AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1667 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1667

Sivu 1123AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavalleriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj/Suurniemi 4 Laars Larsson Lochman m:h 2 Laamanen
Ryttare Niels medh h 2
4 Mårthen Rångain medh h 2 Ronkainen
Rytt: Oluf medh h 2 Ronkainen
5 Anders Mårthensson Rimpis hustro 1 Rimppi
B:r Påhl medh h 2 Rimppi
Rytt: Jacob Larss:n m:h 2
Surniemj/Ronkala 5 Johan Matzson Paunoin medh hustro 2 Paunonen
Ryttare Jacob Larss m:h 2
Dreng Peer Hyfwöin 1 Hyvönen
7 Anders Rångain medh h: 2 Ronkainen
Rytt: Hindrich medh h: 2 Ronkainen
B:S: Hind: Påhlsson m:h 2 Ronkainen
B: Matz Påhlsson 1 Ronkainen
Härkälalauka/Härkälä 8 Oluf Thomasson Härkäin medh h: 2 Härkönen
B:r Hemming Thom:n m:h 2 Härkönen
B:r Johan Thomasson 1 Härkönen
Rytt: Anders medh h: 2
F: b:r Jörans E:a Kaisa 1 Härkönen
Härkälalauka/Laukkala 5 Petter Erichsson Laukain m:h 2 Laukkanen
Rytt: B:r Johan medh kona 2 Laukkanen
B:r Erich Ersson 1 Laukkanen
Järfwilä/Immola 5 Petter Johansson 1 Immonen
Rytt: Eskill medh h: 2
Johan Immoins E:a 1 Immonen
dotter Gertrudh Joh:sd:r 1 Immonen
Kiskilä Kaskis/Kaskii 9 Oluf Nilsson Kaskis medh hustro 2 Kiiskinen
B:r Niels medh h: 2 Kiiskinen
B:r Johan medh h: 2 Kiiskinen
B:r Petter Nilsson 1 Kiiskinen
Ryt: Lars Nilsson m:h 2 Kiiskinen
Kiskilä Kaskis/Kiiskilä 7 Bertill Kiskinen m:h 2 Kiiskinen
S: Michel Bertilsson 1 Kiiskinen
Rytt: Lars Bertilsson m:h 2 Kiiskinen
B:r Oluf medh h: 2 Kiiskinen
2 Erich Bertilsson medh h 2
Häst 1, Koo 1
Kiskilä Kaskis/Kaskii 5 Erich Kiskinen m:h 2 Kiiskinen
R: S: Anders medh h 2 Kiiskinen
B:r Bertil Erichss 1 Kiiskinen
Kiskilä Kaskis/Rantuu 4 Rytt: Ifwar Peersson Kylloin medh h: 2 Kyllönen
dreng Jörn Jacobsson medh hustro 2
Randois/Lauteala 10 Laars Petterss:n Laittin mh 2 Lautiainen
B:r Samuel medh h 2 Lautiainen
B:r Oluf medh h 2 Lautiainen
Rytt: Oluf Hanss mh 2 Hatsonen
B:r S: Erich medh h 2 Lautiainen
Niemenhärkälä/Härkälänniemi 4 Matz Matzson medh h 2 Härkönen
Rytt: Anders And: mh 2 Härkönen
Purhola 9 Laars Larsson Purhoin mh 2 Purhonen
B:r S: Laars Johanss:n mh 2 Purhonen
Laars Larss:n mh 2 Purhonen
Rytt: Hind: medh h 2
dotter Marg Johansd:r 1 Purhonen
3 Laars Persson Purhoin 1 Purhonen
Rytt: Jörn medh h 2 Purhonen
Purhola/Mattila 4 Simon Thönnesson mh 2
B:r Arfwedz h: 1
R Jacob Jacobsson 1
Kettola/Kettula 8 Mårthen Jacobsson m:h 2 Oinonen
B:r Sigfredh 1 Oinonen
M: Petter Ingeroin m:h 2 Inkeroinen
Rytt: Petter Sormoin 1 Sormunen
Järfwenpä/Järvenpää 7 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
Rytt: Lars Bertilss:n mh 2
B:r S: Gabriel mh: 2 Muttulainen
Anders Gabrielss:s h 1 Muttulainen
Taipall/Taipale 6 Anders Olsson Taipal m:h 2 Taipalinen
Rytt: Bertill m:h 2
S: Anders 1 Taipalinen
F bror Erichz Enckia 1 Taipalinen

Sivu 1124AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mannimakj/Männynmäki 6 Hindrich Oinoin medh h 2 Aniainen
Son Petter Hindersson 1 Aniainen
Rytt: Anders medh h: 2 Aniainen
Pijga Jacobz Kituins d:r 1 Kitunen
12 Påhl Ryhäin medh hust: 2 Ryhänen
B:r Anders medh h: 2 Ryhänen
Rytt: medh kona Elin 2
Bror Johan 1 Ryhänen
drengh Thomas Huttuin medh hustro 2 Huttunen
drengh Thomas Cossmain mh 2 Kuosmanen
St. Moder 1
Mannimakj/Kiiskilänniemi 7 Gorius Kiskinen medh h: 2 Kiiskinen
B:r Påhls hustro 1 Kiiskinen
Mårthen Ersson medh h: 2 Kiiskinen
Rytt: Oluf Matzson mh 2
Poickola/Poikola 4 Länsman Matz Pijk medh h: 2 Piikki
Rytt: Erich 1 Hämäläinen?
drengh Petter Kechkoin 1 Kähkönen
Poickola/Kuosmala 6 Jöns Tarkiain medh h: 2 Tarkiainen
Son Erich medh h: 2 Tarkiainen
R Christer Andersson m:h 2
Ollickala/Ollikkala 8 Laars Andersson Nulpoin m:h 2 Nulpponen
R: Erich Andersson medh h: 2 Nulpponen
B:S: Påhl Larsson medh 2 Nulpponen
B:r Laars Larsson medh h 2 Nulpponen
Turackala/Turakkala 8 Laars Pettersson medh h 2 Turakainen
Fb:S. Jöns medh h: 2 Turakainen
Christer Christerss:n m:h: 2 Turakainen
R: Oluf medh hust 2 Turakainen
Mäkiöis/Mäköis 4 Matz Andersson medh h: 2 Auvinen
Anders Matzson medh h: 2 Auvinen
Kaislajärf/Kaislajärvi 8 Hindrich Härköin medh: 2 Härkönen
B:r Laars medh h: 2 Härkönen
Hindrich Larsson 1 Härkönen
Jöran Hindersson m:h: 2 Härkönen
Rytt: Matz Larsson 1 Härkönen
Marala/Maarala 6 Måns Påhlsson medh h: 2 Maaranen
Johan Påhlssons h 1 Maaranen
B:r Hemmingh Påhlsson 1 Maaranen
Rytt: Påhl medh hust 2 Maaranen
Majwala/Maivala 2 Rytt: Johan Lambinen mh 2 Lampinen
10 Rassmus Condiain medh h 2 Kontiainen
B Anders Brusisson 1 Kontiainen
Påhl Philpusson medh h 2 Kontiainen
Fb:S: Lars Filpussons h 1 Kontiainen
R: Hindrich Ersson Hemel: medh h: 2 Hämäläinen
Matz Laarsson medh h: 2 Kontiainen
Killpoila/Kilpola 8 Jöran Jöransson medh h 2 Kilponen
Syt: S: Matz Mårthenss:n m:h: 2 Kilponen
Rytt: Laars Paalain mh 2 Paalanen
Oluff Killpoin medh h: 2 Kilponen
4 R: Christer Mårthensson m:h: 2 Kilponen
B:r Thönes Mårthensson m:h: 2 Kilponen
Killpoila/Pekurila 8 Jacob Mårthensson Pekurin mh 2 Pekurinen
B.S. Johan Johansson m:h: 2 Pekurinen
R: Oluf medh hustro 2 Pekurinen
Påhl Mårthensson m:h: 2 Pekurinen
Ingilä/Inkilä 16 Matz Thomasson medh h: 2 Pistolsmed
B:r Erich medh h: 2
Rytt: Lars Christerss:n m:h 2
dreng Hind: Hämäl: m:h: 2 Hämäläinen
dreng Matz Dito medh h 2 Hämäläinen
dreng Anders Skåtilain mh 2 Kotilainen
dreng Thomas Hend:n medh h 2
dreng Sakari Heiki m:h: 2
Worolax/Vuorilahti 8 Påhl Påhlsson Bengtin m:h 2 Penttinen
B. Thomas medh h: 2 Penttinen
Anders Persson medh h: 2 Penttinen
R: Påhl Påhlsson m:h: 2 Penttinen
9 Hind: Staphansson medh h: 2 Tarkiainen
Staphan Matzson medh h 2 Tarkiainen
Rytt: Laars Larsson m:h: 2
Oluf Staphansson m:h: 2 Tarkiainen
Staphan Hind:n 1 Tarkiainen
Aufwila/Auvila 6 Michel Thomasson 1 Auvinen
R: Petter Påhlsson m:h: 2 Auvinen
Pijga Anna Henninen 1 Hänninen
dreng Matz Kallinen mh 2 Kallinen
6 Niels Aufwin medh h: 2 Auvinen
b: Oluf Olsson medh h 2 Auvinen
Rytt: Niels medh h 2 Auvinen

Sivu 1125AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Anders Aufwinen 1 Auvinen
S: Anders medh hust: 2 Auvinen
R: S. Laars Andersson 1 Auvinen
Kossmala/Kuosmala 8 R: Magnus Ollsson medh h: 2 Kuosmanen
St:S: Jöran Jacobsson m:h 2
dreng Påhl Kilpoin m:h: 2 Helppanainen
Oluf Herrains Enckia 1 Häyrynen
Pijga Lars Anttoins h: 1 Anttonen
Murdois/Murtois 7 Eskill Littapä medh h: 2 Littapää
Rytt: Anders 1 Karjalainen
Christer Eskillsson 1 Littapää
B:r Johans Enckia 1 Littapää
dreng Jörn Samuelsson 1 Hämäläinen
Fader 1
6 Knut Hind:n Murda medh h: 2 Murto
Son Gårius medh h: 2 Murto
Rytt: Hindrich medh h: 2 Murto
Murdois/Knuutilanmäki 6 Jöran Pawalain medh h: 2 Paavilainen
R: Hindrich medh h: 2 Paavilainen
dreng Lars Larsson m:h: 2
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 5 Knut Knutsson medh h: 2 Hämäläinen
B:, Prophoss Samuel 1 Hämäläinen
Michell Knutsson m:h: 2 Hämäläinen
Knutilamäkj/Knuutila 7 Påhl Hytiäin medh h: 2 Hyytiäinen
Petter Jöransson m:h: 2 Hyytiäinen
R: Jöran Jöransson m:h: 2 Hyytiäinen
dreng Eskill Eskillsson 1
Remojärfwj/Remojärvi 7 Abram Mårthensson medh h: 2 Remonen
St. S: Johan Hinderss m:h 2 Remonen
Rytt: Erich Abramsson 1 Remonen
dreng Matz Hämälain mh 2 Hämäläinen
Hötöis/Hyötyy 6 Anders Peersson Hötöin mh 2 Hyötyläinen
B:S: Jacob Hind:n m:h: 2 Hyötyläinen
Rytt: Jacob And: m:h: 2 Hyötyläinen
Worenma/Vuorenmaa 5 Påhl Lambain medh h: 2 Lampainen
Rytt: Anders Pafwilain medh hustro 2 Paavilainen
Abraham Christersson 1
5 Petter Philpusson 1 Oikarinen
R: Jöran medh h: 2
Mågh medh h: 2
S: S Nils Pulkin 1 Pulkkinen
Worenma/Karkeamaa 7 Lars Erichsson Kiukas medh hustro 2 Kiukas
R: Petter Pettersson m:h 2 Lampainen
dreng Johan Lambain medh h: 2 Lampainen
Moder Enckia 1
Wehmais Näring/Vehmaa 5 Erich Påhlsson Lambain mh 2 Laamanen
R: Johan Olsson 1
Petters Enckia 1 Laamanen?
Johan Påhlssons h: 1
Wehmais Näring/Näärinki 7 Hindrich Larsson medh h: 2 Tarkiainen
Cossma Eskillsson m:h 2 Tarkiainen
R: Lars Larsson m:h: 2
Eskill Tarkiais h: 1 Tarkiainen
5 Petter Påhlsson Kerckein medh h: 2 Kärkkäinen
R: Brusius Tåijain m:h 2 Toijonen
G:R: Axels h: Brijtha 1 Kärkkäinen
Wehmais Näring/Remojärvi 9 Gustaff Silf:rarm m.kona 2 Sölfverarm
Pijga 1
dreng Påhl Kechkoin mh 2 Kähkönen
R. Johan Torniain m:h: 2 Torniainen
dreng Pett:r Pafwilain mh 2 Paavilainen
1 Torpare Bertill Pietas hust: 1 Pieta

Dito Frij och Tilldelningz hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 6 Corn: Matz Skadewitz h: 1 Schadevitz
S: Johan Matzson m: kona 2 Schadevitz
d:r Lissbetta 1 Schadevitz
dreng Berent Olsson 1 Tuhkalainen
Pijga 1
3 Matz Påhlsson Kallin m:h 2 Kallinen
St. Modher Enckia 1
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 3 Laars Samuelsson m:h 2 Hämäläinen
Oluf Littapäs E:a 1 Littopää
Knutilanmäkj/Pulkkila 2 Petter Joh: Pulkin m:h 2 Pulkkinen
Knutilanmäkj/Vuorenmaa 5 Jöns Lambainen m:h: 2 Lampainen
B:S Michel Larsson mh 2 Lampainen
Erich Larsson 1
3 Erich Hansson Käkelain 1 Kekäläinen
Petter Frantzons h: 1 Hirvonen
Pijga 1

Sivu 1126AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knutilanmäkj/Vuorenmaa 4 Laars Mårthensson Tarfwain medh h: 2 Tarvainen
Peer Weseins hust: 1 Väisänen
Piga Anna Lambain 1 Lampainen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 2 Hindrich Påhlsson Kupssain 1 Kupsanen
Modher 1
3 Hind: Hind:n Harmain m:h 2 Harmainen
Erich Erssons Enckia 1
Pylckelä/Pylkkälä 2 Petter Neula medh h: 2 Neula
Suurniemj/Suurniemi 5 Thomas Immoin m:h: 2 Immonen
B:r Christer medh kona 2 Immonen
dotter Maisa 1 Immonen
Kossmala/Kuosmala 2 Matz Jönsson Cossmain m:h 2 Kuosmanen
Maifwala/Maivala 5 Staphan Olsson Hännin m:h 2 Hänninen
B:r Olufz hustro 1 Hänninen
Son Oluf Ollsson 1 Hänninen
Pijga Hellga 1
Aufwila/Auvila 3 Hindrich Huttuin medh h: 2 Huttunen
St. Modher 1
Teifwala/Teivaa 3 Petter Mårthensson m:h 2
Modher 1
Soiniemj/Soiniemi 5 Matz Uckoin medh h 2 Ukkonen
B:r Hindrich medh h 2 Ukkonen
Oluf Ollsson 1 Ukkonen
Tuirinmäkj/Tyrynmäki 2 Johan Wätäin medh h 2 Väätäinen
Tuirinmäkj/Kaihunmäki 1 H:M: Corp: Bengtz h: 1 Väänänen
Pohiois/Pohjois 3 Filip Matzson medh h: 2 Ahonen
G:R: Matz Filipsson 1 Ahonen
Kettula 2 Oluff Hywälä mh 2 Hyvönen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Patala/Paatela 5 Thomas Brusiusson Uckoin medh h 2 Ukkonen
drag Hindrichz h: 1
dreng And: Hind:n medh 2 Lautiainen
Patala/Ollikkala 4 Laars Hind:n Nulpoin mh 2 Nulpponen
M: Michell medh h: 2 Venäläinen
2 Oluff Jacobssons h: 1 Hamunen
drag Jacob Olufzsons h 1 Hamunen
2 Oluff Pettersson Lambain medh h 2 Lampainen
4 Eskill Wäisäin medh h: 2 Väisänen
Corp: Johans h: 1 Väisänen
Pijga Chirstin Pösätar 1 Pöksäinen
7 Niels Anderss: Ihalain m:h 2 Ihalainen
B: Anders medh h: 2 Ihalainen
Drag Niels And:n medh h 2
Arfwedh Andersson 1 Ihalainen
4 Matz Persson medh h: 2 Vahvanen
Drag: Bengt Persson mh 2 Vahvanen
Summala 6 Petter Wätäin medh h: 2 Väätäinen
B:r Johan Wätäin 1 Väätäinen
Drag: Anders Pålsson m:h 2
S: Morthen 1
Hetajarf/Hietajärvi 4 Mårthen Persson medh h: 2 Kettunen
Drag: Matz Persson m:h: 2 Kettunen
7 Jussi Pålsson Årketti m:h: 2 Örrö Kettunen
B: Eskill Pålsson m:h: 2 Örrö Kettunen
St.b. And: And:n 1 Kettunen
drag: Hind. Jörnsson mh 2
Lehikola/Lehikkola 5 Jörn Lehikoin medh h: 2 Lehikoinen
Drag: Johan Johanss 1
dreng Jörn Hirwoin mh 2 Hirvonen
Randois/Rantuu 4 Matz Oinoin medh h: 2 Oinonen
Drag: Michell Erss:n m:h: 2 Marttinen
Pättola/Pätylä 6 Anders Christerss:n medh h: 2 Pätynen
drag: Johan Pettersson 1
dreng Johan Ollickain m:h 2 Ollikainen
St. M: Gertrudh 1
Suurniemj/Varparanta 6 Hind: Kiskinen medh h 2 Kiiskinen
Drag: Petter Immoin mh 2 Immonen
dreng Oluf Roikoin mh 2 Roisko
Härkälä/Pelkilä 2 Drag: Petter Eskilsson m:h 2 Härkönen
Härkälä 3 Johan Pellckinen medh h: 2 Pelkinen
drag: Petter Korpelains h 1 Korpelainen
Paijusalmj/Pajusalmi 6 Hend: Heinoin medh h: 2 Heinonen
B:r Anders 1 Heinonen
S. Påhl Hind:n medh h: 2 Heinonen
St: Modheren 1

Sivu 1127AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haikarila 2 drag: Petter Pulkin medh h 2 Pulkkinen
Ollickala/Ollikkala 3 Christer Christersson 1 Ollikainen
Drag: Lukas Christ:n medh 2 Ollikainen
Maifwala/Maivala 2 Niels Ollsson Heilain m:h: 2 Heilanen
Kiskilakaskis/Kaskii 5 Johan Rotzalain medh h: 2 Ruotsalainen
Corp: Matz Hanssons h: 1 Ruotsalainen
Johan Kiskins hust: 1 Kiiskinen
Syster Margreta 1 Ruotsalainen
Kiskilakaskis/Veijala 4 Johan Johansson Kiskin mh 2 Kiiskinen
drag: Laars Johanss:n m:h 2 Kiiskinen
Kiskilakaskis/Kaskii 2 Trumbsl: Matz Wasara m:h 2 Vasara
Kilppila/Kilpola 4 Michel Olsson medh h: 2 Lampinen
drag: Oluf Lambinen mh 2 Lampinen
Remojärf/Tuhkala 4 Matz Tuchkalain medh kona 2 Tuhkalainen
drag: Petter Påhlsson 1 Tuhkalainen
Modher Enckia 1
Niemenhärkälä/Härkälänniemi 2 Påhl Aufwinen 1 Auvinen
Drag: Eskils hust: 1 Auvinen
Härkälälaukala/Laukkala 3 Christer Herrain medh h 2 Herranen
drag: Mårthen Hotokas h 1 Hotakka
Lehikola/Lehikkola 3 Leut: Michel Erssons d:r Gertrud 1
Samuel Johansson m:h 2
Mäkis/Mäköis 4 Eskill Hämälain m:h: 2 Kemiläinen
drag: Hind: Härkäins h 1 Härkönen
dotter Margreta 1 Kemiläinen
Nähring/Näärinki 4 Anders Påhlsson Harkäin medh hust 2 Härkönen
B:r Brusius medh h: 2 Härkönen
3 Corp: Lars Isakssons h: 1 Venäläinen
B: Oluf Isaksson medh h 2 Venäläinen
5 Jacob Larsson Kaupin m:h 2 Kauppinen
B:r Laars Larsson m:h 2 Kauppinen
drag: Matz Jönsson 1
Nähring/Vehmaa 3 Drag: Hind: Jakoin m:h: 2 Jakonen
Pijga Anna Lochko 1 Lohko
Nähring/Näärinki 2 Petter Pettersson Wihawain medh hustro 2 Vihavainen
Hännilä 7 Michell Christ:n Hännin 1 Hänninen
B:r Hardtwijk medh h: 2 Hänninen
M: And: Michelss:n medh h 2
Syster Karin 1 Hänninen
drag: Niels Grabbes h: 2 Grabbe
Hännilä/Vehmaa 5 Lars Månsson Pöndin 1 Pöntinen
Drag: Hans Månsson m:h 2
dotter Margretha 1 Pöntinen
Pijga Maijsa Hekin 1 Heikkinen
Wächmais/Vehmaa 5 Michell Kiskisens h: 1 Kiiskinen
M: Johan Olsson m:h 2
M: Oluf Kurikain mh 2 Kurikainen
3 Påhl Persson Matikain 1 Martikainen
Drag: Matz Persson mh 2 Martikainen
Murdois/Murtois 5 Petter Pettersson Hämäl: medh h 2 Hämäläinen
B:r Oluf Pettersson 1 Hämäläinen
drag: Erich Simonss mh 2
Tuchkala/Tuhkala 2 Påhl Pettersson Wänäin 1 Väänänen
St Moder Karin 1
Marala/Maarala 5 Petter Häckinen m:h 2 Härkönen
S: Hans medh h: 2 Härkönen
drag: Anders Matzson Hyfwäin 1 Hyvönen
Håttila/Hottila 2 drag: Johan Laukain mh 2 Laukkanen
Kangankylä/Kangas 5 Petter Matzson Rimpi 1 Rimppi
S: Matz medh h: 2 Rimppi
drag: Lodwich m:h: 2 Rimppi
Hapala/Hatsola 4 Niels Wechmoin mh 2 Vehmonen
drag: Staphan m:h 2 Tarkiainen
Kapssala/Kiiskilänniemi 4 Greels Kossma medh h 2 Kuosmanen
drag: Hind: m:h 2
Karkiama/Karkeamaa 4 Anders Pöyhoin mh 2 Pöyhönen
Drag: Anders m:h 2 Pöyhönen
Worenma/Narila 5 Anders Matzson Paunoin medh h 2 Paunonen
B:S: Lars Ollsson m:h 2 Paunonen
4 Drag: Bengt Hind:n Put__ mh 2 Putkonen
B: Anders Hindersson 1 Putkonen
Modher 1
Worenma/Vehmaa 9 Capit: Rosenous Fru 1 Rosenau
Landb. Oluf Sikain mh 2 Sikanen
dreng Matz Jacobss m:h 2 Kervinen
drag: Matz Böxäin 1 Pöksäinen
dreng Johan Michel:n 1
dreng Lars Pitkains h 1 Pelkinen?
dreng Matz Pellckin 1 Pelkinen

Sivu 1128AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Järfwenpä/Järvenpää 3 Capit: Aichmöllers h: 1 Achtmöller
Drag: Rassmus Mårthenss 1
dreng Petter Toifwarj 1 Toivari

Dito Frij och Tilldelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj/Kaihunmäki 6 Petter Larsson Martikain medh hustro 2 Martikainen
S Erich Persson medh h:o 2 Martikainen
dreng Lars Pitkäin m:h 2 Pietikäinen?
3 Hindrich Kondiain m:h 2 Kontiainen
Pijga Kaijsa Tonsumsd:r 1
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 4 Johan Kiskinen medh h 2 Kiiskinen
dreng Oluf Parkinen 1 Parkkinen
dreng Olufz bror 1
Kiskiläkaskis/Veijala 4 Oluff Weijalain m:h: 2 Veijalainen
S: Petter Pettersson 1 Veijalainen
Petter Weijalains h: 1 Veijalainen
Pohiåis/Haikarila 2 Laars Larsson Roikoin m:h 2 Roikonen
Randois/Rantuu 4 Påhl Påhlsson Martin medh h 2 Marttinen
Son Påhl Pålssons h: 1 Marttinen
dotter Maijsa 1 Marttinen
Maijfwala/Maivala 5 Hind: Staphansson m:h: 2 Kuosmanen
S: Abram Hindersson 1 Kuosmanen
dreng Matz Hind:n m:h: 2
Karkiama/Karkeamaa 4 Eskill Andersson Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
B: Erichz h: 1 Pöyhönen
Moder 1
2 Matz Påhlsson Råpoin m:h 2 Roponen
Aufwila/Auvila 4 Matz Matzson Aufwin 1 Auvinen
B Anders medh: 2 Auvinen
B. Lars Matzsons h: 1 Auvinen
Tuchkala/Tuhkala 3 Matz Nilsson Solkj m:h: 2 Solki
B Erich Nilsson 1 Solki
Härkälä/Laukkala 4 Matz Persson Pärnäin medh h: 2 Pärnänen
B Petter medh h: 2 Pärnänen
Kangankylä/Kangas 2 Thomas Muttilain 1 Muttulainen
dotter Anna 1 Muttulainen
Mustola/Koikkala 2 Anders Jönsson Längo 1 Länkinen
dotter Karin 1 Länkinen
Teifwala/Teivaa 2 Johan Jönsson Längo medh h: 2 Länkinen
Suurniemj/Ronkala 2 Jöran Ersson Rångain medh h: 2 Ronkainen
Lehikola/Remojärvi 2 Jöns Wanhain medh h: 2 Vanhanen
Teifwola/Teivaa 5 Anders Oluffsson Teifwain medh h: 2 Teivainen
B Oluf Ollsson 1 Teivainen
B:r Johan Ollsson 1 Teivainen
B:r Matz Ollsson 1 Teivainen
Wehmais Näring/Näärinki 2 Petter Påhlsson Ropoin mh 2 Roponen
Härkälä/Pelkilä 3 Anders Ersson medh h: 2 Hämäläinen
B:r Johan Ersson 1 Hämäläinen
Worenma/Vuorenmaa 3 Thomas Narinen m:h 2 Narinen
B. Greels 1 Narinen
Worenma/Näärinki 2 Petter Matzson Muiko 1 Muikkunen
Syster Kirstin 1 Muikkunen

Infanterijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurniemj/Suurniemi 3 Oluf Hansson Tirhoin 1 Tirronen
S. Hans Ollsson m:h 2 Tirronen
Suurniemj/Ronkala 2 Erich Ollsson Hyfwäin m:h 2 Hyvönen
Pahlois/Palonen 2 Anders Thomassons E:a 1 Hulkkonen
S:S: Anders Larsson 1 Hulkkonen
Kiskiläkaskis/Kaskii 3 Niels Kiskinen medh 2 Kiiskinen
Petter Polakz h: 1 Polakka
Summala 4 Thomas Johansson Partain medh h: 2 Partanen
B:r Jacob medh h: 2 Partanen
Remojärfwjby/Remojärvi 5 Jacob Pafwilains E:a 1 Paavilainen
B:r Jacob medh h: 2 Paavilainen
dreng Matz Tuchkalain 1 Tuhkalainen
dreng 1
Remojärfwjby/Tuhkala 2 Oluf Ollsson Inginen medh h: 2 Inkinen
Håttila/Hottila 3 Johan Kossmasson m:h 2 Hottinen
B: Hindrichz h: 1 Hottinen
Kangankylä/Kangas 5 Petter Immoin medh h 2 Immonen
S: Hindrich medh h 2 Immonen
St:S: Michell Mårthenss:n 1 Halonen

Sivu 1129AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatzola/Hatsola 4 Oluff Turhakain medh h: 2 Turakainen
Brofougden Johan mh 2
2 Matz Räsäin medh h: 2 Räisänen
3 Laars Thomasson Mustoin mh 2 Mustonen
B Michell 1 Mustonen
Ollickala/Ollikkala 2 Jöran Pedikäin m:h: 1 Pietikäinen
Pohiåis/Pohjois 1 Oluf Sinkos Enckia 1 Suikonen
4 Hindrich Ikoins medh h: 2 Ikonen
dreng Thomas Hämäl: mh 2 Hämäläinen
Heinola 3 Oluf Heinoin medh h: 2 Heinonen
B:r Niels 1 Heinonen
Haikarila 2 Sigfred Kärkj medh h: 2 Kärki
Hetajärf/Hietajärvi 5 Oluf Johansson Kettuin mh 2 Kettunen
B Matz medh h: 2 Kettunen
B:S: Jöns 1 Kettunen
Marala/Maarala 2 Jöns Månsson Marola mh 2 Maaranen
3 Anders Ahoin medh h: 2 Ahonen
St. Moder 1
Majfwala/Maivala 4 Johan Kossma 1 Kuosmanen
S: Greels medh h: 2 Kuosmanen
Matz hust: Brijtha 1
Murdois/Murtois 5 Hind: Hämäläin 1 Hämäläinen
B Johan medh h: 2 Hämäläinen
B:S Johan Hind: m:h: 2 Hämäläinen
Pylkälä/Pylkkälä 4 Christer Pylckäin m:h: 2 Pylkkänen
Corp: Johan Perssons h 1
B: Lars Clemetzson mh 2 Pylkkänen
Hötöis/Hyötyy 4 Petter Abramsson 1 Hyötyläinen
S: Abram Pettersson m:h 2 Hyötyläinen
B:S: Laars Larsson 1 Hyötyläinen
Wechmais Näring/Vehmaa 6 Petter Westerin m:h: 2 Vesterinen
B:r Anders medh h: 2 Vesterinen
B: Jacob Westerin 1 Vesterinen
Syster Anna 1 Vesterinen
2 Oluf Martickain medh h 2 Martikainen
Kangas 3 Frantz Nissinen 1 Nissinen
S: Matz Frantzson m:h 2 Nissinen
Worenma/Vuorenmaa 4 Johan Ollsson Caupin m:h 2 Kauppinen
B:r Laars medh h: 2 Kauppinen
Kasentaipal/Kasintaipale 3 Johan Laitiain medh h 2 Lautiainen
St. Moder 1
Pohiois/Pohjois 4 Oluf Andersson Wahwain medh h 2 Vahvanen
Oluf Olufsson Heinoin mh 2 Heinonen
2 Lars Thom:n Narin m:h 2 Narinen
Mäköis 2 Oluf Larsson Tenhuin mh 2 Tenhunen
2 Niels Hämäl: medh h 2 Kemiläinen
Halola 9 Petter Michelss:n Haloin mh 2 Halonen
B Larses h: 1 Halonen
B.S. Michel Larsson mh 2 Halonen
B. Petter Larsson 1 Halonen
S. Michel Petterssons h 1 Halonen
B:r Johan medh h 2 Halonen
Hietajärf/Hietajärvi 4 Peer Matzson Puhakain mh 2 Puhakainen
B: Matz Larss Matzson 1 Puhakainen
Modher 1
Haikarila 8 Hindrich Haikarin 1 Haikarinen
B:r Jörans h 1 Haikarinen
Simon Jöransson m:h 2 Haikarinen
Petter Hind:n medh h: 2 Haikarinen
Hind: Jöransson m:h 2 Haikarinen
Haikarila/Hatsola 2 Bertill Puttoins h: 1 Puttonen
S: Michel Bertilsson 1 Puttonen
Narila 2 Anders Tarfwain medh h: 2 Tarvainen
Narila/Karkeamaa 3 Eskill Pöyhöin medh h: 2 Pöyhönen
B Påhls h 1 Pöyhönen
Pelkilä/Härkälä 2 Petter Haloin medh h: 2 Halonen
Tuchkala/Tuhkala 3 Petter Lukoin medh h: 2 Luukkonen
S: Anders Persson 1 Luukkonen
Kockola/Koikkala 2 Hans Sigfredsson m:h: 2 Kainulainen?

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Patala/Paatela 2 Per Hansson Tirroin m:h 2 Tirronen
Remojärfwi/Remojärvi 2 Anders Olsson Remus h: 1 Remonen
Son Dawedh Andersson 1 Remonen
Teifwala/Teivaa 4 Matz Matzson Teifwain medh h: 2 Teivainen
B: Niels medh h: 2 Teivainen
2 Michell Michelsson mh 2 Teivainen
Hötöis/Hyötyy 2 Laars Sairain medh hust: 2 Sairanen

Sivu 1130AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worenma/Remojärvi 4 Matz Persson Leinoin m:h: 2 Leinonen
B:M: Oluf Kuckoin m:h: 2 Kukkonen
Männinmakj/Männynmäki 5 Berent Grabbe m:h 2 Grabbe
dreng Mårthen 1
Pijga Brijtha Nikitar 1
dreng Thomas Hind:ns h: 1
Rokola/Ruokola 3 Lars Andersson Rokolain 1 Ruokolainen
B:S: Lars Bertilsson mh 2 Ruokolainen
4 Christer Måndoin 1 Montonen
S. Hans Christ:n medh 2 Montonen
dotter Karin Enckia 1 Montonen
4 Michell Persson Rokol: m:h 2 Ruokolainen
B:r Mårthen medh h: 2 Ruokolainen
4 Hans Rokolain m:h: 2 Ruokolainen
St:dotter Elin 1
Moder 1
Pulckila/Pulkkila 2 Påhl Persson Pulkin mh 2 Pulkkinen
1 Petter Karjäin 1 Kääriäinen
5 Petter Bengtsson m:h: 2 Pulkkinen
B:r Jacob medh h: 2 Pulkkinen
B:r Bengt 1 Pulkkinen
3 Isak Bengtson Lijmatain medh h: 2 Liimatainen
B:r Bengt Johansson 1 Liimatainen
Ylwesi/Ylivesi 2 Laars Olsson Kituin 1 Kitunen
F:b. Michels h: 1 Kitunen
3 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
B: Matz 1 Harmainen
6 Niels Heilain m:h: 2 Heilanen
B:r Påhl medh h: 2 Heilanen
B:r Michell m:h: 2 Heilanen
3 Oluf Jacobss:n Lijmatain mh 2 Liimatainen
S Jacob Ollsson 1 Liimatainen
2 Petter Tolfwain m:h: 2 Tolvanen
2 Anders Parckinen m:h: 2 Parkkinen
5 Johan Pettersson Heilain medh hustru 2 Heilanen
B:r Niels medh h: 2 Heilanen
Niels Johansson 1 Heilanen
Pitkälax/Ylivesi 2 Jöran Hansson Korhoin mh 2 Korhonen
2 Eskill Olufsson ibm mh 2 Korhonen
Pitkälax/Pitkälahti 3 Jussi Pasain 1 Pasanen
B:r Staphan medh h: 2 Pasanen
4 Petter Seilain medh h 2 Seilonen
S: Johan Pettersson mh 2 Seilonen
5 Christer Ikoin medh h: 2 Ikonen
Hans Ollsson medh h: 2
B:r Christer Christerss 1 Ikonen
2 Johan Andersson Kiukas h 2 Kiukas
3 Påhl Matzson Wänäin mh 2 Väänänen
St:S: Andersses E:a 1
Randala/Pitkälahti 2 Petter Jönsson Langain mh 2 Länkinen
4 Matz Matzson Petikäin mh 2 Pietikäinen
dreng Jacob Jacobsson mh 2
2 Påhl Petickäin medh h 2 Pietikäinen
2 Petter Matzson Nopoin medh h: 2 Noponen
2 Påhl Haloin m:h: 2 Halonen
Kaislajärwj/Koikkala 3 Petter Hansson Nopoin 1 Noponen
S. Michell medh h: 2 Noponen
Hanebergz Torppare/Pohjois 5 Petter Hämäläin m:h: 2 Hämäläinen
S: Petter medh h: 2 Hämäläinen
B:r Michell Petterss 1 Hämäläinen
2 FougdeSkrif Michell Matzson medh h: 2
2 Niels Summain m:h: 2 Summanen
2 Christer Lambinen m:h: 2 Lampinen
3 Hind: Jöransson Laijtin 1 Laitinen
B:r Matz medh h: 2 Laitinen
Soinniemj/Soiniemi 1 Johan Michelssons E:a 1 Purhonen
3 Thomas Kotilain 1 Kotilainen
S: Petter medh h: 2 Kotilainen
Soinniemj/Mattila 2 Måns Pöndin medh h: 2 Pöntinen
2 Erich Eskilsson medh h: 2
2 Matz Hind:n Kupparin mh 2 Kuparinen
3 Matz Michelss:n m:h: 2 Rasanen
Petter Månss:s h: 1 Sorjonen
Soinniemj/Hietajärvi 1 Matz Lijmatain 1 Liimatainen
Soinniemj/Maarala 3 Jöns Andersson Pasain 1 Pasanen
S. Laars Jönsson m:h: 2 Pasanen
Mattila 2 Hind: Andersson ibmd medh h 2 Pasanen
Hetajärf/Hietajärvi 2 Laars Kettuin medh h: 2 Kettunen
2 Staphan Uckoin m:h: 2 Ukkonen

Sivu 1131AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetajärf/Hietajärvi 4 Hindrich Laarsson Rosti m:h: 2 Frost
B. Laars Laarsson m:h: 2 Frost
Maijfwala/Maivala 8 Peer Kapainen medh h: 2 Kaipainen
B:r Brusius hust: 1 Kaipainen
B:r Påhl medh h: 2 Kaipainen
Anders Brusiusson m:h: 2 Kaipainen
Rytt: Knutz Enckia 1
Ahola Torp:re/Ahola 3 Eskill Pullkinen 1 Pulkkinen
S: Eskill Erichsson medh h: 2
5 Staphan Laijtinen 1 Laitinen
Påhl Jönsson medh h: 2 Härkönen
Oluf Staphansson m:h: 2 Laitinen
Randois/Rantuu 2 Johan Huttuin medh h 2 Huttunen
Wijsala/Viisala 4 Wijsa Leskinen medh h: 2 Leskinen
B: Anders medh h: 2 Leskinen
Wijsala/Rantuu 4 Petter Nielsson medh h: 2 Härkönen
B:r Laars Nielsson medh kona 2 Härkönen
Sopåla/Sopala 3 Hindrich Sopain medh h: 2 Sopanen
B:r Erich 1 Sopanen
7 Johan Matzson medh h: 2 Sopanen
B:r Wijsa Matzson medh h 2 Sopanen
Anders Hind:n medh h 2 Sopanen
F:B:S: Hind: Johansson 1 Sopanen
Laukala/Laukkala 4 Lars Ollsson Heinoin medh h: 2 Heinonen
Olufz hustro 1 Heinonen
Pijga Anna 1
2 Juss Mustoin medh h: 2 Mustonen
Leskelä 4 Matz Johansson medh h: 2 Leskinen
Fb:S: Jöran Ollsson medh h: 2 Leskinen
2 Lars Peersson Kärckj m:h: 2 Kärki
4 Anders Johanss:n Leskin m:h: 2 Leskinen
B:S: Erich Johansson 1 Leskinen
Påhl Leskins h: 1 Leskinen
4 Jöns Hendersson medh h: 2 Leskinen
S: Hindrich medh h: 2 Leskinen
Leskelä/Härkälä 4 Matz Härkinen 1 Härkönen
B: Påhl medh h: 2 Härkönen
S: Hind: Matzson 1 Härkönen
Pöllälä/Lievola 2 Oluf Lefwoin mh: 2 Lievonen
5 Johan And:n Hamuin m:h 2 Hamunen
B:r Hans medh h: 2 Hamunen
Anders Hamuins h 1 Hamunen
Rasala 4 Petter Rasain medh h 2 Rasanen
S: Petter medh h: 2 Rasanen
Lipssala/Lipsala 5 Påhl Lipssain m:h 2 Lipsanen
M: Petter Soppain mh 2 Sopanen
Pijga Elin 1
Miettula 1 Petter Andersson 1 Ruokolainen
Tuchkala/Tuhkala 3 Niels Hämäläin medh h: 2 Hämäläinen
Petter Tuckalains h: 1 Tuhkalainen

Crono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojärf/Remojärvi 3 Oluf Peckurin m:h 2 Pekurinen
S: Staphan Olsson 1 Pekurinen
Heinola 2 Lars Ollsson Heinoin mh 2 Heinonen
Worenma/Vuorenmaa 4 Lars Pettersson Leinoin medh h: 2 Leinonen
B:r Petter medh h: 2 Leinonen
Soinniemj/Soiniemi 2 Hind: Peersson Aufwin medh h: 2 Auvinen
Randois/Koikkala 5 Petter Månsson Marain 1 Maaranen
S: Magnus m:h: 2 Maaranen
B. Matz medh 2 Maaranen
Mustola/Koikkala 2 Anders Mustoin m:h 2 Mustonen
Willarima/Vuorenmaa 2 Johan Anderss:n m:h 2
Soinniemj/Soiniemi 2 Lars Månsson Soriain medh h: 2 Sorjonen
Marala/Maarala 4 Oluf Ahoin m:h: 2 Ahonen
S: Filip medh h: 2 Ahonen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 8 Past: D. Math: Nicol: m:h 2 Ignatius
-- dreng Anders medh 2
-- dreng Johan Hyf: m:h 2 Hyvönen
-- Pijga Kaisa 1
-- dreng Pecko 1
-- 4 Cap: D: Sigfridus m:h 2 Porthanus
-- dreng Sigfred m:h 2
-- 4 Befal:n Johan Enrot mh 2
-- Anders Carlss:n mh 2
Kyrckieby/Kirkonkylä 2 Margretha Mårth:sd:r 1
Syster Sissla 1
2 Klockaren Johan Larsson mh 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16661668

© Maija-Liisa Laaso 2023