoin Heinonen B-1 h-1 S-1
-- 3 Per Kettujn Kettunen B-1 S-1 h-1
-- 3 Matz ibm Kettunen B-1 S-1 h-1
-- 1 Hindrich Fråsts Enkia Frost 1
-- 2 Eskill Cossmain Kuosmanen B-1 h-1
-- 2 Matz Jönsson ibm Kuosmanen B-1 h-1

Sivu 101A (aukeaman 101 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Matz Cossmain Kuosmanen B-1 uthfatigh
-- 1 Anders Kettuin Kettunen B-1
-- 2 Mons Lamain Laamanen B-1 h-1
-- 2 Anders Hansson ibm Laamanen B-1 h-1
-- 2 Lars Andersson B-1 h-1
-- 4 Hindrich Narin Narinen B-1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Jöns Nillsson Cossmain Kuosmanen 1 h-1
-- 1 Påll Marttin Marttinen B-1 uthfatigh
-- 2 Erich ibm Marttinen B-1 h-1
-- 1 Bengt Marttin Marttinen B-1 uthfatigh
-- 1 Hindrich Nillsson Mustojn Mustonen 1
Hussmän
-- 2 Jöns Råckain Rokkanen B-1 h-1
-- 1 Påll Kemiläjns hustro Kemiläinen 1
-- 2 Nills Persson Cossmajn Kuosmanen 1 h-1
-- 1 Mons Iffuoins h Iivonen 1
-- 1 Oloff Marttin Marttinen B-1
-- 1 Bengt Mustoin Mustonen B-1
-- 2 Jöns Lajtjain Laitiainen B-1 h-1
-- 2 Hindrich Orajn Oranen B-1 h-1
W. Jacob Nassakins Frellsse
-- 3 Jöns Persson Såpain Sopanen 1 h-1 S-1
-- 2 Hindrich ibm Sopanen B-1 h-1
-- 2 Per Rasain Rasanen B-1 h-1
-- 1 Per Leskin Leskinen B-1
-- 2 Oloff Hejnoin Heinonen B-1 h-1
-- 1 Lars ibm Heinonen B-1
-- 2 Sjmon Narin Narinen B-1 h-1
-- 2 Jöns Huttujn Huttunen B-1 h-1
-- 1 Anders Ahoin Ahonen B-1
-- 2 Cnutt Penckoin B-1 h-1
-- 1 Påll Mårthenson Ahoin Ahonen B-1
-- 2 Per Herköin Härkönen B-1 h-1
-- 2 Påll ibm Härkönen B-1 h-1
-- 1 Oloff Pölläjn Pöllänen B-1
-- 2 Matz Leskin Leskinen B-1 h-1
-- 2 Johan ibm Leskinen B-1 h-1
-- 1 Matz Lehikoin Lehikoinen B-1
-- 1 Christer Marttin Marttinen B-1
-- 1 Sjmon Caipain Kaipainen B-1
-- 2 Lars ibm Kaipainen B-1 h-1
-- 3 Påll ibm Kaipainen B-1 h-1 S-1
-- 2 Råssi ibm Kaipainen B-1 h-1
-- 2 Påll Nillsson Rastoin Rastonen B-1 h-1

Sivu 101B (aukeaman 101 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hussmän
-- 1 Hans Matzsson Rasain Rasanen B-1
-- 1 Hans Kårhoin Korhonen B-1
-- 1 Bertill Hämäläin Hämäläinen B-1
Ryttare
-- 4 Anders Ilmar Ilmari h-1 B:r-1 h-1 dr:-1
-- 4 Mons Marajn Maaranen B-1 h-1 S-1 h-1
-- 5 Hindrich Jönsson Härköin Härkönen B-1 h-1 Söner-2 h-1
-- 5 Påll Grelsson Leskin Leskinen B-1 h-1 Sö:r-2 h-1
-- 3 Hans Lamajn Laamanen B-1 h-1 S-1
-- 2 Påll Larsson ibm Laamanen B-1 h-1
-- 1 Påll Ilmar Ilmari h-1

Maiuala Tiendh

Nempnden: Jören Bängtss, Per Rutu, Henrich Hämäläin, Mårthen Pekurin

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Påll Matzsson Aufuin Auvinen 1
-- 2 Matz ibm Auvinen 1 h-1
-- 2 Påll Neula Neula 1 h-1
-- 3 Jöns Marthin Marttinen 1 h-1 B-1
-- 4 Jöns Tarfuain Tarvainen 1 S-2 h-1
-- 2 Oluf ibm Tarvainen 1 h-1
-- 2 Tarkiain Tarkiainen 1 h-1
-- 2 Lars Perss M___ 1 h-1
-- 2 Matz Ingin Inkinen 1 h-1
-- 2 Cossman Tarkiain Tarkiainen 1 h-1
-- 2 Grels Kossmain Kuosmanen 1 h-1
-- 2 Stafan ibm Kuosmanen 1 h-1
-- 2 Hendrich Skinnarin 1 h-1
-- 2 Hendrich Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Per Hindrichss ibm Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Oluf Hännin Hänninen 1 h-1
-- 2 Jöns ibm Repo Hänninen 1 h-1
-- 2 Per Pållss Tuchkalain Tuhkalainen 1 h-1
-- 3 Per Anderss Rokolain Ruokolainen 1 M-1 h-1

Sivu 102A (aukeaman 102 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Mattz Hinrichss Kallen Kallinen 1 h-1
-- 2 Påll Pållss Pekurin Pekurinen 1 h-1
-- 2 Per Perss item Pekurinen 1 h-1
-- 2 Påll Ollss item Pekurinen 1 h-1
-- 2 Mattz Bängtin Penttinen 1 h-1
-- 2 Per Phillpusson Aufuin Auvinen 1 h-1
-- 2 Per Pölläin Pöllänen 1 h-1
Ryttere
-- 3 Hans Inginen Inkinen 1 h-1 S-1
-- 3 Mårthen Pekurin Pekurinen 1 h-1 B-1
-- 3 Påll Tarkia Tarkia 1 h-1 d-1
-- 4 Jören Bängtss 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Matz Kallin Kallinen 1 h-1 Bh-1
-- 3 Nils Persson 1 h-1 d:r-1
-- 2 Påll Eshelss Aufuin Auvinen 1 h-1
-- 1 Jören ibm Auvinen h-1
-- 3 Påll Ollss ibm Auvinen 1 h-1 Bh-1
-- 2 Anders ibm Auvinen 1 h-1
-- 2 Oluf Heilain Heilanen 1 h-1
-- 3 Per Condia Kontio 1 S-1 h-1
-- 2 Philpus Knutzss 1 h-1
-- 3 Påll Bengtin Penttinen 1 h-1 S-1
-- 3 Phillpus Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 Bh-1
-- 3 Oluf Monss 1 h-1 d-1
-- 2 Lars Anderss dreng-1 P-1
Hussmän
-- 1 Oluf Päköin Pääkkönen h-1
-- 2 Jöns Jönss Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Oluf Matzss Kächköin Kähkönen 1 h-1
-- 2 Lars Matzss ibm Kähkönen 1 h-1

Wechkamäki T

Nempnden: Per Rutu, Blasius Pa__, Simon Wainikain, Jören Bän__

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Simon Wainikain Vainikainen 1 h-1 S-1
-- 2 Samuell Hämäläin Hämäläinen 1 h-1

Sivu 102B (aukeaman 102 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Jöns Jacobss Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Knut Jurfuain Jurvanen 1 h-1
-- 3 Oluf Hämäläin Hämäläinen 1 h-1 d-1
-- 2 Påll Jacobss Pauilain Paavilainen 1 h-1
-- 2 Clemet Pylkäin Pylkkänen 1 h-1
-- 2 Oluf ibm Pylkkänen 1 h-1
-- 2 Bärtill ibm Pylkkänen 1 h-1
-- 4 Caupi Åikarin Oikarinen 1 h-1 B-1 h-1
-- 3 Jöns ibm Oikarinen 1 h-1 S-1
-- 4 Abram Hötyläin Hyötyläinen 1 B-1 h-1 S-1
-- 2 Matz ibm Hyötyläinen 1 h-1
-- 2 Nils Anderss Tuchkalain Tuhkalainen 1 h-1
Ryttere
-- 5 Hendrich Erichss d:r-3 P-2
-- 2 Knutt Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 4 Påll Lehikoin Lehikoinen 1 h-1 B-1 h-1
-- 4 Per Ollss Rutu Ruutu 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Hindrich Remoin Remonen 1 d-1
-- 2 Oluf Jönss Tuchkalain Tuhkalainen h-1 d-1
-- 2 Oluf Olufss ibm Tuhkalainen 1 h-1
-- 4 Per Hämäläin Hämäläinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Erich Henrichss ibm Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Nills ibm Hämäläinen 1 h-1
Knechte Befäll
-- 2 Hindrich Pauilain Paavilainen B-1 h-1
Hussmän
-- 1 Jöns Turkia Turkia 1
-- 2 Hindrich Pekoin Pekonen 1 h-1
-- 2 Blasius Pauilain Paavilainen 1 h-1
-- 1 Hindrich Käifuirain 1
-- 1 Jöns Leinoin Leinonen 1

Worenma T.

Nempnden: Matz Hirfuoin, And:s Pöuhöin, Eskell ibm, Påll Perss Lambain

Sivu 103A (aukeaman 103 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Matz Hirfuoin Hirvonen 1 h-1 B-1 h-1
-- 2 Per Frantzss ibm Hirvonen 1 h-1
-- 2 Jöns Michelss Lampainen 1 h-1
-- 2 Per Kurikain Kurikainen 1 h-1
-- 1 Mårthen Lambain Lampainen 1
-- 2 Per Ollss Hännin Hänninen h-1 _-1
-- 2 Per Perss Leinoin Leinonen 1 h-1
-- 3 Jöns Perss ibm Leinonen 1 h-1 S-1
-- 3 Anders Narinen Narinen 1 h-1 B-1
-- 2 Lars Perss Pekurin Pekurinen 1 h-1
-- 3 Eshell Pöuhöin Pöyhönen 1 h-1 S-1
-- 3 And:s ibm Pöyhönen 1 h-1 S-1
-- 2 Påll Tarfuain Tarvainen 1 h-1
-- 1 Per Pekurin Pekurinen 1
Ryttere
-- 4 Per Larss Lambain Lampainen 1 h-1 S-1 h-1
-- 4 Påll Perss ibm Lampainen 1 h-1 B-1 h-1
Hussmän
-- 2 Påll Perss Lambain Lampainen 1 h-1
-- 1 Lars Nutins h Nuutinen 1
-- 1 Oluf Hännin Hänninen 1

Wechmas

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Per Ollss Martikain Martikainen 1 h-1
-- 2 Jacob Kerfuin Kervinen 1 h-1
-- 2 Oluf ibm Kervinen 1 h-1
-- 2 Per Pöxäin Pöksäinen 1 h-1
-- 3 Hendrich ibm Pöksäinen 1 h-1 S-1
-- 2 Michell Hatzoin Hatsonen 1 h-1
-- 1 Mårthen ibm Hatsonen 1
-- 2 Hendrich ibm Hatsonen 1 h-1
-- 2 Michell Lopio Luopio 1 h-1
-- 1 Jöns Rissains änckia Rissanen 1
-- 3 Jacob Westerin Vesterinen 1 h-1 S-1
-- 2 Caupi Näringin Näärinki 1 h-1
-- 2 Jöns ibm Näärinki 1 h-1
-- 2 Matz Kossmain Kuosmanen 1 h-1

Sivu 103B (aukeaman 103 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Per Jönss ibm Kuosmanen 1
-- 2 Påll Ollss Jarain Jaaranen 1 h-1
-- 2 And:s Wenäläin Venäläinen 1 h-1
-- 1 Påll Pennoin Pennanen 1
Ryttere
-- 4 Per Kituinen Kitunen 1 h-1 B-1 h-1
-- 4 Eshell Wehmoin Vehmonen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Johan Bärtillss h-1 d-1 P-1
-- 4 Nills Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 S-1 h-1
Hussmän
-- 2 Oluff Matzson 1 h-1
-- 1 Jöns Näringes änckia Näärinki 1
-- 2 Oluf Pållsson Jarain Jaaranen 1 h-1
-- 2 Påll Westerin Vesterinen 1 h-1
-- 1 Oluf Kaupin Kauppinen 1
-- 1 Påll Jarains Enck Jaaranen 1
-- 2 Phillpus Kijskin Kiiskinen 1 h-1
-- 1 Stafan Hämäläin Hämäläinen 1
-- 1 Lars Lapueteläins h Lapveteläinen 1

Yliwes

Nempndenn: Bängt Pulkin, Jöns Seiloin, Nills Heilain, Lars Åikarin

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Oluf Ikoin Ikonen 1
-- 2 And:s Kiukas Kiukas 1 h-1
-- 1 Jöns Pållss Seiloin Seilonen 1
-- 1 Mattz Langain Länkinen 1
-- 1 Grels Seiloin Seilonen 1
-- 1 Hindrich Harmain Harmainen 1
-- 1 Hindrich Jönss ibm Harmainen 1
-- 1 And:s Rokolain Ruokolainen 1
-- 1 Christer ibm Ruokolainen 1
-- 1 Simon ibm Ruokolainen 1
-- 1 Per Bängtss Pulkin Pulkkinen 1

Sivu 104A (aukeaman 104 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Bängt ibm Pulkkinen 1 h-1
-- 2 Lars Larss Ketuin Kitunen 1 h-1
-- 2 Nils Perss Heilain Heilanen 1 h-1
-- 3 Swenn? Laaskoin Laaskonen 1 h-1 d-1
-- 2 Lars Åikarin Oikarinen 1 h-1
Ryttere
-- 2 Jacob Persson Nassaken Nassackin 1 d-1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16231635

© Maija-Liisa Laaso 2023