AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1680 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1680

Sivu 845B (aukeaman 845 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 2 Petter Aniain mh 2 Oinonen
4 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r And: Christerss: mh 2 Turakainen
Wechmais/Vehmaa 2 Lars Launiain mh 2 Laamanen
Poukola/Poikola 2 Länssm: Matz Pijki mh 2 Piikki
Påhl Hulckoin 1 Hulkkonen
Kettula 4 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
M. Petter Ingin mh 2 Inkinen
Järfwenpä/Järvenpää 4 Johan Mutulain mh 2 Muttulainen
d: Påhl Koistin 1 Keistinen
R: Isack Johansson 1 Muttulainen
Taipal/Taipale 4 And: Taipalain mh 2 Taipalinen
Son And: Andersson 1 Taipalinen
R:e Oluf Andersson 1 Taipalinen
Suurniemj/Suurniemi 2 Oluf Rångain 1 Ronkainen
R:E: Brijta 1

Sivu 846A (aukeaman 846 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurniemj/Suurniemi 2 Lars Lamain mh 2 Laamanen
4 Thönes Axelsson mh 2 Kärkkäinen
B:r Påhl Axelsson 1 Kärkkäinen
d: Lars Jörensson 1
Rångala/Ronkala 6 Matz Kantuin mh 2 Kankkunen
Son Matz 1 Kankkunen
Oluf Fiskes h: 1 Ficke
d: Anders Taipal mh 2 Taipalinen
6 Hind: Rångain mh 2 Ronkainen
Hind: Komain mh 2
R: Olof Hardwikss: mh 2
Laukala/Laukkala 5 Petter Lambiain mh 2 Laukkanen
B:r Jeremias Ersson mh 2 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Härkälä 6 Hemming Härkein mh 2 Härkönen
d: Lars Michelss: mh 2
R: Jören Swensson 1 Härkönen?
R: Michel Swenss:s h: 1 Härkönen?
Kiskilä/Kiiskilä 5 Bertel Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Måns Michelsson 1
R: Staffan Simbain med hustru 2 Simppanen
Kaskis/Kaskii 5 Oluf Kiskin mh 2 Kiiskinen
S: Nils Ollsson mh 2 Kiiskinen
R: Oluf Ollsson 1
4 Erich Rimbj 1 Rimppi
d: Thomas Safwol: mh 2 Savolainen
R: Christer Cammoin 1 Kammonen
Lautiala/Lauteala 6 Lars Lautiain mh 2 Lautiainen
R: B: Samuel Peersson mh 2 Lautiainen
B:r Erich Peerss: mh 2 Lautiainen
Mattila 4 Johan Arfwedss: mh 2
d: Christer Henderss: mh 2
Purhoila/Purhola 5 Lars Purhoin Kilkj mh 2 Kilkki
Son Lars Larss: mh 2 Kilkki
R: Lars Larsson 1
7 Lars Purhoins Enkia 1 Purhonen
Johan Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Olof Larsson mh 2 Purhonen
d: Grels Kiskin mh 2 Kiiskinen
Härkälänemj/Härkälänniemi 5 Petter Härkein mh 2 Härkönen
d: Matz Kipsoin mh 2
Peer Andersons E: 1 Härkönen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 5 Staffan Påhlsson mh 2 Kiiskinen
R: Mårten Ersson mh 2 Kiiskinen
d: Petter Nilsson 1
Mäkiöis/Mäköis 2 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
Kaislajerfwj/Kaislajärvi 6 Lars Härkein mh 2 Härkönen
S: Hind: Larsson mh 2 Härkönen
B:S: Peer Peersson 1 Härkönen
R: Johan Hindersson 1 Härkönen
Randois/Rantuu 6 Ifwar Kyllöin mh 2 Kyllönen
St:S: Thomas Grelsson 1 Narinen
d: Carl Carlsson mh 2
R: Johan Huttuin 1 Huttunen
Marala/Maarala 3 Måns Marain mh 2 Maaranen
dotter Anna 1 Maaranen
Pitkalax/Pitkälahti 1 Ryttare Anders 1
Worilahx/Vuorilahti 7 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
Staffan Karin mh 2 Karinen
Mårten Bengtin 1 Penttinen
Måg Johan Leikoin mh 2 Lehikoinen
5 Staffan Tarkiain 1 Tarkiainen
B:r Matz Matss: mh 2 Tarkiainen
B:r Petter Matss: mh 2 Tarkiainen
Auvila 4 Michel Thomass: mh 2 Auvinen
d: Oluf Olofsson mh 2 Teivainen
4 Anders Anderssons h: 1 Auvinen
Anders Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Oluf Anderss:s h: 1 Auvinen
2 Nils Aufwin 1 Auvinen
R: Olof Nilssons E: 1 Auvinen
Ollikala/Ollikkala 6 Lars Nulpoin mh 2 Nulpponen
And: Nulpoin 1 Nulpponen
Bror Erich 1 Nulpponen
dotter 1
Ryttare Enkia 1

Sivu 846B (aukeaman 846 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näringh/Näärinki 5 Cossma Tarkiain mh 2 Tarkiainen
St:S: Lars Larss: mh 2 Tarkiainen
R:e Lars Tönesson 1
7 Påhl Mullj mh 2 Mulli
Anders Peersson 1 Mulli
R: Jacob Wäisin mh 2 Väisänen
Peer Peersson mh 2 Mulli
Turakala/Turakkala 8 Lars Turakain mh 2 Turakainen
Petter Turakain mh 2 Turakainen
B:S: And: Olufss: mh 2 Turakainen
R: Sigfred Hämel: mh 2 Hämäläinen
Maiwala/Maivala 7 Jören Lambin mh 2 Lampinen
Son Erich Jöransson 1 Lampinen
d: Lars Nilsson mh 2
R:e Mårten Puttoin mh 2 Puttonen
4 Rassmus Condia mh 2 Kontiainen
B:r And: Brusiss: mh 2 Kontiainen
Murdois/Murtois 3 Carl Härkein mh 2 Härkönen
B:r Gustaf Eskelsson 1 Härkönen
2 H:M: Pehr Hämel: mh 2 Hämäläinen
1 Koo, 1Häst
3 Gregorius Hämel: mh 2 Hämäläinen
St:S: Lars Larsson 1
Cossmala/Kuosmala 2 Jören Jacobss: mh 2
7 Lars Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r S: Hans Påhlsson mh 2 Tarkiainen
R: Brusius Påhlss: mh 2
Påhl Staffanss:s E: 1
Ingilä/Inkilä 2 Matz Laitin mh 2 Laitinen
3 Anders Kotilain mh 2 Kotilainen
dotter 1
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 5 Jören Pafwil: mh 2 Paavilainen
d: Matz Ollsson mh 2
R: Hend: Brus:ss:s E: 1 Paavilainen
Knutila/Knuutila 5 Påhl Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
R: Peer Peersson 1 Hyytiäinen
d: Petter Hirfwoin medh hustru 2 Hirvonen
Remojerfwj/Remojärvi 4 Erich Sölfwerarms d:r Sölfverarm
Matz Asilain 1 Asilainen
Påhl Asilain 1 Asilainen
Johan Petkin mh 2 Putkonen?
3 Johan Remoin mh 2 Remonen
Son Hendrich 1 Remonen
Peckurila/Pekurila 11 Jacob Peckurin mh 2 Pekurinen
B: Påhl Mårtenss: mh 2 Pekurinen
B:S: Påhl Påhlsson 1 Pekurinen
B:r Hend: Påhlsson mh 2 Pekurinen
S: Johan Tefwain mh 2 Teivainen
Peer Jörensson mh 2
Kilpoila/Kilpola 5 Påhl Hytiein mh 2 Hyytiäinen
d: And: Peersson mh 2
R: Matz Lijtoin 1 Laitinen?
2 Corp: Swante Skadewitz d:r Schadevitz
Bengt Putkin mh 2 Putkonen
Kilpoila/Hyötyy 3 Johan Hötyläin mh 2 Hyötyläinen
R: Anders Rimpinen 1 Rimpinen
Carkiama/Karkeamaa 2 Nils Kiukas mh 2 Kiukas
Worenma/Vuorenmaa 4 Petter Oikarin mh 2 Oikarinen
d: Michel Lefwoin 1 Lievonen
Pijga 1
Kilpoila/Kilpola 3 Corn: Matthias Skadewitz d: Schadevitz
Son Carl 1 Schadevitz
S: Johan mh 2 Schadevitz

Cavall: Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangais/Kangas 4 Matz Ahoin mh 2 Ahonen
Matz Matsson mh Ahonen
Patela/Paatela 2 Peer Tirroin mh 2 Tirronen
Suurniemj/Suurniemi 2 Christer Immoin mh 2 Immonen
Kaskis/Kaskii 2 Michel Halloin 1 Halonen
B:r Petter Larsson 1 Halonen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 2 Påhl Kupsa mh 2 Kupsa
Haikarala/Haikarila 2 Johan Roikoin mh 2 Roikonen
Koikala/Koikkala 2 Jöns Marain mh 2 Maaranen

Sivu 847A (aukeaman 847 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 2 Hindrich Huttuin mh 2 Huttunen
Teifwala/Teivaa 4 Nils Teifwain mh 2 Teivainen
B:S: Matz Matzson mh 2 Teivainen
4 Michel Teifwain mh 2 Teivainen
Staffan mh 2 Teivainen
Ollikala/Ollikkala 3 Oluf Petikäin 1 Pietikäinen
B:r Jöns Pedikäin mh 2 Pietikäinen
Maifwala/Maivala 6 Oluf Hännin mh 2 Hänninen
B:r Petter Olufss: mh 2 Hänninen
R: Hind: Pardain mh 2 Partanen
Pylckälä/Pylkkälä 3 Peer Hämel: mh 2 Hämäläinen
S: Christer Peersson 1 Hämäläinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 Cnut Hämeleins h 1 Hämäläinen
Son Samuel 1 Hämäläinen
Soiniemj/Soiniemi 1 Matz Uckoin 1 Ukkonen
3 Matz Otin mh 2 Outinen
Peer Tarkiain 1 Tarkiainen
Kilpoila/Kilpola 4 Påhl Kallinen mh 2 Kallinen
B:r Matz Matss: mh 2 Kallinen
Pylkälä/Pylkkälä 2 Lars Häckinen mh 2 Häkkinen
Pylkälä/Vuorenmaa 1 Erich Kekeläin 1 Kekäläinen
2 Michel Lambain mh 2 Lampainen
6 Lars Tarfwain mh 2 Tarvainen
M: Erich Mustoin mh 2 Mustonen
döttrar Brijta och Sofia 2 Tarvainen
Cossmala/Kuosmala 5 Cap: H:r And: Thomae mh 2 Iskanius
Petter Härkein 1 Härkönen
Johan Marain mh 2 Maaranen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais/Vehmaa 4 Capit: Rosenous E: 1 Rosenau
Johan Condia mh 2 Kontiainen
drag: Daniel Johanss 1
3 Påhl Härkein mh 2 Härkönen
D: Anders Påhlsson 1 Härkönen
Maiwala/Maivala 2 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Cossmala/Kuosmala 2 Anders Asilain mh 2 Asilainen
Lehikola/Lehikkola 4 Matz Leikoinen mh 2 Lehikoinen
B:r Petter Matsson 1 Lehikoinen
D: Christer Hämelein 1 Hämäläinen
Tuckala/Tuhkala 2 Kyrkioherd: H:r Matthias d:r
Petter Messj mh 2 Messo
5 Påhl Wänäin mh 2 Väänänen
B:r Petter Påhlsson mh 2 Väänänen
Drag: Matz 1
2 Lars Kipriain med h: 2 Kiprinen
Remojerfwj/Remojärvi 5 Hind: Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:M: Johan Olsson mh 2 Pekurinen?
Drag: Thomas Jörensson 1
6 D: Johan Pirin mh 2 Pirinen
d: Hind: Käriäin mh 2 Kääriäinen
Oluf Pirj med h: 2 Pirinen
Kilpoila/Kilpola 2 Michel Lambinen mh 2 Lampinen
Karkiama/Karkeamaa 2 Anders Pöhoins E: 1 Pöyhönen
d: Olof Hurskain 1 Hurskainen
Wuorenma/Vuorenmaa 4 Hind: Rångains E: 1 Ronkainen
Olof Lambain mh 2 Lampainen
Son Peer 1 Lampainen
1 Lars Larsson 1
Närilä/Narila 4 Thomas Andersson 1 Paunonen
D: Hind: Turuin 1 Turunen
Matz Andersson mh 2 Paunonen
2 H:M: Lars Olofss: mh 2 Paunonen
Koo 2: Häst 1 st:
Hännilä 4 Hartwjik Hennin mh 2 Hänninen
Michel Christersson mh 2 Hänninen
Kaskis/Kaskii 2 Hind: Kupsa mh 2 Kupsa
Hietajerfwj/Hietajärvi 2 Matz Puhackain 1 Puhakainen
D: And: Kiskj 1 Kiiski
Suurniemj/Suurniemi 2 Påhl Nijsein med h: 2 Nissinen?

Sivu 847B (aukeaman 847 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Drag: Frij och Tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj/Kaihunmäki 1 Petter Pettersson 1 Martikainen
3 Anders Michelss: mh 2 Kontiainen
B:r Lars Michelsson 1 Kontiainen
Kettula 2 Oluf Hyfwoin mh 2 Hyvönen
Kangais/Kangas 3 Lars Kaipain mh 2 Kaipainen
Son Petter 1 Kaipainen
Taipal/Taipale 2 H:r Simon Christiernj d:r Tarvonius
Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Rångala/Ronkala 2 Matz Leskin mh 2 Leskinen
Laukala/Laukkala 2 Matz Pärnein mh 2 Pärnänen
Paluois/Palonen 3 And: Hulckoin mh 2 Hulkkonen
B: Dawid Larsson 1 Hulkkonen
Weijala/Veijala 2 Petter Weijalain mh 2 Veijalainen
Kaskis/Kaskii 4 Johan Rotzalain mh 2 Ruotsalainen
S: Hans Johansson 1 Ruotsalainen
B:r Matz Johansson 1 Ruotsalainen
Håttila/Hottila 2 Johan Hottein mh 2 Hottinen
Håttila/Vehmaa 4 Johan Pöndin 1 Pöntinen
D: Matz Peersson 1
d: Lars Peersson 1
D: Hans Sorioins E: 1 Sorjonen
5 Past: Dn Sigfrid: Gustavj Porthanus
d: Lodwijk Rimpj mh 2 Rimppi
D: Pessoin 1 Pesonen
Matz Eskelsson mh 2 Härkönen
Pättilä/Pätylä 3 Michel Komil: mh 2 Kemiläinen
D: Sigfredz Enkia 1 Holopainen
Kangais/Kangas 4 Matz Rimpin mh 2 Rimppi
D: Mårten Hämel: 1 Hämäläinen
d: Lars Oinoin 1 Oinonen
Järfwenpä/Järvenpää 3 Capit: Aichmollers h:n Achtmöller
dotter Maria 1 Achtmöller
d: Rassmus Anderss: 1
Feltweb: Hend: Bruns hustru 1
Patela/Paatela 4 Hindrich Uckoin 1 Ukkonen
B: Olof Thomasson mh 2 Ukkonen
D: Matz Michelsson 1
Warpaisenranda/Varparanta 1 Hindrich Hiskins E:a 1 Kiiskinen
Låukiala/Laukkala 2 Peer Pärnoin mh 2 Pärnänen
Härkälä 5 Hans Härkein 1 Härkönen
B:r Petter med h: 2 Härkönen
D: Olof Peersson mh 2 Härkönen
Pettilä/Pätylä 2 Johan Remexin mh 2
Weijala/Veijala 5 Hindrich Weijalain mh 2 Veijalainen
B: Sigfred Petersson mh 2 Veijalainen
Annj Hyfwein 1 Hyvönen
Håttila/Hottila 1 Michel Keinlain mh 1 Kemiläinen
Summala 3 Johan Wätäins E: 1 Väätäinen
St:S: Thomas Matss: mh 2 Rautiainen
Härkälänemj/Härkälänniemi 2 Gabriel Muttulain mh 2 Muttulainen
Lohmala/Luomala 4 Grels Lohmain mh 2 Luomanen
Son Grels 1 Luomanen
Lohmala/Mäköis Eskel Kämilein 1 Kemiläinen
Mäkiöis/Mäköis 6 Staffan Kemiläin mh 2 Kemiläinen
B:r Petter Eskelsson 1 Kemiläinen
B:r Lars Eskelsson 1 Kemiläinen
Drag: Petter Matsson 1
dotter Sussanna 1 Kemiläinen
2 H:M: Christer Käriein mh 2 Kääriäinen
Hietajerfwj/Hietajärvi 5 Nils Kettuin mh 2 Kettunen
B:r Johan med h: 2 Kettunen
d: Anders Ollsson 1
Pajusalmj/Pajusalmi 2 Simon Heinoin mh 2 Heinonen
Haikarala/Haikarila 5 Matz Teifwain mh 2 Teivainen
B:r Jöns Olufsson 1 Teivainen
d: Matz Oikarin 1 Oikarinen
Pijga Caisa 1
Ollikala/Ollikkala 3 Petter Andersson mh 2 Hulkkonen
D: B: Johan Andersson 1 Hulkkonen

Sivu 848A (aukeaman 848 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 4 Anders Ihalain mh 2 Ihalainen
dreng Anders 1
Pijga Sussanna 1
5 Lars Kiskin med h: 2 Kiiskinen
D: Michel Mårtenss: mh 2
Johan Kiskins E:a 1 Kiiskinen
4 Olof Hännin mh 2 Hamunen
B: Anders Ollsson mh 2 Hamunen
4 Oluf Turakain mh 2 Turakainen
B:r Lars Ollsson 1 Turakainen
D: Hind: Ollsson 1 Turakainen
4 Erich Nulpoin mh 2 Nulpponen
D: Johan Larsson 1
Son 1
Näringh/Näärinki 3 Oluf Isaksson mh 2 Venäläinen
Isak Isakss:s h: 1 Venäläinen
3 Petter Wihawain 1 Vihavainen
D: Isack Wijsain 1 Viisanen
d: Påhl Pennain 1 Pennanen
Näringh/Kaskii 4 Peer Wasarain mh 2 Vasara
B:r Matz Anderss: mh 2 Vasara
Tirinmäkj/Tyrynmäki 5 Petter Kaipain mh 2 Kaipainen
Lars Påhlsson mh 2 Kaipainen
B:r Petter Påhlsson 1 Kaipainen
Summala 3 Johan Pardain 1 Partanen
B:r Jören Thomasson 1 Partanen
Mohr 1
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Olof Kilkj 1 Kilkki
Pohios/Pohjois 2 Lars Kuckoin mh 2 Kukkonen
Soiniemj/Soiniemi 4 Lars Sårja mh 2 Sorjonen
St:S: Christer Kuckoin mh 2 Kukkonen
Randois/Rantuu 2 Matz Härkein mh 2 Härkönen
Marala/Maarala 2 Matz Marain mh 2 Maaranen
Koikala/Koikkala 2 Påhl Längä mh 2 Länkinen
Aufwila/Auvila 4 Matz Aufwin mh 2 Auvinen
d: Thomas Casperss: mh 2 Laamanen
Ollikala/Ollikkala 2 Staffan Pasain mh 2 Pasanen
Hatzoila/Hatsola 2 Matz Räisäin mh 2 Räsänen
4 Michel Mustoin mh 2 Mustonen
B: Lars Thomass: mh 2 Mustonen
Näringh/Näärinki 2 Petter Muikos hust: 1 Muikkunen
Teifuala/Teivaa 2 Anders Teifwain 1 Teivainen
B:r Oloff 1 Teivainen
Maifwala/Maivala 3 Abram Cossmans E:a 1 Kuosmanen
Michel Halloin mh 2 Halonen
Murdois/Murtois 2 Peer Hämelein mh 2 Hämäläinen
Lehikola/Lehikkola 2 Anders Bengtin mh 2 Penttinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 Lars Hämelein mh 2 Hämäläinen
Tuhkala 2 Nils Hämelein mh 2 Hämäläinen
Hötenby/Hyötyy 3 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
dotter S: Påhl Larss 1
Karkiama/Karkeamaa 3 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Påhl 1 Pöyhönen
4 Påhl Ropoin mh 2 Roponen
B:r And: Matsson mh 2 Roponen
Worenma/Vuorenmaa 2 Johan Caupinen mh 2 Kauppinen
Männimäkj/Männynmäki 3 Johan Ryhäin mh 2 Ryhänen
d: Lars Kuhoin 1
Wechmais/Vehmaa 2 Hind: Jakoins h: 1 Jakonen
Johan Ochtoin 1 Ohtonen
Immoila/Immola 3 Johan Rångain 1 Ronkainen
B:r Petter med hust: 2 Ronkainen
1 H:M: Thomas Thomasson 1
Pohiois/Pohjois 2 Staffan Hennin mh 2 Hänninen
Maifwala/Maivala 5 Nils Heilain mh 2 Heilanen
Son Frantz mh 2 Heilanen
Son Nils 1 Heilanen
4 Peer Haikarain mh 2 Haikarinen
B:r Jonas hustru 1 Haikarinen
B:r Lars 1 Haikarinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais/Vehmaa 2 Matz Mardikain mh 2 Martikainen

Sivu 848B (aukeaman 848 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais/Vehmaa 2 Petter Westerin mh 2 Vesterinen
Kangais/Kangas 4 Lars Immoin mh 2 Immonen
Son Petter 1 Immonen
B:r Michel Peersson 1 Immonen
3 Lars Bertelsson 1 Muttilainen
Johan Larsson mh 2 Muttilainen
Suurniemj/Suurniemi 2 Påhl Rimpj mh 2 Rimppi
Härkälä 4 Petter Halloin mh 2 Halonen
S: Bengt Peersson mh 2 Halonen
Håttila/Hottila 3 Elias Hindersson mh 2 Hottinen
B:r Simon 1 Hottinen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 2 Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
Kaskintaipal/Kasintaipale 2 Johan Lautiain mh 2 Lautiainen
Pohiois/Pohjois 5 Hind: Ikoin mh 2 Ikonen
Son Lars mh 2 Ikonen
P: Anna Frantzd:r 1
3 Oluf Wachwain mh 2 Vahvanen
Pijga 1
Mäkiöis/Mäköis 3 Mårten Oinoin mh 2 Oinonen
Son Mårten 1 Oinonen
2 Påhl Condia mh 2 Kontiainen
Hietajerfwj/Hietajärvi 2 Lars Puhakain mh 2 Puhakainen
1 Oluf Kettuin 1 Kettunen
Hietajerfwj/Rantuu 3 Christer Limatain mh 2 Liimatainen
B:r Hindrich 1 Liimatainen
Haloila/Halola 3 Lars Haloin mh 2 Halonen
B:r Abrahams h: 1 Halonen
Haloila/Haikarila 4 Simon Haikarainen mh 2 Haikarinen
B:r Hindrich mh 2 Haikarinen
2 H:M: And: Heinoin mh 2 Heinonen
Koo 1
2 Jören Härköin mh 2 Härkönen
2 H:M: Påhl Marain mh 2 Maaranen
Koor 2 st:
Heinola 3 Lars Heinoin 1 Heinonen
B:r Johan Larss: mh 2 Heinonen
2 Christer Nilsson mh 2 Nissinen
Hatzoila/Hatsola 3 Oluf Tulska mh 2 Tolska
Näringh/Näärinki 3 Philpus Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Jöns Hämeläins E: 1 Hämäläinen
2 Bengt Hauska mh 2 Hauska
Maifwala/Maivala 2 Påhl Jufwoin mh 2 Jusseroinen
Remojerfwj/Remojärvi 2 Petter Jacobsson mh 2 Paavilainen
Karkiama/Karkeamaa 3 Bengt Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Oluf 1 Heinonen
Narila 4 Anders Putkin mh 2 Putkonen
B:r Matz Matss: mh 2 Putkonen
Hötyis/Hyötyy 4 Abram Hötylein mh 2 Hyötyläinen
B:r Petter Hötylein mh 2 Hyötyläinen
Länssmans hemman
Kaihumäkj/Kaihunmäki 3 Michel Pasain mh 2 Pasanen
B:r Petter Larsson 1 Pasanen
Pylkälä/Pylkkälä 3 Lars Pylkäin mh 2 Pylkkänen
B:rS: Eskell mh 2 Pylkkänen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wälb: Erich Lillieskiöldz
Pöhwis/Pohjois 3 Peer Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:r Michel 1 Hämäläinen
2 Anders Råckain mh 2 Rokkanen
Baranoffin läänitys
Pitkälahti 3 Peer Nuppoin 1 Noponen
S: Matz Pettersson mh 2 Noponen
3 Petter Pitkein 1 Pietikäinen
Son Petter mh 2 Pietikäinen
2 Matz Pitkein mh 2 Pietikäinen
3 Petter Wänäin mh 2 Väänänen
B: Hans 1 Väänänen
2 Johan Silain mh 2 Seilonen
2 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
3 Petter Haloin 1 Halonen
B:r Påhl med h: 2 Halonen
Bönder
Yliwesj/Ylivesi 2 Måns Pasain mh 2 Pasanen

Sivu 849A (aukeaman 849 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yliwesj/Ylivesi 5 Påhl Harmain 1 Harmainen
Matz Harmain mh 2 Harmainen
Måg Matz mh 2 Laurikainen
2 Påhl Heilain mh 2 Heilanen
2 Anders Parkinen mh 2 Parkkinen
2 Jacob Lijmatain mh 2 Liimatainen
2 Nils Heijlain mh 2 Heilanen
2 Eskell Korhoins h 1 Korhonen
Anders Korhoins E: 1 Korhonen
2 Jören Korhoin mh 2 Korhonen
1 Lars Kittuin 1 Kitunen
Rokola/Ruokola 2 Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
4 Lars Rokolain mh 2 Ruokolainen
Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
3 Lars Hansson Rokolain 1 Ruokolainen
B: Anders mh 2 Ruokolainen
5 Hans Mondoin mh 2 Montonen
Christer Mondoin 1 Montonen
S: Anders mh 2 Montonen
Pulkila/Pulkkila 2 Bengt Pulkin mh 2 Pulkkinen
2 Jacob Pulkin mh 2 Pulkkinen
3 Bengt Pulkin mh 2 Pulkkinen
B:r Anders Pulkin 1 Pulkkinen
Koikala/Koikkala 2 Michel Nuppoin mh 2 Noponen
Mattila 1 Thomas Simonsson 1
Marala/Maarala 2 Peer Marain mh 2 Maaranen
Sahl: Jacob Nazakens
Ahola 2 Olof Smed mh 2 Laitinen
2 Staffan Laitin mh 2 Laitinen
2 Eskell Pulkin 1 Pulkkinen
Randois/Rantuu 4 Petter Härkein mh 2 Härkönen
Simon Härkein mh 2 Härkönen
2 Oluf Thomasson med hustru 2
Läskälä/Leskelä 4 Erich Leskin mh 2 Leskinen
B:r Petter Johansson med hustru 2 Leskinen
3 Johan Andersson mh 2 Leskinen
B:r Petter Andersson 1 Leskinen
2 Påhl Leskin mh 2 Leskinen
Mietula/Miettula 4 Petter Rokolain mh 2 Ruokolainen
Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
Härkälä 2 Johan Härkein mh 2 Härkönen
Lefwola/Lievola 2 Petter Lijkain mh 2 Liikanen
5 Lars Hamuin mh 2 Hamunen
Olof Påhlssons E:a 1 Lievonen
Anders Andersson Leskin med h: 2 Leskinen
2 Anders Leskin mh 2 Leskinen
2 Påhl Påhlsson Leskin med hustru 2 Leskinen
Såpala/Sopala 2 Hindrich Sopain mh 2 Sopanen
2 Johan Sopain mh 2 Sopanen
Räisälä/Rasala 2 Petter Räisäin mh 2 Rasanen
Laukala/Laukkala 2 Jacob Limatain mh 2 Liimatainen
3 Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
Son Påfwell 1 Mustonen
Jåckela/Jokela 4 Michel Hämel: mh 2 Hämäläinen
Simon Larsson mh 2
Wijsala/Viisala 4 Ifwar Vicentzisson mh 2 Leskinen
B:r Anders Wijsasson med hustru 2 Leskinen
vide 853

Sivu 853B (aukeaman 853 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lipsala 4 Peer Såpain mh 2 Sopanen
Sw: Grels Lipsain mh 2 Lipsanen
Öfwerst: Wälb: Class Baranofz Frälsse
Pitkälax/Pitkälahti 2 Simon Inginen mh 2 Inkinen
2 Petter Peckin mh 2 Pietikäinen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 7 Vice Pastor H:r Fredrich mh 2 Sveconius
d: Johan Lefwoin med h: 2 Lievonen
d: Johan Lehikoin med h: 2 Lehikoinen
D: Matz Peersson 1
Capellans Bohl
Worenma/Vuorenmaa 2 Johan Caipain mh 2 Kaipainen
-- 2 Klåckare Johan Larsson mh 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16791682

© Maija-Liisa Laaso 2023