AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1649 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1649

Sivu 949B (aukeaman 949 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
SwriNemij By/Suurniemi 2 Matz Jonsson Rångainen Ronkainen 1 h1
2 Tomas Immoinen Immonen 1 h1
2 Olof Hansson Tirroinen Tirronen 1 h1
Hyvölä 2 Jören Rångainen Ronkainen 1 Mod1
2 Petter Hyfuöinen Hyvönen 1 h1
2 Jöns Pardainen Partanen 1 h1
Pelkilä 2 Lars Pelkinen Pelkinen 1 h1
3 Anders ibid Pelkinen 1 h1 Syst1
Laukala By/Härkälä 2 Philpus Kiskinen Kiiskinen 1 h1
Laukkala 2 Matz Parnäins hustro Pärnänen 1 S1
2 Hans Rautiainen Rautiainen 1 d:r1
3 Hendrich Herrains hust. Herranen 1 S1 h1
Palonen 3 Anders Tåmasson Hulkoin Hulkkonen 1 S1 h1
Hietajärvi 3 Anders Kånst Konsti 1 Sonkona-1
Ryttare
Suurniemi 4 Lars Lamainen Laamanen 1 S1 h1 dg1
Suurniemi 2 Mårten Rångains B:s E Ronkainen 1 Rh1
Suurniemi 5 Mårten Söfringsson Rimppi 1 S2 h1 d:r1
Hyvölä 7 Hindrich Rångain Ronkainen 1 h1 Sh1 Rh1 dreng1 h1 dått1
Härkälä 6 Tåmas Härkäinen Härkönen 1 B1 h1 Rh1 dg1 Sytingzson1
Hyvölä 6 Påll Rångainen Ronkainen 1 S2 h2 Rh1
Laukkala 5 Erich Laukainen Laukkanen 1 h1 B1 h1 Rh1
Huusmänn
-- 1 Hardtwich Weijalains h Veijalainen 1
-- 1 Petter Pålson Pelkoin Pelkinen 1
-- 1 Caisa Råiskåtar Roisko 1
-- 1 Jöns Melkoins hust Mälkönen 1 Koo 1 fåår 1
-- 2 Lars Huttuin Huttunen 1 h1 Stod 1
-- 1 Peter Lukoins hust Luukkonen 1 Koo 1 fåår 1
-- 1 Caisa Sallitar Sallinen 1
-- 2 Ifuar Rysses Son Venäläinen 1 h1 Std 1 K:2
-- 1 Påll Kupsas hustro Kupsa 1 häst 1 K1
-- 1 Caisa Rångatar Ronkainen 1 Koo 1
-- 1 Walbor Hyfuöitär Hyvönen 1
-- 1 Caisa Sallitar Sallinen 1
Kiskilä och Kaskis/Kiiskilä 2 Peer Sigfredsson Weialain Veijalainen 1 h1 Pijga 1
Kaskii 4 Grels Kiskinen Kiiskinen 1 h1 S1 h1
2 Peter Wasara Vasara 1 h1
Randois/Kaskii 5 Peter Randoinen Rantonen 1 B2 h2
Nemij Härkälä/Härkälänniemi 2 Michell Kiskinen Kiiskinen 1 h1
KiskilänNemj/Kiiskilänniemi 3 Påll Kiskinen Kiiskinen 1 h1 S1
Kupsala 2 Anders Kupsa Kupsa 1 h-1
1 Olof Lamains hustro Laamanen 1
Swmmala/Summala 2 Lars Neilsson Pardain Partanen 1 h1
2 Johan Pardainen Partanen 1 h1
4 Lars Wätäinen Väätäinen 1 h1 B:r1 d:r1
2 Peter Immoinen Immonen 1 h1
Purhåila/Lauteala 3 Christer Harmains h Harmainen 1 S1 h1
Håttila/Hottila 4 Simon Håttinen Hottinen 1 h1 S1 h1
2 Hendrih Kerfuins S Kervinen 1 h1
SoinNemij/Soiniemi 2 Knut Antoinen Anttonen 1 h1
3 Olof Pardainen Partanen 1 h1 St:S1
Kangan Kylä/Kangas 3 Eskell Mardikainen Martikainen 1 h1 dg1
5 Isak Muttulainen Muttulainen 1 h1 dg1 Mg1 h1

Sivu 950A (aukeaman 950 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kangan Kylä/Kangas 4 Matz Rimpj Rimppi 1 h1 S1 h1
2 Anders Pasainen Pasanen 1 Sh1
Kettula 2 Hindrich Wlmainen Ulmanen 1 d:r1
Pätylä 2 Knut Jönsson Hämäläin Hämäläinen 1 h1
Kurikala/Kurikkala 3 Hans Tirroinen Tirronen 1 h1 d:r1
Järfwenpä/Järvenpää 6 Brusj Wckoinen Ukkonen 1 h1 S3 h1
2 Jören Larssons hust Posa 1 d:r1
KaihunMäkij/Kaihunmäki 3 Lars Mardikainen Martikainen 1 S1 h1
3 Peter Pasainen Pasanen 1 B1 h1
2 Hendrih Putkin Putkinen 1 h1
1 Christer Pätyins h Pätynen 1
Cosmala/Kuosmala 1 Johan Cosmains h Kuosmanen 1
Hatzoila/Hatsola 4 Olof Turakains hust: Turakainen 1 S2 d:r1
1 Hemming Hatzoinen Hatsonen 1
1 Peter Martins son Marttinen 1
3 Anders Mustoin Mustonen 1 h1 Stod 1
3 Jöns Turakainen Tarkiainen 1 h1 M:r1
Ollikala/Ollikkala 4 Jönss Pedikäinen Pietikäinen 1 S2 h1
Pätola/Ollikkala 3 Lars Nulpoinen Nulpponen 1 h1 d:r1
5 Anders Ihalainen Ihalainen 1 h1 S2 h1
3 Jacob Hamuins h Hamunen 1 S1 h1
3 Peter Lambainen Lampainen 1 d:r1 B1
3 Eskell Wäsäinen Väisänen 1 h1 M:r1
Twrakala/Pohjois 4 Anders Råtzalain Ruotsalainen 1 h1 S1 h1
2 Michel Wätäinen Väätäinen 1 h1
2 Peter Hämäläin Hämäläinen 1 h1
4 Lars Narinen Narinen 1 h1 M:r1 dg1
2 Anders Pekurinen Pekurinen 1 h1
5 Thomas Ikoinen Ikonen 1 h1 hSyst1 Pij:1 dg1
4 Lars Pöndinen Pöntinen 1 h1 B1 h1
Mäkiöis/Mäköis 4 Stafan Kemiläin Kemiläinen 1 h1 S1 h1
4 Lars Tenhuin Tenhunen 1 h1 d:r1 B1
1 Stafan ibid Tenhunen 1
3 Niels Kemjleinen Kemiläinen 1 h1 B:rS1
Heinola By/Heinola 3 Lars Heinoinen Heinonen 1 h1 BS1
3 Neils Heinoinen Heinonen 1 h1 S1
Mustoila/Mustola 1 Matz Abrahamsson 1
1 Neils Mustoinen Mustonen 1
Halola 5 Peter Haloinen Halonen 1 h1 B2 h1
Haikarila 3 Sigfr Peersson Kärrij Kärki 1 h1 B1
5 Jören Haikara Haikarinen 1 h1 B1 h1 S1
Randois/Rantuu 2 Påll Martinen Marttinen 1 d:r1
HeetaJärfwij/Hietajärvi 2 Anders Kettuin Örrö Kettunen 1 S1
2 Peter Matsson Kettu Kettunen 1 h1
1 Lars Fråst Frost 1
2 Matz Jönsson Cosmain Kuosmanen 1 h1
1 Matz Cosmainen Kuosmanen 1
Marala By/Maarala 4 Peter Marainen Maaranen 1 h1 B1 d:r1
Maiwala/Maivala 3 Olof Hänninen Hänninen 1 h1 B1
2 Hendrich Cosmain Kuosmanen 1 h1
4 Jönss Cosmain Kuosmanen 1 h1 dg1 h1
Kilpoila By/Kilpola 4 Påuel Kallinen Kallinen 1 h1 S1 h1
3 Jönss Hämäläins S Hämäläinen 1 h1 d:r1
Cosmala/Kuosmala 2 Hendrich Cosma Tarkiain Tarkiainen 1 h1
Lehikåla By/Lehikkola 3 Lars Pållsson Newla Neula 1 h1 B1
3 Jören Lehikoinen Lehikoinen 1 h1 B1
Ingiläby/Inkilä 2 Brusj Lamainen Laamanen 1 d:r1
Aufwilaby/Auvila 2 Anders Kumma Kumma 1 h1
4 Matz Aufuinen Auvinen 1 h1 S2
4 Peter ibid Auvinen 1 h1 S1 h1
Teiwala/Teivaa 3 Matz Teiwainen Teivainen 1 h1 B:rSon hustro 1

Sivu 950B (aukeaman 950 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Teiwala/Teivaa 1 Ollj Teifuains hustro Teivainen 1
3 Jöns Längä Länkinen 1 S1 h1
Murdois By/Murtois 3 Hendrich Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B1
1 Peter Hämäläins E:a Hämäläinen 1
2 Mårten Neilsson Oikarin Oikarinen 1 h1
Knutilanmäkij/Knuutilanmäki 2 Samuell Hämäläin Hämäläinen 1 h1
2 Jöns Pulkinen Pulkkinen 1 SKåna 1
2 Tåmas Rångain Ronkainen 1 h1
RemoJärfwij/Remojärvi 2 Påll Pawilain Paavilainen 1 B1
3 Lars Oikarinen Oikarinen 1 h1 d:r1
2 Knut Jurfuauns h Jurvanen 1 S1
3 Matz Olofsson Rimij Rimi 1 h1 StyfM:r1
Pylkkälä 2 Olof Pylköinen Pylkkänen 1 h1
2 Clemet ibid Pylkkänen 1 h1
Tuhkala 2 Olof Tuchkalainen Tuhkalainen 1 h1
1 Neils Sålkis hust: Solki 1
Hötys By/Hyötyy 2 Matz Cosma Hötyläin Hyötyläinen 1 h1
2 Jöns Oikarinen Oikarinen 1 h1
4 Peter Ab: Hötyläin Hyötyläinen 1 h1 B1 h1
Wårenmaaby/Vuorenmaa 2 Jönss Michelsson Lampainen 1 h1
2 Mårten Lambainen Lampainen 1 h1
4 Matz Matzsson Hirfuoinen Hirvonen 1 h1 B1 dåtter 1
4 Matz Hansson ibid Hirvonen 1 h1 d:r1 S1
3 Peter ibid Hirvonen 1 h1 d:r1
3 Peter Leinoinen Leinonen 1 h1 d:r1
6 Peter Jönson ibid Leinonen 1 h1 B1 h1 S1 h1
KarkiaMaa/Karkeamaa 1 Lars Lambains hustro Lampainen 1
7 Neils Pöyhöinen Pöyhönen 1 h1 B1 h1 d:r1 S1 h1
3 Anders ibid Pöyhönen 1 h1 StiufM:r1
Narila 2 Anders Narinen Narinen 1 h1
2 Matz ibid Narinen 1 h1
2 Påll Tarfuainen Tarvainen 1 h1
Hännilä 2 Christer Lamainen Laamanen 1 h1
Wehmas och Näringe By/Vehmaa 1 Anders Pöxäs hustro Pöksäinen 1
2 Matz Tiainss son Tiainen 1 d:r1
3 Jacob Westerins Son Vesterinen 1 h1 S1
3 Peder Mardikainen Martikainen 1 h1 S1
2 Neils Wechmoin Vehmonen 1 h1
2 Mårten Hatzoin Hatsonen 1 d:r1
3 Olof Colemain Kolehmainen 1 mg-1 h-1
3 Hendrich Merdas son Merta 1 h1 d:r1
Näärinki 2 Caupj Näringz son Näärinki 1 h1
2 Matz Penniainen Pennanen 1 h1 S1
2 Matz Cosmain Muiku Kuosmanen 1 h1
4 Påll Kärkin Mullj Kärkkäinen 1 h1 S2 h1
2 Påuell Jarainen Jaaranen 1 h1
3 Anders Wenäläinen Venäläinen 1 mg-1 h-1
Ryttare
Kaskis By/Kiiskilä 4 Bertill Kiskinen Kiiskinen 1 h1 dg:r-2
Kaskii 3 Erich Michellsson ibm Kiiskinen 1 h1 d:r-1
7 Neils ibm Kiiskinen 1 h1 S3 h2
Tyrin Mäkij/Tyrynmäki 8 Hendrich Wätäinen Väätäinen 1 h1 S3 h2 Rh1
Lauteala 5 Peter Lautiainen Lautiainen 1 h1 S1 d:r1 Rh1
Nemi Härkälä/Härkälänniemi 6 Matz Härkäinen Härkönen 1 h1 B1 h1 B:rS1 Rh1
Kiskilän Nemj/Kiiskilänniemi 8 Erich Gårgoniusson Kiiskinen 1 BS1 Rh1 B:S:h1 S2 h1 Syt:Son1
4 Hendrich Harmain Harmainen 1 h1 Rh1 dg1
Purhoilaby/Purhola 7 Johan Larsson Purhonen 1 h1 B2 h2 S1
6 Lars Purhoins mågar Purhonen 2 h2 S1 h1
6 Arfuedh Tönnesson 1 h1 B1 dg1 Rh1 SM1
Kettulaby/Kettula 4 Matz Otinen Oinonen 1 h1 B:r1 mg1
Järvenpää 4 Johan Muttulain Muttulainen 1 h1 F:Bs1 dg1
Taipalby/Taipale 6 Oluf Andersson Taipalinen 1 h1 B2 h1 S1
Kiiskilänniemi 4 Gregorius Kiskin Kiiskinen 1 h1 Rh1 dg1
Männynmäki 1 Matz Hendrichsson 1
Kylä ei tiedossa 2 Arfuedh Hyfuöin Hyvönen 1 h1

Sivu 951A (aukeaman 951 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pitkälax/Ylivesi 3 Jacob Peersson Nassokin 1 h1 St:d:r1
Poikola 4 Neils Neilsson Pijk Piikki 1 h1 B1 Rh1
Patela/Ollikkala 5 Anders Nulpoinen Nulpponen 1 h1 S1 h1 B:rS1
Turakala/Turakkala 5 Christer Turakain Turakainen 1 h1 B1 h1 BS1
Mäkiois/Mäköis 5 Anders Ilmarij Ilmari 1 h1 S2 Rh1
Kaisla Järfwij/Kaislajärvi 8 Johan Härkäinen Härkönen 1 h1 B1 S2 h1 B:rSon1 h1
Marala/Maarala 4 Peter Marainen Maaranen 1 BS1 h1 Rh1
Maiwala/Maivala 3 Olof Ihalembinen Ihalempinen 1 h1 Rh1
6 Philpus Condia Kontio 1 h1 S3 h1
6 Påll Caipains Söner Kaipainen 2 h2 dg1 h1
Kilpåila/Kilpola 3 Matias Schadewitzes h Schadevitz 1 dg:r2
6 Jören Jörensson Kilponen 1 h1 SönaSöner 2 h2
4 Anders Putkinen Putkinen 1 h1 B1 h1
Pekurila 6 Mårten Pekurin Pekurinen 1 h1 Bh1 BS1 h1 dreng1
Cosmala/Kuosmala 5 Påll Tarkiain Tarkiainen 1 h1 Bson1 Rh1 BS:h1
6 Måns Olofssons h Kuosmanen 1 Bol:1 S2 h1 dg1
3 Tåmas Bertilsson 1 h1 dg1
Ingilä/Inkilä 5 Tåmas Schmedh Smed B-1 h-1 S-2
Wårilax/Vuorilahti 7 Påll Bengtinen Penttinen 1 h1 S3 h2
8 Peter Tarkia Tarkiainen 1 h1 B1 h1 BS2 h1 M:r1
Aufwila/Auvila 3 Lars Aufuinen Auvinen 1 h1 Rh1
2 Matz Olofss:n ibid Auvinen 1 d:r1
Murdois/Murtois 4 Ollj Härkäin Härkönen 1 h1 S1 B1
5 Knut Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B1 h1 Rh1
6 Hendrich Pauilain Paavilainen 1 h1 BS1 h1 Sytsons h1 dreng 1
Knutilan Mäkij/Knuutilanmäki 3 Knut Hämäläins hust: Hämäläinen 1 S1 h1
4 Peter Hytiäin Hyytiäinen 1 h1 BS1 h1
RemoJärfwij/Remojärvi 4 Hendrich Käiwärains S Käiväräinen 3 h1
4 Eskel Somalain Suomalainen 1 h1 Bol:1 h1
3 Abraham Remoin Remonen 1 h1 B1
WårenMaa/Vuorenmaa 3 Påll Lambainen Lampainen 1 h1 S1
Wechmas/Vehmaa 3 Påll Larsson Lambainen Laamanen 1 h1 S1
6 Larss Tarkia Tarkiainen 1 h1 B1 h1 dg1 h1
4 Larss Hötyläin Hyötyläinen 1 h1 B1 BS1
Narila 3 Erich Jesperssons Skrifuare Lilliesköld 1 dg1
Draguner
Kiiskilä 5 Hendrich Ahoinen Ahonen 1 h1 S1 Bol:1 h1
Ollikkala 3 Christer Ollikains Bol:n Ollikainen 1 h1 dgh1
Maivala 3 Jöns Turkias hustro Turkia 1 S1 h1
Huusmän. Matila Tijendh
-- 2 Olof Pernäin Pärnänen 1 h1 Koo 1 Häst 1
-- 1 Maiko Måkatar 1
-- 1 Pirko Punda Punta 1
-- 1 Michel Purhois h Purhonen 1 Koo 1
-- 2 Olof Keistin Keistinen 1 h1 Koo 1
-- 1 Ewa Parkoitar Parkkonen 1
-- 1 Tåmas Patolas E Paatelainen 1 Koo 1
-- 1 Påll Håkains d:r Hokkanen 1 Koo 1
-- 1 Jöns Kåkåins h Kokkonen 1 Koo 1
-- 2 Peter Mustoinen Mustonen 1 h1 Ung häst 1 Koo 1
-- 2 Jacob Peersson 1 h1 Stod 1 Koo 1

Sivu 951B (aukeaman 951 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Huusmän. Ollikala
-- 1 Matz Stafanains h Tahvanainen 1 Koo 1
-- 1 Anders Patelas h Paatelainen 1
-- 1 Anna Wachwotar Vahvanen 1 Koo 1
-- 2 Neils Wachwoins h Vahvanen 1 S1 Koo 1
-- 1 Isack Rysses hust Venäläinen 1 Koo 1
-- 2 Anders Mustoin Mustonen 1 h1 Stod 1
-- 1 Bertill Hämäläin Hämäläinen 1
Huusmän. HeetaJärfwij
-- 2 Ollj Kuiwalain Kuivalainen 1 h1 Std: 1 Koo 1
-- 1 Susj Pirkosd:r 1 Koo 1 fåår 1
-- 2 Bengt Antton Anttonen 1 h1 Std: 1 Koo 1
-- 1 Larss Råikons Son Roikonen 1 Std: 1 Koo 1
-- 1 Caisa Kemilitär Kemiläinen 1
-- 2 Neils Hämäläin Hämäläinen 1 h1 Stod 1 K1
-- 2 Hendrich Räisäin Räisänen 1 h1
-- 2 Anders Remoin Remonen 1 h1 Koo 1
-- 1 Bertill Pylköins h Pylkkänen 1 Koo 1
-- 2 Hendrich Caupin Kauppinen 1 S1 Koo 1
-- 2 Stafan Månoinen Mononen 1 h1 Köör 2 Std1 fåår 1
-- 2 Anders Kåtilain Kotilainen 1 h1
-- 3 Matz Ryhäin Ryhänen 1 S2 K: 3
-- 1 Matz Taiwain Taivainen 1 Std: 1 K: 1
-- 2 Grels Lipsainen Lipsanen 1 h1 Std: 1 K: 1
-- 1 Anna Turakatar Turakainen 1
-- 2 Jöns Leinoinen Leinonen 1 h1 Köör 2 F:r 1
Huusmän. Wårenmaa, Näring och Wehmas By
-- 2 Jöns Muikuinen Muikkunen 1 h1 K1
-- 1 Lars Hatzoins hust Hatsonen 1 K1
-- 1 Michel Råpoins d:r Roponen 1 St: 1 K1
-- 2 Påll Westerins hust Vesterinen 1 d:r1 K:2 geet 1 fåår 1
-- 2 Jacob Sauolain Savolainen 1 h1
-- 1 Elin Harmains D:r Harmainen 1
-- 3 Påll Lambain Lampainen 1 h1 d:r1 St: 1 K1
-- 3 Johan Larsson Pöyhäin Pöyhönen 1 h1 syst:1
-- 1 Lars Lapweteläin Lyiyinen Lapveteläinen 1
Wälb: Jacob Natzaks Frelsse
Pajusalmi 4 Simon Heinoinen Heinonen 1 h1 S1 h1
Viisala 4 Peter Leskin Leskinen 1 h1 S1 h1
Laukkala 4 Peter Heinoin Heinonen 1 h1 Bol:n1 h1
3 Larss ibm Heinonen 1 S1 h1
Rasala 4 Matz Rasainen Rasanen 1 h1 S1 h1
Sopala 2 Peter Såpains Son Sopanen 1 h1
3 Johan ibm Sopanen 1 h1
Leskelä 5 Hendrich Leskin Leskinen 1 h1 B2 h1
3 Olof ibm Leskinen 1 S1 h1
5 Johan ibm Leskinen 1 h1 B2 h1
Härkälä 4 Matz Härkäin Härkönen 1 h1 S1 h1
4 Peter ibm Härkönen 1 h1 S1 h1
Rantuu 3 Hendrich Huttuin Huttunen 1 h1 St:M1
5 Neils Härkäin Härkönen 1 h1 S2 h1
Ahola 2 Påll Ahoin Ahonen 1 h1
2 Stafan Laitiain Laitiainen 1 h1
Pellilä 2 Olof Pölläins son Pöllänen 1 d:r1
Mäköis 2 Mårten Wenäläin Venäläinen 1 h1
Lipsala 5 Neils Lipsainen Lipsanen 1 h1 B1 h1 d:r1
Lievola 2 Anders Hamuin Hamunen 1 h1
Ahola 2 Eskell Pulkin Pulkkinen 1 h1
Jokela 2 Anders Waldoin Valtonen 1 h1
Lievola 2 Matz Lehikoins son Lehikoinen 1 h1
2 Elin Heinotars man Heinonen 1 h1
2 Peter Lefuoinen Lievonen 1 St:M:r1
1 Jöns ibm Lievonen 1
Miettula 3 Anders Råkålain Ruokolainen 1 h1 S1
Ahola 3 Philpus Ahoinen Ahonen 1 S1 h1
Wälb: Carll Hastfers Frelse
-- 4 Olof Hansson Ikoin Ikonen 1 h1 B1 d:r1
-- 3 Anders Kiuku Kiukas 1 mg-1 h-1
-- 2 Peer Langainen Länkinen 1 h1
-- 2 Peer Hansson Härkäin Härkönen 1 h1
-- 4 Matz Pedikäin Pietikäinen 1 h1 B1 h1
-- 2 Tåmas ibm Pietikäinen 1 h1
-- 2 Hanss Bengtsson Ikonen 1 h1
-- 2 Matz Nåpoinen Noponen 1 h1
-- 3 Stafan Tuchkalain Tuhkalainen 1 h1 B1
-- 4 Frantz Wänäinen Väänänen 1 h1 S1 h1
-- 2 Peter Jonsson Seiloin Seilonen 1 h1

Sivu 952A (aukeaman 952 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Anders Grelsson ibm Seilonen 1 h1
-- 4 Hendrich Sepäläin Seppäläinen 1 h1 B1 h1
-- 3 Olof Kårhoin Korhonen 1 h1 S1
-- 3 Jöns Pasainen Pasanen 1 h1 B1
-- 4 Hans Kårhoinen Korhonen 1 h1 S1 h1
-- 2 Peter Tåluainen Tolvanen 1 h1
-- 4 Neils Heilains h Heilanen 1 S1 h1 S:son1
-- 2 Johan ibm Heilanen 1 h1
-- 4 Jacob Limatar Liimatainen 1 h1 S1 h1
-- 3 Anders Pispainen Piispanen 1 h1 d:r1
-- 3 Matz Harmain Harmainen 1 h1 B1
-- 3 Bengt Pulkins hust Pulkkinen 1 S1 h1
-- 1 Peter Olofsson ibm hust Pulkkinen 1
-- 3 Bengt Pulkins hust Pulkkinen 1 S1 h1
-- 4 Lars Kituin Kitunen 1 h1 B1 h1
-- 3 Anders Råkolain Ruokolainen 1 h1 Sh1
-- 2 Hans Kårhoin Korhonen 1 h1
-- 2 Matz Råkolain Ruokolainen 1 h1
-- 2 Christer ibm Ruokolainen 1 h1
-- 2 Peer And: ibm Ruokolainen 1 h1
-- 2 Christer Måndoin Montonen 1 h1
-- 2 Peter Parkinen Parkkinen 1 h1
-- 2 Anders Rahuin Rahunen 1 h1
Jacob Perssons Landbobönder
Ylivesi 2 Peter And: Leskin Leskinen 1 h1
1 Matz Liukoin Liukkonen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16481650

© Maija-Liisa Laaso 2023