AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1688 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1688

Sivu 1353B (aukeaman 1353 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 6 Peher Jönss Aniain mh 2 Aniainen
S. Laars 1 Aniainen
S. Hindrich 1 Aniainen
S. Johan 1 Aniainen
Rytt h 1
6 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B. Anders 1 Turakainen
Johan Christerss 1 Turakainen
Rytt h 1
d Mattz Thomass 1
Wähmais/Vehmaa 2 Laars Lamoin mh 2 Laamanen
Pouckala/Poikola 5 Anders Pijck mh 2 Piikki
B. Johan mh 2 Piikki
Rytt h 1
Kettula 2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
Jerfwenpä/Järvenpää 2 Capten Ahmoler h. Achtmöller
S Erich 1 Achtmöller
Rytt hustru 1
4 Isach Mutulain mh 2 Muttulainen
d Christer 1
Rytt hustru 1
Jerfwenpä/Taipale 2 Anders Taipal: 1 Taipalinen
S. Anders 1 Taipalinen
Surniemj/Suurniemi 3 Erich Tirroin 1 Tirronen
B.S. Johan 1 Tirronen
7 Johan Rångain 1 Ronkainen
B Markus 1 Ronkainen
B. Peher mh 2 Ronkainen
d. Påhl Karkoin mh 2 Kärkkäinen
Rytt h 1
3 Thomas Axellss mh 2 Kärkkäinen
Rytt hustru 1
Rångala/Ronkala 3 Mattz Kanckuin 1 Kankkunen
S. Mattz mh 2 Kankkunen
2 Påhl Danielss mh 2 Outinen 6
4 Hend. Rångain mh 2 Ronkainen
B. Arfwe 1 Ronkainen
Rytt h 1
Laukala/Laukkala 7 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
d. Johan 1 Laukkanen
d. Arfwe 1
Peher 1
d Hermonius mh 2 Laukkanen
Härkälä 5 Hemming Herkäin mh 2 Härkönen
Rytt h 1
d. And. Fläsk mh 2
Kijskiläby/Kiiskilä 5 Erich Bertelsson 1 Kiiskinen
S. Johan 1 Kiiskinen
d. Peher Afwien mh 2 Auvinen
Rytt hustru 1
Kaskis/Kaskii 3 Olof Kiskin h. 1 Kiiskinen
B Nillss mh 2 Kiiskinen
Härckenemj/Härkälänniemi 7 And. Mattsson mh 2 Härkönen
BS. Johan 1 Härkönen
Syster Anna 1 Härkönen
d. Laars Camin mh 2 Kammonen
Rytt h 1
4 Erich Mårthenss mh 2 Rimppi?
d Anders Olofss 1
Rytt hustru 1
Mattila 3 Johan Arfwedss mh 2
Rytt hustru 1
Lautiaby/Lauteala 4 Samuel Påhlsson h 1 Lautiainen
Elias Laitin mh 2 Lautiainen
d. Olof Hassuein 1 Hatsonen

Sivu 1354A (aukeaman 1354 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Purhoila/Purhola 3 Laars Larss Kilkj mh 2 Kilkki
Rytt hustru 1
7 And. Kottroin mh 2 Kotro
S. Anders 1 Kotro
St dåtter 1
Rytt hustru 1
B.M Thomas Radik mh 2
Kiskilenemij/Kiiskilänniemi 6 Mårten Erichss 1 Kiiskinen
S Staffan mh 2 Kiiskinen
d. Olof mh 2
Rytt hustru 1
Mäkiös/Mäköis 5 And. Arfwedss 1 Auvinen
S. Peher mh 2 Auvinen
d Johan Capiain mh 2 Kaipainen
Kaislajerwes/Kaislajärvi 5 Lars Härkein 1 Härkönen
S Lars mh 2 Härkönen
S Johan mh 2 Härkönen
d Påhl Kaipain 1 Kaipainen
Randois/Rantuu 4 Thoms Narain mh 2 Narinen
d Hendrich Kyllin 1 Kyllönen
Rytt hustru 1
Marala/Maarala 6 Måns Påhlss 1 Maaranen
S. Erich mh 2 Maaranen
B. Peher mh 2 Maaranen
Rytt h 1
Worilax/Vuorilahti 6 Påll Bengtin mh 2 Penttinen
B. Mårten 1 Penttinen
Rytt h 1
H.M. Johan Wahwain mh 2 Vahvanen
8 Staffan Tackoin 1 Tarkiainen
B. Mattz mh 2 Tarkiainen
B. Peher mh 2 Tarkiainen
B. Anders mh 2 Tarkiainen
Rytt h 1
Aufwila/Auvila 4 Michell Thomass mh 2 Auvinen
d. Thomas Lamain 1 Laamanen
Rytt h 1
7 Olof Anderss mh 2 Auvinen
B. Anders mh 2 Auvinen
Rytt h 1
d. Lars Hemel: mh 2 Hämäläinen
Ollickala/Auvila 4 Michell Afwoin mh 2 Auvinen
d. Giösta mh 2
Ollickala/Ollikkala 4 And. Nulpoin mh 2 Nulpponen
B. Erich mh 2 Nulpponen
Näring/Näärinki 6 Cosman Tarkiain mh 2 Tarkiainen
St.S. Laars mh 2
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
7 Påhl Mullj mh 2 Mulli
And. Peherss mh 2 Mulli
d. Johan Lanain mh 2
Rytt h 1
Turakala/Turakkala 6 Peher Turakain mh 2 Turakainen
B.S. Anders mh 2 Turakainen
B.M. Olof 1
Rytt hustru 1
Naiwala/Maivala 6 Erich Lambin mh 2 Lampinen
M. Påhl mh 2 Pekurinen
d. Lars mh 2 Hämäläinen
6 Rasmus Condin 1 Kontiainen
B. Anders mh 2 Kontiainen
B. Brussius mh 2 Kontiainen
Rytt h 1
Murdois/Murtois 2 Carll Horkein mh 2 Härkönen
Kosmala/Kuosmala 6 Hackon Månsson 1 Kuosmanen
B Olof 1 Kuosmanen
d. Johan 1
B.M. Joran Jacobss 1
Rytt h 1

Sivu 1354B (aukeaman 1354 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kosmala/Lehikkola 5 Johan Leckoin mh 2 Lehikoinen
d Johan Pross mh 2 70
Rytt h 1
Ingila/Inkilä 8 Aron Matts. mh 2
B. Mattz 1
d. Hendrich Mats. mh 2
d. Johan Peckerin mh 2 Pekurinen
Rytt h 1
Ingila/Knuutilanmäki 5 Mattz Olikain mh 2 Ollikainen
B. Peher mh 2 Ollikainen
Rytt h 1
Ingila/Knuutila 4 Påhl Pehrss Hyttiain 1 Hyytiäinen
S. Påhl 1 Hyytiäinen
d Peher Hyrfwin mh 2 Hirvonen
Remojerf/Remojärvi 6 Peher Pehrss Martikain 1 Martikainen
B Mattz 1 Martikainen
B Erich 1 Martikainen
d Mattz mh 2 Tuhkalainen
Rytt h 1
5 Hendrich Remoin mh 2 Remonen
S. Poll mh 2 Remonen
Rytt h 1
Remojerf/Pekurila 6 Jacob Peckerin mh 2 Pekurinen
B. Påhl mh 2 Pekurinen
B. Hindrich mh 2 Pekurinen
Kilpoila/Kilpola 4 Påhl Hyttiain mh 2 Hyytiäinen
B. Joran 1 Hyytiäinen
Rytt h 1
2 Corp: Skadwitz h 1 Schadevitz
Rytt hustru 1
Hyttisby/Hyötyy 4 Anders Hötyläin mh 2 Hyötyläinen
B. Sigfred 1 Hyötyläinen
Rytt h 1
Karkiamäkj/Karkeamaa 1 Nillss Nilsson Keckos 1 Kiukas
Wuremma/Vuorenmaa 5 Michell Läfwoin mh 2 Lievonen
Matz Hyrfwin mh 2 Hirvonen
Rytt h 1
Kilpoila/Kilpola 5 Carll Skadwitz mh 2 Schadevitz
d. John Hendss 1
d. Jochan Ingein 1 Inkinen
Rytt h 1
Kangais/Kangas 2 Matz Mats. Åhoin mh 2 Ahonen
Patila/Paatela 5 Peher Hanss Turin 1 Tirronen
S. Mattz mh 2 Tirronen
S. Hans mh 2 Tirronen
Kaskis/Kaskii 5 Michell Halloin 1 Halonen
B Peher mh 2 Halonen
BS. Laars mh 2 Halonen
Kaskis/Kiiskilänniemi 4 Påhl Kupsa mh 2 Kupsa
B Hed. Kupssa mh 2 Kupsa
Kaskis/Haikarila 3 Johan Rokoin 1 Roikonen
B Peher mh 2 Roikonen
Aufwila/Auvila 2 Hend. Huttuin 1 Huttunen
B. Peher 1 Huttunen
Tufwala/Teivaa 4 Nillss Teifwain mh 2 Teivainen
Bror Son Mattz medh hustru 2 Teivainen
8 Michell Teifwain 1 Teivainen
S. Johan mh 2 Teivainen
S. Staffan mh 2 Teivainen
B. Michell mh 2 Teivainen
B. Erich 1 Teivainen
Ollikala/Ollikkala 4 Olof Pedikoin mh 2 Pietikäinen
B Christer 1 Pietikäinen

Sivu 1355A (aukeaman 1355 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala B. Lars Jöransson 1 Pietikäinen
1 Soldatz hustru 1
Muchwala/Maivala 5 Olof Olofss Hänin mh 2 Hänninen
B. Peher mh 2 Hänninen
B. Cnuth 1 Hänninen
1 Soldatz hustru 1
3 Laars Hockunn 1
S Anders mh 2
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 7 Cnuth Hemel: mh 2 Hämäläinen
B. Johan mh 2 Hämäläinen
d Jöran mh 2 Hämäläinen
d Mattz Hyttin 1 Hyytiäinen
Soinemj/Soiniemi 4 Mårten Ottin mh 2 Outinen
B. Peher mh 2 Outinen
Wuorenma/Vuorenmaa 2 Erich Hanss Kockel: 2 Kekäläinen
Kosmala/Kuosmala 2 Peher Herkein mh 2 Härkönen
Wehmais/Vehmaa 5 Herman Rosenhåfs h. Rosenau
d Mattz Kaipain mh 2 Kaipainen
Rytt h 1
d Hend. Eskelss mh 2
Wehmais/Näärinki 3 Olof Wennel: mh 2 Venäläinen
B. Johans E:a 1 Venäläinen
Wehmais/Vehmaa 3 Påhl Herkein mh 2 Härkönen
B. Anders mh 2 Härkönen
4 Johan Pöndin mh 2 Pöntinen
d Michel Nosioin mh 2 Nousiainen
4 Cap: H:r Fridrich med sin hustru 2 Sveconius
d Nills Kondoin mh 2 Kontiainen
Pällila/Pätylä 3 Michell Keinol: Kemiläinen
B. Thomas mh 2 Kemiläinen
Pällila/Kangas 2 Matz Peherss Rijnpin mh 2 Rimppi
Pattilla/Paatela 4 Hind Uckoin mh 2 Ukkonen
B. Olof mh 2 Ukkonen
Härkalamäkj/Härkälä 6 Hans Horkoin 1 Härkönen
B. Peher mh 2 Härkönen
B. Olof 1 Härkönen
B. Anders mh 2 Härkönen
4 And Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B. Dawid mh 2 Hulkkonen
2 And Ilfwoin mh 2 Ilvonen
Weijala/Veijala 6 Hind Wejal: h 1 Veijalainen
B. Sigfred mh 2 Veijalainen
B. Peher mh 2 Veijalainen
Rytt h 1
Håttilla/Hottila 4 Nills Kemilein mh 2 Kemiläinen
B. Michell mh 2 Kemiläinen
Summala 3 Johan Weteins E:a 1 Väätäinen
St.S Thomas mh 2 Rautiainen
Lohmala/Luomala 5 Grelss Lochonien 1 Luomanen
S. Christer mh 2 Luomanen
d. Brusius 1
S. Jacob 1 Luomanen 41
Mäkiös/Mäköis 4 Staffan Kemel: mh 2 Kemiläinen
B. Laars mh 2 Kemiläinen
Hietajerf/Hietajärvi 5 Olof Kettuin 1 Kettunen
Rytt hustru 1
B. Nills 1 Kettunen
B. Johan mh 2 Kettunen

Sivu 1355B (aukeaman 1355 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hietajerf/Hietajärvi 2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
Pajusalmij/Pajusalmi 2 Simon Henien mh 2 Heinonen
1 Soldatz h 1
Pajusalmij/Haikarila 2 Mattz Teifwain 1 Teivainen
B. Jöns Olofss 1 Teivainen
Ollikala/Ollikkala 3 Arfwed Ihalain mh 2 Ihalainen
d. Anders
5 Lars Kiskin 1 Kiiskinen
B. Mattz mh 2 Kiiskinen
Gabrill mh 2 Muttulainen?
2 Jacob Olofss mh 2 Hamunen
1 Soldatz h 1
Naringe/Näärinki 3 Olof Turakain mh 2 Turakainen
B Laars 1 Turakainen
Ollikala/Ollikkala 3 Erich Andss Nulp 1 Nulpponen
S. Anders mh 2 Nulpponen
Näringh/Näärinki 3 Peher Wihawain 1 Vihavainen
M. Laars mh 2
Maifwala/Maivala 5 Staffan Tarkain mh 2 Tarkiainen
B. Hindrich mh 2 Tarkiainen
B.M: Mattz 1
Luchkol:/Lehikkola 6 Matz Lockain mh 2 Lehikoinen
B. Peher mh 2 Lehikoinen
B.M Mattz mh 2
Tuckola/Tuhkala 2 Peher Mässoin mh 2 Messo
3 Påhl Wöroin 1 Väänänen
B. Peher mh 2 Väänänen
2 Laars Keprain mh 2 Kiprinen
Remojerf:/Remojärvi 2 Hind. Hemel: mh 2 Hämäläinen
2 Johan Johansson Piroin mh 2 Pirinen
Talfwal/Teivaa 4 Hindrich Längen mh 2 Länkinen
d Hindrich mh 2 Asilainen?
Karkma/Karkeamaa 3 Olof Hurskain 1 Hurskainen
B. Påhl mh 2 Hurskainen
Woremma/Vuorenmaa 5 LändzM Hindrich Lijlijus mh 2 Lilius
d. Christer 1
d. Peher 1
d. Johan Heml: 1 Hämäläinen
3 Peher Larss: mh 2 Pekurinen
Soldatz h 1
2 And Harain mh 2 Hamunen
2 Aron Wänein mh 2 Väänänen
Narila 4 Thomas Porjoin mh 2 Paunonen
B Mattz mh 2 Paunonen
Hännilä 3 Hardwik Henin mh 2 Hänninen
Michell Christerss h 1 Hänninen
Hietajerf:/Hietajärvi 4 Lars Puhakain mh 2 Puhakainen
B Mattz mh 2 Puhakainen
1 Soldatz h 1
Kaihunmäkj/Kaihunmäki 2 Lars Mardikain mh 2 Martikainen
4 And Michelsson mh 2 Kontiainen
B. Laars Condiain mh 2 Kontiainen
Kettula 3 Olof Hyfwoin mh 2 Hyvönen
B. Mattz 1 Hyvönen
Kettula/Kangas 3 Lars Karipain mh 2 Kaipainen
S. Johan 1 Kaipainen
Taipal/Taipale 1 Corp: Asikain h 1 Asikainen
Rångala/Ronkala 2 Erich Kernierin mh 2
Laukala/Laukkala 5 Olof Pöreinen mh 2 Pärnänen
B. Mattz mh 2 Pärnänen

Sivu 1356A (aukeaman 1356 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukala/Laukkala BS. Påhl 1 Pärnänen
1 Soldatz h 1
Kaskis/Kaskii 4 Hans Johanss. mh 2 Ruotsalainen
B. Mattz mh 2 Ruotsalainen
Håttila/Hottila 2 Johan Hottlain mh 2 Hottinen
Särkjerfwi/Kaskii 3 Peher Wäserin mh 2 Vasara
B. Anders 1 Vasara
Tirmmäkj/Tyrynmäki 7 Peher Kaipain mh 2 Kaipainen
B. Laars 1 Kaipainen
B. Peher mh 2 Kaipainen
d. Michell mh 2
1 Soldatz h 1
Summala 4 Johan Pardain mh 2 Partanen
B. Jöran 1 Partanen
d. Laars 1
Summala/Kiiskilänniemi 8 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S. Mattz mh 2 Kiiskinen
d. Mattz mh 2
d. And. mh 2
Pohias/Pohjois 2 Nills Kuckoin mh 2 Kukkonen
Soiniemi 4 Christer Luckoin mh 2 Kukkonen
M. Johan mh 2
Randois/Rantuu 2 Mattz Härckoin mh 2 Härkönen
Marala/Maarala 3 Mattz Marain 1 Maaranen
S. Michell mh 2 Maaranen
Marala/Koikkala 2 Påhl Länga mh 2 Länkinen
2 Johan Andss Wesel: mh 2 Viisalainen
Marala/Auvila 2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
Ollickala/Ollikkala 4 Staffan Passoin mh 2 Pasanen
BS. Johan mh 2 Pasanen
Hatzola/Hatsola 1 Peher Rässain 1 Räisänen
1 Soldatz h 1
2 Michell Mustoin mh 2 Mustonen
3 Lars Mustoin mh 2 Mustonen
S Michell 1 Mustonen
Näring/Näärinki 2 Peher Muckoin mh 2 Muikkunen
Näring/Teivaa 2 And. Taifwain 1 Teivainen
S. Olof 1 Teivainen
Maifwiala/Maivala 2 Påhl Kustin mh 2 Keistinen
Murdois/Murtois 2 Peher Hemel: mh 2 Hämäläinen
Lehikola/Lehikkola 3 And Bengtss. h 1 Penttinen
S. Peher mh 2 Penttinen
Knutilamäckj/Knuutilanmäki 2 Lars Hamalain 1 Hämäläinen
Johan Larsson 1 Hämäläinen
1 Soldatz h 1
1 Johan Johanss Pulkons E:a 1 Pulkkinen
Tuchkalla/Tuhkala 1 Anders Hemeln: 1 Hämäläinen
Hyötyis/Hyötyy 2 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
Hyötyis/Karkeamaa 4 Eskell Pöhin mh 2 Pöyhönen
S. Anders mh 2 Pöyhönen
3 Påhl Ropoin mh 2 Roponen
B. Anders h 1 Roponen
Wuorema/Vuorenmaa 2 And. Pajwolain mh 2 Paavilainen
3 Johan Kauppin mh 2 Kauppinen
B. Mårten 1 Kauppinen
2 Laars Pölkoin mh 2 Pylkkänen
Wähmais/Vehmaa 2 Hind Tarckain mh 2 Tarkiainen
Imoilla/Immola 2 Laars Lamoin mh 2 Laamanen
Pohiois/Pohjois 3 Staffan Hännin mh 2 Hänninen
S. Ditto 1 Hänninen
Maiwala/Maivala 6 Nills Hejlain mh 2 Heilanen
S. Frans mh 2 Heilanen
S. Nillss mh 2 Heilanen
6 Peher Hindrichss 1 Haikarinen
B. Johan mh 2 Haikarinen

Sivu 1356B (aukeaman 1356 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maiwala/Maivala B. Laars mh 2 Haikarinen
Rytt hustru 1
Randois/Rantuu 2 Laars Åinoin mh 2 Oinonen
Wahmas/Vehmaa 4 Peher Wästerin 1 Vesterinen
S. Mattz 1 Vesterinen
BS. Peher mh 2 Vesterinen
Kangais/Kangas 4 Peher Imoin mh 2 Immonen
B. Michell mh 2 Immonen
4 Laars Bertelss mh 2 Muttilainen
S. Johan mh 2 Muttilainen
Surinemj/Suurniemi 2 Påhl Rimpi mh 2 Rimppi
Härkala/Härkälä 2 Peher Pehersson 1 Halonen
Bengdt Peherss 1 Halonen
Håttila/Hottila 2 Esaias Hindss mh 2 Hottinen
Kasintap/Kasintaipale 2 Johan Laitain mh 2 Lautiainen
Pohiois/Pohjois 3 Laars Ickoin mh 2 Ikonen
B. Peher 1 Ikonen
2 Johan Wahwain mh 2 Vahvanen
Mäkios/Mäköis 3 Mårten Åinoin mh 2 Oinonen
B. Laars 1 Oinonen
1 Soldatz h 1
4 Grelss Kiskin mh 2 Kiiskinen
BM. Olof 1
d. Gregorius 1
Randais/Rantuu 2 Christer Lemater mh 2 Liimatainen
1 Soldatz h 1
Haikarala/Haikarila 7 Simon Horkein 1 Haikarinen
B. Hindrich mh 2 Haikarinen
B. Joren 1 Haikarinen
B.M. Peher Pulkoin mh 2 Pulkkinen
B.S. Joren Johanss 1 Haikarinen
1 Soldatz h 1
3 Jöran Harkin mh 2 Härkönen
S. Hendrich 1 Härkönen
Heinola 4 Laars Hemoin mh 2 Heinonen
B. Johan mh 2 Heinonen
4 Christer Nillss mh 2 Nissinen
S. Olof mh 2
Hatzoila/Hatsola 4 Olof Tolska mh 2 Tolska
B. Johan 1 Tolska
Hatzoila/Murtois Munst.sk. Carstenius h 1 Karsten
Murdois/Murtois 2 Lanb: Murdoin mh 2 Murtonen
Näringe/Näärinki 2 Bengt Hanss. mh 2 Hauska
Maiwala/Maivala 2 Påhl Juseroin mh 2 Jusseroinen
Remojerf/Remojärvi 2 Peher Jacobss mh 2 Paavilainen
Karkma/Karkeamaa 4 Eskell Päroin mh 2 Pöyhönen
B. Olof mh 2 Pöyhönen
Harkerl:/Haikarila? 2 Johan Larsson mh 2
Narila 4 And Pulkoin mh 2 Putkonen
B. Mattz mh 2 Putkonen
Kjlplaby/Kilpola 2 Sigfred Ingein mh 2 Inkinen
Hatjis/Hyötyy 2 Abram Hötylein mh 2 Hyötyläinen
Kanhemekj/Kaihunmäki 3 Simon Ernhss 1
Peher Pasoin mh 2 Pasanen
Pylckela/Pylkkälä 2 Eskell Christerss mh 2 Pylkkänen
Hackarale/Pohjois Rytt.m. Lijlingskyld Torpare Lilliesköld
2 Peher Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 And Sockain mh 2 Säkkinen
B. Mårten mh 2 Säkkinen

Sivu 1357A (aukeaman 1357 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hackarale/Pohjois 2 And. Rockain mh 2 Rokkanen
2 Laars Pöckoin mh 2
Matila/Mattila 3 Mattz Uckoin 1 Ukkonen
S. Mattz 1 Ukkonen
S. Olof 1 Ukkonen
Hetajef:/Hietajärvi 2 Peher Loockoin mh 2 Luukkonen
2 Peher Kiskin mh 2 Kiiskinen
3 Johan Pohlss mh 2 Marttinen
B. Anders 1 Marttinen 12
Marala/Maarala 7 Peher Marain mh 2 Maaranen
B. Jacob 1 Maaranen
B. Johan mh 2 Maaranen
B. Laars 1 Maaranen
Soldatz 1
Ilamäkj/Illainmäki 3 Christer Lamoin 1 Laamanen
Laars Martin mh 2 Marttinen
3 Staffan Halloin mh 2 Halonen
Bror Anders 1 Halonen

Wälborne Fruu Cattrina Nödingz Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Randois/Rantuu 4 Simon Härkein mh 2 Härkönen
d. Johan Peherss mh 2
2 Johan Johanss Huttuin mh 2 Huttunen
Leskelä 3 Erich Läskin h 1 Leskinen
B. Peher mh 2 Leskinen
3 Johan Ackmolder mh 2 Achtmöller
B.M. Peher hy 1
3 Johan Andss E:a 1 Leskinen
B. Peher mh 2 Leskinen
Liefwola/Lievola 1 Påhl Hindrichsson Läskinen 1 Leskinen
Ahilla/Ahola 2 Olof Latin mh 2 Laitinen
Methulla/Miettula 2 And: Rocklain mh 2 Ruokolainen
Härkälä 2 Johan Herkein mh 2 Härkönen
Häckar:/Halola 6 Johan Hallin mh 2 Halonen
B. Abram mh 2 Halonen
B. Laars 1 Halonen
B. Mattz 1 Halonen
2 Michell Haloin 1 Halonen
B. Peher 1 Halonen
Lefwela/Lievola 3 Peher Lieskein mh 2 Liikanen
B. Hans 1 Liikanen
4 And Leskin mh 2 Leskinen
S. Johan nh 2 Leskinen
2 Lars Lafwoin mh 2 Lievonen
2 Johan Lefwoin mh 2 Lievonen
2 And. Leskein mh 2 Leskinen
1 Påll Laskin 1 Leskinen
Sapilla/Sopala 2 Hind Sopoin mh 2 Sopanen
4 Johan Hindss mh 2 Sopanen
d. Nillss mh 2
Rasila/Rasala 4 Peher Rasain mh 2 Rasanen
S. Olof mh 2 Rasanen
Pulkolla/Ahola 4 Mattz Johan mh 2 Kaipainen
B. Johan 1 Kaipainen
B. Lars 1 Kaipainen
Pulkolla/Laukkala 2 Påhl Matts. Penna mh 2 Pennanen
Wijsalla/Viisala 4 Ifwar Wecentison mh 2 Leskinen
B. Anders mh 2 Leskinen
Lipsalla/Lipsala 5 Peher Stepin 1 Sopanen
Svog. Grelss mh 2 Lipsanen

Sivu 1357B (aukeaman 1357 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lipsalla/Lipsala S. Jacob mh 2 Lipsanen

Wälborne Clas Branhåfz Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalax/Pitkälahti 2 Simon Ingoin mh 2 Inkinen
2 Peher Peckin mh 2 Pietikäinen
3 Peher Nåpoin 1 Noponen
S. Mattz mh 2 Noponen
4 Peher Pitckoin mh 2 Pietikäinen
B. Jöns mh 2 Pietikäinen
1 Mattz Pitkoin 1 Pietikäinen
3 Peher Wänoin mh 2 Väänänen
Soldatz h 1
4 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
S. Peher mh 2 Ikonen
1 Jöran Sehenoin 1 Seilonen
5 Peher Halloin 1 Halonen
B Påll mh 2 Halonen
B Staffan mh 2 Halonen
Ylewesij/Pitkälahti 3 Måns Paasoin mh 2 Pasanen
Soldatz h 1
Ylewesij/Ylivesi 2 Mattz Harmain mh 2 Harmainen
3 Påll Nillsson E:a 1 Heilanen
S Nillss mh 2 Heilanen
3 And. Parkin 1 Parkkinen
S. Johan mh 2 Parkkinen
2 Laars Tolfwain mh 2 Tolvanen
4 Nillss Heijlain mh 2 Heilanen
B.M. Thomas mh 2
3 Eskell Korhoin 1 Korhonen
S. Olof mh 2 Korhonen
3 Jacob Olofss mh 2 Liimatainen
B. Hindrich 1 Liimatainen
2 Mårten Korhoin mh 2 Korhonen
3 Olof Wästoin mh 2 Vestonen
BM. Nillss 1 Kitunen
Ylewesij/Ruokola 5 Laars Rocklain 1 Ruokolainen
M. Laars mh 2
S. Anders mh 2 Ruokolainen
4 And. Rockal: mh 2 Ruokolainen
S. Hans mh 2 Ruokolainen
6 Hans Mondoin 1 Montonen
S. Christer mh 2 Montonen
S. Anders mh 2 Montonen
Soldatz h 1
Pulkila/Pulkkila 5 Bengt Pulkin mh 2 Pulkkinen
B. Mattz mh 2 Pulkkinen
Soldatz 1
2 Jacob Påhlss mh 2 Pulkkinen
5 Bengt Bengtss 1 Vänni
S. Nillss mh 2 Vänni
S. Anders mh 2 Vänni
2 Jöran Kirkain mh 2 Kääriäinen
Koikala/Koikkala 2 Peher Rässin mh 2 Räsänen

Sivu 1358A (aukeaman 1358 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat
-- 4 Kyrkioh. H:r Abram Bromerius mh 2 Brunnerus
-- Pijga 1
-- d. And. Pasoin 1 Pasanen
-- 2 Cap: H:r Carll Negreus mh 2 Nigraeus
-- 1 Klock. Johan Larss. 1

Nya Dragoner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Uusia rakuunoita
Kasmila/Näärinki 2 Philip Hemel: mh 2 Hämäläinen
Kasmila/Kuosmala 2 Påhl Aselain 1 Asilainen
St. Moder 1
Kasmila/Suurniemi 2 Johan Panujn mh 2 Paunonen
-- 4 Hans Pajloin mh 2
B. Johan mh 2
-- 3 Jöran Pajuin mh 2 Pajunen
Son 1
Rantuu 2 Carll Carllss mh 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16821690

© Maija-Liisa Laaso 2023