AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1650 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1650

Sivu 770aAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Swrij Niemij by/Suurniemi 1 Matz Jonsson Rångains h Ronkainen 1
4 Thomas Immoin Immonen 1 h1 Syst1 M:r 1
2 Olof Hansson Tirroin Tirronen 1 h1
Hyvölä 2 Jören Erichss:n Rångain Ronkainen 1 M:r 1
2 Peter Hyfwöin Hyvönen 1 h1
2 Jöns Pardain Partanen 1 h1
Pelkilä 2 Lars Pelkin Pelkinen 1 h1
Härkäla och Laukala by/Härkälä 2 Philpus Kiskinen Kiiskinen 1 h1
Laukkala 3 Matz Pärnäins h Pärnänen 1 S2
3 Hendrih Herrains h Herranen 1 S1 h1
Palonen 5 Anders Hulkoin Hulkkonen 1 h1 S1 h1 dg1
Kiskilä och Kaskis/Kiiskilä 2 Peer Sigfredhsson Weijalain Veijalainen 1 h1
Kaskii 4 Greels Kiskin Kiiskinen 1 h1 S1 h1
2 Peer Wasara Vasara 1 h1
5 Lars Erihsson Randoin Rantonen 1 h1 B2 h1
Nemihärkälä/Härkälänniemi 2 Michell Kiskinen Kiiskinen 1 h1
Kiskilän Nemij/Kiiskilänniemi 2 Påll Kiskinen Kiiskinen 1 h1
Kupsala 2 Anders Kupsa Kupsa 1 d:r1
1 Olof Lamains h Laamanen 1
Swmmala/Summala 2 Lars Nilss:n Pardain Partanen 1 h1
3 Johan ibm Partanen 1 h1 S1
4 Lars Wätäin Väätäinen 1 h1 B1 d:r1 drag
Håttila/Hottila 4 Simon Håttinen Hottinen 1 h1 S1 h1
2 Hendrih Kerfwins S Kervinen 1 h1
Kasintaipale 3 Anders Lautiain Lautiainen 1 S1 h1
Soin Nemij/Soiniemi 2 Knut Anttoin Anttonen 1 h1
3 Oloff Pardain Partanen 1 h1 St:S1
Kangankylä/Kangas 2 Eshell Mardikain Martikainen 1 h1
1 Matz Rimpi Rimppi 1
3 Anders Pasain Pasanen 1 S1 h1
Kurikkala 3 Hans Tirroin Tirronen 1 h1 d:r 1
Järfwenpä/Järvenpää 2 Jöran Larsson Posa 1 h1
Kaihum Mäkij/Kaihunmäki 2 Michell And: Taipalin Taipalinen 1 h1
4 Lars Mardikain Martikainen 1 S1 h1 dg1
2 Hendrih Putkin Putkinen 1 h1
1 Christer Pätyins h Pätynen 1
Cosmalaby/Kuosmala 2 Peter Cosmain Kuosmanen 1 h1
1 Johan ibms h Kuosmanen 1
Hatzoila/Hatsola 5 Olof Hemmingsson Turakain Turakainen 1 h1 S2 B2
1 Hemingh Hatzoin Hatsonen 1
2 Peter Martins S Marttinen 1 Bh1
4 Jöns Tarkiains E Tarkiainen 1 S1 h1 B1
Ollikala/Ollikkala 5 Jöns Pedikäin Pietikäinen 1 S3 h1
Pätola/Ollikkala 2 Bengdt Peerss:n Wachwoin Vahvanen 1 S1
Turakala/Pohjois 4 Anders Råtzalain Ruotsalainen 1 h1 S1 h1
2 Peter Hämäläin Hämäläinen 1 h1
3 Lars Thåmasson Narin Narinen 1 h1 dg 1

Sivu 770bAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Turakala/Pohjois 2 Anders Pekurin Pekurinen 1 h1
4 Thåmas Ikåin Ikonen 1 h1 Syt:S1 S1
4 Lars Pöndyin Pöntinen 1 h1 B1 h1
Mäkiöis/Mäköis 4 Stafan Kemiläin Kemiläinen 1 h1 S1 h1
4 Lars O: Tenhuin Tenhunen 1 h1 d:r1 B1
2 Stafan ibm Tenhunen 1 h1
4 Neils Kemiläin Kemiläinen 1 h1 BS1 h1
Heinola 4 Lars Heinoin Heinonen 1 h1 BS1 h1
4 Neils ibm Heinonen 1 h1 S1 h1
Mustoila/Mustola 2 Matz Abrahamsson Liimatainen 1 h1
2 Neils Mustoin Mustonen 1 h1
Halola 5 Peter Haloin Halonen 1 h1 B2 h1
Haikarala/Haikarila 3 Sigfredh Peersson Kärkj Kärki 1 h1 B1
5 Jöran Haikara Haikarinen 1 h1 B1 h1 S1
Randois/Rantuu 3 Påll Martin Marttinen 1 h1 d:r1
Heeta Järfwij/Hietajärvi 4 Jöns Peersson Kettuin Kettunen 1 S2 h1
2 Lars Fråst Frost 1 h1
2 Matz Jönsson Cosmain Kuosmanen 1 h1
2 Matz ibm Kuosmanen 1 Sh1
Marala/Maarala 4 Peter Marain Maaranen 1 h1 B1 h1
Maifwala/Maivala 4 Oloff Hännin Hänninen 1 h1 B1 h1
2 Hendrih Stafansson Cosmain Kuosmanen 1 h1
4 Jöns ibm Kuosmanen 1 h1 dg1 h1
Kilpoila/Kilpola 5 Påll Matzss:n Kallin Kallinen 1 h1 S2 h1
Lehikåla/Lehikkola 3 Jöran Pålss Lehikoin Lehikoinen 1 h1 B1
3 Lars Pålsson Neula Neula 1 h1 B1
Ingilä/Inkilä 2 Brusi Lamain Laamanen 1 Knechtz d:r1
Aufwila/Auvila 2 Anders Kumma Kumma 1 h1
5 Matz ibms h Auvinen 1 S3 h1
3 Peter ibm Auvinen 1 StiufS1 h1
Teifwala/Teivaa 4 Matz Teifwain Teivainen 1 h1 BS1 h1
2 Oloff ibms h Teivainen 1 S1
4 Jöns Längä Länkinen 1 S2 h1
Murdois by/Murtois 3 Hendrih Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B1
2 Mårten Neilsson Ihalain Ihalainen 1 h1
Knutilan Mäkij/Knuutilanmäki 3 Samuel Hämäläin Hämäläinen 1 h1 S1
3 Jöns Pulkin Pulkkinen 1 h1 Sh1
2 Thåmas Rångain Ronkainen 1 h1
Remo Järfwij/Remojärvi 4 Påll Pafwilain Penna Paavilainen 1 B1 h1 S1
4 Larss Oikarin Oikarinen 1 h1 S1 d:r1
2 Knut Jurfwains h Jurvanen 1 S1
3 Matz O: Rimij Rimi 1 h1 M:r 1
Pylkälä/Pylkkälä 3 Olof Pylkäin Pylkkänen 1 h1 d:r1
2 Clemet ibm Pylkkänen 1 h1
Tuhkala 2 Olof Tuchkalain Tuhkalainen 1 h1
2 Neils Sålkis h Solki 1 S1
Hötyis by/Hyötyy 2 Matz Cosmason Hötyläin Hyötyläinen 1 h1
1 Jöns Oikarins h Oikarinen 1
4 Peer Abramsson Hötyläin Hyötyläinen 1 h1 B1 h1

Sivu 770cAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wåren Maa/Vuorenmaa 2 Jöns Michelsson Lambain Lampainen 1 h1
2 Mårten Lambain Lampainen 1 h1
4 Matz Hirfwoin Hirvonen 1 h1 B1 Syst1
4 Peter Hirfwoin Hirvonen 1 h1 d:r2
3 Peter Leinoin Leinonen 1 h1 d:r1
6 Peer Jonsson ibm Leinonen 1 h1 B2 h2
Karkia Maa/Karkeamaa 2 Eshel N: Pöyhöin Pöyhönen 1 h1
7 Neils Eskellsson ibm Pöyhönen 1 h1 B1 h1 d:r1 S1 h1
4 Anders ibm Pöyhönen 1 h1 S1 h1
2 Peer Jonsson Kurikain Kurikainen 1 h1
Wehmas och Näringh/Vehmaa 3 Jacob Westerij Vesterinen 1 h1 S1
3 Peer Mardikain Martikainen 1 h1 S1
3 Olli Colemain Kolehmainen 1 Mg1 h1
Näärinki 2 Peer Pållsson Råpoin Roponen 1 h1
2 Matz Cosmain Muiku Kuosmanen 1 h1
1 Caupi Näringz E Näärinki Sh1
2 Olof Pennain Pennanen 1 h1
4 Påll Kärkäin Mullj Kärkkäinen 1 S2 h1
2 Påll Jarainen Jaaranen 1 h1
1 Anders Wenäläins h Venäläinen 1
Taipale 2 Her Simon Christiernij Tarvonius 1 h1
Ryttare
Suurniemi 3 Lars Lamain Laamanen 1 S1 h1
3 Mårten Rångains E Ronkainen 1 Rh1 dg1
6 Mårthen Söfringzsson Rimppi 1 S2 h2 d:r1
Hyvölä 7 Påll Rångain Ronkainen 1 h1 S2 h2 Rh1
7 Hendrih ibm Ronkainen 1 h1 S2 h1 Rh1 dg1
Härkälä 7 Thåmas Härkäin Härkönen 1 B1 h1 Rh1 dg2 Syt:S 1
Laukkala 5 Erih Laukain Laukkanen 1 h1 B1 h1 Rh1
Immola 2 Johan Rångain Ronkainen 1 h1
Kiiskilä 4 Bertill Kiskin Kiiskinen 1 h1 dg2
Kaskii 3 Erih Michelss:n ibm Kiiskinen 1 h1 BS1
7 Neis ibm Kiiskinen 1 h1 S3 h2
Tyrynmäki 10 Hendrih Wätäin Väätäinen 1 h1 S3 h2 Rh1 d:r2
Lauteala 6 Peter Lautiain Lautiainen 1 h1 S2 d:r1 Rh1
Härkälänniemi 4 Tönne Peersson Härkäin Härkönen 1 BS1 h1 Rh1
3 Påll And: ibm Härkönen 1 S1 h1
Kiiskilänniemi 8 Erih Gårgoniusson Kiiskinen 1 BS1 h1 Rh1 S:r2 hust1 SytS1
4 Hend: Harmain Harmainen 1 h1 Rh1 dg1
Purhola 7 Johan Larsson Purhoin Purhonen 1 h1 B2 h2 S1
6 Lars Peersson ibms Mg Purhonen 2 h2 S1 h1
5 Arfuedh Tönnessons h 1 B1 Rh1 dg1 S1 M:r1
Kettula 5 Matz Oinoin Oinonen 1 h1 B1 h1 Mg1
Järvenpää 4 Johan Muttulain Muttulainen 1 h1 F:BS1 dg1
Taipale 6 Oloff Andersson Taipalinen 1 h1 B2 h1 S1
Kiiskilänniemi 5 Gregårius Kiskin Kiiskinen 1 h1 Rh1 dg1 St:M:r1
Männynmäki 1 Matz Hendrihsson 1
Ylivesi 3 Jacob Peersson Natzack Nassokin 1 h1 St:d:r1
Poikola 4 Neils Pijk Piikki 1 h1 B1 Rh1
Ollikkala 4 Anders Nulpoin Nulpponen 1 S1 h1 BS1
Turakkala 7 Christer Turakain Turakainen 1 h1 B1 h1 BS1 h1 Rh1
Mäköis 5 Anders Ilmarij Ilmari 1 h1 S2 h1
Kaislajärvi 8 Johan Härkäin Härkönen 1 h1 B1 S2 h2 BS1
Maarala 5 Peter Marain Maaranen 1 h1 BS1 h1 Rh1
Maivala 4 Oloff Ihalembin Ihalempinen 1 h1 Rh1 dg1
7 Philpus Condia Kontio 1 h1 S3 h1 BS1
4 Påuel Caipahins S:r Kaipainen 2 h2
Kilpola 1 Mathias Shadewitz h Schadevitz 1
6 Jöran Jöransson Kilponen 1 h1 BS2 h2
5 Anders Putkin Putkinen 1 h1 B1 h1 Rh1
Pekurila 6 Mårten Pekurin Pekurinen 1 h1 Bh1 BS1 h1 dg1
Kuosmala 5 Påll Tarkiain Tarkiainen 1 h1 BS1 h1 Rh1
6 Måns Oloffss:s h Kuosmanen 1 Bol:n1 S2 h1 dg1
2 Thåmas Bertillsson 1 h1
Paatela 4 Thåmas Pistolsmedh Smed 1 h1 S2
Vuorilahti 5 Påll Bengdtin Penttinen 1 h1 B2 h1
Kaihunmäki 5 Landzman Peer Pasain Pasanen 1 h1 B1 h1 dg1
Vuorilahti 8 Peer Tarkia Tarkiainen 1 h1 B2 h2 BS1 h1
Auvila 3 Lars And: Aufwin Auvinen 1 h1 Rh1
2 Matz O: ibm Auvinen 1 h1
Murtois 5 Olof Härköin Härkönen 1 h1 S1 h1 B1

Sivu 770dAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Murtois 5 Knut Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B1 h1 Rh1
4 Hendrih Pafuilain Paavilainen 1 h1 BS1 h1
Knuutilanmäki 4 Knut Hainäläins h Hämäläinen 1 S1 h1 Rh1
5 Peter Hytiäin Hyytiäinen 1 h1 BS1 h1 d:r1
Remojärvi 4 Hendrih Käifwäräins S 3 h1
4 Eshell Somalain Suomalainen 1 h1 Item Coinoin 1 h1
2 Abram Remoin Remonen 1 h1
Hyötyy 5 Lars Hötyläin Hyötyläinen 1 h1 B1 h1 BS1
Vuorenmaa 3 Påll Lambain Lampainen 1 h1 S1
Vehmaa 4 Påll Larsson Lamain Laamanen 1 h1 S1 h1
Vehmaa 4 Lars Tarkia Tarkiainen 1 h1 B1 h1
Pappila 8 H:r Johannes Marttij Heinricius 1 h1 dg:r 5 Pg1
Draguner
Pelkilä 2 Anders Pelkins h Pelkinen 1 Syst1
Härkälä 3 Peer Pelkin Pelkinen 1 h1 Rh1
Kiiskilä 3 Hend: Ahoin Ahonen 1 h1 dg1
Pätylä 3 Jöns Hämäläins h Hämäläinen 1 Mg1 h1
Hietajärvi 3 Anders Kånst Konsti 1 S1 h1
Ollikkala 1 Christer Ollikains h Ollikainen 1
Paatela 2 Hendrih Leskin Leskinen 1 Sh1
4 Olof Uckoin Ukkonen 1 B1 h1 dgh1
Ollikkala 3 Lars Nulpoin Nulpponen 1 h1 d:r1
5 Anders Ihalain Ihalainen 1 h1 S2 h1
3 Jacob Hamuins h Hamunen 1 S1 h1
2 Peter Lambain Lampainen 1 Syst1
3 Eshell Wäisäins E Wäisänen 1 S1 h1
Pohjois 1 Michell Mustasus h Mustasuu 1
Haikarila 1 Mårthen Pulkains h Pulkkinen 1
Rantuu 2 Bengdt Anttoin Anttonen 1 h1
Hietajärvi 2 Anders Örrö Kettu Örrö 1 h1
3 Peer Matzss:n ibm Örrö 1 h1 d:gs h1
Pajusalmi 1 Simon Heinoins h Heinonen 1
Maivala 4 Jöns Turkiains h Turkia 1 S2 h1
Lehikkola 1 Brusi Lehikåins h Lehikoinen 1
1 Matz ibms h Lehikoinen 1
Remojärvi 2 Neils Hämäläin Hämäläinen 1 h1
3 Anders Remoin Remonen 1 h1 d:r1
Vuorenmaa 3 Matz Hirfuoin Hirvonen 1 h1 d:r1
1 Lars Leinoins h Leinonen 1
Karkeamaa 1 Hindrih Kurikains h Kurikainen 1
Narila 2 Anders Narin Narinen 1 h1
2 Matz Tarfwain Tarvainen 1 h1
Hännilä 3 Christer Lamain Laamanen 1 h1 d:r1
Vehmaa 2 Anders Pöxäs h Pöksäinen 1 S1
3 Matz ibm Tijain Pöksäinen 1 h1 d:r1
4 Hendrih Merda Merta 1 h1 S1 h1
Näärinki 2 Anders Leskin Leskinen 1 h1
Vuorenmaa 4 Påll Lambain Lampainen 1 h1 S1 d:r1
Erik Jäsperssons Frelsse
-- 2 Olof Pärnäin Pärnänen 1 h1 Stodh 1 K:2
-- 2 Olof Keistin Keistinen 1 h1 K1 Stod 1
-- 2 Peter Mustoin Mustonen 1 h1 K1 Stodh 1
-- 3 Michell Purhoins h Purhonen 1 d:r2 Stod 1 K2
-- 2 Olof Olofsson Mardikain Martikainen 1 h1 Stod 1 K2
-- 2 Anders Ryhäin Ryhänen 1 S1 Stod 1 K2
-- 3 Stafan Månoin Mononen 1 h1 d:r1 Stod 1 K1
Huusmän
-- 1 Jöns Melkoins h Mälkönen 1 Stod 1 K1 F1
-- 2 Lars Huttuinen Huttunen 1 h1 Stod 1
-- 1 Peter Lukoins h Luukkonen 1 K1
-- 1 Påll Kupsas h Kupsa 1 Stod 1 K1
-- 1 Lisa Rångatar Ronkainen 1 K1
-- 1 Walbor Larsd:r Hyfwuötär Hyvönen 1
-- 2 Matz Råpoin Roponen 1 h1 K2 Stod 1
-- 1 Kirstin Pöxätär Pöksäinen 1 K1
-- 1 Maikå Mukatar 1
-- 1 Thåmas Patelas E Paatelainen 1 K1
-- 1 Påll Håckains d:r Hokkanen 1
-- 1 Jöns Kåckoins h Kokkonen 1 K1
-- 2 Jacob Peersson 1 h1 Hest 1 K1
-- 1 Matz Stafanains h Tahvanainen 1 K2
-- - Anna Wachwaitars Vahvanen K1
-- 1 Isak Rysses h Venäläinen 1 K1

Sivu 770eAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Anders Mustoin Mustonen 1 h1 Stod 1
-- 2 Bertill Hämäläin Hämäläinen 1 h1 K1 Hest 1
-- 1 Susi Pirkois d:r 1 K1 F1
-- 1 Lars Råikoins S Roikonen 1 Stod 1 K1
-- 1 Caisa Kemilitär Kemiläinen 1
-- 2 Hendrih Räisäin Räisänen 1 h1 K1
-- 1 Bertill Pylkäins h Pylkkänen 1 K1
-- 1 Matz Taifwain Taivainen 1 Häst 1 K2
-- 2 Greels Lipsain Lipsanen 1 h1 Stod 1
-- 1 Jöns Muikuins h Muikkunen 1 K1
-- 1 Lars Hatzoins h Hatsonen 1 K1
-- 1 Michell Lopios d:r 1 Stod 1 K1
-- 2 Påll Westerins h Vesterinen 1 d:r1 K1
-- 2 Jacob Safwolain Savolainen 1 h1 K1
-- 1 Helga Casitar 1
-- 2 Johan Pöyhön Pöyhönen 1 h1 K1
-- 1 Lars Lapweteläin Lyihin? Lapveteläinen 1
-- 1 Inga Hansd:r Rautiatar Rautiainen 1 Stod 1
-- 3 Peter Immoin Immonen 1 h1 Syst1 Stod 1 K1
-- 1 Anders Hend: Muttulain Muttulainen 1
-- 2 Cosma Tarkiainen Tarkiainen 1 h1 Stod 1 K2
-- 1 Peter Ikoin Ikonen 1 Stod 1 K1
-- 1 Hendrih Ulmain Ulmanen 1 K1
-- 2 Michell Kainulain Kainulainen 1 h1 K1
-- 2 Peer Hämäläins E Hämäläinen 1 S1 K1
-- 2 Påll Tarfwain Tarvainen 1 h1
-- 1 Mårten Hatzoins d:r Hatsonen 1
-- 1 Birita Calloitar Kallinen 1 K1 Stod 1
-- 1 Anders Kiskins h Kiiskinen 1
-- 1 Matz Pohiolain Pohjalainen 1
-- 2 Neils Rusain 1 h1 K1
-- 2 Olof O: Ingin Inkinen 1 h1 Stod 1 K1
-- 2 Peter Launin Launiainen 1 h1
-- 2 Hendrih Härkäin Härkönen 1 K1
-- 1 Kirsti Launitar Launiainen 1
-- 1 Caisa Särfwatar 1
Wälb: Jacob Natzakens Frelsse
Rantuu 3 Jöns Huttuins h Huttunen 1 S1 h1
4 Neils Härkäin Härkönen 1 h1 S1 h1
Sopala 5 Peer Sopain Sopanen 1 S1 h1 Mg1 h1
3 Johan ibm Sopanen 1 S1 h1
Laukkala 4 Lars Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1
4 Peer ibm Heinonen 1 h1 Mg1 h1
2 Hendrih Simonss:n ibm Heinonen 1 h1
Leskelä 5 Olof Leskin Leskinen 1 S2 h2
5 Johan ibm Leskinen 1 h1 B2 h1
7 Hendrih ibm Leskinen 1 h1 B2 h1 BS2
Härkälä 4 Påll Härkäins S Härkönen 1 h1 B1 h1
4 Peter ibm Härkönen 1 h1 S1 h1
Viisala 4 Peter Leskin Leskinen 1 h1 S1 h1
Pellilä 2 Olli Pölläins S Pöllänen 1 d:r1
Lievola 2 Jöns Lefwoin Lievonen 1 h1
2 Olof ibm Lievonen 1 h1
2 Anders Hamuin Hamunen 1 h1
1 Peter Lehikoin Lehikoinen 1
Rasala 4 Peter Rasains S Rasanen 1 h1 B1 h1
Jokela 2 Anders Waldoin Valtonen 1 h1
Lipsala 4 Neils Lipsoin Lipsanen 1 h1 B1 h1
Kylä ei tiedossa 4 Jöns Mannj Hämäläin Manni 1 h1 S1 h1
Mäköis 2 Mårten Wenäläin Venäläinen 1 h1
Miettula 4 Anders Råkolain Ruokolainen 1 h1 S1 h1
Ahola 2 Påll Ahoin Ahonen 1 h1
2 Stafan Laitin Laitinen 1 h1
2 Eshell Pulkoin Pulkkinen 1 h1
Wälb: Carll Hastfers Frelsse
-- 4 Olof Hansson Ikoin Ikonen 1 h1 B1 d:r1
-- 3 Anders Kiuku Kiukas 1 Mg1 h1
-- 2 Peer Langain Länkinen 1 h1
-- 2 Peer Hansson Härkäin Härkönen 1 h1
-- 4 Matz Pedikäin Pietikäinen 1 h1 B1 h1
-- 2 Thåmas ibm Pietikäinen 1 h1
-- 2 Hans Bengdtsson 1 h1
-- 2 Matz Nåpoinen Noponen 1 h1
-- 3 Stafan Tuhkalain Tuhkalainen 1 B1 h1
-- 4 Frantz Wänäin Väänänen 1 h1 S1 h1
-- 2 Peer Jonsson Seijlain Seilonen 1 h1
-- 2 Anders Grelss:n ibm Seilonen 1 h1

Sivu 770fAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Hendrih Seppäläin Seppäläinen 1 h1 B1 h1
-- 3 Olof Kårhoin Korhonen 1 h1 S1
-- 3 Jöns Pasain Pasanen 1 h1 B1
-- 4 Hans Kårsoin Korhonen 1 h1 S1 h1
-- 2 Peter Tålfwain Tolvanen 1 h1
-- 4 Neils Heilains h Heilanen 1 S1 h1 SonaS1
-- 2 Johan ibm Heilanen 1 h1
-- 4 Jacob Limatan Liimatainen 1 h1 S1 h1
-- 3 Anders Pispain Piispanen 1 h1 d:r1
-- 3 Matz Harmain Harmainen 1 h1 B1
-- 3 Bengdt Pulkin Pulkkinen 1 S1 h1
-- 1 Peer Olofsson ibm Pulkkinen 1
-- 4 Lars Kituin Kitunen 1 h1 B1 h1
-- 3 Anders Råkålain Ruokolainen 1 h1 Sh1
-- 2 Hans Kårhoin Korhonen 1 h1
-- 2 Matz Råkålain Ruokolainen 1 h1
-- 2 Christer ibm Ruokolainen 1 h1
-- 2 Peer And: ibm Ruokolainen 1 h1
-- 2 Christer Måndoin Montonen 1 h1
-- 2 Peter Parkin Parkkinen 1 h1
-- 2 Anders Rahuin Rahunen 1 h1
Jacob Peerssons Landbo bönderNassokin
Ylivesi 2 Peer And: Leskin Leskinen 1 h1
1 Matz Liukoin Liukkonen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16491651

© Maija-Liisa Laaso 2023