AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1651 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1651

Sivu 133B (aukeaman 133 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
SwriNiemijby/Suurniemi 2 Matz Johansson Rångainen Ronkainen 1 h1
4 Thomas Immoin Immonen 1 h1 Syst1 Mod:r 1
2 Oluf Hansson Tirroin Tirronen 1 h1
Hyvölä 2 Jöran Erichsson Rångain Ronkainen 1 Mod:r 1
2 Peter Hyuöijnen Hyvönen 1 h1
2 Jöns Pardainen Partanen 1 h1
Pelkilä 3 Lars Pellginen Pelkinen 1 h1 Bolagzman 1
Härkälä och Laukalaby/Härkälä 3 Phillpuss Kijskinen Kiiskinen 1 h1 Pijga 1
Laukkala 5 Matz Pärnäinss h Pärnänen 1 S2 h1 p:ga 1
4 Hindrich Herrain Herranen 1 S1 hust:2
Palonen 4 Anders Thomsson Hulkoin Hulkkonen 1 h1 S1 h1
Kiskälä och Kaskis/Kiiskilä 2 Peer Sigfredss: Weijolain Veijalainen 1 h1
Kaskii 4 Grels Kiskinen Kiiskinen 1 h1 S1 h1
2 Peer Wasara Vasara 1 h1
5 Larss Erichss: Randoin Rantonen 1 h1 b:r2 h1
Mändysby/Mäntynen 2 Peer Knutsson Halloin Halonen 1 h1
2 Peer Wijhawainen Vihavainen 1 h1
4 Hindrich Kiskinen Kiiskinen 1 h1 S1 h1
2 Anders Wijhawaijnen Vihavainen 1 h1
Nemjhärkälä/Härkälänniemi 2 Mickell Kiskinn Kiiskinen 1 h1
Kiskiläniemij/Kiiskilänniemi 3 Påål Kijskinen Kiiskinen 1 h1 S1
Kupsala 3 Anders Kupsas h Kupsa 1 bolagzm:1 h1
1 Oluf Laumans h Laamanen 1
3 Påål Kupssa Kupsa 1 h1 HB1
Summala 3 Larss Nijlss Pardain Partanen 1 h1 Pijg 1
3 Johan Pardain Partanen 1 h1 S1
2 Peer Immoin Immonen 1 h1
Hattilaby/Hottila 5 Simon Hottinen Hottinen 1 h1 S1 h1 d:gh 1
3 Hendrich Karfuins h Kervinen 1 S1 h1
Kasintaipale 4 Anders Lautiain Lautiainen 1 h1 S1 h1
SoinNiemj/Soiniemi 2 Knut Antoinen Anttonen 1 h1
3 Oluf Pardainen Partanen 1 h1 StoofS1
Kangankyla/Kangas 4 Eskell Mardikain Martikainen 1 h1 dg1 h1
4 Isack Mutlaijn Muttulainen 1 h1 Mog 1 dg:1
1 Mattz Rimppis h Rimppi 1
4 Anders Pasain Pasanen 1 h1 S1 h1
Kurikala/Kurikkala 3 Hans Tijrroin Tirronen 1 S1 dott 1
Järfuenpää/Järvenpää 3 Jöran Larsson Possa Posa 1 h1 D:r1
Kaijhunmäkj/Kaihunmäki 2 H:r Lars Mågh 1 h1
5 Lars Mardikain Martikainen 1 S1 h1 dreng:r 2
2 Hindrich Putkins h Putkinen 1 Pijg 1
2 Christer Pätyns h Pätynen 1 Syst1
Cossmala/Kuosmala 1 Peter Cossmainens h Kuosmanen 1
1 Johan Cossmans h Kuosmanen 1
Hatzola/Hatsola 5 Oluf Hemmingss: Turakans h Turakainen 1 S2 h2
3 Hemmingh Hatzoin Hatsonen S:r2 h1
2 Peer Martin Marttinen 1 h1
4 Jöns Tarkians Enk: Tarkiainen 1 S2 h1

Sivu 134A (aukeaman 134 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ollikala/Ollikkala 5 Jöns Pedijkein Pietikäinen 1 S3 h1
Pätola/Ollikkala 2 Bengt Peerss: Wachuoijn Vahvanen 1 h1
Turakala/Pohjois 4 Anders Olufson Suijckain Suikonen 1 h1 S1 h1
2 Peer Hämelein Hämäläinen 1 h1
3 Lars Thomsson Narin Narinen 1 h1 dräng 1
1 Anders Pekurins Enk: Pekurinen 1
5 Thomas Ikoins h Ikonen 1 Mågh 2 h2
4 Lars Pöndinen Pöntinen 1 h1 B1 h1
Mäkijoisby/Mäköis 4 Staffan Eshelss: Kemelein Kemiläinen 1 h1 S1 h1
4 Lars Olss: Tänhuinen Tenhunen 1 h1 d:r1 b1
2 Staphan ibm el:r Påål Aufuinen Tenhunen 1 h1
2 Niels Kemelein Kemiläinen 1 h1
2 Påål Kemeleins S Kemiläinen 1 h1
Heijnola/Heinola 4 Lars Heijnoinen Heinonen 1 h1 S1 h1
5 Niels Heijnoinen Heinonen 1 h1 S2 h1
Mustolaby/Mustola 4 Matz Abrahamss: Lijmatain Liimatainen 1 h1 mågh 1 h1
2 Niels Mustoijnen Mustonen 1 h1
Halola 5 Peer Halloinen Halonen 1 h1 b:r2 h1
Haikaralla/Haikarila 4 Sigfred Perss: Kärkj Kärki 1 h1 b:1 h1
3 Lars Larsson Rockoin Roikonen 1 h1 dg:1
5 Jöran Haikarain Haikarinen 1 h1 b1 h1 S1
Randois/Rantuu 3 Påål Martinen Marttinen 1 h1 d:r1
Heetajärffwi/Hietajärvi 4 Jöns Peerss: Köttuin Kettunen 1 S2 h1
2 Lars Frost Frost 1 h1
3 Matz Jönsson Cossmain Kuosmanen 1 h1 S1
3 Matz Cossmain Rausku Kuosmanen 1 S1 h1
Maralaby/Maarala 5 Peer Marain Maaranen 1 h1 b1 h1 F1
Maijwala/Maivala 4 Oluf Hännin Hänninen 1 h1 b:r1 h1
4 Hindrich Staphanss: Cossmain Kuosmanen 1 h1 bS1 h1
3 Jöns Grelss: ibm Kuosmanen 1 h1 Piga 1
Kilpoila/Kilpola 4 Påål Matzson Kallin Kallinen 1 h1 S1 h1
Lähikola/Lehikkola 3 Lars Pålsson Neula Neula 1 h1 B1
Cossmala/Kuosmala 4 Cossma Tarkiain Tarkiainen 1 h1 Mågh 1 h1
Ingilaby/Inkilä 3 Brussj Lamain Laamanen 1 Knecht h1 d:r1
Auffwilaby/Auvila 6 Matz Aufwinen Auvinen 1 h1 S3 h1
3 Peer ibm Auvinen 1 StyS1 h1
Teifwala/Teivaa 6 Matz Täifuain Teivainen 1 h1 S1 h1 broorS1 h1
2 Oluf Teiuain Teivainen h1 S1
4 Jöns Längä Länkinen 1 S:r2 h1
Murdoisby/Murtois 2 Mårten Nielss: Ihalain Ihalainen 1 h1
5 Hindrich Hämälein Hämäläinen 1 h1 S2 h1
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 3 Samuel Hämälein Hämäläinen 1 h1 S1
3 Jöns Pulkonen Pulkkinen 1 h1 Sh1
2 Thomas Rångain Ronkainen 1 h1
Remojärffwij/Remojärvi 3 Påål Pafuolain Penna Paavilainen 1 S1 h1
4 Jacob Pafuolain Pänna Paavilainen 1 h1 dg:1 h1
5 Lars Oijkarin Oikarinen 1 h1 S2 d:r1
3 Knut Larss: Jurfuains h Jurvanen 1 S1 h1
3 Matz Ollsson Rimi Rimi 1 h1 Mod:r 1
Pyllkelä/Pylkkälä 3 Oluf Pyllkeinen Pylkkänen 1 Mog 1 h1
2 Clemet Pylkein Pylkkänen 1 h1
Tuhkala 2 Oluf Tuchalain Tuhkalainen 1 h1
3 Niels Solkj Solki 1 h1 S1
Remojärvi 3 Oluf Olufzon Ingen Inkinen 1 h1 S1

Sivu 134B (aukeaman 134 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hötyby/Hyötyy 2 Matz Cossmain Hötilein Hyötyläinen 1 h1
1 Jöns Oikarins h Oikarinen 1
6 Peer Abrahamsson Hötylein Hyötyläinen 1 h1 b1 h1 d:gh1 h1
Worenma/Vuorenmaa 2 Jöns Michelsson Lambain Lampainen 1 h1
3 Mårten Lambain Lampainen 1 h1 Syst1
3 Matz Hirfuoij Hirvonen 1 h1 b:r1
3 Peer Hirfuoin Hirvonen 1 h1 dott1
2 Peter Leijnoin Leinonen 1 h1
6 Peer Jönss: Leinoin Leinonen 1 h1 b:r2 h2
Karkiamaa/Karkeamaa 8 Eshel Nielss: Pöyhöin och Pöyhönen 1 h1
Niels Eshelss: ibm boo på ett Skatthemman Pöyhönen 1 h1 br1 h1 S1 h1
3 Anders Pöyhieinen Pöyhönen 1 S1 h1
2 Peer Jönsson Kurikain Kurikainen 1 h1
Narila 3 Matz Pålss: Tarfuain Tarvainen 1 h1 StyM1
Wehmas och Näringeby/Vehmaa 5 Jacob Wasarin Vesterinen 1 h1 S2 d:r1
4 Peer Mardikain Martikainen 1 h1 S2
3 Oluf Colemain Kolehmainen 1 Mog1 h1
Näärinki 2 Peer Påållss: Ropoin Roponen 1 h1
2 Matz Cossmain Muiku Kuosmanen 1 h1
1 Caupj Näringh Näärinki Sh1
3 Oluf el:r Matz Pönnoin Pennanen 1 h1 Syst 1
4 Påål Kerkein Mullj Kärkkäinen 1 S2 h1
2 Påål Jarainen Jaaranen 1 h1
2 Anders Wenäläin Venäläinen 1 h1
Soriolaby/Sorjola 2 Lars Andersson Sorioijn Sorjonen 1 h1
3 Magnus Sorijoinen Sorjonen 1 S1 h1
Ryttare
Suurniemi 4 Lars Lamain Laamanen 1 S1 h1 d:gh1
4 Mårten Rångans Enk Ronkainen 1 bEnk1 Ryth1 dg1
6 Mårten Söfringss Rimppi 1 S2 h2 d:r1
Hyvölä 3 Oluf Pålsson Rångain Ronkainen 1 h1 br1
5 Erich Ollss: Hyfuoin Hyvönen 1 h1 br1 h1 Stiufm 1
5 Hendrich Rångainen Ronkainen 1 h1 S1 h1 Ryth1
Härkälä 8 Thomas Härkein Härkönen 1 b1 h1 Ryth1 S1 h1 drg:r2
Laukkala 4 Erich Laukain Laukkanen 1 h1 b1 h1
Immola 2 Johan Rångainen Ronkainen 1 h1
Niinimäki 7 Anders Månnoinen Mononen 1 h1 SytS1 h1 hustb:r1 h1 Ryth1
Leipämäki 4 Niels Hallinen Halinen Mågh 1 S1 h1 d:rgh1
4 Jacob Härkeins h Härkönen 1 Måg1 h1 Ryth1
Mändysby/Mäntynen 8 Michel Halloin 1 h1 S3 h3
5 Jöns Hallinen Halinen 1 S2 h2
Kiiskilä 5 Bärtill Kiskinen Kiiskinen 1 h1 dreng 2 Pig1
Kaskii 3 Erich Michelsson ibm Kiiskinen 1 h1 hSyst1
6 Anders Tuchuin Tuhkunen 1 h1 S2 h2
7 Niels Kiskinen Kiiskinen 1 h1 S2 h2 b:rS1
Ruottila 5 Lars Råttinen Ruottinen 1 h1 Bh1 S1 h1
Tyrynmäki 9 Hindrich Wätäinen Väätäinen 1 S3 h3 Ryth1 dot1
Lauteala 4 Peter Lautiainen Lautiainen 1 S2 Ryth1
Härkälänniemi 5 Tönne Perss: Härkein Härkönen 1 bS1 b1 h1 Ryth1
3 Påål And: Härkein Härkönen 1 S1 h1
Kiiskilänniemi 7 Erich Gorgonius Kiskin Kiiskinen 1 S3 h3
3 Hindrich Harmain Harmainen 1 h1 Ryth1
Purhola 7 Johan Larsson Purhoin Purhonen 1 h1 B2 h2 S1
7 Lars Peerss: Huupo Purhonen Måg 2 h2 S1 h1 Ryth1
7 Thönne Matzon 1 h1 S1 h1 Ryth1 hbrod 1 h1
Kettula 6 Matz Oijnoinen Oinonen 1 h1 b:r1 h1 Måg1 h1

Sivu 135A (aukeaman 135 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Järvenpää 6 Johan Muttulain Muttulainen 1 h1 S1 b:rh2 Ryth1
Taipale 7 Oluf And: Taipalain Taipalinen 1 h1 br1 h1 S1 h1 Rh1
Kiiskilänniemi 6 Gregonius Kiskin Kiiskinen 1 h1 R:h1 Stiufm1 dg:r2
Männynmäki 2 Matz Henderss 1 Rh1
Poikola 6 Niels Pijk Piikki 1 h1 br1 Ryth1 dött2
Ollikkala 7 Anders Nulpoin Nulpponen 1 h1 S2 brS1 h1 Pijg1
Turakkala 9 Christer Turakain Turakainen 1 h1 b3 h3 Ryth1
Mäköis 5 Anders Illmarj Ilmari 1 h1 S2 h1
Kaislajärvi 9 Johan Härkein Härkönen 1 h1 br1 S2 h2 b:S1 Ryth1
Ylivesi 3 Jacob Perss Nasack Nassokin 1 h1 Stiufd:r1
Maarala 7 Peer Marain Maaranen 1 h1 brss:S2 h1 S1 Ryt:h1
Huctimaa/Huhtimaa 6 Påål Läskinen Leskinen br1 h1 brS1 h1 Ryth1
Maivala 3 Oluf Ihalembinen Ihalempinen 1 h1 Ryth1
10 Phijlpus Condia Kontio 1 h1 S4 h2 b:rS1 Ryth1
5 Påål Caipaahain Kaipainen 1 S:r2 h2
Kilpola 4 Mathias Schadeuitz Schadevitz h1 dg2 P1
Kilpola 6 Jöran Jöranss Kilponen 1 h1 brS2 h2
5 Anderss Putkinen Putkinen 1 h1 br1 h1 R:h1
Pekurila 7 Mårten Pekurin Pekurinen 1 h1 b1 h1 bS1 h1 Ryth1
Kuosmala 5 Påål Tarkiain Tarkiainen 1 h1 bS1 h1 Ryth1
6 Måns Olufssons h Kuosmanen 1 bolagzm2 h2 S1
5 Thomas Bärtillsson 1 h1 dg1 P1 Ryth1
Paatela 5 Thomas Pållss: Smed Smed 1 h1 S2 h1
Vuorilahti 5 Påål Bengtinen Penttinen 1 h1 br1 h1 Ryth1
Kaihunmäki 6 Ländzman Peter Pasain Pasanen 1 br1 h1 dg:r2 P1
Vuorilahti 10 Peter Philpusson Tarkiain Tarkiainen 1 h1 br2 h2 farbrod:rS2 h2
Auvila 2 Lars Anderss: Aufwins Enkia Auvinen 1 Rh1
3 Matz Ollss: ibm Auvinen 1 h1 Ryth1
Murtois 5 Oluf Härkeinen Härkönen 1 h1 S2 h1
4 Knut Hinderss: Hämelein Hämäläinen 1 h1 Rh1 brh1
5 Hindrich Pauilain Paavilainen 1 h1 bS1 h1 dgh1
Knuutilanmäki 6 Knut Hämeleins h Hämäläinen 1 S1 h1 Rh1 dräng 1 h1
7 Peter Hydijäinen Hyytiäinen 1 h1 bSh1 dg:r2 h2
Heijnola Gårdh/Remojärvi 5 Hindrich Putkin Putkinen 1 h1 S1
Matz Hyfuoijnen Hyvönen 1 h1
2 Abraham Remoinen Remonen 1 h1
Hyötyy 5 Lars Hötylöinen Hyötyläinen 1 h1 b1 h1 bS1
Vuorenmaa 5 Påål Lambain Lampainen 1 h1 S1 d:r2
Vehmaa 5 Påål Larsson Lamain Laamanen 1 h1 S1 h1 d:r1
Vehmaa 6 Lars Tarkiain Tarkiainen 1 h1 b1 h1 d:r1 dreng 1
Sorjola 6 Hans Anderss: Sorijoin Sorjonen 1 h1 br1 h1 måg1 h1
Prästerskaps Personer
Pappila 5 Kyrkioherden H:r Johan 1 h1 d:r2 Pij1
4 Capelan H:r Simon 1 h1 dg:1 h1

Sivu 135B (aukeaman 135 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Dragoner
Suurniemi 3 Peer Matzon Wänäinen Väänänen 1 h1
Pelkilä 2 Anders Anderss: Pellkijnen Pelkinen h1 Mod:r1
Härkälä 3 Peter Pelkin Pelkinen 1 h1 Son h1
Kylä ei tiedossa 3 Staphan Kurkoinen 1 h1 d:gs h1
Kiiskilä 2 Peer Hindrichss: Weijalain Veijalainen 1 dräng h1
Summala 4 Jacob Wätäinen Väätäinen S2 h1 dot1
Pätylä 3 Jöns Hämelein Hämäläinen S1 h1 d:gs h1
Ollikkala 4 Crister Ollikain Ollikainen 1 h1 d:gs h1 d:r1
Paatela 3 Hendrich Läskin Leskinen 1 d:r h1 drängh 1
8 Oluf Uckoinen Ukkonen 1 h1 S:r3 h3
Ollikkala 3 Lars Nulpoinen Nulpponen 1 h1 Mod:r1
5 Anders Ihalain Ihalainen 1 h1 S:r2 h1
4 Jacob Hamuijnen Hamunen 1 h1 S1 h1
2 Peer Lambain Lampainen S1 h1
4 Eshell Wäijsäijns E Wäisänen 1 S2 h1
Haikarila 1 Mårten Pullkins h Pulkkinen 1
Rantuu 2 Bengt Anttoin Anttonen 1 h1
Hietajärvi 3 Anders Örre Kettuin Örrö 1 h1 Sh1
3 Peer Matzon Kettu Kettunen 1 h1 d:gs h1
Pajusalmi 2 Simon Seijnoin Heinonen 1 h1
Leipämäki 1 Niels Meloijns h Mielonen 1
Maivala 5 Jöns Turakain Turkia 1 h1 S2 h1
Lehikkola 1 Brussius Lehijkoin Lehikoinen h1
2 Matz Lehijkoins h Lehikoinen 1 bon:Sy1
Remojärvi 3 Nijlss Hämäläin Hämäläinen 1 S1 h1
Murtois 2 Peer Hämäläins E Hämäläinen 1 S1
Remojärvi 3 Anders Remoin Remonen 1 h1 d:r1
Tuhkala 4 Peer Wänäijn Väänänen 1 h1 S1 h1
Remojärvi 2 Peer Paunoins h Paunonen 1 S1
Vuorenmaa 5 Matz Hansson Hirfuoin Hirvonen 1 h1 bolagzm2 h1
1 Michel Leinoins h Leinonen 1
Karkeamaa 1 Hindrich Kurikains h Kurikainen 1
Narila 3 Anders Narinen Narinen 1 d:r h1
Hännilä 3 Crister Lamain Laamanen 1 h1 dg1
Vehmaa 2 Anders Pöxäijnen el:r Matz Räisäinen Pöksäinen 1 h1
3 Matz Tijain Tiainen 1 h1 Mod:r1
3 Hindrich Märda Merta h1 S1 h1
2 Lars Lapwetelein Lapveteläinen 1 h1
1 Johan Nielss: Pijkz h Piikki 1
Näärinki 1 Anders Leskins h Leskinen 1
2 Jönss Pedikeins Landboo Pietikäinen 1 h1
Vuorenmaa 4 Påål Lambain Lampainen 1 h1 S1 h1
Sorjola 2 Peer Ollsson Kiskin el:r Crister Rotinss h Kiiskinen 1 S1
2 Anders Sorioin Sorjonen 1 h1
4 Hendrich Narijnens h Narinen 1 S2 h1
Kiiskilä 4 Hendrich Ahoin Ahonen 1 h1 Son 1 d:r1
Wälb Jacob Nasakz Frellsse
Rantuu 4 Jöns Huttuinen Huttunen 1 h1 S1 h1
4 Niels Härkein Härkönen 1 h1 S1 h1
Sopala 5 Peter Sopain Sopanen 1 S1 h1 Mog1 h1
4 Johan Sopaijn Sopanen 1 S1 brS1 h1
Laukkala 5 Lars Heijnoin Heinonen 1 h1 S:r2 h1
5 Peter Heijnoin Heinonen 1 h1 Mg1 h1 d:r1
4 Påål Olufzon Heinoinen Heinonen 1 h1 boom1 h1
3 Hendrich Simonss: ibm Heinonen 1 h1 Pij1
Leskelä 5 Oluf Leskin Leskinen 1 S2 h2
5 Johan ibm Leskinen 1 h1 b2 h1
7 Hindrich ibm Leskinen 1 h1 b:r1 h1 S2 h1
Härkälä 4 Påål Härkein Härkönen S1 h1 b1 h1
5 Peer ibm Härkönen 1 h1 S2 h1
Viisala 4 Peer Leskinen Leskinen 1 h1 S1 h1
Pellilä 3 Oluf Pöllein Pöllänen 1 S1 d:r1
Lievola 3 Jöns Lefuoin Lievonen 1 h1 S1
3 Oluf Lefuoin Lievonen 1 h1 br1

Sivu 136A (aukeaman 136 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lievola 3 Anders Hamuijn Hamunen 1 h1 Mod:r1
3 Peter Lehijkoin Lehikoinen 1 h1 Mod:r1
Rasala 2 Peter Rasain Rasanen 1 h1
2 Matz Rasain Rasanen 1 h1
Jokela 4 Anders Waldoin Valtonen 1 h1 S1 h1
Lipsala 4 Niels Lipssaijn Lipsanen 1 h1 br1 h1
Kylä ei tiedossa 4 Jöns Hemelein Hämäläinen 1 S1 h1 d:gh 1
Mäköis 2 Mårten Wänäläin Venäläinen 1 h1
Miettula 4 Anders Rokolain Ruokolainen 1 h1 S1 h1
Ahola 2 Påål Ahoin Ahonen 1 h1
2 Oluf Ahoin Ahonen 1 h1
4 Staphan Laitianen Laitinen 1 h1 br1 h1
3 Eshell Pullkaijn Pulkkinen 1 h1 dg:1
Hwssmän i bete Frelsse
-- 1 Peer Kättuins Enkia Kettunen 1 hos Nils Härkein
-- 2 Anders Pållss: Härkein Härkönen 1 h1 hos Peer Härkeinen
-- 1 Pircko Pohiotar 1 Koo 1
-- 1 Anna Turakatar Turakainen 1
-- 1 Niels Tomborins dott 1
-- 1 Nijlss Ryhäijns dott Ryhänen 1
Erich Jäsperssons Frellsse
-- 3 Oluf Pärnäin Pärnänen 1 h1 d:r1 Stodh 1 K2 Fåhr 3
-- 3 Ollj Koijstijn Keistinen 1 h1 Mod1 Stod 1 Koo 1
-- 2 Michell Purhoins h Purhonen 1 D:r1 Stod 1 K:2
-- 1 Oluf Olss: Mardijkain E Martikainen 1 Koo 1
-- 4 Anders Ryhaijnen Ryhänen 1 h1 S2 Stod 2 Köör 2
-- 4 Staphan Måndoin Mononen 1 h1 bolagzm 1 h1 Stod 1 K1
-- 4 Hindrich Caupinen Kauppinen 1 h1 S1 h1 Stod 1 Koo 1
Bärnt Mårtenssons förlähningh
-- 3 Peer Pålsson Kempain 1 h1 B1 Stod 1 K:1 F:1
-- 2 Matz Taifuain 1 h1 Stod 1 K:2
Hwssmän i Jockas
-- 1 Peer Luokain h1 Koo 1
-- 2 Oluf Larsson Nijssinen Nissinen 1 h1 Stod 1 Koo 1 Fåår 1
-- 2 Matz Ropoin Roponen 1 h1 Stod 1 K1
-- 1 Kersten Pöxatar Pöksäinen 1 Koo 1
-- 1 Thomas Patolains E Paatelainen 1 K1
-- 1 Maiko Safuotar Savolainen 1 Koo 1
-- 1 Elin Kaijnutar Kainulainen 1
-- 2 Jacob Persson 1 h1 Koo 1
-- 1 Matz Staffanains h Tahvanainen 1 Koo 1
-- - Anna Wachuatars Vahvanen Koo 1
-- 1 Issaak Ryss Venäläinen h1 Koo 1 Stod 1
-- 2 Anders Mustoin Mustonen 1 h1 Stod1
-- 2 Bärtill Hämälein Hämäläinen 1 h1 Stod1 Koo 1
-- 1 Sussj Pijrkoinsd:r 1 Koo 1 Fåhr 1
-- 2 Hendrich Wäijssäin Väisänen 1 h1 Koo 1
-- 1 Bärtill Pyllkeins h Pylkkänen 1 Koo 1
-- 3 Jönss Muijkoin Muikkunen 1 h1 br1 Koo 1
-- 2 Michel Lopioins d:r 1 Stod 1 K1 Quiga 1
-- 2 Jacob Sauolain Savolainen 1 h1 Koo 1
-- 1 Hendrich Ulmain Ulmanen 1 Stod 1 Koo 1
-- 2 Michel Cainulain Kainulainen 1 h1 Koo 1
-- 1 Mårten Hatzoin Hatsonen d:r 1 Koo 1
-- 1 Hendrich Härkeins h Härkönen 1 Koo 1
-- 1 Kersten Launitar Launiainen 1 Koo 1
-- 2 Oluf Leskenen Leskinen 1 h1 Koo 1
-- 1 Peer Herkeins h Härkönen 1
-- 1 Kaijssa Koufuatar Kovanen 1
-- 1 Kaijssa Kijukutar 1 Köör 2 Geet 1
-- 1 Matz Pärnäins hustrus Syster dotter Pärnänen 1
-- 1 Lars Roijkoins h Roikonen 1 Koo 1
-- 2 Grelss Pålss: Narijns Mod:r Narinen 1 dg:r 1 Stod 1 Koo 1
-- 1 Hindrich Ollikains h Ollikainen 1 Koo 1
-- 1 Påål Staffanss: Sauolain Savolainen 1

Sivu 136B (aukeaman 136 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Ewa Larsdotter Tolkijtar 1 Koo 1
-- 1 Jacob Parkoins h: Parkkonen 1
-- 3 Jöran Lehikoin Lehikoinen 1 br1 h1
-- 1 Elin Peersdåtter Lehijkotar Lehikoinen 1
-- 1 Maijko Lomatar Laamanen 1
-- 1 Malin Hanssdotter 1
-- 1 Ellin Kartutar 1
-- 1 Eshill Hämälein Hämäläinen 1
-- 1 Ellj Hämäter Hämäläinen 1
-- 1 Maijko Jaratar Jaaranen 1 hooss Lars Tarkinen
-- Kyrkieherdens H:r Johans Landbonde
-- 3 Philpus Kiskinen Kiiskinen h1 S1 h1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16501652

© Maija-Liisa Laaso 2023