AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1690

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1690

Otsikkotiedot

Mantals Längdh Öfwer Safwolax Häradz Nedredehl Pro Anno 1690
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1121aB Männynmäki, Vehmaa, Poikola, Kettula, Järvenpää, Taipale, Suurniemi
1121bA Suurniemi, Ronkala, Laukkala, Härkälä, Palonen, Kiiskilä, Veijala, Kiiskilänniemi, Kaskii, Härkälänniemi
1121bB Härkälänniemi, Mattila, Lauteala, Purhola, Mäköis, Kaislajärvi, Rantuu, Maarala, Vuorilahti, Auvila, Ollikkala
1121cA Ollikkala, Näärinki, Turakkala, Maivala, Kuosmala, Lehikkola, Murtois, Luomala
1121cB Inkilä, Knuutilanmäki, Knuutila, Knuutilanmäki, Remojärvi, Pekurila, Kilpola, Hyötyy, Karkeamaa, Vuorenmaa
1121dA Vuorenmaa, Kangas, Paatela, Pätylä, Haikarila, Teivaa, Pylkkälä, Soiniemi, Härkälä, Mattila, Hottila, Summala, Hietajärvi, Lehikkola, Pajusalmi, Tuhkala, Narila
1121dB Narila, Hännilä, Hietajärvi, Kaihunmäki, Tyrynmäki, Pohjois, Koikkala, Hatsola, Murtois, Lehikkola, Tuhkala, Hyötyy, Immola, Kasintaipale, Haikarila, Heinola
1121eA Mäköis, Mattila, Illainmäki, Ahola, Rantuu, Leskelä, Lievola, Ahola, Miettula, Härkälä, Halola, Sopala, Rasala, Ahola, Viisala, Laukkala, Lipsala, Pitkälahti
1121eB Pitkälahti, Ylivesi, Ruokola, Pulkkila, Koikkala
1123 Sopala

Allekirjoitukset

Föregående Manthals Längdh ähr utj Cronones Befallningzmans
Fullmechtiges, Wederbörande Prästerskapetz, Läns och Nembdemen=
ners, sampt Kyrckiones Säxmäns och Menige Allmogens Nähr=
waro, efter een noga Inqvisition och allfwarsamb förmaningh
till Sanningenes bekennelsse, efter alles Eenhällelige intygan
af underskrifwen Uprättat, Dett betyger, under egen Handh
och Signete etc:
Hans E Brotterus

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 470.
Veroa maksaneita 818 henkilöä.
Veroluokittain 521 / 293 ; yhteensä 814 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 5 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8703 Tositekirja 1690-1690, sivut 1121-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8703

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16881693

© Maija-Liisa Laaso 2023