AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1688 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1688

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. (Kiiskilänniemi) 1356A

And. Arfwedss (Mäköis) 1354A

And Bengtss. (Lehikkola) 1356A

And. Mattsson (Härkälänniemi) 1353B

Anders (Auvila) 1354A

Anders (Ollikkala) 1355B

Anders (Hietajärvi) 1357A

Anders (Viisala) 1357A

Anders (Pulkkila) 1357B

Anders Olofss (Härkälänniemi) 1353B

Anna (Härkälänniemi) 1353B

Arfwe (Laukkala) 1353B

Aron Matts. (Inkilä) 1354B

Bengdt Peherss (Härkälä) 1356B

Bengt Bengtss (Pulkkila) 1357B

Bengt Hanss. (Näärinki) 1356B

Brusius (Luomala) 1355A

Carll Carllss (Rantuu) 1358A

Christer (Järvenpää) 1353B

Christer (Vuorenmaa) 1355B

Christer Nillss (Heinola) 1356B

Erich (Maarala) 1354A

Erich Bertelsson (Kiiskilä) 1353B

Erich Mårthenss (Härkälänniemi) 1353B

Esaias Hindss (Hottila) 1356B

Eskell Christerss (Pylkkälä) 1356B

Fridrich (Vehmaa) 1355A

Gabrill (Ollikkala) 1355B

Giösta (Auvila) 1354A

Gregorius (Mäköis) 1356B

Grelss (Lipsala) 1357A

Hackon Månsson (Kuosmala) 1354A

Hans Johanss. (Kaskii) 1356A

Hend. Eskelss (Vehmaa) 1355A

Hendrich Mats. (Inkilä) 1354B

Hermonius (Laukkala) 1353B

Hindrich (Teivaa) 1355B

Hindrich (Ylivesi) 1357B

Ifwar Wecentison (Viisala) 1357A

Jacob (Lipsala) 1357B

Jacob Olofss (Ollikkala) 1355B

Jacob Olofss (Ylivesi) 1357B

Jacob Påhlss (Pulkkila) 1357B

Johan (Laukkala) 1353B

Johan (Kiiskilä) 1353B

Johan (Härkälänniemi) 1353B

Johan (Kuosmala) 1354A

Johan (Soiniemi) 1356A

Johan (Maivala) 1356A

Johan (Kangas) 1356B

Johan (Ahola) 1357A

Johan (Suurniemi) 1358A

Johan Andss (Leskelä) 1357A

Johan Arfwedss (Mattila) 1353B

Johan Christerss (Männynmäki) 1353B

Johan Hindss (Sopala) 1357A

Johan Larss. 1358A

Johan Larsson (Haikarila?) 1356B

Johan Peherss (Rantuu) 1357A

Johan Pohlss (Hietajärvi) 1357A

John Hendss (Kilpola) 1354B

Joran Jacobss (Kuosmala) 1354A

Joren Johanss (Haikarila) 1356B

Jöran (Knuutilanmäki) 1355A

Laars (Näärinki) 1354A

Laars (Näärinki) 1355B

Laars (Summala) 1356A

Laars (Maivala) 1356B

Laars (Ruokola) 1357B

Laars Bertelss (Kangas) 1356B

Lars (Maivala) 1354A

Lars (Ahola) 1357A

Mattz (Inkilä) 1354B

Mattz (Remojärvi) 1354B

Mattz (Maivala) 1355B

Mattz (Lehikkola) 1355B

Mattz (Kaskii) 1356A

Mattz (Kiiskilänniemi) 1356A

Mattz Johan (Ahola) 1357A

Mattz Thomass (Männynmäki) 1353B

Michell (Tyrynmäki) 1356A

Michell Christerss (Hännilä) 1355B

Michell Thomass (Auvila) 1354A

Måns Påhlss (Maarala) 1354A

Mårten Erichss (Kiiskilänniemi) 1354A

Nillss (Sopala) 1357A

Nillss (Ylivesi) 1357B

Nillss (Pulkkila) 1357B

Olof (Kiiskilänniemi) 1354A

Olof (Turakkala) 1354A

Olof (Kuosmala) 1354A

Olof (Mäköis) 1356B

Olof (Heinola) 1356B

Olof Anderss (Auvila) 1354A

Peher (Laukkala) 1353B

Peher (Mäköis) 1354A

Peher (Maarala) 1354A

Peher (Vuorenmaa) 1355B

Peher (Lehikkola) 1356A

Peher (Leskelä) 1357A

Peher Hindrichss (Maivala) 1356A

Peher Jacobss (Remojärvi) 1356B

Peher Larss: (Vuorenmaa) 1355B

Peher Pehersson (Härkälä) 1356B

Påhl (Maivala) 1354A

Påhl Danielss (Ronkala) 1353B

Påll Nillsson (Ylivesi) 1357B

Samuel Påhlsson (Lauteala) 1353B

Simon Ernhss (Kaihunmäki) 1356B

Staffan (Kiiskilänniemi) 1354A

Thomas (Summala) 1355A

Thomas (Ylivesi) 1357B

Thomas Axellss (Suurniemi) 1353B

AAlkuun

Ackmolder

Johan (Leskelä) 1357A

Afwien

Peher (Kiiskilä) 1353B

Afwoin

Michell (Auvila) 1354A

Ahmoler

(Järvenpää) 1353B

Erich (Järvenpää) 1353B

Aniain

Hindrich (Männynmäki) 1353B

Johan (Männynmäki) 1353B

Laars (Männynmäki) 1353B

Peher Jönss (Männynmäki) 1353B

Aselain

Påhl (Kuosmala) 1358A

Asikain

(Taipale) 1355B

Aufwin

Mattz (Auvila) 1356A

BAlkuun

Bengtin

Mårten (Vuorilahti) 1354A

Påll (Vuorilahti) 1354A

Branhåf

Clas 1357B

Bromerius

Abram 1358A

CAlkuun

Camin

Laars (Härkälänniemi) 1353B

Capiain

Johan (Mäköis) 1354A

Carstenius

(Murtois) 1356B

Condiain

And Michelsson (Kaihunmäki) 1355B

Laars (Kaihunmäki) 1355B

Condin

Anders (Maivala) 1354A

Brussius (Maivala) 1354A

Rasmus (Maivala) 1354A

FAlkuun

Fläsk

And. (Härkälä) 1353B

HAlkuun

Hallin

Abram (Halola) 1357A

Johan (Halola) 1357A

Laars (Halola) 1357A

Mattz (Halola) 1357A

Halloin

Anders (Illainmäki) 1357A

Laars (Kaskii) 1354B

Michell (Kaskii) 1354B

Peher (Kaskii) 1354B

Peher (Pitkälahti) 1357B

Påll (Pitkälahti) 1357B

Staffan (Illainmäki) 1357A

Staffan (Pitkälahti) 1357B

Haloin

Michell (Halola) 1357A

Peher (Halola) 1357A

Hamalain

Johan Larsson (Knuutilanmäki) 1356A

Lars (Knuutilanmäki) 1356A

Harain

And (Vuorenmaa) 1355B

Harkin

Hendrich (Haikarila) 1356B

Jöran (Haikarila) 1356B

Harmain

Mattz (Ylivesi) 1357B

Påhl (Hyötyy) 1356A

Hassuein

Olof (Lauteala) 1353B

Heijlain

Nillss (Ylivesi) 1357B

Hejlain

Frans (Maivala) 1356A

Nills (Maivala) 1356A

Nillss (Maivala) 1356A

Hemel:

Cnuth (Knuutilanmäki) 1355A

Hind. (Remojärvi) 1355B

Johan (Knuutilanmäki) 1355A

Lars (Auvila) 1354A

Peher (Murtois) 1356A

Peher (Pohjois) 1356B

Philip (Näärinki) 1358A

Hemeln:

Anders (Tuhkala) 1356A

Heml:

Johan (Vuorenmaa) 1355B

Hemoin

Johan (Heinola) 1356B

Laars (Heinola) 1356B

Henien

Simon (Pajusalmi) 1355B

Henin

Hardwik (Hännilä) 1355B

Herkein

Anders (Vehmaa) 1355A

Johan (Härkälä) 1357A

Peher (Kuosmala) 1355A

Påhl (Vehmaa) 1355A

Herkäin

Hemming (Härkälä) 1353B

Hockunn

Anders (Maivala) 1355A

Laars (Maivala) 1355A

Horkein

Carll (Murtois) 1354A

Hindrich (Haikarila) 1356B

Joren (Haikarila) 1356B

Simon (Haikarila) 1356B

Horkoin

Anders (Härkälä) 1355A

Hans (Härkälä) 1355A

Olof (Härkälä) 1355A

Peher (Härkälä) 1355A

Hottlain

Johan (Hottila) 1356A

Hulkoin

And (Härkälä) 1355A

Dawid (Härkälä) 1355A

Hurskain

Olof (Karkeamaa) 1355B

Påhl (Karkeamaa) 1355B

Huttuin

Hend. (Auvila) 1354B

Johan Johanss (Rantuu) 1357A

Peher (Auvila) 1354B

Hyfwoin

Mattz (Kettula) 1355B

Olof (Kettula) 1355B

Hyrfwin

Matz (Vuorenmaa) 1354B

Peher (Knuutila) 1354B

Hyttiain

Joran (Kilpola) 1354B

Påhl (Knuutila) 1354B

Påhl (Kilpola) 1354B

Påhl Pehrss (Knuutila) 1354B

Hyttin

Mattz (Knuutilanmäki) 1355A

Hänin

Cnuth (Maivala) 1355A

Olof Olofss (Maivala) 1355A

Peher (Maivala) 1355A

Hännin

Ditto (Pohjois) 1356A

Staffan (Pohjois) 1356A

Härckoin

Mattz (Rantuu) 1356A

Härkein

Johan (Kaislajärvi) 1354A

Lars (Kaislajärvi) 1354A

Simon (Rantuu) 1357A

Hötylein

Abram (Hyötyy) 1356B

Hötyläin

Anders (Hyötyy) 1354B

Sigfred (Hyötyy) 1354B

IAlkuun

Ickoin

Laars (Pohjois) 1356B

Peher (Pohjois) 1356B

Ihalain

Arfwed (Ollikkala) 1355B

Ikoin

Christer (Pitkälahti) 1357B

Peher (Pitkälahti) 1357B

Ilfwoin

And (Härkälä) 1355A

Imoin

Michell (Kangas) 1356B

Peher (Kangas) 1356B

Ingein

Jochan (Kilpola) 1354B

Sigfred (Kilpola) 1356B

Ingoin

Simon (Pitkälahti) 1357B

JAlkuun

Juseroin

Påhl (Maivala) 1356B

KAlkuun

Kaipain

Laars (Tyrynmäki) 1356A

Mattz (Vehmaa) 1355A

Peher (Tyrynmäki) 1356A

Påhl (Kaislajärvi) 1354A

Kanckuin

Mattz (Ronkala) 1353B

Karipain

Johan (Kangas) 1355B

Lars (Kangas) 1355B

Karkoin

Påhl (Suurniemi) 1353B

Kauppin

Johan (Vuorenmaa) 1356A

Mårten (Vuorenmaa) 1356A

Keckos

Nillss Nilsson (Karkeamaa) 1354B

Keinol:

Michell (Pätylä) 1355A

Thomas (Pätylä) 1355A

Kemel:

Laars (Mäköis) 1355A

Staffan (Mäköis) 1355A

Kemilein

Michell (Hottila) 1355A

Nills (Hottila) 1355A

Keprain

Laars (Tuhkala) 1355B

Kernierin

Erich (Ronkala) 1355B

Kettuin

Anders (Kettula) 1353B

Anders (Hietajärvi) 1355B

Johan (Hietajärvi) 1355A

Nills (Hietajärvi) 1355A

Olof (Hietajärvi) 1355A

Kilkj

Laars Larss (Purhola) 1354A

Kirkain

Jöran (Pulkkila) 1357B

Kiskin

Grelss (Mäköis) 1356B

Johan (Kiiskilänniemi) 1356A

Lars (Ollikkala) 1355B

Mattz (Ollikkala) 1355B

Mattz (Kiiskilänniemi) 1356A

Nillss (Kaskii) 1353B

Olof (Kaskii) 1353B

Peher (Hietajärvi) 1357A

Kockel:

Erich Hanss (Vuorenmaa) 1355A

Kondoin

Nills (Vehmaa) 1355A

Korhoin

Eskell (Ylivesi) 1357B

Mårten (Ylivesi) 1357B

Olof (Ylivesi) 1357B

Kottroin

And. (Purhola) 1354A

Anders (Purhola) 1354A

Kuckoin

Nills (Pohjois) 1356A

Kupsa

Påhl (Kiiskilänniemi) 1354B

Kupssa

Hed. (Kiiskilänniemi) 1354B

Kustin

Påhl (Maivala) 1356A

Kyllin

Hendrich (Rantuu) 1354A

LAlkuun

Lafwoin

Lars (Lievola) 1357A

Laitain

Johan (Kasintaipale) 1356B

Laitin

Elias (Lauteala) 1353B

Lamain

Thomas (Auvila) 1354A

Lambin

Erich (Maivala) 1354A

Lamoin

Christer (Illainmäki) 1357A

Laars (Vehmaa) 1353B

Laars (Immola) 1356A

Lanain

Johan (Näärinki) 1354A

Laskin

Påll (Lievola) 1357A

Latin

Olof (Ahola) 1357A

Leckoin

Johan (Lehikkola) 1354B

Lefwoin

Johan (Lievola) 1357A

Lemater

Christer (Rantuu) 1356B

Leskein

And. (Lievola) 1357A

Leskin

And (Lievola) 1357A

Johan (Lievola) 1357A

Lieskein

Hans (Lievola) 1357A

Peher (Lievola) 1357A

Lijlijus

Hindrich (Vuorenmaa) 1355B

Lijlingskyld

(Pohjois) 1356B

Lochonien

Christer (Luomala) 1355A

Grelss (Luomala) 1355A

Jacob (Luomala) 1355A

Lockain

Matz (Lehikkola) 1355B

Peher (Lehikkola) 1355B

Loockoin

Peher (Hietajärvi) 1357A

Luckoin

Christer (Soiniemi) 1356A

Läfwoin

Michell (Vuorenmaa) 1354B

Länga

Påhl (Koikkala) 1356A

Längen

Hindrich (Teivaa) 1355B

Läskin

Erich (Leskelä) 1357A

Peher (Leskelä) 1357A

Läskinen

Påhl Hindrichsson (Lievola) 1357A

MAlkuun

Marain

Jacob (Maarala) 1357A

Johan (Maarala) 1357A

Laars (Maarala) 1357A

Mattz (Maarala) 1356A

Michell (Maarala) 1356A

Peher (Maarala) 1357A

Mardikain

Lars (Kaihunmäki) 1355B

Martikain

Erich (Remojärvi) 1354B

Mattz (Remojärvi) 1354B

Peher Pehrss (Remojärvi) 1354B

Martin

Laars (Illainmäki) 1357A

Mondoin

Anders (Ruokola) 1357B

Christer (Ruokola) 1357B

Hans (Ruokola) 1357B

Muckoin

Peher (Näärinki) 1356A

Mullj

And. Peherss (Näärinki) 1354A

Påhl (Näärinki) 1354A

Murdoin

(Murtois) 1356B

Mustoin

Lars (Hatsola) 1356A

Michell (Hatsola) 1356A

Mutulain

Isach (Järvenpää) 1353B

Mässoin

Peher (Tuhkala) 1355B

NAlkuun

Narain

Thoms (Rantuu) 1354A

Negreus

Carll 1358A

Nosioin

Michel (Vehmaa) 1355A

Nulp

Anders (Ollikkala) 1355B

Erich Andss (Ollikkala) 1355B

Nulpoin

And. (Ollikkala) 1354A

Erich (Ollikkala) 1354A

Nåpoin

Mattz (Pitkälahti) 1357B

Peher (Pitkälahti) 1357B

Nöding

Cattrina 1357A

OAlkuun

Olikain

Mattz (Knuutilanmäki) 1354B

Peher (Knuutilanmäki) 1354B

Ottin

Mårten (Soiniemi) 1355A

Peher (Soiniemi) 1355A

PAlkuun

Paasoin

Måns (Pitkälahti) 1357B

Pajloin

Hans 1358A

Pajuin

Jöran 1358A

Pajwolain

And. (Vuorenmaa) 1356A

Panujn

Johan (Suurniemi) 1358A

Pardain

Johan (Summala) 1356A

Jöran (Summala) 1356A

Parkin

And. (Ylivesi) 1357B

Johan (Ylivesi) 1357B

Pasoin

And. 1358A

Peher (Kaihunmäki) 1356B

Passoin

Johan (Ollikkala) 1356A

Staffan (Ollikkala) 1356A

Peckerin

Hindrich (Pekurila) 1354B

Jacob (Pekurila) 1354B

Johan (Inkilä) 1354B

Påhl (Pekurila) 1354B

Peckin

Peher (Pitkälahti) 1357B

Pedikoin

Christer (Ollikkala) 1354B

Lars Jöransson (Ollikkala) 1355A

Olof (Ollikkala) 1354B

Penna

Påhl Matts. (Laukkala) 1357A

Pijck

Anders (Poikola) 1353B

Johan (Poikola) 1353B

Piroin

Johan Johansson (Remojärvi) 1355B

Pitckoin

Jöns (Pitkälahti) 1357B

Peher (Pitkälahti) 1357B

Pitkoin

Mattz (Pitkälahti) 1357B

Porjoin

Mattz (Narila) 1355B

Thomas (Narila) 1355B

Pross

Johan (Lehikkola) 1354B

Puhakain

Lars (Hietajärvi) 1355B

Mattz (Hietajärvi) 1355B

Pulkin

Bengt (Pulkkila) 1357B

Mattz (Pulkkila) 1357B

Pulkoin

And (Narila) 1356B

Mattz (Narila) 1356B

Peher (Haikarila) 1356B

Pulkon

Johan Johanss (Knuutilanmäki) 1356A

Purhoin

Johan (Laukkala) 1353B

Päroin

Eskell (Karkeamaa) 1356B

Olof (Karkeamaa) 1356B

Pöckoin

Laars (Pohjois) 1357A

Pöhin

Anders (Karkeamaa) 1356A

Eskell (Karkeamaa) 1356A

Pölkoin

Laars (Vuorenmaa) 1356A

Pöndin

Johan (Vehmaa) 1355A

Pöreinen

Mattz (Laukkala) 1355B

Olof (Laukkala) 1355B

Påhl (Laukkala) 1356A

RAlkuun

Radik

Thomas (Purhola) 1354A

Rasain

Olof (Rasala) 1357A

Peher (Rasala) 1357A

Remoin

Hendrich (Remojärvi) 1354B

Poll (Remojärvi) 1354B

Rijnpin

Matz Peherss (Kangas) 1355A

Rimpi

Påhl (Suurniemi) 1356B

Rockain

And. (Pohjois) 1357A

Rockal:

And. (Ruokola) 1357B

Hans (Ruokola) 1357B

Rocklain

And: (Miettula) 1357A

Anders (Ruokola) 1357B

Laars (Ruokola) 1357B

Rokoin

Johan (Haikarila) 1354B

Peher (Haikarila) 1354B

Ropoin

Anders (Karkeamaa) 1356A

Påhl (Karkeamaa) 1356A

Rosenhåf

Herman (Vehmaa) 1355A

Rångain

Arfwe (Ronkala) 1353B

Hend. (Ronkala) 1353B

Johan (Suurniemi) 1353B

Markus (Suurniemi) 1353B

Peher (Suurniemi) 1353B

Rässain

Peher (Hatsola) 1356A

Rässin

Peher (Koikkala) 1357B

SAlkuun

Sehenoin

Jöran (Pitkälahti) 1357B

Skadwitz

(Kilpola) 1354B

Carll (Kilpola) 1354B

Sockain

And (Pohjois) 1356B

Mårten (Pohjois) 1356B

Sopoin

Hind (Sopala) 1357A

Stepin

Peher (Lipsala) 1357A

TAlkuun

Tackoin

Anders (Vuorilahti) 1354A

Mattz (Vuorilahti) 1354A

Peher (Vuorilahti) 1354A

Staffan (Vuorilahti) 1354A

Taifwain

And. (Teivaa) 1356A

Olof (Teivaa) 1356A

Taipal:

Anders (Taipale) 1353B

Tarckain

Hind (Vehmaa) 1356A

Tarkain

Hindrich (Maivala) 1355B

Staffan (Maivala) 1355B

Tarkiain

Cosman (Näärinki) 1354A

Johan (Näärinki) 1354A

Teifwain

Erich (Teivaa) 1354B

Johan (Teivaa) 1354B

Jöns Olofss (Haikarila) 1355B

Mattz (Teivaa) 1354B

Mattz (Haikarila) 1355B

Michell (Teivaa) 1354B

Nillss (Teivaa) 1354B

Staffan (Teivaa) 1354B

Tirroin

Erich (Suurniemi) 1353B

Johan (Suurniemi) 1353B

Tolfwain

Laars (Ylivesi) 1357B

Tolska

Johan (Hatsola) 1356B

Olof (Hatsola) 1356B

Turakain

Anders (Männynmäki) 1353B

Anders (Turakkala) 1354A

Johan (Männynmäki) 1353B

Laars (Näärinki) 1355B

Olof (Näärinki) 1355B

Peher (Turakkala) 1354A

Turin

Hans (Paatela) 1354B

Mattz (Paatela) 1354B

Peher Hanss (Paatela) 1354B

UAlkuun

Uckoin

Hind (Paatela) 1355A

Mattz (Mattila) 1357A

Olof (Paatela) 1355A

Olof (Mattila) 1357A

VWAlkuun

Wahwain

Johan (Vuorilahti) 1354A

Johan (Pohjois) 1356B

Wejal:

Hind (Veijala) 1355A

Peher (Veijala) 1355A

Sigfred (Veijala) 1355A

Wennel:

Johan (Näärinki) 1355A

Olof (Näärinki) 1355A

Wesel:

Johan Andss (Koikkala) 1356A

Wetein

Johan (Summala) 1355A

Wihawain

Peher (Näärinki) 1355B

Wänein

Aron (Vuorenmaa) 1355B

Wänoin

Peher (Pitkälahti) 1357B

Wäserin

Anders (Kaskii) 1356A

Peher (Kaskii) 1356A

Wästerin

Mattz (Vehmaa) 1356B

Peher (Vehmaa) 1356B

Wästoin

Olof (Ylivesi) 1357B

Wöroin

Peher (Tuhkala) 1355B

Påhl (Tuhkala) 1355B

ÅAlkuun

Åhoin

Matz Mats. (Kangas) 1354B

Åinoin

Laars (Rantuu) 1356B

Laars (Mäköis) 1356B

Mårten (Mäköis) 1356B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 492 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023