AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1679 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1679

Sivu 942A (aukeaman 942 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 3 Peer Nielsson Aniain mh 2 Aniainen
d: Laars Matzson 1
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 3 Staff Påhlsson mh 2 Kiiskinen
Mårthen Erichssons h: 1 Kiiskinen
Wähmais/Vehmaa 2 Laars Erichsson mh 2 Laamanen
Järfwenpä/Järvenpää 3 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
drengh Påhl 1 Keistinen?
Poikola 5 Lensman Matz Pijk mh 2 Piikki
d: Påhl Hallkoin 1 Hulkkonen
Thomas Casspersson 1 Laamanen
Pijga 1
Kettula 4 Anders Sigfredsson Oinoin mh 2 Oinonen
M: Petter Ingeroin mh 2 Inkeroinen
Taipall/Taipale 3 Anders Taipalin mh 2 Taipalinen
S:n Anders Anderss: 1 Taipalinen
Suurniemj/Suurniemi 2 Olof Ollsson Rångains h 1 Ronkainen
Son Olof Mårthensson 1 Ronkainen
1 Laars Laarsson Lamains h 1 Laamanen
3 Thönnes Axellsson mh 2 Kärkkäinen
B:r Påhl Axellsson 1 Kärkkäinen
Suurniemj/Laukkala 5 Petter Laukain mh 2 Laukkanen
B:r Hieronimus mh 2 Laukkanen
B:r Erich 1 Laukkanen
Härkälä 3 Hemingh Herkein mh 2 Härkönen
d: Laars Michellss:n 1
Kiskilä/Kiiskilä 6 Bertill Kiskins h: 1 Kiiskinen
S:n Olufz Encka 1 Kiiskinen
d: Måns Michellss:n mh 2
d: Christer mh: 2
Kaskis/Kaskii 4 Oluf Kiskin mh 2 Kiiskinen
S:n Niels Olufzson mh 2 Kiiskinen
2 Erich Mårthensson 1 Rimppi
d: Måns Sorioinen 1 Sorjonen

Sivu 942B (aukeaman 942 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lautiala/Lauteala 5 Laars Lautiains h: 1 Lautiainen
B:r Samuel m:h: 2 Lautiainen
Erich Olufzson mh: 2 Lautiainen
Mattila 3 Johan Arfwedzson mh 2
Matz Arfwedzsons h: 1
Härkäläniemj/Härkälänniemi 3 Petter Andersson Härkäins Enckia 1 Härkönen
B:r S: Petter Jönsson 1 Härkönen
Matz Goriusson 1
Purhoila/Purhola 5 Laars Laarsson Purhoins E: 1 Purhonen
B:r Johan Laarsson mh: 2 Purhonen
Oluf Laarsson 1 Purhonen
d: Greels Kiskinen 1 Kiiskinen
4 Laars Laarsson mh 2 Kilkki
Fadher Laars 1 Kilkki
drengh Niels Heilain 1 Heilanen
Mäkiöis/Mäköis 2 And: Matzson Aufwin mh 2 Auvinen
Kaisslajärf/Kaislajärvi 4 Laars Johansson Härkein med h: 2 Härkönen
Hindrich Laarssons E:a 1 Härkönen
drengh Petter 1
Randois/Rantuu 5 Ifwar Päärsson Kyllöin mh 2 Kyllönen
d: Carll medh h: 2
Stiuf S: Thomas 1 Narinen
Randois/Maarala 3 Magnus Påhlsson Marain 1 Maaranen
d: Jöns Peersson Marain mh 2 Maaranen
Worilax/Vuorilahti 6 Mårthen Bengtin mh: 2 Penttinen
B:r Påhl med h: 2 Penttinen
d: Staffan Karinen mh 2 Karinen
5 Staffan Matzson Tarkiain 1 Tarkiainen
B:r Matz Matzson mh: 2 Tarkiainen
B:r Petter med h: 2 Tarkiainen
Aufwila/Auvila 3 Michell Thomasson mh 2 Auvinen
Erichz hustru 1
5 And: Andersson Aufwinen mh: 2 Auvinen
B:r Oluf mh: 2 Auvinen
Anders Aufwins h 1 Auvinen
1 Olof Nielsson Aufwins h 1 Auvinen
Ollickala/Ollikkala 3 Anders Laarsson 1 Nulpponen
Bolagzman Petter Silkars h: 1
Rytt: Petters h: 1
Näringh/Näärinki 5 Hind: Laarsson Tarkiains h: 1 Tarkiainen
Cossma Eskillsson mh: 2 Tarkiainen
B:r S: Laars Laarsson med h 2 Tarkiainen
3 Peer Peersson Kärkein 1 Kärkkäinen
B:r Påhl mh: 2 Kärkkäinen
Turakala/Turakkala 3 Petter Laarsson medh: 2 Turakainen
Anders Olufzson 1 Turakainen
Männimäkj/Männynmäki 4 Anders Christerss:n mh 2 Turakainen
Christers E:a 1 Turakainen
B:r Johan Christersson 1 Turakainen
Maifwala/Maivala 5 Erich Jöransson Lambin 1 Lampinen
Christer Jöransson 1 Lampinen
Mårthen Bertellssons h: 1 Puttonen
d: Laars Nielsson mh 2
4 Rasmus Condia mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh: 2 Kontiainen
Murdois/Murtois 4 Christer Eskillsson Herkäins h: 1 Härkönen
B:r Påhl med h: 2 Härkönen
Erich Anderssons h 1
1 Hindrich Hämäleins E:a 1 Hämäläinen
Cossmala/Kuosmala 3 Jören Jacobson mh 2
Hind: Johanssons h: 1
2 Huussm:n Erich Matiskain 2 Matiskainen 56
5 Laars Joh: Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Påhl Staffanssons h: 1
Hans Påhlsson mh: 2 Tarkiainen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 3 Jöran Pafwilain mh 2 Paavilainen
Ry: Hindrich Laarssons E 1 Paavilainen
Knutilamäkj/Kuosmala 4 Påhl Asilain 1 Asilainen
Jöran Johanssons h: 1 Asilainen
D: Johan Puttkin mh 2 Putkonen

Sivu 943A (aukeaman 943 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knutilamäkj/Knuutila 5 Påhl Peersson Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
B:r Peer Peersson 1 Hyytiäinen
d: Petter Hirfwoin mh 2 Hirvonen
Remojärf/Remojärvi 4 Lanbo Matz Asilain 1 Asilainen
S:n Påhl Matzson 1 Asilainen
R:e Sigfredh 1
Erich Hurskain 1 Hurskainen
5 Johan Andersson Leinoin mh: 2 Remonen
Hindrich 1 Remonen
d: Matz Eskillsson mh: 2 Härkönen
Pekurila 9 Jacob Pekurin mh: 2 Pekurinen
B:r Påhl mh: 2 Pekurinen
Hind: Påhlsson mh: 2 Pekurinen
Petter Jöransson 1
B:r Påhl mh: 2 Pekurinen
Killpola/Kilpola 5 Påhl Ollsson Hytiain mh 2 Hyytiäinen
Petter Lambains h: 1 Lampainen
d: Anders Peersson mh 2
4 Johan Matzson mh: 2 Schadevitz
B:r Carll Matzson 1 Schadevitz
d: Thomas Safwolain 1 Savolainen
Swante Skadewitz h:n Schadevitz
2 Landbo Bengt Puttkin mh 2 Putkonen
Hötyis/Hyötyy 4 Jacob Anderss:n Hötyläin h 1 Hyötyläinen
Jacob Hinderss mh: 2 Hyötyläinen
D: Laars Caipain 1 Kaipainen
Karkiama/Karkeamaa 2 Niels Erichsson Kiukas mh: 2 Kiukas
Worenma/Vuorenmaa 4 Petter Oikarin mh: 2 Oikarinen
Påhls Enckia 1 Pallonen
d: Michel Leinoin 1 Lievonen?
Rångala/Ronkala 3 Corp: Fickes hust: 1
d: Anders Erichss:n mh 2
5 Hindrich Rångains h 1 Ronkainen
dotter 1
R:e Olof Hinderssons h 1 Ronkainen
d: Anders Matzson 1
Hindrich Lomain 1

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis/Kaskii 1 Michell Laarsson 1 Halonen
Soiniemj/Soiniemi 1 Matz Ukoinen 1 Ukkonen
2 Matz Nielsson Otin mh 2 Outinen
Haikarala/Haikarila 2 Jöns Laarsson Roikoin mh 2 Roikonen
Aufwila/Auvila 1 Hindrich Huttuins h 1 Huttunen
Aufwila/Teivaa 2 Staffan Michellsson Teifwain mh: 2 Teivainen
2 Niels Matzson Ibm mh 2 Teivainen
2 Johan Michelss: Teifwain mh 2 Teivainen
Ollickala/Ollikkala 1 Oluf Jöran: Piedik: 1 Pietikäinen
Maifwala/Maivala 5 Olof Ollson Hännins h 1 Hänninen
B:r Petter Ollson 1 Hänninen
B:r Cnuth Ollson mh 2 Hänninen
R:e Hindrich Pardains h 1 Partanen
Pullkila/Pulkkila 2 Petter Pullkins h: 1 Pulkkinen
S:n Christer 1 Pulkkinen
Pullkila/Pylkkälä 2 Laars Heikinen mh 2 Häkkinen
Lensmans Hem:n
3 Laars Clemetsson Pyllkin mh: 2 Pylkkänen
Eskill Christersson 1 Pylkkänen
Pullkila/Kilpola 4 Påhl Kallinen mh 2 Kallinen
B:r Matz Matzson mh 2 Kallinen
Patela/Paatela 2 Petter Tirroin mh 2 Tirronen
Kangais/Kangas 2 Matz Matzson Ahoin mh 2 Ahonen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 3 Lensmans Hem:n
Michel Larss: Pasain mh 2 Pasanen
B:r Petter 1 Pasanen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 1 Prophos Knutz h: 1 Hämäläinen
Worenma/Vuorenmaa 2 Erich Tarfwain el:r Mustoinen med h: 2 Tarvainen
2 Michell Laarsson Lambain med h: 2 Lampainen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 3 Hindrich Påhlsson Kupssa med h: 2 Kupsa
B:r Påhl 1 Kupsa

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmais/Vehmaa 1 Capit Rossenouss Hem:n Rosenau
D: Johan Condiains h: 1 Kontiainen
2 Påhl Härkäin mh: 2 Härkönen
2 Johan Laarsson 1 Pöntinen
Jöran Sormuins h: 1 Sormunen
Pettilä/Pätylä 3 Michell Kemiläin mh: 2 Kemiläinen
B:r Sigfred Holopains h: 1 Holopainen
Kangais/Kangas 4 Matz Peersson Rimpi mh: 2 Rimppi
Lodwijk Matzson mh: 2 Rimppi
Järfwenpä/Järvenpää 2 Capit Aichmollers H:n Achtmöller
dotter Lijssbetta 1 Achtmöller
d: Rasmus 1
Patela/Paatela 3 Hindrich Thomass:n Ukoin 1 Ukkonen
Olof Brusiusson mh: 2 Ukkonen
Warpaisenranda/Varparanta 2 Hindrich Kiskins h: 1 Kiiskinen
Härkälä 6 Petter Herkäins h: 1 Härkönen
S: Hans Peerssons h: 1 Härkönen
B:r Peer Peersson mh: 2 Härkönen
B:r Olof med h: 2 Härkönen
3 Brusius Hindersson Laitin mh: 2 Laitinen
Niels Wirolains h: 1
Cossmala/Kuosmala 2 Anders Asilain mh: 2 Asilainen
Weijala/Veijala 4 Petter Sigfredsson Weijalain mh: 2 Veijalainen
B:r Hindrich med h: 2 Veijalainen
Summala 3 Johan Jacobss:n Wätäin 1 Väätäinen
St:S: Thomas Matzson mh 2 Rautiainen
d: Johan Matain 1
Håttila/Hottila 1 Isak Kemiläins Kemiläinen
Dragon Broder Michell 1 Kemiläinen
Låmala/Luomala 1 Greels Jacobsson 1 Luomanen
Mäkiöis/Mäköis 2 Staphan Eskillsson Kemiläin medh hust: 2 Kemiläinen
Hetajerf:/Hietajärvi 2 Niels Påhlsson Kettuin mh 2 Kettunen
2 Anders Peersson Dito mh 2 Kettunen
Pajusalmj/Pajusalmi 3 Simon Hinderss: Heinoin mh 2 Heinonen
Hindrich Hinderssons h: 1 Heinonen
Randois/Rantuu 2 Hindrich Laarss: Käriäin mh 2 Kääriäinen
Haikarala/Haikarila 2 Jöns Ollsson Teifwain 1 Teivainen
Matz Ollsson 1 Teivainen
Ollickala/Ollikkala 2 Petter Andersson Hullkain med h: 2 Hulkkonen
3 Arfwedh Andersson mh 2 Ihalainen
B:r Anders hust: 1 Ihalainen
1 Matz Peersson Puhakain 1 Puhakainen
3 Laars Kiskinen mh: 2 Kiiskinen
d: Christer Ollickain 1 Ollikainen
2 Anders Hamuin mh: 2 Hamunen
2 Olof Turakain mh: 2 Turakainen
2 Erich Anderss: Nullpoin mh: 2 Nulpponen
Näringh/Näärinki 3 Petter Wihawain 1 Vihavainen
Bolagzm: Jacob Wäisäin mh 2 Väisänen
2 Jacob Eskillsson med h: 2
3 Olof Jönsson mh 2 Venäläinen
Isakz Isakssons h: 1 Venäläinen
Maifwala/Maivala 2 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Lehikola/Lehikkola 2 Matz Matzson Lehikoin mh 2 Lehikoinen
Lehikola/Tuhkala 2 Laars Kipriäin mh: 2 Kiprinen
4 Påhl Wänäin mh: 2 Väänänen
B:r Petter medh: h: 2 Väänänen
Killpola/Kilpola 2 Michell Lambinen mh 2 Lampinen
Karkiama/Karkeamaa 2 Anders Pöyhöins h 1 Pöyhönen
d: Olof Påhlsson 1 Hurskainen
Worenma/Vuorenmaa 1 Corp: Wänäins h: 1 Väänänen
4 Olof Peersson Lambain mh: 2 Lampainen
Johan Rångain 1 Ronkainen
S:n Peer Ollsson 1 Lampainen

Sivu 944A (aukeaman 944 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 4 Laars Ollsson Paunoin mh 2 Paunonen
Matz Andersson mh: 2 Paunonen
Hännilä 3 Hardtwijk Christersson 1 Hänninen
Michell med hust 2 Hänninen
Wähmais/Vehmaa 1 Petter Hytiäins Enkia 1 Hyytiäinen
Remojärf:/Remojärvi 4 Hind: Erichsson Hämäl: mh 2 Hämäläinen
BolagzM: Johan Pekurin mh 2 Pekurinen
Härkäläniemj/Härkälänniemi 2 Gabriel Jöra: Muttulain med h: 2 Muttulainen

Dito Frij och Tilldeln:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Laars Peersson Mardickains h 1 Martikainen
S:n Laars Peerssons h: 1 Martikainen
3 Laars Michellsson m:h: 2 Kontiainen
B:r Anders Michellss:n 1 Kontiainen
Kettula 2 Olof Ollsson Hyfwäin mh 2 Hyvönen
Kettula/Kangas 3 Laars Peersson mh: 2 Kaipainen
B:r S: Petter Kaipains h: 1 Kaipainen
Taipall/Taipale 1 Johan Huttuins h: 1 Huttunen
Laukala/Laukkala 3 Matz Peersson Pärnäin mh 2 Pärnänen
S:n Matz Matzson 1 Pärnänen
Palois/Palonen 3 Anders Hullkoin mh: 2 Hulkkonen
B:r Dafwedh Laarsson 1 Hulkkonen
Weijala/Veijala 2 Sigfredh Peersson mh: 2 Veijalainen
Kaskis/Kaskii 3 Johan Råtzalain 1 Ruotsalainen
S: Matz Johansson 1 Ruotsalainen
Förare Matzses h: 1 Ruotsalainen
2 Petter Wassarain mh 2 Vasara
Tirimäkj/Tyrynmäki 2 Påhl Laarsson Caipains h 1 Kaipainen
B:r Petter Påhlsson 1 Kaipainen
Summala 2 Thomas Pardains h: 1 Partanen
S: Jöran Thomasson 1 Partanen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 3 Johan Påhlsson Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Olof Jöransson Killkj 1 Kilkki
Randois/Rantuu 2 Matz Härkäin mh 2 Härkönen
Maarala 2 Matz Marain mh 2 Maaranen
1 Niels Heijlains hust: 1 Heilanen
Koickala/Koikkala 2 Påhl Andersson Längäin m:h: 2 Länkinen
Aufwila/Auvila 1 Matz Matzson Aufwin 1 Auvinen
Taipall/Teivaa 2 Anders Teifwain 1 Teivainen
B:r Olof 1 Teivainen
Hatzoila/Hatsola 1 Matz Ollssons h: 1 Räsänen
4 Laars Mustoin m:h 2 Mustonen
B:r Michell Thomass: mh 2 Mustonen
Maifwala/Maivala 2 Abram Hinderssons h 1 Kuosmanen
Michell Haloin 1 Halonen
Lehikola/Lehikkola 2 Anders Bengtin mh 2 Penttinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 Laars Hemäläin mh 2 Hämäläinen
Hötyis/Hyötyy 1 Påhl Harmain 1 Harmainen
Karkiama/Karkeamaa 3 Eskill Anderss:n Pöyhin mh: 2 Pöyhönen
B:r Påhl Andersson 1 Pöyhönen
3 Påhl Matzson Ropoin mh 2 Roponen
B:r Anders Matzsons h 1 Roponen
Worenma/Vuorenmaa 1 Petter Leinoins h: 1 Leinonen
2 Johan Caupin mh 2 Kauppinen
Soiniemj/Soiniemi 2 Laars Sorioin mh: 2 Sorjonen
Murdois/Murtois 2 Petter Hemälein mh 2 Hämäläinen
Männimäkj/Männynmäki 2 Johan Ryhein mh 2 Ryhänen
Immoila/Immola 3 Petter Johanss: Rångain mh 2 Ronkainen
B:r Johan 1 Ronkainen
Ollickala/Ollikkala 2 Staphan Månsson Passain mh: 2 Pasanen
Maiwala/Maivala 4 Petter Haikarain 1 Haikarinen
B:r Johan Henderss: mh 2 Haikarinen
B:r Laars Hinderss 1 Haikarinen
3 Frantz Heilain mh: 2 Heilanen
Niels Heilains h: 1 Heilanen
Tuhkala 2 Niels Hemäläin mh 2 Hämäläinen
Pohios/Pohjois 2 Staffan Hännin mh 2 Hänninen
Rångala/Ronkala 2 Matz Leskinen m:h: 2 Leskinen

Sivu 944B (aukeaman 944 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Infanterijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmais/Vehmaa 2 Matz Mardikain mh 2 Martikainen
2 Anders Peersson Westerinen 1 Vesterinen
B:r Peer Peersson 1 Vesterinen
1 Johan Ochtinen 1 Ohtonen
Kangais/Kangas 3 Laars Peersson Immoin mh 2 Immonen
B: Peer Peersson 1 Immonen
3 Laars Bertillssons h: 1 Muttilainen
S:n Johan med hust: 2 Muttilainen
Härkälä 2 Petter Sigfredzson Haloin 1 Halonen
Son Bengt Peersson 1 Halonen
Håttila/Hottila 6 Johan Erichsson Håttin mh 2 Hottinen
B:r S: Elias mz:h: 2 Hottinen
B:r Christer mz:h: 2 Hottinen
Suurniemj/Suurniemi 3 Mårthen Anderssons h: 1 Rimppi
B:r S: Påhl Laarsson mh 2 Rimppi
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 2 Anders Anderss: mh 2 Kiiskinen
Kiskiläniemj/Kasintaipale 2 Johan Lautiain 1 Lautiainen
S: Hans Johanssons h: 1 Lautiainen
Pohiois/Pohjois 2 Hindrich Ikoin 1 Ikonen
S: Laars Hinderssons h: 1 Ikonen
1 Olof Wachwoins h: 1 Vahvanen
Mäkiöis/Mäköis 3 Mårthen Mårthensson Oinoin med h: 2 Oinonen
Son Mårthen Mårthenss 1 Oinonen
Hetajärf:/Hietajärvi 2 Laars Matzson Puhakain mh 2 Puhakainen
2 Olof Johanss: Kettuin mh 2 Kettunen
Randois/Rantuu 2 Hind: Christersson Närhj 1 Närhi
Broder Christer 1 Liimatainen
Hallola/Halola 4 Laars Peerss: Haloin m:h: 2 Halonen
B:r Anders Peersson mh 2 Halonen
Näringh/Näärinki 2 Philpus Hindersson m:h: 2 Hämäläinen
2 Bengdt Thomasson Hauska mh: 2 Hauska
Haikarila 5 Simon Jöranss: Haikarin 1 Haikarinen
B:r Hindrich med h: 2 Haikarinen
d: Anders Heinoin mh: 2 Heinonen
2 Jöran Härkäin med h: 2 Härkönen
Heinola 1 Laars Laarsson Heinoin 1 Heinonen
2 Christer Frantzson Heinoin mh 2 Nissinen
Hatzola/Hatsola 3 Olof Turakains h 1 Turakainen
Maiwala/Maivala 2 Påhl Jusseroin mh: 2 Jusseroinen
Remojärf:/Remojärvi 3 Matz Tuhkalain mh: 2 Tuhkalainen
Påhl Pafwilains h: 1 Paavilainen
Karkiama/Karkeamaa 3 Bengdt Heinoin m:h: 2 Heinonen
Brod: Olof Heinoin 1 Heinonen
Narilla/Narila 4 Anders Matzson Putkin mh 2 Putkonen
S: Matz Matzson m:h: 2 Putkonen
Hötöis/Hyötyy 4 Abram Peersson mh 2 Hyötyläinen
Br Peer med h: 2 Hyötyläinen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wälb: Erich Lillieskiölldz
Mattila 2 Johan Härkäin mh 2 Härkönen
Koickala/Pohjois 3 Petter Hämälein mh: 2 Hämäläinen
B:r Michell Peersson 1 Hämäläinen
1 Petter Jönsson Marain 1 Maaranen
Kuckolamäkj/Pohjois 2 Anders Matzson Råckain mh: 2 Rokkanen
Wälb: Jacob Nassakens
Ahola 2 Eskill Erichson Pullkin mh: 2 Pulkkinen
2 Olof Staphanss:n Laitin mh 2 Laitinen
Randois/Rantuu 2 Olof Johansson Ukoin mh 2 Ukkonen
Leskelä 6 Anders Leskins h: 1 Leskinen
B:r Erich med h: 2 Leskinen
Påhl Leskins h: 1 Leskinen
Jöns Andersson m: hustru 2 Leskinen

Sivu 945A (aukeaman 945 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leskelä 2 Påhl Leskin m:h: 2 Leskinen
Härkälä 2 Jöns Påhlsson Härkein mh 2 Härkönen
Miettula 4 Petter Andersson Rokolain med hust 2 Ruokolainen
Son Anders Perss:n mh 2 Ruokolainen
Lefwola/Lievola 2 Olof Lijkain mh: 2 Liikanen
2 Laars Peersson Lefwoin mh 2 Lievonen
Sopala 2 Johan Hindersson Sopainen mz:h: 2 Sopanen
Rassala/Rasala 3 Petter Rasainen 1 Rasanen
S:n Peer Peersson mz:h: 2 Rasanen
Laukala/Laukkala 2 Jöns Peersson Mustoin mh 2 Mustonen
1 Simon Laarsson 1
2 Jacob Lijmatain mh 2 Liimatainen
Laukala/Viisala 2 Michell Johansson mh 2 Hämäläinen
Wijssala/Viisala 2 Wijsa Leskinen mh: 2 Leskinen
Lipsala 4 Petter Sopainen mh: 2 Sopanen
S:n Greels Påhlsson mh 2 Lipsanen
Wälb: Claes Johan Baranoufz Frällsse
Pittkelax/Pitkälahti 2 Måns Pasain mh: 2 Pasanen
2 Jöns Kiukas mh: 2 Kiukas
2 Christer Ikoin mh: 2 Ikonen
1 Anders Säckinen 1 Säkkinen
3 Petter Ropoins h: 1 Noponen
S:n Matz med h: 2 Noponen
3 Påhl Piedickäin 1 Pietikäinen
S:n Petter med h: 2 Pietikäinen
2 Matz Matzson Piedickein mh 2 Pietikäinen
2 Petter Matzson mh: 2 Pietikäinen
2 Peer Påhlsson Wänäin mh 2 Väänänen
2 Johan Peersson Seilain mh 2 Seilonen
4 Peer Påhlss: Haloin mh: 2 Halonen
B:r Påhl med h: 2 Halonen
Ylewessj/Ylivesi 3 Påhl Hinderss: Harmains h: 1 Harmainen
M:g Laars Laurikain mh 2 Laurikainen
2 Påhl Heilainen mh: 2 Heilanen
2 Jacob Hindersson Parkin mh 2 Tarkiainen
1 Laars Peersson Tolfwains h: 1 Tolvanen
3 Eskill Ollsson Korhoins h 1 Korhonen
S: Anders Eskillsson mh: 2 Korhonen
2 Niels Johansson Heilain mh: 2 Heilanen
1 Jöran Hansson Korhoins h 1 Korhonen
1 Laars Olufzson Kutuin 1 Kitunen
Pullkila/Pulkkila 3 Jöns Bengtzson Pullkin 1 Pulkkinen
Sonn Bengdt Jönsson medh hustru 2 Pulkkinen
Koickala/Koikkala 2 Michell Noppoin mh: 2 Noponen
Koickala/Pulkkila 1 Påål Peersson Pullkins h: 1 Pulkkinen
2 Petter Käriäins hust: 1 Kääriäinen
Son Jöran Pettersson 1 Kääriäinen
3 Anders Bengdtzson 1 Pulkkinen
Broder Bengdt mh: 2 Pulkkinen
Rokola/Ruokola 3 Laars Nielsson Rokolains h 1 Ruokolainen
Broder Anders mh: 2 Ruokolainen
1 Mårthen Peersson Råkolain 1 Ruokolainen
2 Anders Hansson Rokolain med hustro 2 Ruokolainen
4 Hans Christersson Måndoinen med hust: 2 Montonen
Broder Anders Christerssons hust: 1 Montonen
B:r Christer 1 Montonen

Brofougde

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 1 Anders Pafwilain 1 Paavilainen

Sivu 945B (aukeaman 945 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 4 Pastor H:r Matthias Nicolaj medh h: 2 Ignatius
-- d: Johan Lefwoin 1 Lievonen
-- Johan Brusiusson 1
-- 5 Cappell: H:r Andreas Thomae med h: 2 Iskanius
-- d: Johan Caipain mh: 2 Kaipainen
-- Petter Herkäin 1 Härkönen
-- 1 Klockar Johan Laarsson 1
--
--

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16781680

© Maija-Liisa Laaso 2023